mandag den 2. februar 2015

Det usynlige barn - tekniskset har Mentiqa et barn mere! #dkPol #tv2fyn #uvm @manusareen #odense 

Vi havde en overenskomst med Mentiqa, hvor Odense Kommune betalt skolen efter aftale med mig grundet mit barns psykolog udredninger mm. jvf asynkron udvikling og at han var et barn med særlig forudsætninger.

Afgørelsen bekræftede i aug 2014 at det var ulovlig at melde mit barn ud af Mentiqa aug 2012 uden min samtykke. Jeg fik ikke det lovpligtige klagevejledning således kan og bør klagen genoptages. Nu leder Odense Kommune efter et nyt skoletilbud til barnet på Fyn. Vi har ikke været enig om mit barns skoletilbud siden 2012, hvor indtil udmeldelsen havde Odense fastholdt Mentiqa var den rette. Jeg mente også Mentiqa var dette, men at mit barn i en periode skulle få særlig støtte for hans ordblindhed derfor hjemmeundervist jeg ham.

Vi havde en overenskomst med Mentiqa, hvor Odense Kommune betalt skolen efter aftale med mig grundet mit barns psykolog udredninger mm. jvf asynkron udvikling og at han var et barn med særlig forudsætninger.

Når et barn anbringes skal Kommunen vurderer om det Kommune de flytter barnet til har "et passende skoletilbud" inden de flytter barnet. Odense Kommune vidst ganske enkelt at Mentiqaskolen fungerede for barnet, men ikke for moren - det dokumenterede de selv, og bekræftede det ved deres genvurdering af betalingen til skolen jvf mødet i aug 2011 pg aug 2012.

Kort inden mit barns anbringelse meldt Odense Kommune os ud af Mentiqa, begrundet i at jeg som mor ikke bruger tilbudet, igen uden at jeg var enig i dette, uden et nyt og "tilsvarende tilbud". Der blev Folkeskoleloven brudt - så vanskeligt bør det ikke være at opnå enighed og dialog jvf et barns skolegang. Dette skete på trods af at Kommunen indtil "samarbejdsvanskeligheder opstår" vurderede at Mentiqa var et passende tilbud til barnet, og betalt skolen godt et år mere.

Hans Psykolograpport af 2012 beskriver at han skal i et ordblinde tilbud og så tilbage i en Folkeskole - psykologen fik ikke den konkret aftale jvf Mentiqa og havde ingen kendskab til børn med særlig forudsætninger - det betyder hun ikke vurderede vores aftale jvf fordele og ulemper, og slet ikke udefra "hans asynkront udvikling". Psykologen havde hellere ikke måtte tale med mig jvf. den måde Børn og Unge i samrbejde med PPR bestilt den ny udredning for ellers havde hun fået hans tidligere psykolog rapporter og et møde med konsulenter som kender os, som en reelt udredning bør være via netværksmøder mm. Således havde psykologen ikke "alle" informationer i sagen, og Odense Kommunes PPR mente ikke at der skulle en fagkonsulent eller særlig uddannet psykolog jvf børn med særlig forudsætninger på sagen trods at de inden en ny udredning var enig om det særlig behov han havde - alt som vores klage i Farsvkov Kommune afslørede som principelsag 150-12 blev gentaget, uden at Ankestyrelsen lagt mærk til dette trods jeg indleverede afgørelsen den 23 oktober 2012, i en børn og unge udvalgs retsmøde, som min tilføjelse til sagen.

Den del af sagen er pt under GENbehandling ved Klagenævnet for specialundervisningen som en sag hvor Kommunen mener de ikke kan opnå enighed med mig, derfor mener Odense Kommune at det var i orden at bryde "loven". Men indtil sagen er genbehandlede kan Odense Kommune ikke melde mit barn ud af skolen, og Mentiqa har ikke meldt os ud. Ligeledes havde tilsynet på fejlgrundlag vurderet vores klage i jan 2012 - også der opstået misforståelser.

Klagenævnet kan KUN hjemvise sagen - de kan ikke behandle en sag. Det bør alle forældre være klar over idnen de begynder en langstrukket klage. Således har de hjemvist sagen og Odense har sendt sagen tilbage uden "et møde med mig om mit barns skolegang", således forventer ejg sagen hjemvises endnu en gang. Begrundet i at Odense Kommunes PPR havde glemt at indkalde mig jvf. mit barns skolegang. Mit barn er teknisk set, grundet lovens sammensætning tilmeldt Mentiqa skolen så længe klagen varer - jeg ved at han ikke er talt med i det statestik Mentiqa-Odense forklarede i TV avisen UVM brugt til at stoppe skolens tilskud. Jeg håber at UVM genoptager sagen for ellers har Socialmisteren pludseligt 50 Mentiqabørn med nogenlunde det samme behov - så er vi ikke en enkeltsag mere.

Kun avisomtale kan få det frem - og hvis det kan sikre at 50 børn beholder den skole som vil have dem vil jeg gerne kæmpe alt for at det kan lade sig gøre, hvor min dreng kommer i skolen er "åben" og det er ikke sikkert at han skal tilbage på Mentiqa da vi indtil nu har ansøgt og kæmpet for at han får det tid som psykologen anbefaler i en ordblindeklasse, med en konsulent som tidliger har arbejdet som skoleleder på Mentiqa. Men selv det er op ad bakke - en ting er sikkert. Det enkeldt barn skolen mangler er bare ikke "talt med".

http://www.tv2fyn.dk/article/497937?autoplay=1&video_id=79591 Merete Riisager Annette Vilhelmsen Susanne Ursula Larsen Troels Ravn Anker Boye

Reglerne for tilskud jvf Mentiqa var opfyldt den 5. sept 2012, 2013, 2014 ... grundet den afgørelse fra klagenævnet som jeg havde ventet på længe.

Jeg vil påpege at min børn fik deres skolepenge betalt af Odense Kommune, grundet psykolog udrednigner. Det bivirkede at en ret omfangsrigt og omkostningsfuld børnesag blev lukket i juni 2011 idet begge børn trivedes på Mentiqa på det tidspunkt. Aug 2011 vurderede Odense Kommune de skal begge blive på skolen, men jeg vurderede min yngstes ordblindhed og følgeskader af tidligere mobning skulle behandles. Der opstået uenighed i hvad var bedst for min børn. Heldigvis sikrede Folkeskolelovens §54 at Odense ikke måtte melde dem ud, men uden videre dialog med mig meldt Odense børnene ud af hhv Mentiqa og den Gymnasium vi havde valgt til min ældste, alt uden klagevejledninger.

Min ældste kun således ikke andet end gå i hendes lokale Gymnasium, som viste sig til være en af Byens bedste, og hun får således hendes studenterhue på her til sommer, trods uenighed med Kommunen.

Hendes bror skal skift skole for 3. gang er jeg meddelt tilfældigvis da jeg skulle høres jvf samvær mellem mig og ham der stadigvæk er overvåget trods hans søster er hjemgivet. Jeg venter nu et møde hvor vi drøfter hans skolebehov - det møde har vi ikke fået tilbudt siden jan 2012, og jeg har søgt om hvor en tidliger skoleleder fra Mentiqa har tilbudt hendes assitance - det var trods alt hende vi valgt udefra vurderinger og et tæt samarbejde med Odense Kommunes PPR. At en socialrådgiver og udskiftning af psykolog kan ændre et barns "specialpædagogisk" behov så drastisk som i vores sag bør undersøges. Siden han belv taget ud af Mentiqa, og senere anbragt har han ikke været undervist sammen med jævnaldrende eller fået det særlig støtte vi både i Mentiqa Hadsten og Odense jvf principafgørelse 159-12 bekræftede, således også af Odense Kommune i juni 2011. Alt i alt en sagen kompleks for os, lad det ikke være fremtiden for det 50 børn i skolen.

Jeg håber at min "usynlig" barn ændrer UVM opfattelse i sagen. Det er tydeligt der er sket en del misforståelser - men samtidig vil jeg sige at skolens forældre må virkeligt overveje skolens fremtid. Om ikke andet er børnene Odense Kommunes ansvar - så der skal en dialog igang, med eksperter udefra det som er beskrevet i talentpleje i grundskole rapporten på side 15 ved vi jo at disse børn har brug for meget støtte, nogle mere end andre. Mentiqa er bare en type løsning, funktionsklasserne en anden ... Odense Kommune har i 2010 og 2011 haft en fornuftig samarbejde med skolen. Det må være vejen frem - især fordi som skolechefen forklarede til et andet møde: Så er det svært med udad reagerende børn i Folkeskolen. Disse børn har plads forskellige steder, rundt omkring. Mentiqa er et tilbud som gavnende min familie meget - og Kommunens budget.

Jeg håber at byen overvejer hvad der er bedst for børnene - penge eller tvang er ikke vejen frem. Det ved vi allesammen. At nogle af disse børn går igennem uhyrlige forløb bør også ses på: https://www.youtube.com/watch?v=9NQEnv03CPE

Lige nu venter vi på at Odense Kommune finder et skoletilbud til min dreng på Fyn. Det blev jeg lovet til møde for 14 dage siden. Mentiqa, efter en tur i ordblinde klassen var et tilbud jeg havde planer om. Afhængig af mit barns behov til den tid. Hvis Mentiqa ikke er et tilbud længere - så blvier det svært for min dreng er asynkron udviklet som Børn med særlige forudsætninger nu ofte er. At han siden anbringelsen ikke har været undervist / eller inkluderet med jævnaldrende gjor bestemt ikke hans asynkron udvikling bedre.

Forældrene må tænke sig godt om, hvis det her sikrer skolens overlevelse. Tekniskset er det kun "fair play" når UVM ikke havde kendskab til en sideløbende klage at det barn tælles med og skolen overlever. Jeg har ikke haft kontakt med skolen siden 2012 grundet mit barns behov for en ordblindetilbud, og at mit anet barn skulle start på Gymnasium. Men når han skal vælge andet efter det ordblinde tilbud håber jeg at vi "har den mulighed for at vælge" en velfungerende Mentiqa tilbud hvis det er hans behov er det grundet vi både i Hadsten (som endt med at gå konkurs) og Odense (som muligvis lukker, men kan gå konkurs hvis ikke de hjælpes) Vi klarede os ikke i Folkeskolen - det er efterhånden en lang og trist histori.

Det er Kommunens ansvar at overholde folkeskoleloven - i samarbejde med forældrene.

Mentiqa er et supplement til skoleområdet, jeg ved ikke om vi for 3. gang ønsker skolen grundet mit barns særlig behov. Odense og andre kommuner kan lave funktionsklasserne eller efterskolehold til disse børn - i Odense har forældrene valgt at opstarte en Mentiqaskole. Erhversfolkene har valgt at støtte Sorø Talentcenter. Det bedste vil være hvis der samarbejdes mere på tværs.

Autisme foreningen har for nylig vist at vidensmangel skaber problemer. Ligeledes er der en del programmer jvf højt begavede børn i folkeskolen og mentiqa - uden at der er tiltag sat i værk for at give Kommunerne og Ankestyrelsen redskaberne i udredning af disse sager. Det mangler børnene.

Gifted Children, Psykolog Ole Kyed, Mentiqas stifter Pernille Buch Rømer, Konsulent og Skoleleder Tina Refning og diverse ildsjæle bekræfter at der er et problem som er svært at løse "på en måde" for alle børn som bør inkluderes. Det lovede task force som skulle hjælpe tilbud igang udebliver også.

Nu bliver det i hvert tilfælde en dyrt sag for en kommune, og måske opstår der enkeltsager i nogle få kommuner der sender pendlerbørn til Odense. Det er ikke børnenes tarv. Især grundet det fejlsager som opstår, sager som tager 3 år at løse. Som vores af 2010, og den forældrene belyst i 2011. At fejlene gentages regner ingen med kan ske. Det er min families trist sag en bevis på.

 
Men ingen har overvejet hvis kommunen udreder disse børn uden brug af perosner som kender til børn i målgruppen "højt begavede". Fejlsker. Som vores sag viste var problemet i 2011 - at vi i 2012 tvunges igennem en nu udredning, med en møde ved en psykolog af Odense Kommune via en Opholdssted som ikke havde kendskab til målgruppen er hellere ikke vejen frem. Som neurologen forklarer en udredning bør indeholde er ikke sket i vores sag. Ingen talt med mig, eller lærer som kender barnet. Forældrenes solstråle historier fokuser ingen på. Men jeg håber at det ender med sådan en histori - så der ikke begås flere fejl. Hertil at Ankestyrelsen og Klagenævnet uddannes i denne børnegruppe så de få hvor fejl opstår opsnappes inden barnet skades. Uanset om Kommunen genbehandler sagen utallige gange kan kommunen ikke "gøre mere for barnet" uden fagpersoner som samarbejder med forældrene - det viser vores sag i 2011 og bør hurtigst muligt være en del af vores sag som helhed og ikke kun jvf om jeg må have samvær med mit barn eller ikke. Skoledelen i lige så vigtigt for barnet - den står i kaos - og jeg kan dokumentere at vi ikke er blevet hørt, på samme måde som 2011! Herfra vil sagen tage 2½ år af afgøre principelt ligeledes som principsagen om vores sag tog efter min klage i 2010. Dengang var det principelt ikke undersøgt om vi som forældre selv må vælge en anden aktør - ansvaret er kommunens. Men hvad nu hvis Kommunen vælger en "uden at samarbejde" med forældrene og hvor et barn ligger meget udenfor målgruppen.Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.