torsdag den 30. januar 2014

Hvad med ordblinde eller ansigtsblinde Marius? #Odense #Ombudsmand #Ankestyrelsen #UVM
“Her går Marius. Stakkels, blinde Marius. På vej til skole sammen med sin mor. … Han ser næsten ingenting efter den hjerne­blødning, som ramte få dage efter hans alt for tidlige fødsel. I dag er han ti år og lærer langsommere end andre. Han går i fjerde klasse, men læser og regner som et barn i første. Men det er ikke noget kønt billede, forældrene til den blinde dreng tegner af tilstanden i den danske folkeskoles specialtilbud, hvis det ellers står til troende.

Folkeskolen har trods slagord om inklusion forvandlet Marius’ handicap til hans mindste problem lige nu. Engang var han glade Marius, som gerne ville lære og ikke var ked af at komme i skole. Sådan har det ikke været de seneste tre-fire år. Glade Marius er blevet til bange Marius.

‘Jeg lover ham, at der ikke vil ske ham noget.’

Sådan skrev moren, salgskoordinator Bettina Fog Holst Larsen, på sin Facebook-væg, søndag aften, da en ny uge truede:

‘Jeg lyver. For det kan jeg ikke love. Jeg kan kun håbe og holde vejret, til jeg igen henter ham kl. 14. Hver dag lyver jeg for mit barn.’

Herfra blev det kun værre:

‘Han er gennem tiden på skolen blandt andet blevet slået, sparket, fået hældt maling og sæbevand i hovedet. Fået klippet sit tøj i stykker og blevet tegnet på. Fået taget kvælertag. Lærerne siger, at de forsøger, men ikke altid kan nå at beskytte ham. Uden varsel kan han pludselig få en knytnæve lige i ansigtet. Lærerne siger: ‘Bare rolig, der kom ingen mærker’, men hvad med de mærker, han får indeni?’

Facebook-opdateringen blev læst og delt af hundreder allerede søndag. Måske fordi historien om Marius hamrer en pæl midt ned i politikernes dobbelte ambition om inklusion: At bremse tilgangen af elever fra helt almindelige folkeskoleklasser til dyre specialtilbud (næsten hver syvende elev har behov for specialundervisning, viser en undersøgelse fra EVA), samtidig med at specialtilbud gives til dem, der faktisk har behov.

Et helt år efter det sidste voldsepisoden i skolen vil Kommunen have vi skal tilbage til den skole. Jeg nægtede, mit barn savnede enkeldte personer men ikke klassen siden det hele blev til Kaos, grundet manglende lærer og manglende pædagogik. Ting som Kommunen blev advaret om skrifteligt især med fokus på at mit barn ikke vil kun rumme uro hvis det bliver aktuelt. Men, aak vi fik bare besked om "Kommunens serviceniveau" og at "Skolen søreger for det". Vel og mærke UDEN støttetimer, vi søgt om det flere gange men fik aldrig svar. Men så skete det. Jeg fik nok og krævede Kommunes opmærksomhed. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/08/kommunens-psykolog-og-moren-henter.html

Ja, det skulle jeg aldrig havde gjort. Jeg treode vi var i sikkerhed fordi Kommunen havde lige lukket vores børnesag inden sommerferien pga. at mit barn var i trivsel - jeg treode de vil samarbejde med fagpersoner som kendt mit barn og hjalp os. Jeg tog fejl - fagkonsulenten ved Kommunen og PPR havde andre planer. Skoleafdelingen afvist ansøgninger om mere støtte - og henvist til at det ligger ud over Kommunens serviceniveau, ligesom vi ikke fik hjælpemidler og vores handleplan sat i værk - ja, børnesagen belv lukket uden en handleplan. Og alt special pædagogisk behov som skolen beskrev står ikke i sagen ... ja det var juni 2011.

Kommunen tvangsundersøger barnet når forældrene ikke sender et barn tilbage i det tilbud Kommunen tilbyder. Sådan en udredning gennemføres ved at Kommunen vælger en time hos Opholdsstedets Psykolog imens barnet opholder sig 8 uger på et opholdssted eller sommerhus isoleret fra omgivelserne.

Børn afhentes "akut" dvs. uvarslet når Kommunen skønner det nødvendigt. Værst i vores sag var at Kommunen kommunikeret med Tilsynet og arrangeret dispensationer for at fuldføre deres åbenlys overgreb i 2012. INGEN tjekkede, troede på os ... men som tiden går kommer dokumenter frem.

Det er væmmeligt at blive anklaget - men værre er når en fagkonsulent bevidst lyver i retten. Grotesk er når sådan en Konsulent samrebjder med andre og sletter barnets diagnoser, sletter spor i sagen og skjuler åbentlyst ulovlig magtanvendelser. Ubegribeligt  er det når INGEN tror på en og man kaldes virkelighedsfjern ... ja, alt imens ens barn mishandles.

Ja, hun løj i retten og det står faktisk i vores afgørelse. Dommeren spurgte hende om Moren kan have ret i at stedet ikke har det fagpersonale som barnets kendte behov krævede. Fagkonsulenten og Socialrådgiveren sagt enstemmigt at de havde undersøgt det.

Derfor blev det noteret i vores afgørelse at jeg ikke vil eller kan samarbejde, og det var så holdnignen resten af sagen igennem. Jeg blev omskrevet således, imens min børn oplevede noget som ligner torturlignede forhold. Som om den kidnapping på gaden ikke var rigeligt.

Barnet var 10 år gammel, havde kendte problematikker med angst, ordblindhed og mistrivsel pga. tidligere mindre eksemplariske forløb. Stedet var til domsanbragte, adfærdsvanskelige og vanrøgtede børn. De fik mange tusender for at isolere og udrede min dreng.

INGEN løftede et øjenbrun da jeg påstået rå vold skjult som ulovlig magtanvendelser. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/et-enigt-social-nvnt-fandt.html Som om blå mærker i skolen ikke var rigeligt. Ja, jeg klagede selv over sagen - Ankestyrelsen? De kviterede ikke men havde
en dialog med Kommunen ... ja, folk som forklarede alvoren i vores familie og at der handles nu.

Vi fik aldrig svar fra Ministeriet og UVM sagt vi skulle til Politiet, men politiet er ligesom ligeglad med skolesager! Jeg belv afvist med at som forældrer var jeg ikke var "til stede" så jeg ved ikke hvad der skete. http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/bilag/249/1098570.pdf

NEMLIG vi VED IKKE hvad der sker i skolen, men vores børn ved det. Surt sjov når barnet tvangsfjernes fordi Kommunen ikke havde held med at tryne en mor tilbage for at få flere blå mærker i skolen.

Ingen undersøgt sagen. Alle henvist til Kommunen. Kommunen? Ja, de krævede samarbejde og dialog nu er barnet gemt af vejen på en Institution for domsanbragte, børn af misbruger familier, værre et behandlingssted for alt andet end barnets kendte problematikker:

Nu er barnet "en af dem, med alle diagnoser som er kendtetegnet ved anbragte, vanrøgtede og skadede børn" og behandles som de nu engang "plejer" akkurat som på Solhaven og Schuberts Minde for barnets bedste. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/04/en-trovrdig-trio-beskriver-deres.html

Og Moren? Ja, jeg må sige jeg har fået meget flere diagnoser, påståede hjemmeforhold og grov beskyldninger end vi nogensinde havde kendskab om i vores hjem. Tanken om at være Gidsel i et Land som Behandler børn og mødre som vi har oplevet er ikke rart - men nu er min børn i Børnefængselerne forklædt som Pleje for deres eget bedste. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.