fredag den 22. november 2013

Ytringsfrihed i Odense

Så kom deres opsøgende socialrådgiver ... manden kommer uanmeldt, går ind i mit hjem ... og forstår ikke hvorfor jeg får en reaktion og verbalt råber han skal UD!

Jeg kendt ham ikke, han havde ingen skilt på og troede det var en inbrydstyv!

Efter mange år som hjemmesygeplejerske ved jeg vi IKKE må gå ind i nogens hjem med mindre vi har en nøgle tilladelse. Jeg forventede ikke en fra Kommunen - især idet Kommunen udmærket ved at alt kontakt med mig forgår via email grundet deres lousy og grotesk sagsbehandling.

Nu hvor jeg har aktindsigt bliver det hele ret festeligt. Jeg har nu 3. gang bedt ham om en forklaring - ja, han husker ikke særlig godt og har hver gang forklaret det annonymitet af opringningen forskelligt. Men, vi ved det er en kvinde ... og ikke en af min naboer.

Så fik han da det han kom for - som nogen havde håbet på - en verbal reaktion. Ytringsfrihed er vist kun tilladt for ting som fremmer anti islamistiske holdninger - alle andre er psykisk syge - og hvis de bemærker Kommunal svigt så skyder Kommunen løs.

Men det som virkeligt er skægt er at han skriver han ikke kunne se ind i huset i et hus man kan se helt igennem pga. byggestilen! Ja, tænk hvis huset var faktisk rent og nydeligt? Det vil nu ikke gavne rådgiverens notater.

Men han afkræftet da i det mindste at jeg er misbruger og udsat af typen - ikke at det hjælper når Kommunen arbejder på at få mig psykisk syg erklæret.

Det er faktisk sådan at de "i smug" bestilte erklæringer igennem flere år ... jeg har kopier ... min læge havde skrevet og sagt nu må de altså holde, og han er ikke den første læge som har skrevet STOP - men niksen når de damer først er på den bus så gælder det om at vinde. Det gælder om at få fat i regerings tilskud.

Så, folk husk ikke råbe i jeres egen hjem (og jeg vil fremover larm lige så tosset som jeg selv ønsker - så kan de igen underrette "husspektakler", tør tæsk eller hvad pokker det end må være) Husk: Odense Kommune sender folk flere dage efter nogens annonyme skriverier så skal jeg selv "bevise" hvad der forgik.

Og for alt i verden ikke råbe op om en urimelig og voldelig anbringelser: Prisen er din samvær med din børn ryger eller som vi så i flere tilfælde ender det med at barnet flyttes og isoleres. Det lært jeg sidste Jul da jeg bedt om hjælp efter jeg fandt mit barn ukontaktbart i Kommunens varetægt. Tænk: Råb, hvor jeg bryder sammen og siger jeg ikke ønsker at lave dokumentfalsk ved jobcentret og ender med at råbe jeg har brug for psykolog hjælp grundet en tvangsudredning som gik gjalt.

Ja, jeg ringede da inden grædende og meldt afbud men det måtte jeg ikke for ellers var der sanktioner i vente ... trusler? Så, anmeldelser og løgn ... ender i Politianmeldelse uden at Politiet kontaktede mig? Men nu er jeg jo både psykisk syg, kriminel, misbruger og omsorgsvigtende moar - alt meget nøje beskrevet af en anbringelses tæm. De er godt nok desperate - gad vide hvad deres grundlag er ... eller er de bare "gullable"?

I dag er mit barn ikke ordblnd mere men "psykisk syg og retarderet" grundet morens "vanrøgt". For et år siden skulle han fjernes for at undgå at han udvikler evt. forstyrrelser ... og lige en tur i læseklassen så over i en ganske alm. folkeskole. Jamen Ordblindehjælp PRÆCIS som jeg tiggede om siden 2010? Men han fik så meget støtte og nye erklæringer ... jeg kan bare ikke se han trives! Der kan alle bare se: Det går så godt med Odenses Anbringelses Model.

Mon ikke snart Ombudsmanden eller Ankestyrelsen ser nærmere på hvad der forgår i Odense? Eller er alle udlændinge særlinge bortset fra dem som Solhaven sendt på forfatterskolen? Gad vide om beboere i Vollsmose ØNSKER at der evt. kommer ballade i deres kvarter ... nå, men når man er underklassen så bestemmer overklassen vel ... og at arrangementet var udsolgt i demokratiets hus ....

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.