søndag den 3. august 2014

Skarp kritik af Ombudsmanden #esbjerg


Folketingets Ombudsmand retter i en ny redegørelse en skarp kritik af, at en dansk kommune overhørte adskillige underretninger og undlod at gribe ind og give et ungt søskendepar den hjælp, de så desperat havde brug for.
- Disse børn har slet ikke fået den hjælp, som de skulle have haft, og kommunens indsats har været helt utilstrækkelig. Det er afgørende, at en kommune hurtigt følger op på alvorlige henvendelser fra borgere og myndigheder, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
11 gange sendte politi, skole og borgere underretninger af sted til den pågældende kommune uden der blev grebet ind. Først da den ene af de to søskende i en alder af ni år blev indlagt på sygehuset med en alkoholpromille på 2,57 efter at have drukket 2-3 liter rødvin tog kommunen affære og børnene blev akut anbragt på en døgninstitution.
Kommunens lange reaktionstid kalder Folketingets Ombudsmand i sin redegørelse "fuldstændig uforsvarligt". Han lægger blandt andet vægt på, at kommunen skulle have gjort langt mere for at få kontakt til børnenes mor, der dengang havde forældremyndigheden over dem.
Blandt underretningerne var en henvendelse fra den kommune, hvor børnene tidligere havde boet med deres mor.
- Familieafdelingen skrev i underretningen, at Familieafdelingen var svært bekymret for børnenes trivsel, står der i Ombudsmandens redegørelse.
Også politiet, skole, bekendte af familien og faderen til det ældste barn sendte underretninger til kommunen om børnenes kummerlige leveforhold. En mor til en af børnenes legekammerater beskrev overfor kommunen, at børnene gik "for lud og koldt vand", at de var ude hele dagen til sent på aftenen og "de søgte varme ved udluftning fra tørretumbler".
Kommunen forsøgte at få kontakt til børnenes mor via brev og ved at møde op på adressen, men uden held. Først mere end 10 måneder efter den første underretning lykkedes det kommunen at få et møde med moderen i stand, men underretningerne fortsatte med at strømme ind. Der gik yderligere to måneder, før børnene blev fjernet fra hjemmet.

  Twice Exceptional Denmark

  Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

  Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

  Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

  Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

  De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.