fredag den 13. februar 2015

Det vil også være min hypotese skriver psykologen #gifted #mentiqa #2ekids #friday13th

 Kære Mor

Jeg har forsøgt at kontakte dig telefonisk i dag, så vi kan få drøftet forløbet af kompetenceundersøgelsen.

Jeg har også læst dine mails igennem igen - og udover nogle spørgsmål til forståelsen har jeg også en del andre spørgsmål omkring i forbindelse hermed. Men det må vi tage “in person”.

Og så har jeg læst journalakter igennem - herunder blandt også den psykologiske undersøgelse af drengen. Jeg kan fint følge dig i, at han er en dreng med særlige forudsætninger eller “gifted child” - Det vil også være min hypotese, men jeg mangler imidlertid nogle af de tests, som tidligere af taget af ham. Jeg kan se, at du et sted refererer til et Raven resultat. Ligger du inde med nogle af disse undersøgelser? I så fald vil jeg gerne have et kopi af disse.

Endelig skal jeg jo være med til nogle af jeres samvær - og det skal vi også have planlagt.

Så summa summarum - vi må tale sammen. Hvornår træffer jeg dig bedst?

Venlig hilsen god weekend

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.