torsdag den 5. juni 2014

Udsatte børn må åbentbart undervises under vilkår som ikke accepteres andre steder!


Det er da utroligt! Udsatte børn må åbentbart undervises under vilkår som ikke accepteres andre steder ... ligesom ved Bækholmskolen i Odense sker der ting og sager.

Mor hun rev håret ud af min skalle, nu holder jeg mig ikke tilbage mere ...
Hvis mit barn siger noget gjor ondt så er det ret slemt har jeg erfaret igennem årene! Jeg har fotos og ret mange grusomme minder om det han havde oplevet før inden vi opdagede noget var gjalt som beviser! Beviser som aldrig belv til at ansvarlige blav stillet til ansvaret ... sådan er systemet, alle ved det jo. Nu har det stået på 20 måneder ... hvordan stoppes det når emnet er tabulagt og hans rådgiver kan fyres hvis hendes andel i sagen kommer frem? Nå, nej vi har lige fået en ny rådgiver. Chefen for området er udskiftede så deres svar er nok noget med at ting skal "fremmedrettede arbejdes på" ... men dem med det endelig ansvar sidder på deres poster endnu. De gemmer sig og beskytter basaltset deres job. Der fyres som aldrig før mens de rigtige rotter enten rejser selv eller står gemt.

Gid man havde en instans som kunne fjerne børn fra Kommunen af men så løses problemet jo ikke ... jeg er så træt af det her system - problem forflytning, ansvarsfrasigelse. Vores anbringelse var basaltset "det" og ingen opdagede at medarebjderne misbrugt deres magt. Kommunen havde kun "bewviserne" på papir inden de kæbt skriftelige beviser - deres penge er godt givet ud, mener de selv! Spørges barnet eller mig ... og for den sags skyldt tidliger fagpersoner så er der enighed om at noget er rivende gjalt. Men ingen ser tilbage i disse sager, for alle ved at der er en hvis chance for inhabilitet. Hvem der er inhabil er jo en kæphest mellem de ansvarlige i Odense Kommune og familien.

Nå men intet nyt herfra, eller som gruppen med udsatte børn i Odense kender alt for godt. At samfundet tillader det og så mange "lever af vores ulykke" er noget af en bitter pille at sluge idet dem som reelt kan gære en forskel ikke mp kom til mens kvaksalver tjener i millionklassen! Ikke at deres kvaksalver behandling fjerner kernen i sagen, som vel og mærke er det samme som altid:

Moren er dumme fordi hun siger fagkonsulenten er dumme ... det skal hun lære ikke at ytre sig om! Nu betaler vi lige vores fagfolk så alle kan se hvem står med magten. Alle ved jo man ikke siger stop uden en hær bag sig.

Ja, det er vel niveauet at behandlingen i disse dage ... begge børn er behandlingskrævende kunne de så høj tydeligt skrige - det som undre mig er at de ikke var behandlingskrævende nok da jeg som mor søgt om mere støtte. Og vi ikke kun få svar om at inkluderes fagpersoner, men kun det øjeblik en anbringelse og totalt fjernelse fra by og hjemmet kunne betale sig så kunne Kommunen skrige tydeligt at ungerne er vanrøgtet mm. (politiet så intet af den slags jvf deres rapport!).

Men tilbage til sagen i dag. At Kommunen ikke evaluerer hvordan deres valg af behandlingen for 1½ år siden virker mod deres valg for 3 år siden siger alt. Det er som om Kommunen hyrer fagpersoner for at give sig selv medhold - det er noget vanvittig noget jeg opdager mens jeg skriver min klage jvf. mit barns skolegang til Klagenævnet. Bitter er jeg over at Kommunen bare ringer og overtaler "stakkels" godtreonde sagsbehandlere hæjere op i systemet. Jeg er rystet over det hul er der, fundet da andre overholder deres notatpligt men altid ses disse notater når sagerne er afsluttet. Det med at vi som borger høres i det information Kommunen oplyser de andre instancer er koget ned til 20 minutter ... oftest trods 3000 sagsakter ... og disse bunkesager er der efterhpnden så mange af at alle er rystet.
Men som Ankestyrelsen siger: Nu arbejder vi fremmedrettede ... guderne ved jeg stået forbløffet den dag ligesom jeg stå igen i dag. Hvordan det system skulle vende den danske økonomi kan jeg ikke helt se, men nu er jeg ikke økonoma pga. min mangel på uddannelse på det område ... jeg ser kun eksplosive udgifter uden virkning. Og værst en tilsvining af min person som jeg ikke treode var muligt. Uden at jeg kan gøre noget.

Hvor mange børn er blevet dum af at gå i skole, tænker jeg? Hvor mange er blevet endnu dummere af specialskolen eller retarderede når de lander på interneskoler uden forældrekontakt?

Ja, det kan ikke dokumenteres - indtil vores sag kom forbi! Ja, der er andre sager også men jeg tror ikke der er en sag med så mange udredninger, skjulte sagakter og dagsordner som vores sag. Ikke mange forældre har flere psykolog rapporter og evnen til at forstå disse. Problemet er så bare ... retten fatter minus af disse rapporter og vores sag vil tage mange år at køre igennem "systemet". Men præcis denne sag viser at det kommunale valg af skolegang bestemt ikke altid er det rette ... nu mangler jeg bare pengene til at tage sagen i retten.

Basaltset er problemet som det altid er at Kommunen placere et behandlingskrævende ordblindbarn i en skole for retarderede børn der har andre indlæringsproblemer, denne gang omskriver kommunen barnets kunnen med "alt efter hvor man læser". Men hvordan i alverden blev et højtbegavede eller Gifted barn retarderede mens vi boede i Odense ... især her det sidste 20 måneder, anbragt uden forældrekontakt?

At en lærer agere som psykolog er meget kritisibelt især når jeg har bedt om fagpersoners hjælp - at en fagkonsulent med agerende socialrådgiver (hvis hun de i heltaget har den uddannelse) instuere sagens gang imens den ansvarlige psykolog ikke engang ser barnet ... viser tilstande i Odense.

Vores sag er ikke den første ... i Odense har de an psykolog som kun tager sig af anbragte unger - hvis hun nævnes i en sag skal forældre ved deres handicappede barn er på vej langt langt væk uden handicaphjælp fremover.

Hendes håndtering i vores sag klager jeg over ... men det er lidt svært, for ingen besvarer min klage! Og vores sag vil kræve at jeg ansætter 4 rådgivere på fuldtid for at modsvar alle dem kommunen har på sagen. Jeg synes Kommunen beklager sig de ikke har tid til stor sager mens de selv skaber dem npr de møder modstand.

Fagligset er deres fagkonsulenters uddannelser jvf. handicap så mangelful at det føles som om jeg står overfor noget jeg treode hørede midalderen til. Dengang blev de uvorne også sendt udenfor byens porte!

IOdense bruges deres eksperter kun til formål for at flytte fokus i disse sager ... det kan ses jvf papirmængde de afleverede i åbne kasser. Hvordan 8 måneder kunne resultere i så mange akter ved jeg ikke, men dobbelt kopierede ting er der, manglede akter ser jeg også. Se, E-boks tør de ikke bruge for så kan jeg jo tilbagevise sagen samtidig bevise jeg ikke fik relevante akter. Ved at Kommunen påstår jeg fik alt kan jeg jo ikke tilbagevise noget. Sådan tabte jeg også sagen i retten ... jeg kun stå og sige fagkonsulenten ligefrem lyver (hun mener vel selv hun misforstår ... ) men jeg havde jo ingen beviser fær et år senere, og med nogle akter 6 år senere!!!

Inklusion kæmpede jeg for, men uden "faglighed" på gulvplanene kan det ikke fungere, uden indsats og en tæm som sikre barnet lære noget ender det katastrofalt. Kommunen var advarede af skolen og mig.

Det bliver så festeligt når Kommunerne overbelaster sig selv med det som basaltset endeligt var børn født med funktionsnedsættelser rammer Børn og Unge afdelinger på landsplan efter en ufrivillig tur igennem Folkeskolen. Eksperimentet er igang - UVMs ide er super, men UVM er ikke klar over det faglige niveau i skolerne ... trist fremtid for berørte børne, nu hvor "allerede berørte" ser at UVM og SMs aftale sikre at skoleproblemerne ender som anbringelser! Især nu hvor kommunen skal tænke økonomisk.

Problemet er at Kommunerne "tisser for at holde varmen" ... jeg kan kun sige der ikke er nok advokater som kender handicap til rådighed for den næste anbringelses bølge som er på vej ... jeg forudså den siden 2010 og har med alt magt råbt højt. Nu rammer bølgen, på trods af mange "fejlslået" Inklusionssager der var vel og mærke frivillig indtil nu, med mange flere penge end der er sat af fremover, . Hvordan det så er når det er tvang ... ja Interneskolerne popper pludseligt op med specialer der kræver flere års specialudannelse uden at de skal offentliggøre deres uddannelsesmæsige baggrund og kvalifikationer!

Kommunerne er ikke vores ven her, for de vælger det billigste løsning. Disse specialskoler koster Kommunen 25% af en alm. specialklasse som skal nedligges i Inklusionens ånd kostede bare de anbringer barnet. Anbringes barnet ikke falder prisen på sådan en skole til 50% af det en specialklasse koster. Mange forældre klager ikke over den overflytnignen i frygt af deres barn så anbringes hvis de siger noget. Vores sag er en udmærket eksempel på at det kan lade sig gøre, men ingen tror på mig.

Det er ligesom dengang amternes tilbud til handicappede blev nedlagt. Disse unger berørt der er voksen nu. Og sært nok er der behov for flere bosteder end nogeninde set før!

Fidusen bliver noget af en stor udgift inden andre vil se at det her sker. Så ville ale vende udgifterne med nye eksperimenter uden at de berørte får lov at give deres mening, ikke at de kan have en mening men mindre de som min familie har afprøvet lidt mere end vanlig. Jeg vil nu hellere ikke tør sige noget hvis jeg var embedsmand ... en ting er sikkert: Rigtig mange børn får hellere ikke en skolegang trods intentionerne siden 2010 på området og trods det med at en yderlige 62 millioner overføres til udsattes skolegang tror jeg ikke på at området vendes. Se der er en stor gruppe på vej ... en gruppe som UVM og SM ikke havde intentionen af at de skulle ende på interneskoler. Ja, ingen siger noget da dem som ejer interneskoler griner hele vejen til banken. Deres fremtid er sikret noget tid endnu. At det er katastrofalt for børnene vil først anerkendes hvis noget undesøger virkningen af disse skoler. Undersøgelsen af 2010 viste at det er mangelfuld - ingen opdagede at den ny laves kun på børn opholdsstederne vælger at fremvise. Puljen blev vundet af en som er på interneskolensside ... bånd haves hvor de forklar deres fremgangsmåde.

Jeg spørger naivt og dumt: Hvorfor må f. eks tvindskoler og andre interneskoler drives på tværs af institutiornerne mens Mentiqaskolen i sin tid blev revset for det samme?

Se den sag var delvis årsagen i at vores skole gik konkurs i 2009 og grundet en del valg siden kunne kommunen misinformere om vores flyttegrundlag for at kalde mig nomade moar! Avisen skriver i dag at forældre er nødt til at flytte for at få hjælp til deres børn.

Odense Kommunes fagkonsulent er velvidende jeg flyttede pga. skolebehov først for min egne uddannelse som var efter anvsining af min fagforeneingen og nøje planlagt da jeg ikke vil være arbejdsløs og så siden pga. mit barns funktionsnedsættelse og begge min børns særlige forudsætninger. Men der står andet i sagen i dag ... trods avisartiklerne. Se, forældren skal vide Kommunen skriver kun deres version og syn på jer ... resten af systemet har tillid til at det er faglig korrekt. Men det afholder mig ikke fra at stille den millionkorne spørgsmål:

Hvordan kan det være atmet barn med en ordentlig omgang potentiale bliver retarderet i Kommunens favn? Hvordan fik Kommunen det syn på at min børn ikke duede uddannelsesmæssigt ... som de så raskvæk brugt på tværs af afdelinger.
Udefra det jeg har set indtil nu kan jeg sørme godt forstå at 70% af normal begavede udsatte ikke får en 9. klasses eksamen. Men jeg forstår ikke UVMs manglende indsats for at få skolerne stoppet på kommunalplan, det er som om de har givet kommunen tilladelse til at bryde loven uden konsekvenserne!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.