mandag den 17. marts 2014

Kritik af psykolog som indberettede forældrene, så det kan blive undersøgt, om moderen har en psykisk lidelse!

Presseklip: Psykolog kritiseres for udtalelser til BT om adoptivmors diagnose efter TV-dokumentar

Det er uholdbart og uetisk, at en psykolog fra Ankestyrelsen i et landsdækkende medie udtaler, at hun mistænker adoptivmoderen i en nyligt udsendt TV2′s dokumentar “Adoptionens pris” for at have en personlighedsforstyrrelse, udtaler både Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab til MetroXpress.

Psykolog fra Ankestyrelsen, Lene Kamm, har til BT udtalt, at hun indberettede forældrene til Holbæk Kommune for at få myndighederne til at foretage en udredning af forældrene, så det kan blive undersøgt, om moderen har en psykisk lidelse.

Men det er både fagligt uholdbart og uetisk, at en psykolog på den måde udtaler sig om en diagnose på baggrund af video-optagelser, mener Dansk Psykolog Forening samt Dansk Psykiatrisk Selskab.

-Selv om det kun er en mistanke, er det under alle omstændigheder ikke i orden at udtale sig om en diagnose, når man ikke har gennemført en ordentlig undersøgelse af personen, siger Lisbeth Sten Jensen, der er formand for Etiknævnet i Dansk Psykolog Forening. Hun understreger desuden, at diagnosen personlighedsforstyrrelse skal stilles af en psykiater, og at det er imod etiske retningslinjer at udtale sig om enkeltpersoner i medierne. Man skal vise respekt for den person, man har med at gøre, og man skal kun udtale sig ud fra et fagligt funderet grundlag, siger Lisbeth Sten Jensen til MetroXpress.

Psykolog Lene Kamm forklarer, at hun ikke siger, at hun kan lave en diagnose, men at hun, på baggrund af at have set timevis af optagelser af familien, vurderer, at hun er nødt til rent fagligt at sende en indberetning.

MetroXpress, 30. november 2012.

Mere om Personlighedsforstyrrelser: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/psyke/sygdomme/oevrige-sygdomme/personlighedsforstyrrelser

Og hvad har alt dette med at være 2e at gøre? Ja, det er almen viden i udlandet at Højt Begavede mennesker kan forveksles med Personlighedsforstyrrelser f. eks http://www.rocamora.org/publications/articles/misdiagnosis-of-the-gifted

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.