søndag den 3. august 2014

Magtanvendelsesudvalget #dkPol #ansvar?


Magtanvendelsesudvalget
Regeringen har nedsat et magtanvendelsesudvalg, der skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge.
http://sm.dk/arbejdsomrader/udsatte-born-og-unge/initiativer/magtanvendelsesudvalget

Men har regeringen tjeck på hvad deres medlemmer fortager sig i deres hverdag? En ting er at stå frem i avisen og være taleskvinde for et eller andet sag ... og så handler hvor loven "forstås".

Lad os lige se hvem er på denne udvalg ... her er et link til pdf filen ... http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/sou/spm/30/svar/1092258/1304569.pdf

Når jeg ser f. eks på Gitte Callesen så ser det fredelig og omsorgsfulde ud. Som så mange andre .... og så mange andre sager. Hun er ikke den første person med en god forståelse for magtanvendelsesområdet som udsat mit barn for det jeg kun vil og kan betegne som vold, når hans raporter beskriver han kan og er håndteret uden magtanvendlser. Når disse indebærer at 3 ufaglærte fastholder barnet som råbet at han vil dø pga deres metoder så er  jeg uden forståese for kommunens manglende indgreben ... eller når det barn fortæller "hun brækkede næsten min arme" som hellere ikke blev undersøgt også leveret af en person som havde en fortid som Odense Kommune skulle undersøge men hvor vores sag blev ignoreret. Hvordan er det vi løber ind i disse personer - er vi uheldig eller er det sådan ting nu om dage fungere?

Vold giver status

"Interview med lederen af Børne- og ungeinstitutionen Ny Møllegård i Odense, Gitte Callesen, om de mekanismer, der udløses, når piger griber til vold, som det skete i Odense søndag eftermiddag."

Det største joke er når jeg læser det - er at det her forgår på rigtig mange opholdssteder eller i plejefamilier. Børn bliver voldelig i anbringelserne - i skoler også! Børn som normalt ikke er voldelig er mystiskvis børn som reagere, og det er altid "barnet". Ligesom i det sager som lige har været i avisen, ligesom Solhavensagen. Forældre som håndtere deres voldelige børn med fastholdelser får meget hurtigt barnet frataget sig, troede jeg men i dag ved ejg at forældre men voldelige børn har en meget høj status i skolerne osv. De forsvare deres egne - oftest på bekostning af det sårabre barn der mobbes, tæskes med mere ... ligesom disse voksne er døv og blind, er mange forældre i skoler også det ... som min søn siger: Mor de er ligeglad.Men ser jeg hvad Gitte Callesen skrev dengang og samtidig vurderer til at være lovligt jvf magtanvendelses bekendtgørelsen, hertil alt det socialnævnet og ankestyrelsens kom frem til jvf. det samme episoder er jeg bekymret for om den Magtanvendelsesudvalg kan varetage de sårbare og anbragte ungers interesser!

Jeg er meget klar over at Kommunen og Gitte Callesen skjult en del episoder, omskrev situationer og hertil at alle dem som skulle varetage min børns interesse ender med at være meget god til at overbevise Tilsynet og Kommunen om deres kompetencer. De fik dispensation trods manglende kompetencer jvf barnets målgruppe og aldersgruppe ... men når et barn flyttes af tilsynet efter 6 måneders rå vold uden at det politianmeldes af Odense Kommune eller fra Tilsynet af, og uden at Magtanvendelsesudvalget er klar over der forgår noget sært så vokser in bekymringer. Se ingen ved at denne Udvalg ikke får meldinger om medlemmerne, da disse ikke som reguler voldssager noteres via deres cpr nr! Faktisk, grundet opbygning i systemet forsivnder alt hver gang de åbner et nyt sted, skifter job ... bare tjeck f. eks Gitte Callesens tidliger arbejdsplads ved Vejle Kommune - der var også stor problemer. Det står i Tilsynspapir ... 


VOLD er VOLD og det bør udløse en dom hvis det forgår hvor børn skal behandles. Min børn er IKKE fkernet for vold i hjemmet, skolevold som vi oplevede anerkendes ikke af systemet når det var en special pædagogisk tilbud betalt af Kommunen. At stedet var en ganske alm. Friskole var alle også ligeglad med.

ALLE kender reglerne og min sag viser at "de er iskoldt" og det kan ikke forklares med at reglerne ikke kan forstås - disse bøjes og sårbare børn og deres familier efterlades magtesløs. Især når både Tilsynet og Kommunen ikke handler, og bestemt når volden efterfølgende skjules. Odfense har lige haft en række sager og er belvet dygtiger vha. andre for at skjule "deres" væremåde og hvad de tillader.


Ja, Gitte har haft mange år til at rette Seden Enggaard op! Alt som TV2 tydeligt beskrev og  som Jane Yegind dengang skulle rette op på, men som hun selv beskrev at det ikke kun lade sig gøre. Whistlebloweren fik et job ved Kommunen ... Kommunen ender med at genåbne et tilbud, sjovt nok med samme personale sammensætning som havde Seden Enggaard de lige havde lukket. Bare et nyt navn, samme bygninger og som på mindre end 6 måneder ender med en ny sag med ulovlig magtanvendelser er tydeligt og klart svigt leveret af Odense Kommune. Men det havde alle overset ... og værst det er tilladt. Som Whistlebloweren, som nu abrejder for Kommunen siger: Vi vurderer selv i situationen som svar på hvordan det kan være at psykologs anbefalinger ikke følges. 

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/et-enigt-social-nvnt-fandt.html her kan I selv læse hvad der sker på det sted Gitte Callesen er forstander, sæt det sammen med Tilsynsraporter fra da  Seden Enggaard blev lukket, og læse Tilsyns rapporter om Ny Møllegaard fra 2012 så vil i hurtigt se at det hele for bare fortsætter uhindred. Dermed kun disse mennesker skifte navn, hvor Ny Møllegaard drives i Seden Enggaards bygninger under en Paraply Organisation som hedder Ungdommesvel. Ungdommens Vel ejede også Seden Enggaard og flere steder - de flytter personalet lige så snart en ny sag opstarter og siger "beklager" det var vores fejl, personen er fyret ... 

Seden Enggaard sendt tit unger til Solhaven som også blev omtalt i nyhederne - ja, jeg huskede det.

Hvad forgår der og hvordan er det at børn udenfor målgrupppen og alders gruppen optages? Har disse opholdssteder kompetencer til at lave en §51 uden at være inhabile? Ombudsmanden var advarede om "potential" inhabilitet men ingen stoppede Kommmunerne fra at skaffe "udredningssteder" drevet af andre aktører - for se, Børne Psykiatriens ventelister var massiv.  Hvordan kan et barn på 7 uger ende på så kort tid, som del af målgruppen? Alderen kun de nok ikke skjule og det undrer mig gevaldig at en barn på bare 10, uden kriminel historik skulle opbevares blandt Odenses tungeste kliental.

Men værre hvad er det for nogle udredninger Gitte Callesen leverer jvf §51 hvor tilsynet siger Kommunen bør genoverveje valget og hvor kommunen ufortørnet fortsætter? Kan disse udrednigner regnes med at være "upartisk" eller er der fare for at kommunnen, igennem et opholdssted ændrer et barns familie histori og sagens actuelle indhold? Ingen har som loven kærver af dem leveret aktindsigt - andre aktører er jvf loven forpligted til at agere under forvaltnings og offentlighedsloven når de løser en opgave for Kommuen dermed skal de aflevere aktindsigt ... men hvis de ikke engang stopper når Tilsynes advare dem så tror jeg at intet stopper dem. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647898141923530.1073741828.351157318264282&type=3  Der er mange børn som udredes og i årevis står uden "hjælp" pga. detop denne fremgangsmåde - at Kommunen hver gang beklager og samtidig tillader endnu en sag er "årsagen". Det er ingen konsekvenser - kun for de børn som lærer at retssikkerhed og tryghed ikke eksister, de voksne lyver ... 

Kommunen fyrede faktisk alle fagpersoner som magtede sagen uden magtanvendelser? Trods en klokkeklar principel afgørelse om det emne, faktisk leveret i VORES sag ... se, vi slap ved at jeg flyttede og havde skabt løsninger, som fungerede. Principsagen skriver at det er Kommunens ansvar at sikre sagen er fuld ud belyst! Men AST var ligeglad - den nye kontor arbejder jo fremmedrettet som de forklarede ... det er en forbrydelse, som vi ikke kun gøre noget ved. AST havde i samme sag, pga. "nye" oplysninger fremskaffet af kommunen via et opholdssted truffet en fuldstændig anderledes afgørelse - disse oplysnigner er ikke tjekket mod min oplysninger dvs. opholdsstedets fejltolkninger og opdigtning belv vores ny fortid. Alt beskrevet og bestilt jvf det opfattelse kommunen havde - hvor sagsakter blev omskrevet og sorteret væk. Sagen voksede eksplosivt - vores netværk, fritids aktiviteter, tidliger skoler mm. forsvandt på det 7 ugers udredning. Fagperosner som abrjdet med os måtte ikke deltage ... og kommunen skabt et helt nyt tilværelse for min børn. Isoleret fra samfundet, i en intern miljø - skærmet fra normale mennesker og blandet som en gruppe udstødte udsatte ...

At det kan tage 2½ år for at nævnet at kom frem til en Principel afgørelse, i en ikke kompleks sag, som ophæver en tvangsudredning er helt til grin - se klager vi over vores sag tager det dem også 2-3 år? Nej det tog dem en uge og 20 minutters samtale med mig efter sagen blev ekstremkompleks ... http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.html Faktisk er der endnu mere til grin at AST tillader kommunen at bruge ugyldlige erklærede dokumenter for at tvangsudrede vores familie.

Det er ikke sjovt at Kommunen hyrede folk som Gitte Callesen, kendt for at anvende rå og ubeskrivelige brutale magtanvendelser ... samtidig med at kommunen kender til løsnginer som fungere for netop dette barn. Uden brug af magtanvendelser igennem mange år. At gøre det mod et barn på 10 viser hvor brutalt "hjælpen" er. 

At Kommunen ikke fremviste alle dokumenter i retten er klart lovbrud, at de løj i retten om den del af sagen som omhandler Tilsynets afgørelser er kommunens samarbejde med opholdsstedets leder tæt. At de sammen får en dispensation for er uforståeligt, mere uforståeligt er det da det hele blev gjort bag om ryggen på mig og vores fagpersoner som Kommunen på det tidspunkt ahvde ignorede et år, faktisk 2 år!

At retten ikke troede på en mor som forklarer at det er bevist at barnet har særlig behov, har brug for særlig behandling, og hertil at AST hellere ikke undersøgt morens udsagn men traf beslutnigner jvf deres viden som undlader fagpersoner de var vidende om pga. Principsagen viser hvor lidt retssikkerhed der er i disse sager.

At det kommunen vælger en løsning som "er skadeligt for netop dette barn" er en sag som viser at udsatte ingen ret har til "behandling" men kasseres i noget sært behandling ingen kan eller vil beskrive. Intet tager højde for deres individuelæle særlig behov, beskrivelser af at de får støtte jvf. deres udrednigner er opdigtede fordi støtten ikke er faglig kvalificeret - faktiks er det mere eller mindre ufaglærte med en lærer som leder. At kommune kan sidde i retssalen og lyve disse behov væk, vel og mærke behov som de selv betalt for og fortydt da det kostede - uden konsekvenser er rystende - at sagen i heltaget kan forgå er ubegribeligt.

At det her udredning og behandling omfatter ulovlig magtanvendelser ... isolationsophold ... manglende skolegang lyder som noget utroligt. Men 23 måneder senere er det barn de fik til udredning fordi kommunen og moren ikke kun enes jvf at barnets særlig tilrettelagt tilbud skulle fortsætte og udvides jvf udredninger fra skolen af stadigvæk i en situatrion hvor trods anbringelsen så fik barnet kun 7 måenders skolegang. Det barn som nu ugenkendelig hvis man læser 7 års udredninger og beskrivelser lavet af fagpersoner i kommunal regi. Hvad præcis har Kommune købt sig til som løsning? Og hvordan kan det være de fjerner et barn pga. uenighed jvf skolegang men formåede ikke selv at sikre barnet et skolegang ... hvor mange changer skal de have - samarbedje med forældrene som loven kræver er ikke fulgt og barnet er nu i et nyt tilbud, hvor målgruppen er 100% modsat det som psykolgerne ordinerede ... hvordan har lærer og pædagoger i samarbejdemed socialrådgivere fået så stor en bemyndigelse og magt? De omskrev jo lægefaglige rapporter ... og der er ingen konsekvens ... at de sanktioner og betaler for ulovlig magtanvendelser uden at forsøge at få det stoppet er tragisk.
Og ved Magtanvendelsesudvalget at flere af deres medlemmer bruger ulovlig magtanvendelser?

 Og ved de at disse næsten ikke kan spores i systemet med mindre enkledte borger står frem og risikere "hævn" fra Systemet?

Det er et meget problematisk situation for står man ikke frem får barnet ikke det hjælp som er nødvendige og står man frem får barnet oftest hellere ikke det fornøden hjælp. Hvordan kan det være at anbragte børn ikke får det bedre, trods dyr og langvarige anbringelser? Emnet er tabulagt men der gives massive pulje beløb til folk som eksperimenter med børene, mod at fagperosner på sygehuse, specialskoler mm. får nedlagt stillinger, afdelinger? Alt erstattes af private - mennekser som ansætter udfaglærte der "sammen" har kompetencer hele regioner havde svært ved at ansaffe ... uden at nogen tjekker om deres uddannelser nu også stemmer jvf det opgave de udbyder.

Mit barn har rettet op i det rigtige tilbud FLERE GANGE - men så kan Kommunen påstå at veluddannede mennesker med stor pædagogisk erfaring lyver bare fordi "andre" som er på Magtanvendelsesudvalget påstår noget helt andet? Jeg har mere erfaring en Gitte Callesen med handicappede børn - jeg blev omskrevet. Hertil skjulte Kommunen alle fagpersoners udtalelser om barnet, mennesker som er anerkendt for netop at kan deres kram! Hvad er det præcis Kommunen må? Eller tager sig ret til ... vores sag er ikke den eneste!

En ting er sikkert fotos lyver ikke ... men ingen tjekker sagen når en forældre forklarer at "familiens" liv er omskrevet ... alle fortsætter fremadrettet. Det er magtfordrejning og justitsmord.

Det person som rammes er Barnet! Og vold? Det er ikke pædagogik og mit barns udvikling er truet, hans potentiale er forsvundet siden Ny Møllegaard fik ham og har ikke rettet op på det nye sted som hellere ikke sikrede ham et skolegang, sikrede ahns handicap tilgodeses - alle insistere på at bruge "kæft, trit og ret" samtidig med at de bruger "autisme" hjæpemidler på et barn som på intet tidspunkt er beskrevet som autist! Samtidig kan de ikke anvende nota, sikre at barnet får ordblinde hjælpemidler osv. Desværre er de god til at skrive og har haft held med falske beskyldninger som spildt politiets tid - men trods dette stoppes de ikke. Se de løser opgaven for Kommunen.

Ingen tjekker om barnet skades,  mit barn som engang fungerende i et special tilrettelagt inklusionsforløb, agere nu som et grov udviklingshæmmet barn. Uden fagpersoner kan ingen sammeligne deres skader - og min udsagn er de ligeglad med. At han skulle være udviklingshæmmet så ingen spykolog komme ...tværtimod havde alle psykologer beskrevet det barn skal i empatiske omgivelser og viderer i et særlig tilrettelagt skolegang og som det sidste skulle inkludere en ordblinde klasse. Præcis det jeg ansøgt om, allerede i 2011.

Desværre vælger kommunen alt selv. Deres valt er grotesk enten indebærer det ingen skolegang, eller så bruges der undervisningsmetoder som forværrer barnets adfærd. Metoder som ikke bør anvendes for at få et barn til at samarbejde f. eks førergreb, isolation, råb osv. Og dette til trods for at kommunen har oplysnigner fra flere hold fagpersoner som tidliger har haft barnet jvf barnets behov.

Men at Magtanvendelsesudvalgets medlemmer selv anvender ulovlig magtanvendelser og selv påstår det ikke er ulovlig er meget bekymrende for mit barns fremtid som anbragt. Ingen bør fastholdes, isolares eller tages i politigreb for deres egetskyldt ... at overbevise et barn om at sige det er bedst sådan er noget af en "metode" ... hvor går grænserne? Jeg havde allerede dengang Karen Hækkerup skrevet og bedt om at børn sikres, nu er min børn "en af dem som skal hjælpes" og jeg forstår ikke at noget som Kommunen kan sikre ikke forgår hos forældrene får lov at blomstrer på interne skoler og opholdssteder.Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.