søndag den 15. december 2013

BIG news for #gifted children #US #UK #EU #bmsf

Strong advocacy from the editorial board of the New York Times
http://www.nytimes.com/2013/12/15/opinion/sunday/in-math-and-science-the-best-fend-for-themselves.html?_r=0

The Guardian said similar words about needing funding for Neuroscience to unleash the potential of Gifted Children, funding that can only be provided by politicians ... now if Advocacy sells a product like the article mentioned above ... we must hope that politicians include the advocates in order to make that product successfully. And we need to acknowledge In Math and Science, the Best Fend for Themselves. What most people do not realise is that the best innovative scientists also excell artistically mastering music, painting, creative writing, and / or story telling - that's their secret ingredient: They find pleasure in creatively playing and learning while the work towards brilliant ideas.

Then there will be no time wasted on politicians explaining "failure of educators" after having wasted time on comparing "results" ... we all know the ones that excel are the ones everybody notices ... so why not focus on what they tell us and get on with the job?

Imagine if half the money spent om comparing results were used on implementing changes so needed for the students so desperately in need of change?

Nytimes explained the "benefits" very well and the Guardian explained unknown "challenges" very well.


We need to stop spotting and get going ... the real dream of every Politician advocating Education now we must hope they read, and get the ball rolling by noticing the "Real Advocates" and start working together with them ... win win for all parties involved especially for the children.


 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/06/boris-johnson-missed-point-iq

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.