onsdag den 6. august 2014

Mon ikke Ombudsmanden skulle gribe ind? #psykolog #dkPol #handicap #LEV #KL
Psykolognævnet under Socialministeriet fastslår i en beretning, at nogle af psykologernes familieundersøgelser til myndighederne virker "utroværdige", "er uredigerede og indeholder nærmest sjuskede formuleringer".

Således fik en psykolog alvorlig kritik for på blot 2,5 timer at lave en afgørende familieundersøgelse af en mor og hendes barn. Det burde have taget tre dage. 

Således fik en psykolog alvorlig kritik for på blot 2,5 timer at lave en afgørende familieundersøgelse af en mor og hendes barn. Det burde have taget tre dage. http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6915603/kritik-psykologer-begar-alvorlige-fejl-i-skilsmissesagerKommunen tillader ET besøg på en time, og at psykologen spår forældrenes evner i sagen. Kommunen sendt barnet til psykolog for at psykologen kunne vurderer barnets "skolegang" UDEN at forældrene ses alene eller sammen, dvs. hverken med eller uden børnene sagen handler om.

Faktisk vurderer disse Psykologer Kommunen hyrer som anden aktører via Opholdssteder forældre de hverken taler med, møder eller taler om med andre end Kommunens socialrådgiver eller via et opholdsstedets leder. Opholdsstedet kender hellere ikke forældrene andet end det times besøgstid om ugen de tillader barnet får, en time hvor tiden bruges til at beskrive forældrenes manglende evner udefra det Kommunen oplyst om - oplysninger som dybeset jvf. tavshedspligtens bestemmelser ikke må vidergives.


Sjovt nok rentskriver psykologen som ser barnet jvf. sådan en udredningsforløb der varer 8 uger kommunens holdninger, og tillader sig selv at nægte at tale med forældrene, herudover nægter forældrene aktindsigt for at kunne beskytte "barnet". Forældrene må hellere ikke få akterne som beskriver dem til gennemsyn, eller kommentar - og får det ikek engang når rapporten er færdig og udleveret ilt forældrene. Og når selvsamme psykolog så fjerner disse forældrenes kompetencer? Ja, så er det vist langt værre end en anden kendt sag hvor Psykolognævnet også uddelt kritik: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/03/kritik-af-psykolog-som-indberettede.html  der så psykolgoen i det mindste film af moren ... når Ankestyrelsens psykolgoer så henviser forældrer til psykiatere uden at har haft dem i et behandlingsforløb er det også gal. Især når de udmærket ved at forældrenes læge mm. har skrevet at forædlrene ikke skulle henvises. 

Tja, det er ubegribeligt at Ankestyrelsen og Retsvæsenet ikke opdager disse åbentlyse fejl ... især da det er en "selvsamme" praksis som blev afsløret i vores sag, bare 3 måneder inden vores ny kommune gentog "processen". Det tog mig dengang 2½ år at afsløre denne sær måde at få forældre udredt/vurderet på. Jeg vandt sagen principelt. Her fik jeg medhold og dokumenterne blev erklæret ugyldige.

Dengang vidste jeg ikke engang at der hele tiden lå et psykiater rapport på mig som erklæret mig rask - lægen kom på pension og jeg anede ikke at han havde sendt rapoorten til Kommunen, fordi Kommunen siden 2008 skjulte det for mig! Ingen forklarede at lægen indlevere en kopi af hans rapport til embedslægenskontor hvor akterne skal gemmes. Jeg fik den først april 2014 så min principsag var vundet uden dem - det viser hvor stor brøler der var begået.

MEN når raporter som Ankestyrelsen erklærer ugyldig "genbruges" i en ny sag - hvad betyder det så at gå og får sagen behandlet principelt? At Kommunen må anvende udredninger uden at borgeren ses? Hvad forgår der i Ankestyrelsen at de kan tillade noget så en uetisk praksis og værre modsige sig selv ... i noget så vigtig som en anbringelsessag? En sag hvor jeg som forældre selv underretede at Kommunen snyder os for hjælp mm. At damen fra Ankestyrelsne sagt til mig at nu skla der arbejdes fremmedrettede går simpelthenne ikke med så graverende fejl, hun så åbentlyst ikke engang selv var klar over hun begaået. 


Advokaterne har jow ikke en chance at hjælpe deres klienter når klagesystemet tager 1½ år! Til den tid er børn permanent anbragt på "sjusk". Ja, så lang tid tager det at klage over sådan en fejlslåen rapport hvis man vel og mærke magter at klage imens ens liv rives i flænser, barnet mistrives og anbefalinger til barnets bedste ikke følges. Eller værre at saådn en sag så tgaer en yderlig 2½ år før der kommer en principel afgørelse. At sådan en afgørelse ikke engang anvendes i den samme sag sagen omhandler er noget af en ubegribelige situation. (Tænk min børn kun havde været anbragt i 2010! Men der fandt vi et specialtilbud som klarede opgaven - et tilbud kommunen valgt fra på vores vegne ved at undlade at revurderer tilbudets indhold efter lærerskift mm) Dvs. at denne "principafgørelse" glemmes trods at sagen genoptages kort tid efter sagen er vundet? Hvordan kun det ske?

Hvordan AST overser så graverende fejl kan ikke begribes. Hvordan en sag kan "tæppebombes" med akter at sagens kerne forsivnder er en beskidt Kommunal hændelse. Gentagelser af disse sager forkommer dagligt! Spild af samfundsresourcer som virkeligt hellere bør bruges til fornuftige udrednigner som resulter i handleplaner og faglært hjælp havde jeg nu hellere set. Ansvaret jvf. alt dette er ikke min men Kommunens det afgjør AST, efter Ombudsmanden skrev det er AST's ansvar at sikre ... men hvad er det så som skete i vores sag?

Men Kommunen er den som er "vinderen" mens handicappede og uskyldige børn skades livsvarigt. Forældrene kæmper jo en umulig kamp når deres børn først er "taget". Når forældrene har afsløret sløseri i sagen er Kommunen og Opholdsstedet jo klar med en ny omgang "anklager" og "fund". Det som ingen ser er at det oftest drejer sig om hændelser som aldrig er set ELLER at disse fund stemmer overens med det familien ansøgt om hjælp til inden anbringelsen  - dvs. symptomerne jvf barnets behov som er beskrivet endnu engang og nu også af opholdsstederne som kræver "løn" for at afhjælpe disse. Symptomer Opholdsstedet tilfældigvis overser indtil barnet er fastanbragt, enten pga. det trauma barnet går igennem i en anbrignelse eller pga. deres iver i at "fjerne" forældrene via spykolograporter mm. Opholdssteder sætter også behandlinger i værk uden at disse er ordineret - men behandler ikke det psykolograporten beskriver - det undrede mig en del igennem forløbet. 

Det her jeg beskrev er ikke så skjult endda! Er det forældrenes fremtid ... at myndighederne bestiller "undredninger" for at få ro i sager ... og så på den her måde? Hvad skete der med lægefaglighed og værre jvf. retslige brug af fagpersoner ... der sidder ganske vist også en socialudvalg med mega røde ører! Jeg læst at læger udtalt sig om netop det jvf. Asylansøger og venter på at de også sikre de Udsatte. 


Debatindlæg af Heidi Hansen, Virum, speciallæge i psykiatriDet er beskæmmende at høre socialdemokratiets integrationsordfører Mette Reissmann i P1 Orientering den 7.juli kommentere Lægeforeningens udtalelse om, at læger ikke skal medvirke ved tvangsudsendelse af afviste asylsøgere. Mette Reissmann foreslår, at man i stedet for kan få udenlandske læger til at medvirke ved tvangsudsendelserne. Hun har ikke blik for, at der er en kvalitativ forskel på en tvangsbehandling, som lægen udfører for at hjælpe patienten, og så en tvangsbehandling, som myndighederne får en læge til at udføre for at hjælpe dem til at opretholde ro og orden. Sidstnævnte kan aldrig være en lægeopgave.Læs mere via det nedenfor stående link: http://www.arbejderen.dk/læserbrev/om-tvang-i-psykiatrien

Alle vidste det jo ... men måske er udsatte børn ikke så vigtig som skillsmisse og asyl børnene ... eller hva?

 Det hele handler om at børnene beskyttes, siges det! Jow - at beskytte et barn er mange ting og det fedeste af det hele - det ansvar har samfundet givet Kommunen. Så alt i alt er det jo Kommunen som skal redegøre for at de tillader at psykolgerne ser børn en enkledgang eller så lidt som 20 minutter frem for god, saglige udredninger - som psykolognævnet forskriver!

Og når en ny psykolog erstatter flere børnelægers, psykologers udtalelser og dygtige lærers erfaringer samtidig at Kommunen hyrer folk som ingen erfaring har med et barns alders eller målgruppe undrer det mig at ingen kommer ud af deres lænestole ...  men at noget som skulle tage 3 dage bliver klaret på en time? Ja, det siger ALT ... og mit barn lever fejlanbragt pga. netop sådanne skjusk!


Men værre er at ingen forældre vejledes i deres klagemuligheder, hverken ved Kommunal eller på andre planer ... hvilke forældre kan i en krise klare at læse loven, klage og sikre energi til at hold en god tag om to børn som er sat i en form for børnefængsel? At børn med særlig forudsætninger (højt begavede) og handicap (twice exceptional som inkludere alt fra ordblindhed til autisme) pludselig kun beskrives som børn med særlig behov (problemer forårsaget af udsathed dvs. f. eks druk og narko) bør systemet sikre faglært hjælp jvf. det "hele barn" faktisk fejler. Således at Kommunen ikke kan sådanne numre ... det koster samfundet milliarder ... numre flere socialrådgivere, og plejeforældre også klager over. Forældrene og handicapforeninger råber også højt ... mens alle forsikre os det er det kommunale ansvar?

Jet håber at det strammes op og at psykiatere (ja, der er også psykiater som levere forudbestilte raporter) og psykologer for alvor ved de mister deres ret til at praktiser i børnesager hvis sådan noget sjusk afsløres.

Problemet har været kendt i over 10 år ... åbentbart tør ingen det ramaskrig som er på vej hvis de stopper psykologers lovbrud. Men, så længe det forgår koster der samfundet milliarder. Det har ingen råd til - pengene som sådan et rapport koster dvs. mellem 30 eller 70 tusend per barn. Det kan skolerne bruge i inklusionsforløb - forløb som støttes af faglighed og forskning jvf. børnenes diagnoser, behov og problematikker. Oftest er det i skolen barnet har mest brug for hjælp, og slet ingen hjælp kan få! Barnets fritid er sparet væk som kommunen nedskærer og forældrene overtager pasning af deres hadnicappede barn - ganske uden  kompensation. 


Det værste af alt er at Psykolognævnet allerede i 2012 kritiserede Ankestyrelsens anvendelse af Psykologer ... nu røg Statsamtet i fedtfadet. Asylsagerne er også afsløret - og jeg kan kun tænke mig til hvor skidt børn må havde det på centrene.

Gad vide om Udsatte børn også snart får deres rettigheder og at Kommunerne sættes på plads - ens og for alle? Det er KUN Ombudsmanden som kan gøre en kort process her. Jeg aflevere gerne alle 7 psykolog udtalelser samt det "hyrede" og "kommunal" psykologs svigt for at bevise min påstande. Mit barn kan ikke holde til 2½ år sådan en klage kommer til at tage - den ene er færdig med folkseskolen uden at Kommunen sirkede hende "hjælp" til andet end udsathed, og det andets skoletid overstået uden det fornøden specialundervisning jeg har kæmpet for siden 2008. En anbringelse sikrede hellere ikke hans skolegang trods udredninger og lovgivningen - noget som er kommunens ansvar. Jeg kun sikre min dattes skolegang, men hun var ældre og forstået hvordan hun skulle klare sig selv ... med en betydeligt karakterfald, pga. anbringelsen.


Min forældreevne blev "fjernet" uden en udredning - til brug i Kommunens sag mod mig, og min sag mod dem stået aldrig en chance pga. psykolgoens rapporter ... jeg havde jo ikke råd til flere egetbetalings krumspring og det vidste Kommunen da de slå til og kidnappede min børn. Teknisk set må Kommunen ikke bestille nye tests/udredninger med mindre de smutter forbi Embedslægen men den regel overser alle. Enten af uvidenhed om det eller uvilje ... se, loven blev lavet sådan for en god grund - for at en læge vurderer om Kommunen nu begår fejl. Endnu et sted retssystemet som er der for at sikre børnene overser ... alle ved at Kommunen og Ankestyrelsen hellere ikke "må" bestille udredninger hvor læger er indover - lægens anvisninger bør de følge. Men det undersøger jeg stadigvæk ... det som er "pointen" er at Kommunen har fjernet flere års udredninger på at sende børnene til et nyt person, som ovenikøbet fjernet min forældreevner uden at jeg blev set! Værre er at Tilsynet havde givet Kommunen besked inden sagens opstart at stedet de vælger ikke magter barnets alders eller målgruppe. Men så overbevist Kommunen tilsynet om at give en dispenssation ... det gik gjalt for barnet - igen tog ingen et ansvar.
Psykologiens magtfulde rolle i tvangsfjernelsessager


Af Henrik Frost. Tidehverv, 2005, s.166-170). (Peter Fergo: Psykologien som forvaltningens redskab i fjernelsessager).
For efterhånden 2 år siden udkom bogen: "Psykologien som forvaltningens redskab i fjernelsessager", skrevet af præst og bisidder i tvangsfjernelsessager igennem snart 20 år Peter Fergo. Den har kun været omtalt meget lidt i de danske medier (note 1), selvom der er tale om en afgørende og uigendrivelig afsløring af et magtfuldkomment dansk socialsystem, der nærmest ubemærket år ud og år ind begår det ene overgreb efter det andet mod sagesløse familier. Bogen burde være pligtlæsning for enhver, der har med fjernelsesområdet at gøre. Det vil ikke mindst sige landets politikere og dommere, så de kunne få øjnene op for de børnemishandlende tilstande (note 2), der eksisterer på området. Selvfølgelig kunne man også opfordre landets psykologer og sagsbehandlere til at læse bogen, men da det er dem, der er den grundlæggende årsag til problemet, ville det ikke give megen mening (note 3). De ved allerede, hvad der foregår, så problemet er her et andet: overtroen på egne evner og eget fag, den manglende vilje til at lade sig retlede (note 4) og modviljen mod at solidarisere sig med det almindelige menneskeliv (note 5). http://tidehverv.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=78:psykologiens-magtfulde-rolle-i-tvangsfjernelsessager&catid=19:boganmeldelser&Itemid=37Patientombuddets kompetence i forhold til klager over psykologer 

 

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/03/patientombuddets-kompetence-i-forhold.html 


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.