lørdag den 14. december 2013

#UVM #dkPol #Odense Minister ind i sag om privat handicapskole #Friskole #Gifted #Handicap #Inklusion #Selektion

Minister ind i sag om privat handicapskole

Undervisningsministeren bliver nu inddraget i sagen om en privat handicapskole i Odense, som ikke kan få tilskud fra kommunen.


Friskoler MÅ IKKE AFVISE børn med funktionsnedsættelser det ved vi fra andre sager f.eks ADHD sag i Århus mm. Inklusions tankegang er jo fremtiden ... men de selektere endnu? Det er ikke helt i orden, men desværre sker det.

Hertil må skoler hellere ikke åbne friskoler for særlig grupper - men selektion sker, og der er en hårfin balance - skolelederen skal kunne tale hans eller hendes sag for!


Friskoleloven selekterer og sorterer ikke - oktober 2013

..... udrag .....Det fine ved friskoleloven er, at den - i god dansk demokratisk ånd - ikke selekterer og sortere i, hvem der kan benytte den. Friskoleloven er udtryk for en mindretalsbeskyttelse med mulighed for, at forældre kan tage ansvar for deres børns undervisning enten ved hjemmeundervisning eller ved at oprette en friskole.
En demokratisk ret, vi i Danmark skal være stolte af, og som gælder for alle danske borgere uanset hår-, øjen- og hudfarve.

Men friskoleloven definerer ganske nøje, hvilke krav man skal leve op til, for at være tilskudsberettiget.

Om skolens formål står der: "Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene".
Stop nu al den snak om "dem og os". Alle friskoler lever op til lovens ord, ellers stopper statens tilskud. Alle de frie grundskoler med hver deres pædagogiske- eller religiøse- profil ser sig som en del af den samlede danske grundskole, hvor vi med folkeskolen har en fælles ambition, nemlig at alle børn skal blive så dygtige som muligt, og at det skal være muligt for familierne at vælge en skole, der passer til deres holdning til tilværelsen, uanset om det er en katolsk-, kristen, grundtvig-koldsk eller muslimsk friskole. http://www.friskoler.dk/da/presse-og-politik/indlaeg-i-dagspressen/div-indlaeg/regionale-medier-okt-13

Privatskoler afviser handicappede børn


Privatskoler har ikke længere ressourcer til at rumme de meget tunge elever. Der er kommet markant flere af dem, og de får mindre i tilskud.
Det sker fordi skolerne ikke længere kan stå inde for undervisningen af børn med for eksempel ADHD, spasmer eller problemer med synet.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/09/29/030725.htm

Privatskoler afviser handicappede børn

Privatskoler har ikke længere råd til børn med handicap , fordi antallet af børn, der har brug for ekstra hjælp, er eksploderet
- Meget beklageligt, siger undervisnings- minister Bertel Haarder (V)
De frie skoler er ikke frie for alle. http://www.fyens.dk/article/1330780:Indland-Fyn--Privatskoler-afviser-handicappede

Inklusion er en ting. Specialskoler med specialfunktioner også en vigtig element MEN der er lovgivning i EU som forbyder oprettelse af særlige specialklasser med mindre børnenes IQ er under 70 jvf. Inklusionstankegangen som vi her i landet har fået støtte til at indføre på samme måde som landbrugsstøtte ... så, det er reelt nok ... men som alle kan se er der nogle praktiske problematikker.

Sagen er forklaret her hvor der i den retssag, det lang version forklares hvad og hvordan børn må placeres i specialskoler. Denne retssag definere "placeringer" og dermed er rigtig mange Interneskoler ved Opholdssteder ligefrem ulovlig og derfor arbejder UVM mod at alle børn Inkluderes.

Det er sådan at skoler skal skabe rummelighed for at Inkludere børn ikke sende børn på alle mulige sær anstalter - http://www.errc.org/article/european-court-of-human-rights-says-state-parties-must-take-positive-measures-against-wrongful-placement-of-romani-children-in-special-schools/4089

Problemet er vi har i mange år segeregeret alt og alle som ikke er som flest - og ingen vil Inkludere visse grupper. Sejt den gruppe forældre vil skabe arbejdspladser :) ved at tage sagen i eget hænder og faktisk vise at et ydelse kan leveres for langt færre penge end andre steder kræver ... ved at kombinere eksisterende muligheder.

Idet meningen er at Pengene skal følge barnet hvis Inklusion reelt skulle betyde noget, så skal en hel del mere laves om og jeg tror bestemt at Kommunerne er mæt jvf. forandring på skoleområdet pt. Lige nu er det umuligt at få støttetimerne, eller få lov at beholde timerne overført fra tidligere kommuner osv. Hertil er barnet afhængig af skolelederens forståelse for barnets behov. Det har jeg erfaret. Og det er også sådan UVM har valgt det skal være.

Se, i 2008 afgjørt Klagenævnet vi skulle have støtte, 3 måneder senere startede vi i Folkeskolen, men Kommunen vælger så alligevel at ikke have støttetimer klar til barnet trods vores klage, møder og aftaler. Vi skulle ligefrem klage forfra. Barnet stået uden hjælp imens - det kun barnet ikke klare. Derfor hæver jeg min pensionsopsparing og betaler selv profesionelle for opgaven via en Flytning og en Friskole som tilfældigvis havde lige det rette personer ansat, perosner som tilfældigvis havde træning.Vi pendlede 5 timer om dagen mens vi ledt efter en bolig i 8 måneder af det skoleår.

Efter det år kigger jeg tilbage og ser på super resultater, så godt at jeg står og tænker hvorfor at det polimik om selektion. Resultater som er dokumenteret jvf. psykolog raporter før skoleforløbet og igen efter hhv. 2007 og 2009. Hertil en del lærerudtalelser.

Så skete det at skolen lukker brat, uvarslet indenfor 12 timer - surt sjov. Igen er vi tilbage i Folkeskolens rammer. Det tog dem 6-8 uger før barnet skulle igen have 20½ timers støtte om ugen, uden at kunne modtage undervisningen, jeg fik ansvaret trods jeg ikke var i nærheden af skolen da barnert havde en taxa ordning.

Jeg vælger så at hjemmeundervise og kræver udredninger som viser at barnet havde en skjult "for os" funktionsnedsættelse, præcis som vores forrige skole beskrev inden konkursen ramte, og som vi havde bedt om hjælp til fra starten af. Så 2 år senere står jeg pludseligt med et medhold igen og nu med 3 "problem områder" grundigt dokumenteret jvf. mit barn. (adfærd, ordblind/angst, hbb). Helt uden fagpersoner andet end for mistanke omdorgsvigt og trusler frem for at iværksætte handleplanerne jvf. skolegang.

Udefra alt dette betaler Odense Kommune heldigvis gerne at vi kommer på en ny Specialskole som er oprettet som Friskole jvf. at de optog ham og beskrev hans problematikker. Desværre, uden at tænke på konsekvenserne fjerner PPR barnets aktuelle støttetimer og nægter noget form for Dialog jvf. barnets skjulte funktionsnedsættelse - handleplanen blev ignoreret, skolen blev ignoreret og jeg kæmper igen. Skolen klarer opgaven i kraft af deres personales erfaringer og vi har kun ordblindhed som volder os stor problemer.

Desværre går det helt gjalt efter en massiv personale udskifting og præcis på den dag skolen får deres tilskud - ja, så er jeg problemet og de klager til Kommunen med fatale følger for os. Det var ufin, og Kommunen vil tvinge os tilbage efter en sej omgang? Uden at dokumentere vores synspunkter ... andet end at jeg var umulig. Jeg bedt om psykolog opfølgning da vi sidst havde en i 2009, for at vise hans udvikling havde brug for det støtte vi blev lovet i 2010. Psykologen skrev det ikke er hendes opgave, en adnen blev anvist og fjernet og den som var ved skolen uden at sætte noget i værk svarede ikke ... hertil hellere ikke læsepsykolgoen da handleplanne handlede om læsningen. Så der stået jeg uden "psykolog" andet end lærernes beskrivelser.

Disse forældrer som har et behov for en særlig skole hvor der er fokus på børnenes motorik viser at vi ikke er nået så langt jvf. Inklusionstankegangen endnu. Det lyder som en super ide - og udnerstøttet af fagpersoner og læger vil det kun gavne børnene.

Deres skole er vist kun tilladt jvf. ABA træning i hjemmets lovgivningen og dermed skla de selv betale hjemmeundervisning oveni. Hjemmeundervisning skal forædlre selv betale. Der er dog ingen lov der som forbyder dem at træne sammen. Se Ombudsmandens udtalelse på ABA's hjemmeside eller længere ned i denne indlæg http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/10/cultural-bias-in-gifted-assesment.html og min klage fra 2010 som præcisere reglerne om hjemmeudnervisningen http://intelligenteboern.aforumfree.com/t754-klage-vedr-undervisning-med-svar-fra-uvm i Odense får de næppe lov til ovenstående, set udefra vores froløb og som lovgivingen er dd.


Problemet er at Friskoler OFTERE afviser børn med mindre de er brug for børn for at holde kvoterne så skolen ikke mister deres tilskud. Så kan det ske at en skole beholder et barn trods barnet ikke trives, eller får det rigtige støtte jvf. barnets behov. Forældrene vælger selv om de bliver. Metoden med at underrette og trække det tilbage er velkendt blandt mindre fine skoler.

Det skaber noget af en ondt cirkel - for hele skolen - desværre er det barn som det hele går ud over taberen dagen efter den 5. september hvor skolen har fået deres penge for dette barns skolegang. Hvis skolen regner med de har børn nok, så smider de simpelthenne disse børn ud - det er en ufin metode - og i disse dage er en trussel om underretning nok tilat flest forældre hurtigt rejser.

Jeg hilser det velkom at penge for støtte følger barnet på en mere reelle måde end i dag - men det sker vist først om 100 år men stor held, som loven er lavet nu. Med mindre barnet er udsat - så er kommunerne hurtigt med at levere deres valg af skole. Lige nu følger pengene barnet kan jeg forstå - men der er ingen mulighed for at tjekke om børn får det rette hjælp. Klagevajen er lang og overbelastede.

Odense Kommune har længe betalt Friskoler til at tage imod børn med funktionsnedsættelser - UDEN - det relevant støtte, når der er tale om flere funktionsnedsættelser andet end at Kommunen betaler Friskolen! Det fungere ret godt der hvor skolen besidder særlig perosnale som ved prævis hvordan et barn skal takles.

Hertil er det også sådan at støttetimer ved en Friskole kun refunderes til at barnet får 25% af hvert time betalt så det er ikke attraktiv for friskoler at inkludere børn med funktionsnedsættelser.

(læser man loven så er det 50% betalt MEN puljen skal deles blandt alle og der er ikke penge nok ergo det reelle refusions beløb falder til at skolen kun får 25% eller mindre refunderet for hvert time de selv yder!) Jeg kan ikke læse mig frem til hvordan det blev ændret da alle børn skal inkluderes jvf. skolereformen så hvis andre ved det smid mig en kommentar ;) 

Så, er det sådan at Kommunen også finansere Interneskoler ved Opholdssteder som koster 4 gange det en folkeskole koster ... oftest uden at børnene får afgangseksamener altid begrundet i omsorgsvigt. Børnene placeres der fordi ingen mener at barnet kan klare sig i en normal skole samtidig med at ingen vil tillade barnet at få relevant  støtte ... det er jo valg som Kommunen træffer.

Det er et dyrt løsning som UVM er opmærksom på og hvor UVM har afgjort at det må være en sidste løsning - alle anbragte børn, frivillig såvel tvangsanbragte skal i enighed med forældrene skoleplaceres og altid i en Folkeskole osv. Ift. vores behov har det gået ret gjalt ved at Kommunen egetrådig fravælger fagpersoner som fungerede over hele linien og erstatter dem med fagpersoner som virker noget desperat og tydeligvis ikke aner at de selv er årsag i at barnets adfærd forværres. Men ingen vil se det.

Loven om friskoler og privatskoler åbner ikke mulighed for at oprette alternative skoletilbud til handicappede.
- Det gør rigtigt ondt at se børnene ikke have et skoletilbud, hvor de er velplacerede, siger Janika Heide.
Fem børn var i første omgang skrevet op til Uglehulen og forældrene havde i foråret i samarbejde med IKEA indsamlet 20.000 kroner til skolestarten.
Men nu må børnene i stedet blive på Enghaveskolen eller Nørrebjergskolen som er de kommunale tilbud til handicappede børn. http://www.tv2fyn.dk/article/440262:Lov-spaender-ben-for-handicapskole

Det er Kommunens ansvar at vælge en skole, og klart sådan en specialskole financeret som Friskole vil spare Kommunen noget penge - samtidig tiltrække arbejdskraft.  Jeg undres over hvordan det er tilladt for Kommunen af financere Private tilbud ved Opholdssteder som deres første valg og ikke flere særlige Private tilbud for handicappede.

     § 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang.

    ...

    Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov.

    http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/12/kommunens-opgaver-i-forbindelse-med.html

Trods gældende lov ses det desværre for ofte at Barnets Behov ændres således at barnet tilpadses skolen ... det er oftest derfor at børn kommer i mistrivsel i deres skoler.

Det er vist svært for målgruppen som Uglehulen har - deres motoriske problematiker kan vist "ikke bøjes" eller "skjules" og træningen kan ikke helt klares i alm. skoler med timeplaner som er lavet for raske børn. Som flest ikke er klar over er det med at planligge en skoleskema faktisk noget som kræver en helt del hjernekræfter da meget skal huskes for at skabe det bedste lærings muligheder osv.

Mark Grossman har fat i noget - mon han også kan forklare hvordan et barn som var placeret på en af Odenses Friskoler som reelt er en slags specialskole (og som vist ikke må være det jvf. ny lov som Alex Arendsen undersøger ) ender med domsanbragte? Uden at havde haft lignede problematikker inden anbringelsen jvf. barnets udredninger i begyndelse af anbringelsen?

Skolen barnet var på minder om http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2149555/kloge-boern-staar-i-koe-til-specialskoler skolen psykologen kommunen brugt til barnets udredning anbefalede var en læseklasse som den Odense Kommune faktisk ejer. Skolen som Børn og Unge vælger og anbefaler via en tredjie psykolog som ikke ville udrede barnet i 2011 men som placere barnet uden at se barnet i 2013, og alt er blåstemplet af PPRs ledelse? I en Internskole men et helt andet målgruppe, end det barnet var vurderet til i starten af anbringelsen. Barnets skolebehov er genskrivet og ugenkendeligt. 

Gåden som er ikke løseligt for mig er hvordan barnets profil belv ændret til at barnet nu passer ind i det valgte skole - konsekvenserne ses allerede HVIS barnet reelt høres. Men pt. er alt beskrevet som at være morens negativitet og at det som skolen gøre ikke behager moren - uden at en eneste person overvejer om moren faktisk har forstand på barnets skjulte funktionsnedsættelse som socialrådgiveren slet ikke beskrev? Alle lytter kun på fagpersoner som får mange penge ift. dem fra før ... hvordan kan det være at barnet faldt 3 år tilbage jvf. 2011? Intet af det her giver mening andet end at den Internskole lover mere end de reelt kan takle.

For at gåden løses, og Odense Kommune kan spare mange penge kræver det at nogen ser lidt tilbage, inkludere fagpersoner og at de sammenligner 4 tidligere skoletilbud.

Også at Reelt ville høre på fagpersoner som ved hvad de taler om  (disse var 100% godkednt af Kommunens eget tilsyn så det behøver ikke være så svært da jeg mener de har bevist deres værd igennem 5 år) og disse er mennesker som kender barnet for at stoppe en fejludvikling med det samme - moren kan spørges jvf. det hun oplevede og fremvise barnets skoleting ... en anbrignelse bør ikke forværre barnet og familiens tilstand, nogensinde!

Det er ikke ligefrem noget AST eller §18 udvalget forstår ... afgørelsen i 2012 forstået ikke at barnet havde en specialundervsinings behov for det kunne ikke "ses" med det blotte øje da alt mindede om groft omsorgsvigt og var beskrevet af socialrådgiveren som morens svigt.

Beskrivelser psykologen bakkede socialrådgiveren op i samtidig at psykolgoen anbefalede en særlig tilbud præcis som moren ahvde ansægt om - socialrådgiveren glemt at give skolerapporter med i det tusendvis af sider hun valgt for at belyse hendes synspunkter.

Ligeledes som hun "manipulerede" ved at bruge halve sætninger eller ved at bruge udtalelser fra mennesker som slet ikke havde set barnet i 6-7 år. Måske gav psykolograpporter ikke så meget mening for hende? Eller måske er det modellen som hun avde valgt og nu skla barnet passe ind?

Men nu er skole området ikke det som Børn og Unge afdelingens har til opgave ...  Morens beskrivelser blev banket på plads med grove ord som viser at Ankestyrelsne slet ikke mente at barnet havde særlig behov. Socialrådgiveren glemt at beskrive at Kommunen placeret barnet i en skole udefra barnets særlig behov i 2010, og at det virkede indtil fagpersoner rejser - det fremmede vist ikke hendes formål jvf. vores familie.

Socialrådgiveren var klar over alt men valgt at belyse sagen helt uden at hidkalde fagpersoner som kender barnet, trods morens ansægnignerne herom. Hun fandt nogel nye for at evaluere om der var noget i det moren snakkede om - og disse anede ikke hvad moren mente da ingen talt med moren men evaluerede morens synspunkter. (Det mener ombudsmanden at AST har kompetencerne for at sikre at der er brugt fagpersoner og AST traf en Principel afgørelse som gav Kommunen det ansvar således at Kommunen skal sikre sig at alt er gjort inden de sender sagen til AST ... ingen tjekkede idet sagen var massiv og alle mente at moren var inkluderet i forløbet eller valgt fra fordi hendes handlinger udviste inkompetence som forældre) 

Jeg fik mavepine da jeg så socialrådgiveren slet ikke formået at fjerne oplysnignerne som AST havde erklæret ugyldig en gang, hertil at hun bevidst undviger at beskrive barnets skolegang hvor barnets problemer var belyst og undlader alt hvor barnet var glad for skolen takket dygtige støttepersoner. Det er så uden formål at alt som fungere fjernes for at rette op på det som ikke fungere - men det forstået socialrådgiveren slet ikke, idet hun ikke anede at barnet ahvde en reel funktionsnedsættelse jvf. en udviklingsforstyrrelse da hun ikke kan se forskellen mellem det og omsorgsvigt.

Det bliver ikke så let for Kommunen at gøre det samme med børn hvor deres handicap kan ses af alt og alle. Hvor deres handicap ikke KUN er afhængig af IQ'en eller en udviklingsforstyrrelse. Så disse forældre er heldige at deres børns handicap kan ses.

Jeg læser spændt med - det her kan både luk en eksistrende specialskole, åbne flere specialtilbud under friskoleloven eller præcisere det Kommunal ansvar. 


Min kamp hvor vores udredning blev lavet om til noget helt andet - ja, det skal vist igennem Ombudsmanden som tingene står nu.

Heldigvis ved jeg at Socialministeren og Undervisningsminsiteren har lavet en fornuftig vejledning - men den er ikke indført på det Kommunale plan og hellere ikke når AST træffer afgørelser, ting tager vist lang tid.

Heldigvis er det er præciseret at forældre SKAL indrages i deres børns skoleplacering - så det er super sejt at Janike Heide tør åbne en skole.

Desværre ved jeg ikke engang hvad mit barn får af undervisningen andet end hans Opholdssted mener han skal i deres Internskole. Jeg ved de skriver han er set af en psykolog - desværre er personen en konsulent dvs. en lærer som tildeler børn med særligbehov skoler udefra det Opholdsstedet og Anbringende Kommune siger. Så meget kan ejg da læse jvf. deres email korrespondance.

De havde placeret mit barn og rettede efterfølgende hans skolebehov til så ahn passer ind i den skole. Barnet hader tilbudet - det er så trist at se, men værre at ingen reagere på det barnet siger PRÆCIS som ved et sag i samme sted fra 2008. Jeg ved ikke hvordan fejl bare gentages uden reflektion. Der var ingen klagemuligheder idet PPR med et telefon opkaldt fik Klagenævnet overbevist om at klagen var ugyldig. Klagenævnet - ja de var vist glad for at slippe for en kompleks sag.

Jeg gennemskuede også disse Friskoleregler i 2011 så opgav jeg min plan om at skabe en Friskole som har et specialfunktion, da det ikke er helt lovligt at åbne friskoler og sortere eleverne - herudover er hjemmeundervisning ikke hilst velkom i Odense.

UUO mente sådan noget var ligefrem ulovlig, og Børn og Unge som havde opgaven til koordinatin  ville ikke arrangere at Skoleafdelingen førte det lovpligtig tilsyn. http://intelligenteboern.aforumfree.com/t754-klage-vedr-undervisning-med-svar-fra-uvm

Desværre treode alle på socialrådgiverens vurderinger, vurderinger hun lavede uden at få et barn tested, uden at have det fornøden kompetencer og træning for at evaluere noget placeret ved skoleforvaltnignen og værst hun fastholder hendes synspunkter ved at få lignede vurderinger fra alle, undtagen moren og barnets skole. Det er vildt at være vidne til samtidig at være dømt ude. Jeg vil se hvordan hun forklar hendes valg modsat mine i et samråd - men nu er vi ikke Ministre så dette sker ikke.

Sjovt at det andet barns skole giver hende alt det hun mente og reelt har vi et barn som er vist lidt svært at undervise. HVIS barnets udsagn reelt høres og ikke det socialrådgiveren vælger at nedskrive. Barnet er ikke gammel nok til at vælge alt selv, men barnet fortæller at noget ikke fungere og kan beskrive hvad havde fungeret ... det er åbentbart ikke noget børn må være en del af. Og anbragte børns behov er usynlige trods alle samtaler.

Det andet barn elsker skolen, sjovt nok et tilbud selvsamme socialrådgiver mente ikke kun lade sig gøre? Som alle mente moren ikke hvad forstadn nok da moren valgt det ...

Hvor kunne jeg øsnke mig at Odense Kommune turde lave skoler som var en smule anderledes. Der var engang Kommunen solgte pladser til nabo Kommuner ... men nu køber de flere og flere tilbud hvor de får børn hjemme uden afgangseksamener eller betaler for ret så dyrt STU forløb.

Jeg er sikker på en Dialog baseret på ligeværdighed kan igen vende det fejl udvikling - hvis vi skal tiltrække arbejdskraft er det vigtigt at vores skoler er så fornuftige at arbedjskraften vil bosatte sig her i Kommunen så vi får skatte indtægter og ikke bare står med slitage!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.