fredag den 11. april 2014

Min erfaringer med klagesystemet

http://www.ft.dk/webtv/video/20131/sou/td.1098621.aspx?from=14-01-2014&to=15-01-2014&selectedMeetingType=&committee=&as=1#player lyt til denne og se hvordan intet er ændret ... ikke engang plejefamilierne lyttes til! Og 15:00 så henvises psykologfejl til klagesystemet ...og læser jeg denne artikel ser jeg vi har problemer, allesammen.
Min erfaringer med klagesystemet er at den tager 2½ år i en komplekssag og hertil at jeg klagede forkert jvf psykologens arbejde dvs. jeg fik en som hjalp mig men pga. en misforståelse glemt personen at klage over psykologen som lovede ... jeg opdagede fejlene for sent.

Fra nu af tager det 1½ år inden psykolognævn og patient ombud ser den del af klagen. Hvis sagen var en "avis" sag så kom ting igennem hurtiger, men vi er ikke en avissag.Så det må tage den gang ting tager - i mellemtid holder mit ene barn ud og den anden fejlbehandles mens kommunen fremhæver deres seneste rapport.

Ankestyrelsen forstået slet ikke som blev sagt 10. december 2012 - tænk de skrev selv at det jeg siger ikke kan passe? Ingen sikrede om psykolgerne nu også havde tværfaglige kompetencer jvf. det behov som min børn havde og raporter som belv undladt. Senest skrev Ankestyrelelsen bare sagen afgøres på fremlagte dokumenter - dvs. igen helt uden vigtige psykolog og skoleoplysninger. Det forstår jeg slet ikke at Ankestyrelsen som fik pålagt ansvaret af Ombudsmanden handler sådan.

Sidst da jeg klagede over en §50 som ikke opfyldt det lovpligtige krav tog Ankestyrelsen 2½ år at afgøre min §50 var ugyldig OG samtidig tillader de at den genbruges hele sagen igennem uden tøven??? Nu i 2 år! Så står man lidt af ... men jeg så også at Kommunen ringer til instancerne og får talt sig udenom klager - det rystede mig og mit barns skolegang er således ikke efterset pga. kommunens "hvid løgn"!Hvad sker der i Klagesystemet - mon de er desperate pga. mange sager?

Når Ministeren siger "sådan skal det være" pga. vi har en lovgiving og jeg ved at loven ikke overholdes samtidig at ingen ser det som et problem, så er jeg rystet. F. eks tog det 8 månder at bevise at kommunen brugt  ulovligmagtanvendelser i deres udredning, den udredning som de baserede deres valg af anbringelse på. Det vil sige behandling af mit barn er baseret på "ulovlige magtandvendelser" - værre er at det var for øvrigt velbeskrevet at ikke må bruges siden 2009, pga hændelserne i 2007 af kommunen selv. Det belv ikke være da deres psykolog skriver at barnet havde brug form meget empati hvor socialrådgiveren vælger at tillade brug af ulovlig magtandvendselser dvs. klagen havde ingen effekt.

Og nu er situationen vi skla kalge forfra FORDI skolen og opholdssted anser ikke deres hadnligner som at værende ulovlig - så om 8 måneder forligger der enten et svar der giver os medhold eller ikke. Alt afhænger af den skrivebord sagen lander på og hvem der får sagen ... alle ved at børn ikke må tvinges eller fastholdes ... men der er huller i det system. Men værst er svaret jeg fik af vores klage som startede dec 2007, svaret kom forår 2009 - der opgave jeg klagesystemet og handlede selv! Men desværre kan jeg som ved en konkurssag hellere ikke forudse perosaleskift, manglende kompetencer osv. som vises i billede nedenunder ... men lige nu er ingen valg truffet i samarbejde med mig som loven forskriver - så ejg kan kun råbe højt, få direkte anklager kastede tilbage mens kommunen fortsætter "deres" valg af behandling.
Jeg går videre ... når Ministeren siger hun mener børn skal anbringes uden tøven så er det bestemt ikke barnets tarv når det er efter "psykologfejl" og "valg af ulovlige metoder". Og slet ikke når min påstande om Kommunale fejl ikke undersøges. Det er derfor børn skades.

Mit håb er at der den 24. april træffes beslutninger om at anbringelser kan ophæves hvis det er truffet på ulovlig grundlag - men jeg er klar over det bliver svært idet oplysniger i DUBU rettes ikke og værre er at "ingen" skrev min kommentar ned, og akter forsvinder. Og vores sag er jo ikke med i den bunke sager - vi er usynlige!

Men nu er det også en ny Minister - og mødet den 24. april holdes med "anbringelsesområdets" kendte. Ingen forældre representeres ... så vi forældrer kan indrette os på at vores børn anbringes og plejefamilierne får hjælpen. Ingen ser på at vi som familier i årevis ahr råbt højt om udebleven hjælp! 

Værre er det for børnene som mishandles isoleret og væk fra alt og alle de kender. Oftest med rådgivere som "beskytter" som udefra udsagn fra opholdsstedet - ingen tænker om der kan opstå situationer af inhabilitet ... eller om det kan ske udefra at forvaltnignen har set sig sur på deres forældre.

Værst er kommunen vælger "behandling" af børn og oftest trods bedre viden, som i vores sag hvor sagen var lukket kort inden jeg anmoder Kommunen om hjælp pga. vores fagpersoner ikke var ansat på stedet mere. Men at Kommunerne kan tillade at sagen køre sin stille gang. Ingen vil tro på at man mødes med tavshed og ignoreres ... Kommunerne får ingen konsekvenser for deres handlinger - hverken fejl inden anbringelser og slet ikke efter.

Desværre blokere socialministeren selv for disse sager - så tænk jer om inden i skriver for derfra får familierne hellere ikke noget svar. Det er under alt kritik: Vi har en national lovgiving som ikke fungere. Det er så grælt at familier "får alvorlige domme" og ingen hjælper dem - de skal selv have penge til at gå mod systemet. Det færreste har 2-300 000kr liggende til sådan noget.

Alle tiltag som er indført, som Minsiteren nævner er tiltag som fremmer anbringelser. Der er ikke en eneste tiltag som inkludere forældrene eller sikrer at Kommunen ikke er den som begår "et overgreb". Det skal folk nærlæse for at opdage at der er et problem.

Regn selv ud om familien høres eller skal tvinges i en kasse som eksister frem for at sikre "familier får hjæp udefra deres behov" ... Trillignesagen er endnu en klokkeklart eksempel. Jeg kan kun sige at der er hjælp til misbrugere, alkoholiker, voldige eller psykisksyge - falder du ikke i disse kasser inden kommunen går igang - så kan jeg forsikre dig at Kommunen skriver dig ind i en af kasserne.

Lovgivning er en øvelse ... jeg lyttede indlsaget igennem to gange - og der tænker ejg WHAT??? Hvad er det dog for noget at sådan en hodlning eksister i Ministeriet ... jeg går udefra det var en talesvipser ... og dog som Barnets Reform er implimenteret virker det som et ondt øvelse.


Du vinder ikke når Kommunen skal skjule de har taget fejl. Du er et brik - Kommunen vælger din job, uddannelse, din børns fremtid ... for dit eget bedste. Som borger er du ikke en som skønnes til at vælge dit eget liv. Det gøres efter en "Kommunal Ansattes" skøn - lovbrud er ikke noget nogen gøre noget ved. Ikke engang Politiet. Det kan kan let regnes ud når vi ser at Kommunal ansatte eller plejefamilier yderst sjælden blvier undersøgt eller får dom. Plejemorsagen fra Odense bekræftede det for enhver som kan "se" - retssystemet har en alvorlig brist. Det eneste du kan gøre er at samarbejde med Kommunen - om behandlingen er et fejl eller ikke er ikke noget du eller andre kan gøre noget ved. Sådan er det blevet på børn og unge området!

Tvangsundersøgelse fjerner andre aktører?

I vores sag mener jeg at det er et vigtig pointe, fordi da vi havde fagpersoner som ahvde særlige kvalifikationer blev vores sag stabiliseret, og til sidst lukket. Lige efter disse rejser, kom uroen igen. Absolut alle faglige vurderinger og psykolograpporter i perioden mellem 2007 til 2012 blev med et tvangsundersøgelse fjernet af vores sag. Kan valget af en anden aktør ændrer udfaldet i en sag?http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/01/tvangsundersgelse-fjerner-tidligere.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.