onsdag den 6. august 2014

Mon ikke Ombudsmanden skulle gribe ind? #psykolog #dkPol #handicap #LEV #KL
Psykolognævnet under Socialministeriet fastslår i en beretning, at nogle af psykologernes familieundersøgelser til myndighederne virker "utroværdige", "er uredigerede og indeholder nærmest sjuskede formuleringer".

Således fik en psykolog alvorlig kritik for på blot 2,5 timer at lave en afgørende familieundersøgelse af en mor og hendes barn. Det burde have taget tre dage. 

Således fik en psykolog alvorlig kritik for på blot 2,5 timer at lave en afgørende familieundersøgelse af en mor og hendes barn. Det burde have taget tre dage. http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6915603/kritik-psykologer-begar-alvorlige-fejl-i-skilsmissesagerKommunen tillader ET besøg på en time, og at psykologen spår forældrenes evner i sagen. Kommunen sendt barnet til psykolog for at psykologen kunne vurderer barnets "skolegang" UDEN at forældrene ses alene eller sammen, dvs. hverken med eller uden børnene sagen handler om.

Faktisk vurderer disse Psykologer Kommunen hyrer som anden aktører via Opholdssteder forældre de hverken taler med, møder eller taler om med andre end Kommunens socialrådgiver eller via et opholdsstedets leder. Opholdsstedet kender hellere ikke forældrene andet end det times besøgstid om ugen de tillader barnet får, en time hvor tiden bruges til at beskrive forældrenes manglende evner udefra det Kommunen oplyst om - oplysninger som dybeset jvf. tavshedspligtens bestemmelser ikke må vidergives.


Sjovt nok rentskriver psykologen som ser barnet jvf. sådan en udredningsforløb der varer 8 uger kommunens holdninger, og tillader sig selv at nægte at tale med forældrene, herudover nægter forældrene aktindsigt for at kunne beskytte "barnet". Forældrene må hellere ikke få akterne som beskriver dem til gennemsyn, eller kommentar - og får det ikek engang når rapporten er færdig og udleveret ilt forældrene. Og når selvsamme psykolog så fjerner disse forældrenes kompetencer? Ja, så er det vist langt værre end en anden kendt sag hvor Psykolognævnet også uddelt kritik: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/03/kritik-af-psykolog-som-indberettede.html  der så psykolgoen i det mindste film af moren ... når Ankestyrelsens psykolgoer så henviser forældrer til psykiatere uden at har haft dem i et behandlingsforløb er det også gal. Især når de udmærket ved at forældrenes læge mm. har skrevet at forædlrene ikke skulle henvises. 

Tja, det er ubegribeligt at Ankestyrelsen og Retsvæsenet ikke opdager disse åbentlyse fejl ... især da det er en "selvsamme" praksis som blev afsløret i vores sag, bare 3 måneder inden vores ny kommune gentog "processen". Det tog mig dengang 2½ år at afsløre denne sær måde at få forældre udredt/vurderet på. Jeg vandt sagen principelt. Her fik jeg medhold og dokumenterne blev erklæret ugyldige.

Dengang vidste jeg ikke engang at der hele tiden lå et psykiater rapport på mig som erklæret mig rask - lægen kom på pension og jeg anede ikke at han havde sendt rapoorten til Kommunen, fordi Kommunen siden 2008 skjulte det for mig! Ingen forklarede at lægen indlevere en kopi af hans rapport til embedslægenskontor hvor akterne skal gemmes. Jeg fik den først april 2014 så min principsag var vundet uden dem - det viser hvor stor brøler der var begået.

MEN når raporter som Ankestyrelsen erklærer ugyldig "genbruges" i en ny sag - hvad betyder det så at gå og får sagen behandlet principelt? At Kommunen må anvende udredninger uden at borgeren ses? Hvad forgår der i Ankestyrelsen at de kan tillade noget så en uetisk praksis og værre modsige sig selv ... i noget så vigtig som en anbringelsessag? En sag hvor jeg som forældre selv underretede at Kommunen snyder os for hjælp mm. At damen fra Ankestyrelsne sagt til mig at nu skla der arbejdes fremmedrettede går simpelthenne ikke med så graverende fejl, hun så åbentlyst ikke engang selv var klar over hun begaået. 


Advokaterne har jow ikke en chance at hjælpe deres klienter når klagesystemet tager 1½ år! Til den tid er børn permanent anbragt på "sjusk". Ja, så lang tid tager det at klage over sådan en fejlslåen rapport hvis man vel og mærke magter at klage imens ens liv rives i flænser, barnet mistrives og anbefalinger til barnets bedste ikke følges. Eller værre at saådn en sag så tgaer en yderlig 2½ år før der kommer en principel afgørelse. At sådan en afgørelse ikke engang anvendes i den samme sag sagen omhandler er noget af en ubegribelige situation. (Tænk min børn kun havde været anbragt i 2010! Men der fandt vi et specialtilbud som klarede opgaven - et tilbud kommunen valgt fra på vores vegne ved at undlade at revurderer tilbudets indhold efter lærerskift mm) Dvs. at denne "principafgørelse" glemmes trods at sagen genoptages kort tid efter sagen er vundet? Hvordan kun det ske?

Hvordan AST overser så graverende fejl kan ikke begribes. Hvordan en sag kan "tæppebombes" med akter at sagens kerne forsivnder er en beskidt Kommunal hændelse. Gentagelser af disse sager forkommer dagligt! Spild af samfundsresourcer som virkeligt hellere bør bruges til fornuftige udrednigner som resulter i handleplaner og faglært hjælp havde jeg nu hellere set. Ansvaret jvf. alt dette er ikke min men Kommunens det afgjør AST, efter Ombudsmanden skrev det er AST's ansvar at sikre ... men hvad er det så som skete i vores sag?

Men Kommunen er den som er "vinderen" mens handicappede og uskyldige børn skades livsvarigt. Forældrene kæmper jo en umulig kamp når deres børn først er "taget". Når forældrene har afsløret sløseri i sagen er Kommunen og Opholdsstedet jo klar med en ny omgang "anklager" og "fund". Det som ingen ser er at det oftest drejer sig om hændelser som aldrig er set ELLER at disse fund stemmer overens med det familien ansøgt om hjælp til inden anbringelsen  - dvs. symptomerne jvf barnets behov som er beskrivet endnu engang og nu også af opholdsstederne som kræver "løn" for at afhjælpe disse. Symptomer Opholdsstedet tilfældigvis overser indtil barnet er fastanbragt, enten pga. det trauma barnet går igennem i en anbrignelse eller pga. deres iver i at "fjerne" forældrene via spykolograporter mm. Opholdssteder sætter også behandlinger i værk uden at disse er ordineret - men behandler ikke det psykolograporten beskriver - det undrede mig en del igennem forløbet. 

Det her jeg beskrev er ikke så skjult endda! Er det forældrenes fremtid ... at myndighederne bestiller "undredninger" for at få ro i sager ... og så på den her måde? Hvad skete der med lægefaglighed og værre jvf. retslige brug af fagpersoner ... der sidder ganske vist også en socialudvalg med mega røde ører! Jeg læst at læger udtalt sig om netop det jvf. Asylansøger og venter på at de også sikre de Udsatte. 


Debatindlæg af Heidi Hansen, Virum, speciallæge i psykiatriDet er beskæmmende at høre socialdemokratiets integrationsordfører Mette Reissmann i P1 Orientering den 7.juli kommentere Lægeforeningens udtalelse om, at læger ikke skal medvirke ved tvangsudsendelse af afviste asylsøgere. Mette Reissmann foreslår, at man i stedet for kan få udenlandske læger til at medvirke ved tvangsudsendelserne. Hun har ikke blik for, at der er en kvalitativ forskel på en tvangsbehandling, som lægen udfører for at hjælpe patienten, og så en tvangsbehandling, som myndighederne får en læge til at udføre for at hjælpe dem til at opretholde ro og orden. Sidstnævnte kan aldrig være en lægeopgave.Læs mere via det nedenfor stående link: http://www.arbejderen.dk/læserbrev/om-tvang-i-psykiatrien

Alle vidste det jo ... men måske er udsatte børn ikke så vigtig som skillsmisse og asyl børnene ... eller hva?

 Det hele handler om at børnene beskyttes, siges det! Jow - at beskytte et barn er mange ting og det fedeste af det hele - det ansvar har samfundet givet Kommunen. Så alt i alt er det jo Kommunen som skal redegøre for at de tillader at psykolgerne ser børn en enkledgang eller så lidt som 20 minutter frem for god, saglige udredninger - som psykolognævnet forskriver!

Og når en ny psykolog erstatter flere børnelægers, psykologers udtalelser og dygtige lærers erfaringer samtidig at Kommunen hyrer folk som ingen erfaring har med et barns alders eller målgruppe undrer det mig at ingen kommer ud af deres lænestole ...  men at noget som skulle tage 3 dage bliver klaret på en time? Ja, det siger ALT ... og mit barn lever fejlanbragt pga. netop sådanne skjusk!


Men værre er at ingen forældre vejledes i deres klagemuligheder, hverken ved Kommunal eller på andre planer ... hvilke forældre kan i en krise klare at læse loven, klage og sikre energi til at hold en god tag om to børn som er sat i en form for børnefængsel? At børn med særlig forudsætninger (højt begavede) og handicap (twice exceptional som inkludere alt fra ordblindhed til autisme) pludselig kun beskrives som børn med særlig behov (problemer forårsaget af udsathed dvs. f. eks druk og narko) bør systemet sikre faglært hjælp jvf. det "hele barn" faktisk fejler. Således at Kommunen ikke kan sådanne numre ... det koster samfundet milliarder ... numre flere socialrådgivere, og plejeforældre også klager over. Forældrene og handicapforeninger råber også højt ... mens alle forsikre os det er det kommunale ansvar?

Jet håber at det strammes op og at psykiatere (ja, der er også psykiater som levere forudbestilte raporter) og psykologer for alvor ved de mister deres ret til at praktiser i børnesager hvis sådan noget sjusk afsløres.

Problemet har været kendt i over 10 år ... åbentbart tør ingen det ramaskrig som er på vej hvis de stopper psykologers lovbrud. Men, så længe det forgår koster der samfundet milliarder. Det har ingen råd til - pengene som sådan et rapport koster dvs. mellem 30 eller 70 tusend per barn. Det kan skolerne bruge i inklusionsforløb - forløb som støttes af faglighed og forskning jvf. børnenes diagnoser, behov og problematikker. Oftest er det i skolen barnet har mest brug for hjælp, og slet ingen hjælp kan få! Barnets fritid er sparet væk som kommunen nedskærer og forældrene overtager pasning af deres hadnicappede barn - ganske uden  kompensation. 


Det værste af alt er at Psykolognævnet allerede i 2012 kritiserede Ankestyrelsens anvendelse af Psykologer ... nu røg Statsamtet i fedtfadet. Asylsagerne er også afsløret - og jeg kan kun tænke mig til hvor skidt børn må havde det på centrene.

Gad vide om Udsatte børn også snart får deres rettigheder og at Kommunerne sættes på plads - ens og for alle? Det er KUN Ombudsmanden som kan gøre en kort process her. Jeg aflevere gerne alle 7 psykolog udtalelser samt det "hyrede" og "kommunal" psykologs svigt for at bevise min påstande. Mit barn kan ikke holde til 2½ år sådan en klage kommer til at tage - den ene er færdig med folkseskolen uden at Kommunen sirkede hende "hjælp" til andet end udsathed, og det andets skoletid overstået uden det fornøden specialundervisning jeg har kæmpet for siden 2008. En anbringelse sikrede hellere ikke hans skolegang trods udredninger og lovgivningen - noget som er kommunens ansvar. Jeg kun sikre min dattes skolegang, men hun var ældre og forstået hvordan hun skulle klare sig selv ... med en betydeligt karakterfald, pga. anbringelsen.


Min forældreevne blev "fjernet" uden en udredning - til brug i Kommunens sag mod mig, og min sag mod dem stået aldrig en chance pga. psykolgoens rapporter ... jeg havde jo ikke råd til flere egetbetalings krumspring og det vidste Kommunen da de slå til og kidnappede min børn. Teknisk set må Kommunen ikke bestille nye tests/udredninger med mindre de smutter forbi Embedslægen men den regel overser alle. Enten af uvidenhed om det eller uvilje ... se, loven blev lavet sådan for en god grund - for at en læge vurderer om Kommunen nu begår fejl. Endnu et sted retssystemet som er der for at sikre børnene overser ... alle ved at Kommunen og Ankestyrelsen hellere ikke "må" bestille udredninger hvor læger er indover - lægens anvisninger bør de følge. Men det undersøger jeg stadigvæk ... det som er "pointen" er at Kommunen har fjernet flere års udredninger på at sende børnene til et nyt person, som ovenikøbet fjernet min forældreevner uden at jeg blev set! Værre er at Tilsynet havde givet Kommunen besked inden sagens opstart at stedet de vælger ikke magter barnets alders eller målgruppe. Men så overbevist Kommunen tilsynet om at give en dispenssation ... det gik gjalt for barnet - igen tog ingen et ansvar.
Psykologiens magtfulde rolle i tvangsfjernelsessager


Af Henrik Frost. Tidehverv, 2005, s.166-170). (Peter Fergo: Psykologien som forvaltningens redskab i fjernelsessager).
For efterhånden 2 år siden udkom bogen: "Psykologien som forvaltningens redskab i fjernelsessager", skrevet af præst og bisidder i tvangsfjernelsessager igennem snart 20 år Peter Fergo. Den har kun været omtalt meget lidt i de danske medier (note 1), selvom der er tale om en afgørende og uigendrivelig afsløring af et magtfuldkomment dansk socialsystem, der nærmest ubemærket år ud og år ind begår det ene overgreb efter det andet mod sagesløse familier. Bogen burde være pligtlæsning for enhver, der har med fjernelsesområdet at gøre. Det vil ikke mindst sige landets politikere og dommere, så de kunne få øjnene op for de børnemishandlende tilstande (note 2), der eksisterer på området. Selvfølgelig kunne man også opfordre landets psykologer og sagsbehandlere til at læse bogen, men da det er dem, der er den grundlæggende årsag til problemet, ville det ikke give megen mening (note 3). De ved allerede, hvad der foregår, så problemet er her et andet: overtroen på egne evner og eget fag, den manglende vilje til at lade sig retlede (note 4) og modviljen mod at solidarisere sig med det almindelige menneskeliv (note 5). http://tidehverv.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=78:psykologiens-magtfulde-rolle-i-tvangsfjernelsessager&catid=19:boganmeldelser&Itemid=37Patientombuddets kompetence i forhold til klager over psykologer 

 

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/03/patientombuddets-kompetence-i-forhold.html 


søndag den 3. august 2014

Skarp kritik af Ombudsmanden #esbjerg


Folketingets Ombudsmand retter i en ny redegørelse en skarp kritik af, at en dansk kommune overhørte adskillige underretninger og undlod at gribe ind og give et ungt søskendepar den hjælp, de så desperat havde brug for.
- Disse børn har slet ikke fået den hjælp, som de skulle have haft, og kommunens indsats har været helt utilstrækkelig. Det er afgørende, at en kommune hurtigt følger op på alvorlige henvendelser fra borgere og myndigheder, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
11 gange sendte politi, skole og borgere underretninger af sted til den pågældende kommune uden der blev grebet ind. Først da den ene af de to søskende i en alder af ni år blev indlagt på sygehuset med en alkoholpromille på 2,57 efter at have drukket 2-3 liter rødvin tog kommunen affære og børnene blev akut anbragt på en døgninstitution.
Kommunens lange reaktionstid kalder Folketingets Ombudsmand i sin redegørelse "fuldstændig uforsvarligt". Han lægger blandt andet vægt på, at kommunen skulle have gjort langt mere for at få kontakt til børnenes mor, der dengang havde forældremyndigheden over dem.
Blandt underretningerne var en henvendelse fra den kommune, hvor børnene tidligere havde boet med deres mor.
- Familieafdelingen skrev i underretningen, at Familieafdelingen var svært bekymret for børnenes trivsel, står der i Ombudsmandens redegørelse.
Også politiet, skole, bekendte af familien og faderen til det ældste barn sendte underretninger til kommunen om børnenes kummerlige leveforhold. En mor til en af børnenes legekammerater beskrev overfor kommunen, at børnene gik "for lud og koldt vand", at de var ude hele dagen til sent på aftenen og "de søgte varme ved udluftning fra tørretumbler".
Kommunen forsøgte at få kontakt til børnenes mor via brev og ved at møde op på adressen, men uden held. Først mere end 10 måneder efter den første underretning lykkedes det kommunen at få et møde med moderen i stand, men underretningerne fortsatte med at strømme ind. Der gik yderligere to måneder, før børnene blev fjernet fra hjemmet.

  Magtanvendelsesudvalget #dkPol #ansvar?


  Magtanvendelsesudvalget
  Regeringen har nedsat et magtanvendelsesudvalg, der skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge.
  http://sm.dk/arbejdsomrader/udsatte-born-og-unge/initiativer/magtanvendelsesudvalget

  Men har regeringen tjeck på hvad deres medlemmer fortager sig i deres hverdag? En ting er at stå frem i avisen og være taleskvinde for et eller andet sag ... og så handler hvor loven "forstås".

  Lad os lige se hvem er på denne udvalg ... her er et link til pdf filen ... http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/sou/spm/30/svar/1092258/1304569.pdf

  Når jeg ser f. eks på Gitte Callesen så ser det fredelig og omsorgsfulde ud. Som så mange andre .... og så mange andre sager. Hun er ikke den første person med en god forståelse for magtanvendelsesområdet som udsat mit barn for det jeg kun vil og kan betegne som vold, når hans raporter beskriver han kan og er håndteret uden magtanvendlser. Når disse indebærer at 3 ufaglærte fastholder barnet som råbet at han vil dø pga deres metoder så er  jeg uden forståese for kommunens manglende indgreben ... eller når det barn fortæller "hun brækkede næsten min arme" som hellere ikke blev undersøgt også leveret af en person som havde en fortid som Odense Kommune skulle undersøge men hvor vores sag blev ignoreret. Hvordan er det vi løber ind i disse personer - er vi uheldig eller er det sådan ting nu om dage fungere?

  Vold giver status

  "Interview med lederen af Børne- og ungeinstitutionen Ny Møllegård i Odense, Gitte Callesen, om de mekanismer, der udløses, når piger griber til vold, som det skete i Odense søndag eftermiddag."

  Det største joke er når jeg læser det - er at det her forgår på rigtig mange opholdssteder eller i plejefamilier. Børn bliver voldelig i anbringelserne - i skoler også! Børn som normalt ikke er voldelig er mystiskvis børn som reagere, og det er altid "barnet". Ligesom i det sager som lige har været i avisen, ligesom Solhavensagen. Forældre som håndtere deres voldelige børn med fastholdelser får meget hurtigt barnet frataget sig, troede jeg men i dag ved ejg at forældre men voldelige børn har en meget høj status i skolerne osv. De forsvare deres egne - oftest på bekostning af det sårabre barn der mobbes, tæskes med mere ... ligesom disse voksne er døv og blind, er mange forældre i skoler også det ... som min søn siger: Mor de er ligeglad.  Men ser jeg hvad Gitte Callesen skrev dengang og samtidig vurderer til at være lovligt jvf magtanvendelses bekendtgørelsen, hertil alt det socialnævnet og ankestyrelsens kom frem til jvf. det samme episoder er jeg bekymret for om den Magtanvendelsesudvalg kan varetage de sårbare og anbragte ungers interesser!

  Jeg er meget klar over at Kommunen og Gitte Callesen skjult en del episoder, omskrev situationer og hertil at alle dem som skulle varetage min børns interesse ender med at være meget god til at overbevise Tilsynet og Kommunen om deres kompetencer. De fik dispensation trods manglende kompetencer jvf barnets målgruppe og aldersgruppe ... men når et barn flyttes af tilsynet efter 6 måneders rå vold uden at det politianmeldes af Odense Kommune eller fra Tilsynet af, og uden at Magtanvendelsesudvalget er klar over der forgår noget sært så vokser in bekymringer. Se ingen ved at denne Udvalg ikke får meldinger om medlemmerne, da disse ikke som reguler voldssager noteres via deres cpr nr! Faktisk, grundet opbygning i systemet forsivnder alt hver gang de åbner et nyt sted, skifter job ... bare tjeck f. eks Gitte Callesens tidliger arbejdsplads ved Vejle Kommune - der var også stor problemer. Det står i Tilsynspapir ... 


  VOLD er VOLD og det bør udløse en dom hvis det forgår hvor børn skal behandles. Min børn er IKKE fkernet for vold i hjemmet, skolevold som vi oplevede anerkendes ikke af systemet når det var en special pædagogisk tilbud betalt af Kommunen. At stedet var en ganske alm. Friskole var alle også ligeglad med.

  ALLE kender reglerne og min sag viser at "de er iskoldt" og det kan ikke forklares med at reglerne ikke kan forstås - disse bøjes og sårbare børn og deres familier efterlades magtesløs. Især når både Tilsynet og Kommunen ikke handler, og bestemt når volden efterfølgende skjules. Odfense har lige haft en række sager og er belvet dygtiger vha. andre for at skjule "deres" væremåde og hvad de tillader.


  Ja, Gitte har haft mange år til at rette Seden Enggaard op! Alt som TV2 tydeligt beskrev og  som Jane Yegind dengang skulle rette op på, men som hun selv beskrev at det ikke kun lade sig gøre. Whistlebloweren fik et job ved Kommunen ... Kommunen ender med at genåbne et tilbud, sjovt nok med samme personale sammensætning som havde Seden Enggaard de lige havde lukket. Bare et nyt navn, samme bygninger og som på mindre end 6 måneder ender med en ny sag med ulovlig magtanvendelser er tydeligt og klart svigt leveret af Odense Kommune. Men det havde alle overset ... og værst det er tilladt. Som Whistlebloweren, som nu abrejder for Kommunen siger: Vi vurderer selv i situationen som svar på hvordan det kan være at psykologs anbefalinger ikke følges. 

  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/et-enigt-social-nvnt-fandt.html her kan I selv læse hvad der sker på det sted Gitte Callesen er forstander, sæt det sammen med Tilsynsraporter fra da  Seden Enggaard blev lukket, og læse Tilsyns rapporter om Ny Møllegaard fra 2012 så vil i hurtigt se at det hele for bare fortsætter uhindred. Dermed kun disse mennesker skifte navn, hvor Ny Møllegaard drives i Seden Enggaards bygninger under en Paraply Organisation som hedder Ungdommesvel. Ungdommens Vel ejede også Seden Enggaard og flere steder - de flytter personalet lige så snart en ny sag opstarter og siger "beklager" det var vores fejl, personen er fyret ... 

  Seden Enggaard sendt tit unger til Solhaven som også blev omtalt i nyhederne - ja, jeg huskede det.

  Hvad forgår der og hvordan er det at børn udenfor målgrupppen og alders gruppen optages? Har disse opholdssteder kompetencer til at lave en §51 uden at være inhabile? Ombudsmanden var advarede om "potential" inhabilitet men ingen stoppede Kommmunerne fra at skaffe "udredningssteder" drevet af andre aktører - for se, Børne Psykiatriens ventelister var massiv.  Hvordan kan et barn på 7 uger ende på så kort tid, som del af målgruppen? Alderen kun de nok ikke skjule og det undrer mig gevaldig at en barn på bare 10, uden kriminel historik skulle opbevares blandt Odenses tungeste kliental.

  Men værre hvad er det for nogle udredninger Gitte Callesen leverer jvf §51 hvor tilsynet siger Kommunen bør genoverveje valget og hvor kommunen ufortørnet fortsætter? Kan disse udrednigner regnes med at være "upartisk" eller er der fare for at kommunnen, igennem et opholdssted ændrer et barns familie histori og sagens actuelle indhold? Ingen har som loven kærver af dem leveret aktindsigt - andre aktører er jvf loven forpligted til at agere under forvaltnings og offentlighedsloven når de løser en opgave for Kommuen dermed skal de aflevere aktindsigt ... men hvis de ikke engang stopper når Tilsynes advare dem så tror jeg at intet stopper dem. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647898141923530.1073741828.351157318264282&type=3  Der er mange børn som udredes og i årevis står uden "hjælp" pga. detop denne fremgangsmåde - at Kommunen hver gang beklager og samtidig tillader endnu en sag er "årsagen". Det er ingen konsekvenser - kun for de børn som lærer at retssikkerhed og tryghed ikke eksister, de voksne lyver ... 

  Kommunen fyrede faktisk alle fagpersoner som magtede sagen uden magtanvendelser? Trods en klokkeklar principel afgørelse om det emne, faktisk leveret i VORES sag ... se, vi slap ved at jeg flyttede og havde skabt løsninger, som fungerede. Principsagen skriver at det er Kommunens ansvar at sikre sagen er fuld ud belyst! Men AST var ligeglad - den nye kontor arbejder jo fremmedrettet som de forklarede ... det er en forbrydelse, som vi ikke kun gøre noget ved. AST havde i samme sag, pga. "nye" oplysninger fremskaffet af kommunen via et opholdssted truffet en fuldstændig anderledes afgørelse - disse oplysnigner er ikke tjekket mod min oplysninger dvs. opholdsstedets fejltolkninger og opdigtning belv vores ny fortid. Alt beskrevet og bestilt jvf det opfattelse kommunen havde - hvor sagsakter blev omskrevet og sorteret væk. Sagen voksede eksplosivt - vores netværk, fritids aktiviteter, tidliger skoler mm. forsvandt på det 7 ugers udredning. Fagperosner som abrjdet med os måtte ikke deltage ... og kommunen skabt et helt nyt tilværelse for min børn. Isoleret fra samfundet, i en intern miljø - skærmet fra normale mennesker og blandet som en gruppe udstødte udsatte ...

  At det kan tage 2½ år for at nævnet at kom frem til en Principel afgørelse, i en ikke kompleks sag, som ophæver en tvangsudredning er helt til grin - se klager vi over vores sag tager det dem også 2-3 år? Nej det tog dem en uge og 20 minutters samtale med mig efter sagen blev ekstremkompleks ... http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.html Faktisk er der endnu mere til grin at AST tillader kommunen at bruge ugyldlige erklærede dokumenter for at tvangsudrede vores familie.

  Det er ikke sjovt at Kommunen hyrede folk som Gitte Callesen, kendt for at anvende rå og ubeskrivelige brutale magtanvendelser ... samtidig med at kommunen kender til løsnginer som fungere for netop dette barn. Uden brug af magtanvendelser igennem mange år. At gøre det mod et barn på 10 viser hvor brutalt "hjælpen" er. 

  At Kommunen ikke fremviste alle dokumenter i retten er klart lovbrud, at de løj i retten om den del af sagen som omhandler Tilsynets afgørelser er kommunens samarbejde med opholdsstedets leder tæt. At de sammen får en dispensation for er uforståeligt, mere uforståeligt er det da det hele blev gjort bag om ryggen på mig og vores fagpersoner som Kommunen på det tidspunkt ahvde ignorede et år, faktisk 2 år!

  At retten ikke troede på en mor som forklarer at det er bevist at barnet har særlig behov, har brug for særlig behandling, og hertil at AST hellere ikke undersøgt morens udsagn men traf beslutnigner jvf deres viden som undlader fagpersoner de var vidende om pga. Principsagen viser hvor lidt retssikkerhed der er i disse sager.

  At det kommunen vælger en løsning som "er skadeligt for netop dette barn" er en sag som viser at udsatte ingen ret har til "behandling" men kasseres i noget sært behandling ingen kan eller vil beskrive. Intet tager højde for deres individuelæle særlig behov, beskrivelser af at de får støtte jvf. deres udrednigner er opdigtede fordi støtten ikke er faglig kvalificeret - faktiks er det mere eller mindre ufaglærte med en lærer som leder. At kommune kan sidde i retssalen og lyve disse behov væk, vel og mærke behov som de selv betalt for og fortydt da det kostede - uden konsekvenser er rystende - at sagen i heltaget kan forgå er ubegribeligt.

  At det her udredning og behandling omfatter ulovlig magtanvendelser ... isolationsophold ... manglende skolegang lyder som noget utroligt. Men 23 måneder senere er det barn de fik til udredning fordi kommunen og moren ikke kun enes jvf at barnets særlig tilrettelagt tilbud skulle fortsætte og udvides jvf udredninger fra skolen af stadigvæk i en situatrion hvor trods anbringelsen så fik barnet kun 7 måenders skolegang. Det barn som nu ugenkendelig hvis man læser 7 års udredninger og beskrivelser lavet af fagpersoner i kommunal regi. Hvad præcis har Kommune købt sig til som løsning? Og hvordan kan det være de fjerner et barn pga. uenighed jvf skolegang men formåede ikke selv at sikre barnet et skolegang ... hvor mange changer skal de have - samarbedje med forældrene som loven kræver er ikke fulgt og barnet er nu i et nyt tilbud, hvor målgruppen er 100% modsat det som psykolgerne ordinerede ... hvordan har lærer og pædagoger i samarbejdemed socialrådgivere fået så stor en bemyndigelse og magt? De omskrev jo lægefaglige rapporter ... og der er ingen konsekvens ... at de sanktioner og betaler for ulovlig magtanvendelser uden at forsøge at få det stoppet er tragisk.
  Og ved Magtanvendelsesudvalget at flere af deres medlemmer bruger ulovlig magtanvendelser?

   Og ved de at disse næsten ikke kan spores i systemet med mindre enkledte borger står frem og risikere "hævn" fra Systemet?

  Det er et meget problematisk situation for står man ikke frem får barnet ikke det hjælp som er nødvendige og står man frem får barnet oftest hellere ikke det fornøden hjælp. Hvordan kan det være at anbragte børn ikke får det bedre, trods dyr og langvarige anbringelser? Emnet er tabulagt men der gives massive pulje beløb til folk som eksperimenter med børene, mod at fagperosner på sygehuse, specialskoler mm. får nedlagt stillinger, afdelinger? Alt erstattes af private - mennekser som ansætter udfaglærte der "sammen" har kompetencer hele regioner havde svært ved at ansaffe ... uden at nogen tjekker om deres uddannelser nu også stemmer jvf det opgave de udbyder.

  Mit barn har rettet op i det rigtige tilbud FLERE GANGE - men så kan Kommunen påstå at veluddannede mennesker med stor pædagogisk erfaring lyver bare fordi "andre" som er på Magtanvendelsesudvalget påstår noget helt andet? Jeg har mere erfaring en Gitte Callesen med handicappede børn - jeg blev omskrevet. Hertil skjulte Kommunen alle fagpersoners udtalelser om barnet, mennesker som er anerkendt for netop at kan deres kram! Hvad er det præcis Kommunen må? Eller tager sig ret til ... vores sag er ikke den eneste!

  En ting er sikkert fotos lyver ikke ... men ingen tjekker sagen når en forældre forklarer at "familiens" liv er omskrevet ... alle fortsætter fremadrettet. Det er magtfordrejning og justitsmord.

  Det person som rammes er Barnet! Og vold? Det er ikke pædagogik og mit barns udvikling er truet, hans potentiale er forsvundet siden Ny Møllegaard fik ham og har ikke rettet op på det nye sted som hellere ikke sikrede ham et skolegang, sikrede ahns handicap tilgodeses - alle insistere på at bruge "kæft, trit og ret" samtidig med at de bruger "autisme" hjæpemidler på et barn som på intet tidspunkt er beskrevet som autist! Samtidig kan de ikke anvende nota, sikre at barnet får ordblinde hjælpemidler osv. Desværre er de god til at skrive og har haft held med falske beskyldninger som spildt politiets tid - men trods dette stoppes de ikke. Se de løser opgaven for Kommunen.

  Ingen tjekker om barnet skades,  mit barn som engang fungerende i et special tilrettelagt inklusionsforløb, agere nu som et grov udviklingshæmmet barn. Uden fagpersoner kan ingen sammeligne deres skader - og min udsagn er de ligeglad med. At han skulle være udviklingshæmmet så ingen spykolog komme ...tværtimod havde alle psykologer beskrevet det barn skal i empatiske omgivelser og viderer i et særlig tilrettelagt skolegang og som det sidste skulle inkludere en ordblinde klasse. Præcis det jeg ansøgt om, allerede i 2011.

  Desværre vælger kommunen alt selv. Deres valt er grotesk enten indebærer det ingen skolegang, eller så bruges der undervisningsmetoder som forværrer barnets adfærd. Metoder som ikke bør anvendes for at få et barn til at samarbejde f. eks førergreb, isolation, råb osv. Og dette til trods for at kommunen har oplysnigner fra flere hold fagpersoner som tidliger har haft barnet jvf barnets behov.

  Men at Magtanvendelsesudvalgets medlemmer selv anvender ulovlig magtanvendelser og selv påstår det ikke er ulovlig er meget bekymrende for mit barns fremtid som anbragt. Ingen bør fastholdes, isolares eller tages i politigreb for deres egetskyldt ... at overbevise et barn om at sige det er bedst sådan er noget af en "metode" ... hvor går grænserne? Jeg havde allerede dengang Karen Hækkerup skrevet og bedt om at børn sikres, nu er min børn "en af dem som skal hjælpes" og jeg forstår ikke at noget som Kommunen kan sikre ikke forgår hos forældrene får lov at blomstrer på interne skoler og opholdssteder.  #dkPol #Gifted Underretninger ... og handlinger som er uforståeligt


  Kære Ukendt

  1. jeg har IKKE snakket med dig siden 2008 til Julefest på Mentiqa Hadsten.
  2. Din email dukkede op via en udnerretning i 2010 efter vi flyttede til Odense
  3. Du skrev til mig at det var "din veninde" blah blah blah

  Screen dumps haves - beklager med nogle gange er ting for lavtmålet. Sagen er at 2 børn blev omksrevet pga. "din venindes" udsagn, en veninde som er hemmeligtholdt for mig ... men som havde brugt din email? Og for øvrigt, troede ingen på mig for underretteren er jo overbevisende mm. At PPR ikke rettede Børn og Unge undrer alle og at AST ikke tog imod rettelserne er endnu mere grotesk ... men sagen er en kraftig advarsel til andre forældrer at WISC tests misbruges for at stemple børn udviklingshæmmede i et øjebliksbillede - en som alle kan lsæe på min blog ikek bør kunne forgå i dk. Og som alle er klar over sker grundet avisens "beskrivelser".

  Hvad du har gjort og ikke har gjort - det må du selv tale med politiet om når den dag kommer, hvorfor du skriver og indrømemr det var din "veninde" uden at ville oplyse personens navn for at sagen hurtger kan meldes og underetningen fjernes er trist. Beklageligt treode Odenses fagkonsulent så meget på det velskrevet, gruopvækkende blev at de baserede ders redegørelse på den i juni 2012. dvs. 2 år efter at de fik den. Det er en meget alvorligsag hvor jeg skulle "meget" igennem før sagen trævles op ... og vores sag viser hvor råt miljøet kan være blandt voksne som bør stå sammen og sikre børnene. Det kommer også en dag.

  Jeg angriber ikke - jeg skriver konkret det jeg ved om noget som gav en del bekymringer og gav en skabelon for Kommunen at se os som en nomade familie. Alle ved vi flyttede til Hadsten for Mentiqaskolen som gik konkurs, og derefter pga. fattigdom tog det os et år at flytte til Odense ... alle som kan læse avisen. Alle ved også at kommune selv vælger deres fokus i sagen - inden den underretning var sagen "i ro" den kostede os 1½ års udreding, oveni i mange års mistænkelliggørelser som resulter i en lukket sag i juni 2011 men kommunen glemmer aldrig noget og det var så den som blev genbrugt ... tænk at private kan styre en kommunalsag udefra på den måde?

  De kloge styrer de mindre kloge - det må jeg sige at jeg har erfaret. Må regeringen snart får NemID køblet på alle underretnigner så folk ikke bare kan skrive som de lyster - uden der er konsekvenser hvis deres oplysninger er falsk. Det var uheldig for dig at din email adresse blev glemt i underretnignen - og mere uheldig at sagen belv genbrugt således at det skal via politiet for at jeg renses. Og det er dit valg at du beskytter en veninde du i dag kalder "eks veninde". Men mest? At jeg knækkede til sidst - da min børn blev håndteret som små kriminelle, uvorne udlændinge som skulle "modificeres" og "hjælpes" ...

  Det var lidt til grin at Kommunen treode på det som blev beskrevet og ikke havde hjernekapacitet nok til at tjekke om det nu også var fakta. Det er trist at Kommunen ikke sikrer sig om formodnigner er sandt og at Ankestyrelsne beder dem om at handle på formodninger ... fakta er irrelevant i kommunale sager ... jeg vil nok altid være i chock over at fakta opstår udefra underretninger men at læger og psykologers notater ikke er fakta!

  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/04/falsk-underretningen-som-fik-mig.html

  Så kan alle da læse hvad der var skrevet ... og jeg reagerede kraftigt. Se, dagen inden det belv skrevet kom der så endnu en underretnigne fra en mentiqa forældre men jeg skrev om det 7. juni ikke 26. april ... det var så årsagen at min datters skolesag belv en anbringelsessag, hendes gymnasium blev aflyst men jeg fik hende ind pga. regler jvf fordelingsudvalget - ting jeg skriver om så enhver kan læse sig frem til "selvhjælp". Men ingen fra Mentiqa ville et år efter vi forlader skolen, jvf uroen der var skrive til Kommunen ... 10 dage efter deres tilsynssag var lukket - skolens forældre har på ingen måde et behov for at der kommer negativ fokus på deres skole ved kommunen. Og at Kommunen jagter os  som det man så på TV, med politiet mm. var resultatet ...

  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/nar-man-ikke-vil-hre-skla-man-fle-falsk.html

  At kommunen fjerne alle fagpersoner i sagen, trods en principel afgørelse om netop vores sag ... trods at AST var af opfattelse af at skoleskift og flytnigner er nomadeting ... viser hvordan principelle sager ikke "bruges" af systemet.

  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.html

  At de alligevel bruger ugyldlige dokumenter mindre end 60 dage efter sådan en stor sag er mig udenforsteånde og vælger at undlader fagpersoner og om ikke rette ind efter tilsyns bekymring om at stedet ikke var kvalificeret til jvf barnets alders og målgruppe er meget strengt. I heltaget at barnet ender at være den målgruppe - ja, det forstår ingen og alle - for sådan arbejder kommunen nu om dage. De hyrer eksterne firmaer og træffer afgørelserne udefra disses "fund" præcis som ovenævnte principafgørelse skriver de "IKKE MÅ"

  At en dreng som ikke har været fastholdt i mange år så håndteres med fastholdelser til barnet bliver selvmordstruende mm. ønsker jeg ikke for min værste fjende ... at kommunen fortsætter med at nægte et samarbejde med det fagperosner de selv havde betalt med god effekt dvs mennesker som ikek brugt vold, fastholdeser og som barnet trivedes med viser andre at man inge rettighedder har i sådan en sag, ikke engang hvis der ligger en principel afgørelse ... eller afgrøelser fra et enigt nævn.


  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/09/det-tog-2-ar-at-klage-men-jeg-vandt.html

  At klagen resulter i "straf" dvs vores samvær blev sat ned med 75% for næsten 2 år siden til 1 time hver 3. uge fordi ingen vil tjekke om opholdsstedet lige hjalp kommunen for at sagen intesiviseres var en meget stor mundfuld ... at man vinder sådan en klage men selv der er der ingen konsekvenser for stedet - de fik lov at blive ved "med magtanvendelserne" og det næste sted, samt to interneskoler bruger samme metoder ... viser hvor gjalt udsatte børn har det når kommunen selv mener magtanvendelserne er vejen frem ... men sådan var der også forældre i      mentiqa regi som mente - og alle ved hvad jeg mener!

  Men det groveste er at sidder her med mit barns skolebøger ... og se at udefra f. eks 2010/11 bøger hvor han var svært læse og skrive handicappede men nået meget på et år og hvor læren beskrev hans arbejde dagligt han faldt til lavere end det niveau han var i 0. klasse dvs. at han har en funktionsniveau og agere som et svært udviklingshæmmede barn  i 2014.

  Mistrivsel kan gøre meget og jeg er IKKE årsagen da jeg ikke må tale med eller se mit barn mere end en time hver 3. uge ... og det er overvåget, aldrig afbrydt osv. Men at høre han holdes fast i politigreb, skal sidde i siolation i det få måneder de har haft en skoletilbud trods det snart er et to åsr anbringelse - så tænker man hvordan "normale" mennesker kan få sig selv til sådan noget og hvordan en kommune kan købe det tilbud ... med stolekast, personfarlig adfærd osv. NÅR DET VED BARNET KAN UNDERVISES og når hans udredninger kræver empatiske omgivelser mm. Empatien er ikke det jeg læser om.

  Og for jer andre som ikke tror på at det kan ske ... læse hvad fri og efterskole presses til nu om dage ... noget er gjalt i  systemet ... http://www.efterskolen.com/da/Artikler/Arkiv-2013/For-faa-underretninger-har-foert-til-ny-vejledning

  OBS formodninger ... så en skole kan kom af med en familie ved bare at skabe en sag ... det er en trist udvikling når kommunen kun har en vej frem --> anbringelser da deres specialklasser nedligges

  fredag den 1. august 2014

  Problemer ved samvær ... og rådgiverens tolkninger! Press?  8.4.e Samlet om udvikling og adfærd Startdato 25.06.14 Slutdato 01.08.14

  Problemer:
  .... beskriver at det er bekymrende, at moren ikke evner at indleve sig i barnets behov, men presser ham i den korte tid, de har sammen, til at interessere sig for bøger, som han tydeligt viser modstand imod. Barnet ønsker samvær med en glad mor, der ikke presser ham og ikke bringer emner på banen ved samvær, som er frustrerende for ham – f.eks. samtaler om personalet på opholdsstedet, samtaler om advokater, sagsbehandlere og bisiddere ved møder mellem barnet og sagsbehandler.


  Hov? Et problem for ... HVEM ... lad os lige skjelne skidt fra kanel her, og husk det nytter ikke noget at være uenig med en socialrådgivers synspunkter!


  Socialrådgiverens tolkninger vs virkeligheden ... Jeg havde et barn det vil hjem, et barn som så hans familie under ekstrem press - skabt af kommunens valg. Anbringelsen var nok ikke en situation hvor man er "glad", men mere eet situation vi gjor det bedste ud af den time vi havde sammen hvert 3. uge under overvågning. Men overvej og tænk konsekvenser af at hvis jeg var glad og han oplevede det som "svigt" og værst tænkeligt at han treode jeg ikke vil have ham hjem? Jeg tror socialrådgivere og overvågning bør lige se at få tjeck på det stor helhed i sager som disse. Men så ved folk hvad de vil have og kan agere "glad"!

  Måske var hele ideen med denne anbringelse at han ikke skulle gå i skole? (Skole var der et fravær på 33%) Måske skulle han ikke lære noget? (Han lærte baglængs, regression er nok et for stort ord for behandlingstæmet som troede han var ikke kvik nok da de vist ikke forstået hans udredninger eller det udtalelser de fik i sagen) Måske var de træt af hans udvikling på det læsemæssige plan (læs i kontekst at han er ordblind, lært sent at læse, alle konstaterede dette ingen formåede at få ham igang med at læse eller igang med træning osv. men det gjor jeg dog afskæres jeg fra materialer pga økonomi osv. Og det faktum at jeg ikke så ham og dermed havde svært ved at ramme hans interesser - han læser bestemt ikke en kedelig bog)

  Værst er de emner der frustrede barnet er godt nok overdrevet. Han fik faktisk ikke det lovpligtige informationer i hans anbringelse fra opholdsstedet, eller kommunen!

  Han måtte jvf kommunens sagsbehandler afskæres fra den bisidder han selv havde valgt, trods det faktum at ombudsmanden påpegede hans bisidder skal deltage.De var bestemt ikke glad for deet faktum at han havde en bisidder og glemt trods flere anmodninger at refundere udgifter mm. Alt for at modarbejde har vi prøvet dvs når bisidder kun, så aflyses mødet ... indkaldelse kom med et døgns varsel, eller slet ikke osv osv.

  Havde jeg ikke forklarede mit barn han har ret til en advokat havde han nok fået en valgt af opholdsstedet ... nu er joken ... det lyder som om vi talt timevis om disse forhold. Dem som kender mit barn ved en ting: Han taler ikke om noget han ikke gider.Og disse emner var nævnt og ikke talt om.

  Realiteten er: Barnet på knap 11 og så 12 skulle i en retssal og kom fra et hjem hvor vi aldrig før talte om advokater og den slags - det har kommunen indført uden at vi fik mulighed om at være forberedt, sådan som de plejer: AKUT.

  Alt ved tvang (som de skrev "for at barnet ikke skulle under krydspress skulle barnet anbringes til en udredning". Bemærk, det vi faktisk ikke kun få hjemmefra, det som vi 3 gange før var udredt for UDEN at kommunen sat en handleplan i værk. Joken blev at denne her udredning fjernede tidliger fagpersoners og PPRs vurderinger. Vurderinger som klart ikke faldt i socialrådgiverens smag. Kommunen betalt alle vores udredninger, hertil valt kommunen alle samarbejdspartner helt siden 21. januar 2007!

  Det var internt besluttet at Kommunen mente det ikke kun lade sig gøre at få en klar billede med mindre han var anbragt, trods vores anmodninger om dette forgår skånsomt, alt imens kommunen meget bevidst beskrev optak til en mere alvorlig trin ved hvert samtale og fjernede sagsakter for at få ret! Det værste var jeg blev oplyst om min børn sov hjemme, det næste øjeblik anbringes de vha politiet. KUN fordi jeg sagt opholdsstedet ikke havde det fornøden kompetencer. Joken var at tilsynet var enig med mig, men efter udredningen ... puha så var vi i en ny situation)

  Barnet skulle forklares pjecerne ...hans læsekompetencer med nye ord, lovstof var jeg ikke sikker på og netop her skal børn ved hvad de har ret til, retssikkerhed er faktisk væsentligt!  Hæftet henvender sig til børn mellem 8 og 11 år og formidler børns rettigheder under en anbringelse.
  Hæftet formidler rettigheder ift. efterværn og henvender sig til børn og unge mellem 12 og 17 år, som er anbragt uden for hjemmet.
   

  Hæftet formidler unges rettigheder ift. efterværn og de muligheder, de har for at sikre, at deres rettigheder bliver overholdt.

  Nu spørge jeg bare: Hvad forgik i den socialrådgiveres hovedet at hun glemt at sikre sig om mit barn kendt hans rettigheder?

  "Alt for få børn og unge er klar over, at de har rettigheder, når de bliver anbragt. Det skal et nyt materiale fra Børnerådet lave om på.

  Fejl i sagsbehandlingen og manglende inddragelse har været et stort problem for anbragte børn i mange år. Fx viste en undersøgelse fra 2011, at der var fejl i helt op mod 62 pct. af de kommunale anbringelsessager. For mange betød det fx, at der ikke blev udført en ordentlig undersøgelse af børnenes situation forud for anbringelsen, og for endnu flere, at de ikke blev hørt i processen.

  I 2011 og 2012 undersøgte Børnerådet, hvordan de anbragte børn selv oplever det at være anbragt uden for hjemmet. Den undersøgelse viste bl.a., at rigtig mange af dem intet anede om deres rettigheder, og de muligheder de har for at få hjælp."

  Twice Exceptional Denmark

  Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

  Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

  Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

  Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

  De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.