mandag den 6. oktober 2014

FN's handicapkomité rejser i en ny rapport kritik af Danmark #handicapdk


http://www.tv2nord.dk/artikel/322382:Indland--FN-kritiserer-Danmarks-handicap-indsats (koperede det ud da den ikke virker mere)

http://menneskeret.dk/nyheder/fns-handicapkomite-retter-kritik-danmark (en anden version som kun taler om 30 kritik punkter men der er altså 72 jvf rapporten)

raporten kan læses som word dokument her: OHCHR's hjemmeside

FN's handicapkomité rejser i en ny rapport kritik af, at Danmark ikke har et generelt forbud mod diskrimination af handicappede, skriver Politiken.
I Danmark er det for eksempel i orden for en butik at afvise en blind person, fordi han har førerhund, og det er i orden, hvis der er trapper op til bibliotekets foredragssal, så kørestolsbrugere må blive udenfor.
Danmark ratificerede i 2009 FN's handicapkonvention, men FN's handicapkomité har alligevel fundet 72 områder, hvor Danmark får kritik for ikke at efterleve bestemmelserne om lige rettigheder til personer med funktionsnedsættelse.

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, er begejstret.

- Det er klokkeklare anbefalinger, der bliver svære at sidde overhørig politisk set i Danmark, siger Thorkild Olesen til Politiken.
Han forventer nu, at regeringen tager anbefalingerne til sig og som det første udarbejder et forslag, der sikrer et forbud mod diskrimination på grund af handicap.

Socialminister Manu Sareen (R) siger, at Socialministeriets handicapudvalg nu vil gå hver enkelt af de 72 anbefalinger igennem på sit næste møde her i efteråret.

Han vil ikke på stående fod tage stilling for eller imod et generelt forbud mod diskrimination af handicappede.

- Det er klart, at når man får kritik fra FN, er det oplagt at se på den danske indsats en ekstra gang, og det er noget, vi tager meget alvorligt, siger Manu Sareen og forklarer, at anbefalingerne også vil blive læst uden for Socialministeriet, da en række af anbefalingerne omfatter Justitsministeriet og Sundhedsministeriet.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.