mandag den 2. december 2013

#odense #handicap Disabled Children removed from loving Foster family and seperated to live in Foster Care Institutions against the parents/children wishes!

Søskende par flyttet på hver sit døgninstitution fra Plejemor, mod børnenes og forældrenes ønske den 1. december 2013 - FN Børnekonvention ??Please SHOW your support: https://www.facebook.com/LarsogLaura?fref=ts
More on this story here via their lawyer Gry Rambusch: http://www.fyens.dk/article/2413991:Odense--Afgoerelse--Lars-og-Laura-flyttes-fra-plejefamilie
Tags: #fakkeloptog
Pinterest: http://www.pinterest.com/2edansk/odense

Dear Elin Sondergaard.


Thank you for your email to Liselott Blixt, which I received in my capacity as a member of the Social Committee.
I have followed the case in the media, and follow up on the matter to the Minister. I am sending the following questions to the Minister today.

I would like the Minister to explain the case of a foster family that gets their foster children forcibly removed, see reports from TV2, sent on 28 November at. 10:13: 'Plejefamilie får tvangsfjernet børn: Det er umenneskeligt' link: http://nyhederne.tv2.dk/.../2013-11-28-plejefamilie-f%C3... including to comment on whether the Minister believes that it is the children's best interest that the Municipality's places the children in separate institutions, instead of organizing efforts so that the children to stay with the foster family, while they receive special treatment to alleviate their difficult problems?

Sincerely,
Karina Adsbøl


Kære Elin Søndergaard.

Tak for din mail til Liselott Blixt, som jeg har modtaget i min egenskab som medlem af socialudvalget.
Jeg har fulgt sagen i medierne, og følger op på sagen overfor ministeren. Jeg sender spørgsmål af sted i dag.
Ministeren bedes redegøre for sagen om en plejefamilie, der får tvangsfjernet deres plejebørn, jf. indslag fra TV2, sendt den 28. november kl. 10.13:’ Plejefamilie får tvangsfjernet børn: - Det er er umenneskeligt’, herunder kommentere på om ministeren mener, at det er er til børnene bedste, at kommunen vil anbringe børnene på hver deres institution, i stedet for at organisere indsatsen således, at børnene blive hos plejefamilien samtidig med, at de modtager specialbehandling til afhjælpning af deres svære problemer?
Med venlig hilsen
Karina Adsbøl

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.