søndag den 1. december 2013

Dansk Psykolog Foreningen skriver

Lovgivere og administratorer ikke ønsker at blive korrigeret eller overvåget af en konvention, dansk praksis er god nok i sig selv. Vi har et velfærdssamfund, der i egen selvforståelse ligger på et højt niveau, derefter bøjer vi os ikke i støvet for en eller anden konvention. Det gælder ikke mindst på børneområdet, hvor vi gennem et hundrede år har udviklet en social lovgivning, der på mangfoldige områder har givet børn rettigheder, der står mål med konventionens krav. http://www.dp.dk/Aktuelt/Debat/Debatartikler/Boernekonventionen%20Boern%20svoebt%20i%20ord.aspx


Bedst var de vejleder deres psykologer i at det er OK at ikke tale med forældrene når børn udredes jvf. Barnets Reform. Bare surt de ikke vejleder pågældende psykolog om at "hypoteser" og "vurderinger" af forældrenes personlige formåen nok ikke er så smart at skrive om ... og at det slet ikke er cool at beskrive det en socialrådgiver mener som ensidig vurdering! Men skidt pyt, Landsretten tog alt det her for gode vare og barnet er i dag et helt andet sted end selvsamme psykolog vurderet: Hun vurderet nemlig at Barnet som hun var sammen med en time skulle i en Læseklasse og efterfølgende i en ganske alm. Folkeskole. Epatiske omgivelser mente hun ville være langt væk fra en mor hun ikke havde set - men jeg tror ikke hun havde forstillet sig at det er en døgninstitution som anvender Ulovlig Magtanvendelser ... eller måske er det bare del af det usagte når Kommunen bruger en i disse krisetider som anden aktør.


En anden aktør må ikke udarbejde vurderinger, analyser eller indstillinger, der foregriber eller kan influere myndighedens afgørelse.  Dette er sagsbehandlingsopgaver så tæt forbundet med afgørelsesvirksomheden, at uddelegering kræver en klar lovhjemmel. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.html

Man undrer sig HVORFOR børnene absolut skulle udredes isoleret i et sommerhus, uden at moren måtte fortælle Familiens histori, uden at barnets lærer blev kontaktede når sagen nu handlede om skole og hjemmeforhold? Skidt pyt som rådgiveren ved Ankestyrelsen siger: Nu arbejdes der fremmedrettet. Børnene er i trygge hænder, ved Kommunen. Efter de ikke forstået at børenes fundament ikke skulle rives væk under dem jvf. det de vurderet i deres afgørelse - så børn med særlig forudsætninger samt hertilhørende behov skal ikke have særlig behandling. Morens ord blev godt nok fordrejet.

Ligesom at de mente jeg bor i et hus i en skov ... men det er en alletiders rækkehus, med have foran og bagved og søde naboer på hver side. Billedet var taget en dag hvor Kommunen kom uvarslet og tillod sig at gå ind i mit hjem. Der var ikke åben som på billedet men han åbnede selv hoveddøren som ligger lige til højre ... desværre kun han ikke nå at se hvordan huset så ud det time han stået og snakkede ... heldigvis dukkede en sød nabo op som vidne, men kunne så vurdere at jeg ikke lignede en af de "udsatte" men gav ham en verbal overfusning - det er ikke altid at en mand, uden skilt og med sort rygsæk bare går ind ad hoveddøren! Bangebuks i mig kom op - jeg råber ... især når jeg bliver bang. Jeg havde jo aldrig set ham før og vidste ikke at Kommunen kommer på uopfordret hjemmebesøg - se, Kommunen ved jeg ønsker dem ikke her uden aftale pga. sagens gang og chikane lignede opførsel når jeg er alene.
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.