tirsdag den 18. februar 2014

#Ombudsmand og #Ankestyrelsen i #Amysagens Adoptions ... min tanker kredser rundt om Opholdssteder og Interneskoler udefra hendes sags afsløringer

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-02-17-amy-sag-kan-oph%C3%A6ve-danske-adoptioner


En etiopisk mor og hendes 14-årige datter Amy Steen kan vende op og ned på det danske adoptionssystem.
Moderen går nemlig tirsdag rettens vej for at få ophævet de danske adoptivforældres ret til Amy.


- Jeg vil gøre både de etiopiske og de danske myndigheder opmærksomme på, hvad mine børn er blevet udsat for og have dem fjernet fra deres adoptivforældre. Derfor er jeg gået rettens vej, siger Genet Kedir til TV 2.
Den 14-årige Amy kom til Danmark fra Etiopien i 2009. Sammen med sin dengang etårige lillesøster var hun blevet adopteret af et dansk forældrepar, da deres biologiske mor var HIV-smittet og meget fattig.


Men forholdet til adoptivforældrene blev aldrig godt, og hun kom i plejefamilie, mens søsteren blev hos adoptivforældrene. Næstved Kommune fjernede på et tidspunkt Amy fra plejefamilien og anbragte hende på et bosted, men efter et længere tovtrækkeri fik hun lov til at komme tilbage til plejefamilien. I dag har hun ingen kontakt til adoptivforældrene.
Amys sag er blevet beskrevet i hundredevis af artikler, men indimellem har hun svært ved at tro, at de handler om hende.


- Jeg tænker: Nøj, et liv. Nogle gange kan jeg ikke tro, at det er mig selv.
Selv håber Amy, at retssagen ender med, at hun kan blive permanent hos plejefamilien, og at kommunen og adoptivforældrene får mindre magt over hendes liv. Episoden med tvangsfjernelsen har nemlig sat dybe spor i den unge pige:


- Jeg kan ikke være alene hjemme, fordi jeg har angst. Jeg er bare bange og ikke tryg nok, siger hun.
- Det vil betyde rigtig meget, hvis hun (hendes biologiske mor, red.) kan få lov til at bestemme over mig.


Skulle hendes biologiske mor vinde retssagen i Etiopien, tager hun sagen videre til Danmark.
Den danske adoptionslovgivning giver faktisk mulighed for at få annulleret en adoption, og skulle Amys mor vinde sagen, kan det få konsekvenser for den måde, det danske adoptionssystem er indrettet, mener Tyge Trier, advokat med speciale i adoptionssager:


- Juridisk er vi ude i nyt land med Amy-sagen. Jeg mener ikke, vi har haft en lignende sag herhjemme. Kommer der en afklaring omkring retspraksis, så kan det også få konsekvenser for andre adoptionssager, siger han til TV 2.
Skulle Amys biologiske mor vinde sagen, har Amy dog ingen planer om at flytte tilbage til det land, hvor hun er født:


- Jeg bliver i Danmark, hvor jeg har venner og skole. Jeg vil gerne på besøg i Etiopien, men jeg hører hjemme i Danmark, siger Amy Steen.
Amys adoptivforældre ønsker ikke at kommentere sagen - til gengæld fastholder kommunen, at man fortsat arbejder på at få etableret en eller anden form for samvær mellem Amy og adoptivforældrene.Eftersom jeg har læst alle artikler i denne sag tænker jeg om min dreng også siger som Amy siger at han vil blive blandt sin skolevenner i klubben om et års tid? Så har han være hjemmefra med kun 24 timers kontakt med os over 2 år (ja 24 timers samvære på to år!) Så skal jeg flytte dertil væk fra mit andet barn hvis jeg vil have ham hjem ... til udkants danmark uden arbejds eller jobmuligheder i min branche?

Tænk at, den er type klubtilbud Odense Kommune nægtede ham inden anbringelsen? Uden at tillade mig at klage over manglende støtte og henvise til en friskole uden resourcer? Klubben som jeg vidste ikke vil fungere med mindre de fik special støtte, og timer som den ny klub får nu? Forståelsen skabt igennem et eller andet uhyr histori de blev fortalt om os?

Alt detter efter at Odense kommune henvist ham til en klub i 2011 hvor der ingen er på hans alder gik og uden social stimulation? Da han netop tiggede at komme ud blandt normale børn og havde et stort legebehov som skolen netop beskrev?

Jeg tænker hver dag om hvad der er for en slags træning han får af hans nuværende klub "og hvilke metoder de bruger". Hans PC ligger og flyder der - hvem efterlader en PC til 5000 kr i en SFO? Hans telefon bliver væk i over en uge i klubben uden at den opdages ... han fortæller også uopfordret dat de er så striks han er bang for dem! Om skræmmemetoder til ham duer i længden vil tiden vise - jeg har altid sagt nej til disse og ingen vil normal sige sådanne metoder er godt men alle anvender dem i smug? Sikke noget dobbelt moral folk har!

Hans tidliger børnehave og skoleforløb skriver det ikke er vejen frem idet at han er sensitiv. Men ved at behandle mit barn som lille kriminel med voldsomme regler og skæld ud skader kun - jeg anerkendes ikke for min synspunkter. Især når han er som et lus mellem to negle ... han forsvinder i væggene er presset ud til at klare sig selv fra 11 årws alderen grundet svigt på instituion da han enten kan være i klubben uanset reglerne eller får pryl af stor domsanbragte næsten voksen unger ... Han vælger selv? Jeg er ikke imponeret er så samarbejder jeg ikke, men jeg har intet at skulle ahve sagt - se FNs Menneskeretighedskovnetiner eksitster ikke her i landet. Opholdsstedet valgt skole såvel klub til mit barn uden at tale med mig - jeg belv truet til tavshed og råbt ad indtil jeg opgav kontakten! Ingen af de bærn som bør hos dem har deres netvær fra før anbringelsen ... mærkværdig ikke? Jo, en har ... en som mit barn fortæller så grumme ting om at jeg er rystet hun må kom på stedet.

Ligesom med hans totalt isolationsagtige skole og deres metoder.
Hvor han er alene og aldrig ville lære at klare sig i en klasse med flere bærn men har lært at forsvare sig - de er råt og voldsomme de andre unger 4-8 år ældre end mit barn.

Men tilbage til den kort film sikke som det endnu forgår at børn afhentes udfrivilligt, smides på børnehjem og integeres blandt domsanbragte for selv at blive sådan som omgivelserne - de skal bare justeres med bank, falske anklager og påstande så kan de ikke være til gavn for den danske folkeskole som Vejen Kommunes byråd skrev i deres byrådsmøde da de godkendte disse opholdssteder med interne skoler?

Og Odense ja de skriver "de betaler hvad end det må koste" INGEN opdager at de basalt set har nægtet at udrede det barn i 3 år - men det som er pinligt er at det er skrevet af det samme psykologer som ikke mente mit barn skulle have hjælp trods skolens ansøgningen herom siden 2010 - alle vidste det ... sjovt hvor glemsom alle var da jeg fik "skyldt" for hans huller jvf. omsorgsvigt ... og sjovt hvordan en skoleleder lynhurtigt kun lyve og Odense Kommune fraskrev deres tilsynsansvar igennem forløbet? Sagen blev bare omskrevet til en stor sag så ændrede man fokus!

Værst er at UVM faktisk har lavet loven om men AST har ikke indført dette - hvorfor ikke? Er det barnets behov at flytte til andre landsdele og hvordan opfylder Kommunen ligefrem sociallovens krav om at der skal arbejdes på hjemgivelserne på den her måde ... ja, de skaber selv disse situtaitoner og ved hvilke opholdssteder "samarbejder" når de vil have forældre ude af billedet. Jeg er jo stemplet - og får totalt ansvar for hele dette kaos! Egetrådig helt alene skabt jeg det her - vel og mærke uden at må træffe en eneste beslutning ... ja, det er jo lige der filmen knækker! Men jeg er årsagen hver gang ... sikke en omgang vrøvl deres fagkonsulnet kan bilde dem ind - hun har endeligt ansvaret men er mester i at placere skyldt - derfor har hun sin stilling - ikke for at barnet ses men for at skjule kommunens usaglige mesterværker. Men det køber politker og sagkydige - letkøbte dyr løsninger - uden ansvar.

Ja, det er ikke deres problem at en friskole ikke levere "varen" da de kun har ansvar overfor Folkeskolen blev det forklaret af Kommunens special pædagogisk leder ... men damn de fører da selv tilsyn på stedet uden at se noget? Tilsynsførende skrev at børnene med funktionsnedsættelser svigtes ... sikke en dejlig tanke med Inklusion i baghovedet.

Sært at jeg kan bevise det samme skete for os
i den friskole Odense Kommune betalt og i Farvskov i den Folkeskole Kommunen valgte som svigtede ... men både før og efter fungerede tilbud jeg valgt som Kommunen nægtede at fortsætte med ... for ikke at nævne den form for ignorans man mødes med når der ansøges om hjælp ... helt fra bærnehaven af hvor de nægtede at fælge konkrete anbefalinger af fagkonsulenter! GAd vide om det her er lovligt ... åbentbart ingen vil gå ind i sagen med begrundelse at vi er "omklassificeret" til at være "udsatte" med alt det gruppe har af problemer, uden beviser bare opfundet ved socialrådgiveren.

Heldigvis klarede Amy sig ret godt i hendes skole - men gad vide om det er fordi hun også har en storre potentiale end gennemsnittet? Man må sige, hun er i hvert tilfælde hverken ordblind eller med generalle indlæringsproblemer. Klog  må hun være hvis hun stadigvæk følger hendes skolegang ... og som hun selv beskriver med det samme symptomer min børn udviser efter deres akut fjernelse. Symptomer vi ikke havde inden, men fik efter som Kommunen beskylder mig for at skabe ... gad vide om nogen snart vågner brat og siger stop!

Sikke som det system fungere og nu skal svært støttekrævende børn igennem samme mølle? Ja, Opholdssteder og Interneskoler står klar og kan ALT. Kommunerne har udøvet "anbringelses modeller" helt ned til sætningsbrug - det er bare et stort snebold for at fjerne problemunger. Dansk handicaporganisationer sover trygt endnu - de havde jo ikke tid til at følge med i lovgivningen også som Stig Langvald sagt til mig ... gad vide om de er tilfreds med udviklingen så?


Amy slap ... mange andre slipper ikke ... især ikke børn med klar handikap som BØR være i mere profesionelle miljøer som har uddanenlse jvf. deres handikap. Istedet omskrives de til at være som opholdssteder kan håndtere, også når barnet bare er 10 år gammel alle ved jo en klage tager 1½ år og kan afvises mange gange i forløbet:

Målgruppe
Personkarakteristika:
  • Alder: 12-18
Funktionsnedsættelse:
  • Autismespektrum, ADHD, Tilknytningsforstyrrelse
Socialt problem:
  • Indadreagerende adfærd, Selvskadende adfærd, Seksuelt overgreb, Omsorgssvigt, Overgreb

Gad vide hvad for noget de anså som problemer at hun skulle på et opholdssted ... Det svar har ingen fået men i hendes sag er det ikke vigtigt mere - så derfor ser ingen på den del. Hun slap - det er vigtigt. Hun er i hendes gammel skole og får hjælp (sikkert mere af private og frivillige end andet)

Ombudsmanden skrev jvf. hendes sag at det er Ankestyrelsen som har kompetencerne og fagpersoner for at vurderer at netop sådan noget ikke sker igen.

Ombudsmanden gør ikke mere i Amy-sagen
Folketingets Ombudsmand bad den 22. marts 2012 Ankestyrelsen om at holde ham underrettet om behandlingen af den såkaldte Amy-sag, hvor en kommune valgte at gennemføre en flytning af den unge pige Amy fra hendes plejefamilie.
Ankestyrelsen har herefter underrettet ombudsmanden, og ombudsmanden har bedt om – og modtaget – supplerende oplysninger fra Ankestyrelsen. Detfremgår dels, at Ankestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet om Amys opholdssted, dels at Ankestyrelsen har
behandlet sagen ud fra en vurdering af,hvad der er bedst for Amy. I den forbindelse har Ankestyrelsen inddraget relevant fagkundskab.
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/amy/nyhed
Gade vide om ombudsmanden vil forholde sig til det han skriver der og Ankestyrelsens egne opfattelser af deres ansvar? Mit barn lider og min familie er tilintetgjort af det som ingen har et ansvar for ... det nytter ikke noget at AST får et asnvar for at de bare regner med at Kommunen levere uden at nogen undersøger sagens påstande.

Ankestyrelsen skrev i vores principel afgørelse at det er Kommunen som har ansvaret at sikre fagpersoner inkluderes og at der er en ordentlig dialog mellem fagpersonerne - DESVÆRRE -  derfra lukker alle øjnene da Kommunen bevidst fravælger fagpersoner som de havde betalt i 1 år (også vurderede at skolen var det rigtige jvf min drengs adfærds forbedringer blandt højtbegavede børn endnu et år frem),  men hvor de finder frem til ulovlige fremgangsmåder og opfandt alverdens sær beskyldinger for at ikke blive afsløret da det viste sig de ignorede problemer med barnets indlæring velbeskrevet af skolen fra starten af. Man kan så undre sig over skolens leder som angreb mig, og ikke anede noget om det behiv mit barn havde. Ingen vidste noget om hans diagnose ... trods at bestyrelsen og skolens tovholder havde aftalt fremgangsmåden.

Værst er den måde Ankestyrelsen hånede mig i deres afgørelser - noget sammenlignet med aviseartikler om børn som mine børn så er det bare noget der skriger til himlen: Alle manglede kompetencer i vores sag.

Værst er Tilsynet advarede alle - men ingen ser tilbage. Fremmedrettet marchere vi trods massiv trivsels problemer bland alle i familien EFTER anbringelse, ting som var løst inden alt ballade startede da fagpersonerne forsvandt? Hvor skadeligt må en anbringelse være? Hvor meget er det tilladt at en skole svigter ... ja det tænker jeg voer i dag.


Politiet? Ja, de er så inkompetent at det skriger til himlen - ingen lytter til en i disse sager. Jeg meldt tilbage til Politiet at Fagkonsulenten løj men de var ligeglad, jeg medlt selv ulovlige magtanvendelserne men disse ligger urørt ... ligesom alle anmeldelser kommunen kom med ikke er undersøgt - i hvert tilfælde afvist når jeg kom med beviserne. UDEN afgørelserne ... se deres email kan ikke se fotos, de er ligeglad med at en PC undersøges og at det de finder ikke passer sammen med Opholdsstedets undersøgelser. Kommunen ja, de misbruger det her for at "mellem linier" bliver ved med mere påstande ... en kompetent undersøgelse ville hurtigt fastslå det som skete. En ting er sikkert: Jeg ved hvilke datoer ikke passer og opholdsstedet lyver - bare fordi de ved de kan - de tog en chance og politiet svigtede os. Det bliver så en lang drøjt sag som tager 2 år eller lignende mens opholdsstedet tjener millioner og kommunal medarebdjer som skabt det her får ny stillinger.

Det kan være at adoptioner bliver måske ophævet men det samme cirkus er kørende allerede. Ligesom der og i vores sag kan andre ikke gennemskue pengestrømmene, og ingen ser sagerne efter. Nu stjæles danske babyer til adoption. Og det er snart officielt financeret af penge fra firmaer som har behandlingskrævende børn anbragt, børn som mit barn!

Børn som kommer ud uden uddannelse eller som STU'er financeret af EU midler ... økonomisk ser modellen smart ud men rent praktisk ender Danmark med en masse skadede mennesker - meget værre end det de tillod i 70erne hvor børn også var gemt på interne skoler men fik bare lov til at kom hjem om aften. De børn er voksen i dag - ingen vil høre om deres uhyrlige skolegang ... mange af dem mødes med mistro npr de søger hjælp for PTSD og får Autisme diagnoser eller skraldepandsdiagnoser.

Inklusion har altid fungerede sådan og UVM ændrer ikke noget de fjerner bare dyr specialklasser og kassere børn til Opholdsstedernes Interneskoler - PRÆCIS - det deres forgænger brugt 30 år på at få lavet om til specialklasserne. Denne omgang fjerner de også forædlrene i håb om at vi er skyldt i børnenes manglende skoletrivsel. Joken er - neuropædagogik og specialuddannelse til støttepersoner har ikke strejfede dem som et løsning TRODS deres Taskforce som har været ud og se på skoler hvor ting bare fungere, få steder som er Inkluderende. Steder som ikke fortæller om børn de selv kasserede i oplæringsfasen - børn med varig mén.

Forældrene vælger selv om de siger hjælpen ikke er forsvarligt så handler kommunerne uden at UVM, Socialministeriet eller Ombudsmandne siger et kvæk ... sjovt at hære en politiker siger Folkeskolen ikke skal privatiseres for pengene ikke må ende i skattely ...

Igen uden at Opholdssteder nævnes ... det mest markante pegefinger her er når et barn intet koster og et år senere er barnets sag en flere million kroner sag. Med adfærd som aldrig før var set i barnets historik!

Det er ikke kun penge som ryger i skattely eller til rødvin med dyr bøffer (anede ikke børn skulle have det "menu"!) men mere at Kommunen ikke mener der skal hjælp til for så at "pludseligt" have råd til at finansere en Internskole som koster mere end fuldtidsløn til et fuldtidsansat lærer ...

I min optik bedrager Kommunen såvel Opholdssted staten fordi refusions muligheder eksister som Søde Politiker enstemmigt tillod oppe på Borgen. Folk der er så smart i argumenter at det er håbløs at vække dem af deres Tornerosesøvn - men vi har KUN EN FÆLLESKASSE ... og pt finansere vi det her! Uden omtanke, beviser og værst med rapporter som skriger det er helt rivende gjalt. Væst er disse børn er endeligt Folkeskolens tabersager ... problemet blev bare flyttet og ikke løst.


Amy, ja hun mistede næsten også hendes skolegang - ligesom min dreng. Han kun havde været i en normal skole allerede i starten af 2012, hvis han fik kvalificeret støtte.

Det var ingen i tvivl fra dem som undervist ham og som havde set hans udredninger (ja overraskelsen var stor da lærer IKKE anede han var ordblind trods test mm!)

Men Ankestyrelsen? Ja, mellem dem og Klagenævnet for special undervsiningen er der er væsentlig mangel jvf støttende undervisning som mit barns sag dokumenterer - bedst er at Odense Kommune var sørme dygtig til at lukke munden på dem ved at fremhæve enkeldtstående beskrivelser af lærer som mistede grebet og skjule mange års sagsforløb dvs. Kommunen nægtede at anerkende flere år hvor en kvalificeret indsats virkede.

Rent manipulation med vores sag (hos politiet, ved ast, ved regions tilsyn, ved opholdssted tilsyn, ved klagenævn og høv igen ved AST) så er kom fokus i sagen - den slags det alle vil genkende. Genkendligt er vigtigt når man har en børnesag ... og der er forældrene problemet især hvis de ikke indordne sig og samarbejder uanset hvor mange fejl fagpersoner uden uddannelse eller bevis for at detr de laver duer.

Alle børn har ikke adfærdsproblemer alene pga hjemmet ... og vores sag viser at 3 gange med rette støtte rettede barnet op, 3 gange kollapsede alt. Nu trues barnet til at forti alt - han tror selv sådan kommer han hurtigere hjem - sikke en marderidt når det går op for ham det ikke sker pga. penge ...

Det værste er at det hver gang var Kommunen som nægtede at følge fagpersoners anbefalinger - nu er kommunen både fagpersoner og myndighed. De løj rigeligt for at det ligner barnet retter op - det er grotesk at se hvordan sagens faktualle tilstand misbruges  idet man kun behæver overordnede sætninger om trivsel og sandsynlighed. Selv ordblindhed forsvandt så de fik givet sig selv medhold ved at bruge konsulenter dvs. lærer og pædagoger som omskrev psykologens anbefalinger!


Ligesom Patrik gik til avisen med i 2008. Den skoles første barn ... i dag er patrik voksen og først nu får hans hjæp til hans ordblindehed via landbrugs uddannelsen. Desværre har Patrik mange skader fra livet på den skole med deres tilhørende Opholdssted han var på ... langt værre skader end da han blev sat der i desperation af hans forældre grundet at Folkeskolen ahvde opgivet ham og han dem. Forældre som siger i dag at de ikke anede de begik deres livs fejl. De treode på alt Kommunen og Opholdsstedet sagte!

Patrik døjer med mange ting han oplevede på skolen og ting han lært på skolen, og ikke var hjemmefra! Efter et par år på deres skole fik han oveni bare ADHD medicin ... som alle andre ... men værst var politisagen da han og hans forældre sagt fra overvor stedet. Politiet fandt ingen hold i sagen og droppede sagen - men det er den dag i dag en klat i Patriks akter. Ligesom vores sag ...

Gad vide om Amy havde været i samme situation i dag hvis hun ikke kom væk? Gad vide hvad flere års magtanvendelser ville havde gjort ved hende KOMBINERET med at ingen treode på hende?

Hvis hun bare var ordblind eller havde en diagnose - så slap hun ikke. Heldigvis fejlede hun intet så let var det at få hende hjem ... på min søns opholdssted tog de også normal fungerende børn ud af deres folkeskole, ja det er ikke kun problembærn de tager ud af skolen.

Hvad med nu? Se hvordan det hele her har har påvirket Amy! Hvor meget af hendes symptomer er af anbringelsen ... flytningen til Dk og adoptionen? Den sag skabte stor postyr - og ændrede intet for plejebørnene - se, det er lige det som slå mig. Men der er i det mindste en chance for at ulovlige adoptioner forsinkes denne gang. Takket en massiv frivillig indsats fra ACT.

Jeg er ked af at kommende forældre som har investeret mange penge risikere at få deres håb smadret. For nuværende adoptiv forældre? Ja, det er pisse unfair at myndigheder lod disse ulovligheder fortsætte ... men måske kan I i det mindste får det dokumenter som kan være vigtigt for jeres børn en dag grundet alt dette. I gjor intet forkert - jeres tillid er blevet brudt af et umenneskelig system.

Lige så unfair det er når børn flyttes til opholdssteder og isoleres på interne skoler. Det seneste rapport dokumenterede IGEN at 75% af ungerne Kommunen placere på opholdssteder går på interne skoler trods at Inklusion var et valg siden 2010?

Vores sag viser vores kamp og det kommunal smøl og direkte modearbejde for Inklusion. Min datter var jo også jvf. rådgiveren ikke andet værd end at være på en dyr ungdomsskole, et slags STU fagskole forløb for 8, 9 og 10 klasse som ingen adgang til vidergående udannelse giver ... Plejemoren bekræfter alt hun hører fra den rådgiver uden at vide hvordan hendes bekræftelse misbruges og uden at systemet er klar over at plejemoren vrøvler og slet ikke har set min datters papir fra før. Et min datter skadet som Amy af alt det som skete?

Se inden anbringelsen var hun før sommer i 8. klasse jvf. Kommunen, men pga differentiering består optagelsesprøverne til Gymansium? Prøver som Kommunen nægtede hende mens de omskrev vores liv!

Vurderingen var fra Kommunens side lige så en fjern vurdering som hendes brors - heldigvis nået jeg at få hende vurderet og optaget på en uforstående skole som presses rigeligt af Kommunen i dag, men jeg blvier ved med at fastholde mit. Surt hendes brors skolepapir belv taget ud af vores sag - klart ulovligt men npr ingen vil se det så er det ved Kommunen som vinder ... og værre er:


Det viser hvor stor magt kommunerne tager sig når de skal have ret og skjule deres "manglende" støtte. Let at påvise men ingen vil se.


Amy klarede det superb. Jeg kan godt forstå hun ikke begriber at mennesker dvs. voksne uddannede i en første verdensland kan gøre sådan som de gjor med hende - et barn på ca. 10 år ... ja, jeg forstår hellere ikke at der ikke var konsekvenser for at stoppe alle kommuner - men det er ligesom Ombudsmanden og AST gav grønt lys for det fremgangsmåde.

Husk at Amy havde en Plejemor som vidste hvad der skal siges, gøres og hvor der skal handles med massiv opbakning. Ingen almindige borger har samme muligheder ... de får 30 minutter og advokaterne kan hverken gennemskue eller forstå sagerne grundet at akterne er frasorteret. Advokateren får heller ikke penge for at læse akter forældrene kommer med - det skal forældrene selv finansere.

Grundet vores tilknytning til vores børn er vi nok ikke er så "cool" og fattet som folk som ved hvordan industrien fungerer ... det slår mig hver gang at Plejeforældrene og Opholdssteder er fattet selv med det værste former som overgreb ... men det handler jo om det er deres job, hvor de er vandt til lidt af hver. Det gøre ikke andres handlinger ok. Langt fra ... bare høre hvad Amy fortælller og vi andre? Ja, vores børn behandles netop for det Amy fik at mén grundet anbrignelsen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.