søndag den 3. august 2014

#dkPol #Gifted Underretninger ... og handlinger som er uforståeligt


Kære Ukendt

1. jeg har IKKE snakket med dig siden 2008 til Julefest på Mentiqa Hadsten.
2. Din email dukkede op via en udnerretning i 2010 efter vi flyttede til Odense
3. Du skrev til mig at det var "din veninde" blah blah blah

Screen dumps haves - beklager med nogle gange er ting for lavtmålet. Sagen er at 2 børn blev omksrevet pga. "din venindes" udsagn, en veninde som er hemmeligtholdt for mig ... men som havde brugt din email? Og for øvrigt, troede ingen på mig for underretteren er jo overbevisende mm. At PPR ikke rettede Børn og Unge undrer alle og at AST ikke tog imod rettelserne er endnu mere grotesk ... men sagen er en kraftig advarsel til andre forældrer at WISC tests misbruges for at stemple børn udviklingshæmmede i et øjebliksbillede - en som alle kan lsæe på min blog ikek bør kunne forgå i dk. Og som alle er klar over sker grundet avisens "beskrivelser".

Hvad du har gjort og ikke har gjort - det må du selv tale med politiet om når den dag kommer, hvorfor du skriver og indrømemr det var din "veninde" uden at ville oplyse personens navn for at sagen hurtger kan meldes og underetningen fjernes er trist. Beklageligt treode Odenses fagkonsulent så meget på det velskrevet, gruopvækkende blev at de baserede ders redegørelse på den i juni 2012. dvs. 2 år efter at de fik den. Det er en meget alvorligsag hvor jeg skulle "meget" igennem før sagen trævles op ... og vores sag viser hvor råt miljøet kan være blandt voksne som bør stå sammen og sikre børnene. Det kommer også en dag.

Jeg angriber ikke - jeg skriver konkret det jeg ved om noget som gav en del bekymringer og gav en skabelon for Kommunen at se os som en nomade familie. Alle ved vi flyttede til Hadsten for Mentiqaskolen som gik konkurs, og derefter pga. fattigdom tog det os et år at flytte til Odense ... alle som kan læse avisen. Alle ved også at kommune selv vælger deres fokus i sagen - inden den underretning var sagen "i ro" den kostede os 1½ års udreding, oveni i mange års mistænkelliggørelser som resulter i en lukket sag i juni 2011 men kommunen glemmer aldrig noget og det var så den som blev genbrugt ... tænk at private kan styre en kommunalsag udefra på den måde?

De kloge styrer de mindre kloge - det må jeg sige at jeg har erfaret. Må regeringen snart får NemID køblet på alle underretnigner så folk ikke bare kan skrive som de lyster - uden der er konsekvenser hvis deres oplysninger er falsk. Det var uheldig for dig at din email adresse blev glemt i underretnignen - og mere uheldig at sagen belv genbrugt således at det skal via politiet for at jeg renses. Og det er dit valg at du beskytter en veninde du i dag kalder "eks veninde". Men mest? At jeg knækkede til sidst - da min børn blev håndteret som små kriminelle, uvorne udlændinge som skulle "modificeres" og "hjælpes" ...

Det var lidt til grin at Kommunen treode på det som blev beskrevet og ikke havde hjernekapacitet nok til at tjekke om det nu også var fakta. Det er trist at Kommunen ikke sikrer sig om formodnigner er sandt og at Ankestyrelsne beder dem om at handle på formodninger ... fakta er irrelevant i kommunale sager ... jeg vil nok altid være i chock over at fakta opstår udefra underretninger men at læger og psykologers notater ikke er fakta!

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/04/falsk-underretningen-som-fik-mig.html

Så kan alle da læse hvad der var skrevet ... og jeg reagerede kraftigt. Se, dagen inden det belv skrevet kom der så endnu en underretnigne fra en mentiqa forældre men jeg skrev om det 7. juni ikke 26. april ... det var så årsagen at min datters skolesag belv en anbringelsessag, hendes gymnasium blev aflyst men jeg fik hende ind pga. regler jvf fordelingsudvalget - ting jeg skriver om så enhver kan læse sig frem til "selvhjælp". Men ingen fra Mentiqa ville et år efter vi forlader skolen, jvf uroen der var skrive til Kommunen ... 10 dage efter deres tilsynssag var lukket - skolens forældre har på ingen måde et behov for at der kommer negativ fokus på deres skole ved kommunen. Og at Kommunen jagter os  som det man så på TV, med politiet mm. var resultatet ...

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/nar-man-ikke-vil-hre-skla-man-fle-falsk.html

At kommunen fjerne alle fagpersoner i sagen, trods en principel afgørelse om netop vores sag ... trods at AST var af opfattelse af at skoleskift og flytnigner er nomadeting ... viser hvordan principelle sager ikke "bruges" af systemet.

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.html

At de alligevel bruger ugyldlige dokumenter mindre end 60 dage efter sådan en stor sag er mig udenforsteånde og vælger at undlader fagpersoner og om ikke rette ind efter tilsyns bekymring om at stedet ikke var kvalificeret til jvf barnets alders og målgruppe er meget strengt. I heltaget at barnet ender at være den målgruppe - ja, det forstår ingen og alle - for sådan arbejder kommunen nu om dage. De hyrer eksterne firmaer og træffer afgørelserne udefra disses "fund" præcis som ovenævnte principafgørelse skriver de "IKKE MÅ"

At en dreng som ikke har været fastholdt i mange år så håndteres med fastholdelser til barnet bliver selvmordstruende mm. ønsker jeg ikke for min værste fjende ... at kommunen fortsætter med at nægte et samarbejde med det fagperosner de selv havde betalt med god effekt dvs mennesker som ikek brugt vold, fastholdeser og som barnet trivedes med viser andre at man inge rettighedder har i sådan en sag, ikke engang hvis der ligger en principel afgørelse ... eller afgrøelser fra et enigt nævn.


http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/09/det-tog-2-ar-at-klage-men-jeg-vandt.html

At klagen resulter i "straf" dvs vores samvær blev sat ned med 75% for næsten 2 år siden til 1 time hver 3. uge fordi ingen vil tjekke om opholdsstedet lige hjalp kommunen for at sagen intesiviseres var en meget stor mundfuld ... at man vinder sådan en klage men selv der er der ingen konsekvenser for stedet - de fik lov at blive ved "med magtanvendelserne" og det næste sted, samt to interneskoler bruger samme metoder ... viser hvor gjalt udsatte børn har det når kommunen selv mener magtanvendelserne er vejen frem ... men sådan var der også forældre i      mentiqa regi som mente - og alle ved hvad jeg mener!

Men det groveste er at sidder her med mit barns skolebøger ... og se at udefra f. eks 2010/11 bøger hvor han var svært læse og skrive handicappede men nået meget på et år og hvor læren beskrev hans arbejde dagligt han faldt til lavere end det niveau han var i 0. klasse dvs. at han har en funktionsniveau og agere som et svært udviklingshæmmede barn  i 2014.

Mistrivsel kan gøre meget og jeg er IKKE årsagen da jeg ikke må tale med eller se mit barn mere end en time hver 3. uge ... og det er overvåget, aldrig afbrydt osv. Men at høre han holdes fast i politigreb, skal sidde i siolation i det få måneder de har haft en skoletilbud trods det snart er et to åsr anbringelse - så tænker man hvordan "normale" mennesker kan få sig selv til sådan noget og hvordan en kommune kan købe det tilbud ... med stolekast, personfarlig adfærd osv. NÅR DET VED BARNET KAN UNDERVISES og når hans udredninger kræver empatiske omgivelser mm. Empatien er ikke det jeg læser om.

Og for jer andre som ikke tror på at det kan ske ... læse hvad fri og efterskole presses til nu om dage ... noget er gjalt i  systemet ... http://www.efterskolen.com/da/Artikler/Arkiv-2013/For-faa-underretninger-har-foert-til-ny-vejledning

OBS formodninger ... så en skole kan kom af med en familie ved bare at skabe en sag ... det er en trist udvikling når kommunen kun har en vej frem --> anbringelser da deres specialklasser nedligges

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.