mandag den 7. april 2014

#skolechat #udsatte Ungdomspsykiatrisk Center overtrådte psykiatriloven - hvad med døgnanbragte børn?Medarbejdere fra Folketingets Ombudsmand var på kontrolbesøg, da ansatte på Bispebjerg Hospital brugte tvang over for en autistisk dreng.

Det udløser nu skarp kritik.
Man må ikke bruge tvang over for psykisk syge personer, der kun er tilknyttet en psykiatrisk institution i dagtimerne.
Det slår Folketingets Ombudsmand fast med syvtommersøm i en ny redegørelse, der handler om en episode med en ni-årig autistisk dreng og to ansatte ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital.
Drengen nægtede at komme indenfor til undervisningen på centrets skole, så derfor greb to ansatte fat i drengen og trak ham ind, mens han satte strittede imod. Folketingets Ombudsmand kalder situationen »meget kritisabel«, da psykiatriloven udelukkende tillader den slags tvang over for dagpatienter, hvis der er tale om nødværge eller nødret.
- Dette er en enkeltstående episode, men da ledelsen på hospitalet mente, at brugen af tvang over for drengen var i overensstemmelse med reglerne, har vi været i dialog med de overordnede sundhedsmyndigheder for at sikre, at vi er enige om retsgrundlaget. Vores ærinde er at undgå lignende situationer, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.
Et hold medarbejdere fra Folketingets Ombudsmand overværede situationen, da de tilfældigvis var på tilsynsbesøg på det børne- og ungdomspsykiatriske center. Da drengen var blevet trukket ind fra gården, hørte Ombudsmandens udsendte, at han græd på en patientstue. Besøgsholdet fik efterfølgende at vide, at drengen var blevet fastholdt i to perioder på omkring 15 minutter, fremgår det af redegørelsen.
Både Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er enige med Folketingets Ombudsmand i, at man ikke må bruge tvang mod dagpatienter og at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center overtrådte psykiatriloven i det konkrete eksempel med den niårige dreng.
Ombudsmanden har nu bedt Region Hovedstaden om at sikre, at de ansatte på det psykiatriske center kender reglerne for anvendelse af tvang. http://www.bt.dk/danmark/ombudsmand-kritiserer-tvang-mod-ni-aarig-dreng

Må det så bruges på opholdssteder, interneskoler og specialskoler? Nej, vil jeg mene men hvad præcis sker derude når det er gået gjalt ... hvem hjælper barnet? To voksne som flytter et barn til en alenelokale er et OVERGREB uanset hvorfor ... hvordan får sådan et barn hjælp når kommunen er døv og ligeglad, og forøvrigt ikke mener at 2 voksne mod et 12 årige er en magtanvendelse ... 


Til Skolekonsulent i bopæls Kommune!
Der har ikke været fastholdelser af xxx, men jeg er godt klar over hvad det er xxx hentyder til.
xxx var i Fysik/kemi lokalet hvor han begyndte at kaste ting efter en anden elev. (De skriver ikke at Barnet fortæller han kastede papirklip og de andre var 4-6 år ældre end ham! Han fortæller de overreagede) Jeg og en kollega var i lokaler i nærheden, vi hørte larmen, gik ind i lokalet hvor vi bad xxx gå, xxx bliver vred og slår ud efter min kollega og jeg. Vi gik derefter op på siden af xxx tog ham stille om albuen og guidede ham ud, xxx råbte og skreg at vi ikke måtte slå børn, hvilket vi helle ikke gjorde. Da xxx kom ud satte han sig på trappen, jeg blev stående ovenfor da xxx ville ind i lokalet igen. Jeg lod mig dog ikke flytte, hvilket xxx var meget vred over.
Efterfølgende har vi fortalt xxxs at han fremadrettet ikke får undervisning i faglokalet.
Denne sanktion fordi vi har vedtaget at hvis en elev larmer eller udøver anden uhensigtsmæssig adfærd går vi andre med de resterende elever, men dette kan vi ikke forsvare i et faglokale hvor der er remedier der kan skade barnet der bliver tilbage.
Jeg håber dette er fyldestgørende.
Venlig hilsen


Barnets skolekonsulent og hjemmekommune er LIGEGLAD ergo det anser de ikke som magtanvendelse derfor ved ingen det skete ... det er en af 4-5 stykker, samt del af et års isoleret skolegang da Kommunen nægter at samarbejde omkring et læseklasse som psykolgoen forslået og skolekonsulenten som før har undervist barnet uden "proiblemer" af det art ... men sådan er det at være anbragt 1½ år med fastholdelser. Så kan jeg lære at klage over en skolellærer som indføre føring af børn og anvender førergreb ... vel og mærke UDEN vores accept og fordi læren ikke magtede opgaven på en pædagogisk måde.

Kommunen kan åbentbart ikke levere et service uden fastholdelser. Jeg fasthodlt ALDRIG mit barn og tog ham væk fra lærer / pædagoger som brugt fastholdelser - det repekterede Odense Kommune ikke og anklagede mig derimod for ikke at kan samarbedej og værre var at ejg ikke forstå mit barns behov. Men jeg er ikke alene om at undervise ham uden greb, råb og tvang - jeg kender tre forskellige hold mennesker der kan. Hvorfor Odense Kommune blvier ved med at vælge dette til en pris langt over 3 gange et folkeskole koster ... er mig en gåde! I dag fik keg så svar fra Kommunen igen, og jeg skal sige jeg kæmpede for denne redegørelse dvs to kommuner og en skole forstår ikke loven:

Du har i mail af d. 28-03 klaget over magtanvendelser foretaget på xxx skole. Du har modtaget en redegørelse fra skolen vedr. disse påstande og det er blevet dig oplyst at der ikke har været anvendt magtanvendelser på xxx.

Jeg tror ikke at disse folk ved hvad er anset som magtanvendelser. Ombudsmandens kommision til problemet har endda en perosn på som bruger ulovlig magtanvendelser og tillader meget rå metoder ... med det ved han ikke! Ja, ingen troede jo på mig det her forgår ... men hvad med det barn som goså kommer til overvåget samvær og fortæller ... hvor Kommunen ignorer alt? Hvad er det der forgår ...

Det er rystende, for at sige det mildt ... men som jeg fandt ud af ved min første klage ... der er fuldstændigt hævet over loven. Socialrådgiver, Børn og Unge udvalg og arkivere bare sagen OGSÅ når en enig nævn påpeget det er ulovlig at magtanvende overfor mit barn. 1½ år af det her behandling efter jeg sagt fra overfor det i 2011 er UBEGRIBELIGT. Hvad tænker Odense Kommune på når de udsætter et barn for sådan en behandling fra 10 års alderen og fortsætter trods "en afgørelse"? Barnets tarv er ... ikke synligt her i hvert tilfælde.

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/et-enigt-social-nvnt-fandt.html er en tidligere klage ... og der er mange flere som Kommunen bare ignorede siden. Det her er deres "behandlingstilbud" for langt over et million ... dengang kostede det behandling ca. 100 000kr per uge! Hvad er det lige vi tvinges til og der betales til og hvor er Ankestyrelsen i denne sag?

Som I kan se var min klage over skolen pænuts ift. forløbet senere ... alle ved jeg aldrig fastholdt mit barn og han gik frivillig i skolen indtil en skoleleder også hentede ahm og bærede ham samtidig med at mobning var "åbentbart" usynlig ... men værst var læren ... en som også er af en opholdssted som tror man bare skal give et barn skyldt for at alt er tilladt. Jdeg håber Ombudsmanden snart gøre noget ... for mit barns skyldt!


Nødvendigt at "passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen”

Email fra skolen den 14. oktober 2011 hvor læren skriver hendes valg af at bruge førergreb, desværre undersøger Kommunen kun sager som avisen skriver om. Aldrig nogensinde ahr det været nødvendigt at bruge greb, vi har endda dokumenteret via psykologen at barnet ikke profitere af fastholdelser! Inden episoden har barnet fortalt at skolen er dårligt osv. og barnet har ikke villet gå i skole trods 1½ års skolegang uden fravær. Og det sker den dag i dag - Kommunen nægter at samarbejde med mig moren og lærer der kan håndtere barnet UDEN alle former for greb 2½ år er alt for lang tid! http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.htmlTwice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.