mandag den 24. februar 2014

#ordblind #matematik #dansk Kan matematik undervises uden ord? Ja, men bøger kræver ord


I 2008 kun min dreng i 0. klasse forstå matematik til og med 6. klasse når jeg finder den udtalelse fra læren og skolen ligger jeg et link lige her :) I 2011 finder jeg ham med 2. klasses matematik bøger som ser sådan her ud. Jeg kan erklærer at hans 5. klasses bog så fint ud af 2009, bogen er fundet! Han lærte hans stærk fag baglængs ... grundet at læren ikke så ordblindhed indtil noget tid var gået og det var mere kompleks fordi han var hårdt medtaget da læren endeligt fik ham så skulle adfærden først arbejdes med. Det gik hurtigt fremmed inden en ny lærer overtog som lod ham sejle! Hvis jeg vidste at det samme kun ske igen i 2014 havde jeg taget min forbehold ... for i 2014 sidder han med det samme bøger som i 2009 med lærer som ikke forstår hvorfor han har myr i han bukser, synger opera og er letafledeligt.
Men tilbage til 20011. Jeg sagte jo det var fordi læren ikke forklarede ham hvad det hele går ud på, men ingen treode på mig. I dag vil jeg også give ham point for at havde anvendt en forklaring dvs. Hellere ikke da jeg viste psykologen hvad læren valgt at skrive i hans bøger. Hun blev sur og overtegnede hans matematikbog med ordet SVINERI ... jo jo ... psykologen, ja de to havde et mangeårig samarebjde omkring uvorne unger ...se det kendt hinanden fra opholdsstedet Herkules.I en kortfilm omkring at lære matematik uden ord brugt Matthew Peterson præcis netop et eksempel som viser hvad børn gøre med en opgave når ord er fjernet og de ikke havde set eller prøvet opgaven før. Børn er fantastiske og kreativ! Teaching without words: Matthew Peterson at TEDxOrangeCoast kan ses på min pinterest ved at klikke her: http://www.pinterest.com/pin/363313894911606095

ALLE (troede jeg) vidste min drengs styrke var Matematik og var svært ordblind TRODS dette skrev læren (denne lærer er ekstrem dygtig men anede intet om ordblindhed)

Når han fanges, så er han dog logisk tænkende, og stærk rent nalytisk, men i og med at han igennem sine overspringshandlinger har bevist overfor sig selv at han kan få tingene som han vil fordi at han får de voksne til at give op, så har han klaret sig igennem meget af sin skoletid uden at lærer mere enkle ting som eks. Læsning.


POINTEN ingen læste reelt hans ordblinderapport, årsagen er ukendt da jeg sendt den til PPR og skolen. Men hertil manglede der også en aha forståelse at han ankom skadet af 2009/10 forløb med en lærer som skulle have banket hans Talent på plads ved at skrive til PPR at i deres skole skal han lære at bruge 2. klasses bøger da han ikke er i 6. klasses som på hans tidliger skole som gik konkurs. Læren overså ordblindhed i processen og hendes skældt ud endt med at de andre elever kopierede hendes adfærd. Hun blev senere erstattet 2 eller 3 gange, og til slut med en socialpædagog som lige skulle trænes i at bruge en PC dvs. skolen købt en IT rygsæk men ingen vidste hvordan den skulle betjenes!

Men billedet min indlæg kom i 2011, ca. 3 år efter hans 0. klasses lærer i 2008 bemærkede at han sandsynligvis var ordblind, og den anden lærer bemærkede at han havde lært sig selv matematiske koncepter helt til og med 6. klasse. Det han ikke utrykkeligt skrev var at barnet ikke kunne skrive eller regne på papir.

I 2010/11 havde han den god lærer som forsvandt med skoleåretsskift. Læren fik et nyt job. Den nye "lærer" havde begge ikke "tid" til at forklar ham hver opgave, de andre børn blev sur over at han beder dem om at læse opgaverne - måske ville han havde klarede sig selv havde han fået sin IT rygsæk og pdf bøger? Men den oplæring udeblev trods over 1½ års forhandlinger med PPR.

Hans eneste udvej var at "lave noget" og "opfinde" det han treode opgaven gik ud på ... sejt han forklarede enda hans tankegang ... men han anede ikke den ny lærer vil reagere med at skrive at han laver en svineri. Han havde lige blevet trygge i en vellykket Inklusionsforløb med en lærer som rost ALT og rettede uden at sige ordet "det var forkert" fordi læren (den samme som intet anede om ordblindhed) have evnen til at se motivation som vejen frem ... med tålmodighed som ikke mange besidder.

Som mit barn resonerede læren selv frem hvad "problemet" måtte være ... se, ikke alle kender til ordblindhed - selv ikke i 2014. Jeg anede ikke mit barn lærte ikke at gøre arbejdet på papir, indtil her i 2013 han fortæller han lærer at regne som han lærte i 2008. Jeg krummer tær for når mit barn pga. hans funktionsnedsættelse "eksplodere" imens alle sige skolens stil behager ikke moren. Se, jeg ved lidt mere om læringsstile end flest ... mit barn tvang mig til at finde løsningerne. Ingen tvinger skoler. De sender bare problemerne væk. Forældrene høres ikke, dem som insister der må findes løsninger ... jeg er en af dem. Håber I kan bruge dette til noget: Gad vide hvor han ville havde været hvis vi fandt programmet lidt før? Og hvad der ville ske hvis det her er online med skype chats hvor børn kan møde hinanden ... måske noget UVM bør sætte i værk til alle børn så Talenterne og Ordblinde bare frit kan spille videre.


 


http://mindresearch.net/


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.