lørdag den 30. november 2013

#uvm #dkpol #dr #tv2 STOP KOMMUNEN SÅ DETTE IKKE OGSÅ SKE FOR LARS OG LAURA #ombudsmand #fakkeloptog #amysagen


GRUPPEN FINDES PÅ FACEBOOK!
https://www.facebook.com/LarsogLaura?fref=ts

Elin Iversen Søndergaard
skriver: Vi har til Info de bedste jurister på som er muligt. Er ikke det som mangler. Vi mangler en med kompetencen til at gribe ind!! Vi taler om at selv dommeren i den her sag var partisk! Advokaterne måtte end ikke nævne ordet plejefamilie og lars blev afbrudt af dommeren i sin høring. Fordi han talte om os og at han ville blive her...
Det er på Ledelsesplan beslutningen er taget. Vi kan KUN tænke os til, at det er mit politiske engagement som er årsagen. Ytringsfriheden er ikke for familieplejere.
Havde jeg været tegner af Muhammed eller digter havde jeg og mine kære været beskyttet af PET. Fordi det KUN gælder anbragte børn og unge. Vi mangler en politikker med n..... der tør gribe ind. Mit håb i er bund. Min frustration er som aldrig før. Og ikke mindst er sorgen over at miste sine børn -for sådan betragter vi dem - pga løgne og manglende samarbejde VOKSNE imellem. Jeg håber at nogen vil forsøge at påvirke politikerne i Odense til hurtigst muligt at gribe ind!!
Vi er mange der får den her behandling af netop Odense. Beskeder og mail tikker ind. Så er det mon ikke noget man skal have kigget på overordnet??
Sådan råbte jeg også sidste Jul og lige siden ... gad vide om det var den samme dommer, børnesagkyndige og politker? Håber du optog mødet - det gjor jeg ... og afleveret den meget vigtigt principel afgørelse jvf. at det akter Kommunen anvendt vat ugyldige - men intet hjalp.
Principsagen
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/11/svar-til-ankestyrelsen-om-principsagen.html
Selve Afgørelse
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.html

Dommeren sad på et tidspunkt og viftede med en annonym underretning ... og sagt ja, med jer har der også været problemer før - vi fik den selvsamme dommer til det næste møde også så ingen nye var tilladt andet end end af Børn og Unge udvalgets medlemmer belv sygmeldt og fortsætter ikke i byråd mere ... også der fortied selvsamme du kender at akutte børnesamtaler viste at det hele var fiktiv (som flere gange før) ...

Da jeg sagt barnet ikke hører til målgruppen og aldersgruppen på opholdsstedet så forsikret alle dommeren jeg vrøvler - harm blev jeg da jeg fandt Tilsynets afvisninger og mere harm blev jeg da børnene skulle udredes for at føje mine øsnker i et dyrt sommerhus tilbud. Problemet var jeg var IKKE informeret og de belv hentet uvarslet den dag vi kom til Børn og Unge mødet ... så I er heldig I fik lov til nogle timer ... håber bare nogen siger STOP her skal andre se på sagen.


Det som virkeligt fik mig slået ud var at alle skrev jeg samabrejdet ikke, at lederen og socialrådgiveren sad og løj (Tilsynets akter var mig ikke bekendt den dag - jeg fik det først 6 måneder senere http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/tilsynsmyndighedernes-opgaver.html
Ankestyrelsen også ikke forstået at man med børn der har special pædagogisk behov ikke BARE rykker dem rundt som dambrikker - og slet ikke overvejet at hidkalde de fagpersoner som Kommunen betalt og Tilsynet var tilfreds med og som vi trivedes med ... Ankestyrelsen stedfastede bare det Kommunale og beskrev mig som uviden jvf en ekstrem kompleks situation de slet ikke forstået. Ingen tjekkede tilbudet og alle henviser til Kommunens vurdering og klagesystemet som tager flere år at kom igennem HVIS ikke Kommunen snedig afværge klagen http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/05/skoleplacering-af-et-anbragt-ordblind.html

Så han er fra at være højt begavet beskrevet til et barn som "ikke viser noget tegn på begavelsen - gad vide om det er trauma? Herudover er han nu tested til at være retarderet ... trods skolens beskrivelser og udtalelelser sat psykologen ikke to og to sammen at der måske havde sket ham noget eller at han ikke kun præstere under forholdene trods at hun så hans angst og beskrev dette http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/12/becoming-dull-in-few-weeks.html


I dag - ja, nu et år senere er barnet sat 3 år tilbage i hans udvikling ... og det som er ubeskriveligt og aldrig set før og det udover at han haltede pga. manglende specialpædagosik indsats som kommunen ikke leverede (og en problematik de pludseligt fik en pædagog til at fjerne trods psykolog og udredning)  - men årsagen?  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/07/hov-ikke-ordblind-mere.html

Ja, det er en mor som ikke snakkede med barnet var psykolgoens hypotese ... dagen efter en af det voldsomste ulovlig Magtanvendelser i hans liv - en som er arkiveret uden konsekvenserne -  og Kommunen overgav ikke sagerne (der er flere) til Politiet. Politiet ja, vi ved jo hvad de sagt jvf den sag fra i sommers! http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/et-enigt-social-nvnt-fandt.html

Men nu er vi her siger Ankestyrelsen og der skal arbejdes fremmedrettede for nu hører han jo til Opholdsstedets målgruppe det siger det nye Tilsyn INGEN ser om det er rimeligt at hans udvikling sættes tilbage, om han får problemer som aldrig er set før ... Kommunen lapper det hele op og betaler millioner for at få skovlen ind under os. Og nægter Fagpersoner adgang som arbejdet jvf deres egen Tilsyn og Børnefaglig rapport tilfredstilende med os som familie!

Ombudsmanden har jo også tiltro til at de sikre at Fagpersoner er del af sagen ... det skrev han ved Amysagen ... men det ved Elin ikke just sker, ikke sandt?


STOP KOMMUNEN SÅ DETTE IKKE OGSÅ SKE FOR LARS OG LAURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I alle tilfælde er det fuldstændigt vanvittig at flytte to børn med komplekse behov på en time. Børnene fik ikke engang lov til at tage deres kæledyr med - og alle ved at dyr giver særlige børn tryghed ... aak måske skal de have en elektronisk sæl til 70 000kr som de gamle ... Troels Ravn Annette Vilhelmsen Christine Antorini Skolepolitik i Odense Skole og Forældre Solveig Gaarsmand Anker Boye Susanne Ursula Larsen

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.