torsdag den 16. oktober 2014

Rystet over sagsbehandling - brug af psykolog #handicapdk #handicap
Kommunen er modpart

Psykologudtalelsen om Theresa Pedersens forældreevner er skrevet ud fra papirer, som Langeland Kommune har udvalgt og tilsendt psykologen.
Ifølge Theresa Pedersens advokat, Hanne Ziebe, er kommunen modpart i sagen, og derfor er hun betænkelig ved, at det er kommunen selv, der har sammensat de sagsakter, der skulle til for at lave udtalelsen om Theresa Pedersens forældreevner.


Nogle gange gør man det, at man sender al materialet til en ekstern psykolog. Lægeudtalelser, udtalelser fra børnehaven, fra psykiatrisk afdeling, fra politiet og så videre, og så beder man psykologen kigge på materialet med den faglighed, psykologen nu har. Det kan vi bruge til at få en second opinion. Altså få en anden til at kigge på, om der er noget, vi har overset, eller om der er noget, vi skal være opmærksomme på, siger hun.


http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/principafgrelsen-fastslar-nvnet-ophver.htmlhttp://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/08/mon-ikke-ombudsmanden-skulle-gribe-ind.html

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/06/udsatte-brn-ma-abentbart-undervises.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.