onsdag den 18. december 2013

Vold og indespærring af elever på Bækholmskolen i Odense er hverdag

Vold og indespærring af elever på Bækholmskolen i Odense er hverdag, mener en gruppe af forældre.
Elever på Bækholmskolen i Odense bliver sparket og låst inde i klasselokalerne af lærerne.
Det beretter en gruppe forældre, der har sendt en fælles klage til Odense Kommune, skriver Fyens Stiftstidende torsdag.
Ifølge forældrene bruger skolens personale taekwondo-spark og politigreb mod eleverne.
En af de vrede forældre er Mette Frydenslund, hvis 10-årige søn går på skolen.
- Min søn bliver sur og løber væk, og da lærerne får fat på ham igen, lægger de ham på maven. Der er tre voksne om at holde hans arme og ben, forklarer Mette Frydenslund i avisen.
Ifølge psykolog Bo Hejlskov, der er en af vestens førende eksperter indenfor børn med problemskabende adfærd, er det dybt uforsvarligt.
- De metoder er under al kritik. Den skole burde lukkes, siger han.
I Odense Kommune mener man dog have styr på problemerne, forklarer pædagogisk chef i Odense Kommune Bent Stokholm.
- Vi har ansat en psykolog, der skal rådgive personalet, siger hun.


Og det sker mange andre steder. Faktisk spærres børn ind på Opholdssteder og det er bærn som IKKE har en kriminel baggrund!

Det sker også på andre skoler - Bent Stockholm, ja han vil ikke høre det. Men hvad med resten af os som havde klager? Er vi bare glemt ... kan vi regne med at Odense Kommune behandler børn ordentligt imens avisen ikke kiggede med?

Ja, ingen ved noget - en ting er sikkert: Jeg har set mere end jeg havde behov for og Tilsynet kiggede med af flere omgange. Nu er jeg bare sådan lidt måbende: Hvorfor bliver det ikke stoppet ... hvad skal der til for at børnene og forældrene høres? Er det en opgave for frivillige og må Kommunen nægte "hjælp" og føre en tvangsdialog hvor forældrene skal acceptere forholdende?

Hvor grov er truslerne og er det muligt at tvangsfjerne børn af Whistleblowere? Ja, det vil tiden vise ...

"Plejebørnene Laura og Lars blev fjernet fra deres plejeforældre den 1. december. De er blevet anbragt på hver deres institution på Fyn."
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2176087.ece


Og sååå er det lige en bekymrende annonce, velvidende at Ordblindeforenignen, ADHD forenignen og alle de andre også drives af frivillige. Skal Psykiatrien nu også gøres mere frivillig i tider hvor familier ikke får kurser, vejledning eller hjælpen?

Jeg mener at sådan en opgave som er udbydt her i alle højeste grad kræver et tæt samarbejde med læger, psykiater og psykologer IKKE som opgave for "frivillige". Jeg må sige hvis myterne om psykisk sygdom skal afleves så er det best via uddannede sundhedsfaglige personale - frivillige personer - giver ikke den tryghed som fås ved sygdomsforståelse, og dog ind i mellem er de en gave grundet deres erfaringer. Men den her er lige så langt ud som socialrådgiverens vurderinger udenom lægen!

Her er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. FrivilligJob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.

Projektet ”Tværfaglig indsats for børn og unge i familier med psykisk sygdom”

Kan du skabe hygge, er du nærværende og omsorgsfuld, har vi rigtig meget brug for dig!

Odense Kommune har af Sundhedsstyrelsen fået tildelt ca. 4,8 mill. kr. til et 4- årigt projekt ”Tværfaglig indsats for børn og unge i familier med psykisk sygdom”. Projektet er forankret i Handicap- og psykiatriafdelingen i perioden 01.05.11 til 31.04.15.

Formålet med projektet er blandt andet at sikre tilbud, som støtter/ hjælper børn og familier med at håndtere de særlige problemer, der er forbundet med at være barn i en familie med psykisk sygdom.

Børn og unge er pårørende fra det øjeblik de bliver født, og har brug for tilpas viden om forældrenes sygdom, for at kunne skabe mening og begribelighed med det de oplever.

Får børnene ikke denne viden, overlades de ofte med følelser som skam, skyld, tvivl og usikkerhed.

Via projektet tilbydes blandt andet børne- og ungegrupper for børn i alderen 6-17 år, der har en mor, far eller søskende med psykisk sygdom.

I grupperne mødes vi 3 eftermiddage af 2 timers varighed og taler om psykiske sygdomme, følelser, hvem er gode at tale med og hvem kan hjælpe mm.
Mens børnene er i børne/- ungegruppen stiller vi et lokale til rådighed for forældrene. Her har forældrene mulighed for at hygge sig, og danne netværk med andre forældre, og måske tale om de glæder og udfordringer der er forbundet med at være forældre, samt de særlige forhold der kan være gældende når der er psykisk sygdom i familien.

Til at skabe en hyggelig og rar atmosfære for forældregruppen søger vi en udadvendt og omsorgsfuld person, der venligt tager imod familierne når de kommer, og sørger for the og kaffe til forældrene, imens børnene er i børne/ ungegruppen.

Denne annonce er oprettet af Frivilligcenter Odense. Frivilligcenter Odense er et af landets ca. 50 lokale frivilligcentre. Et frivilligcenter er - blandt andet - en slags arbejdsformidling for frivilligt socialt arbejde. Frivilligcentret kender de lokale organisationer og henviser mennesker, der vil tilbyde deres frivillige arbejdskraft, til relevante organisationer og foreninger. Henvend dig gerne til frivilligcentret, hvis du vil vide mere om ovenstående job eller om de øvrige muligheder for at blive frivillig i Odense.
Bemærk...

Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. FrivilligJob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.