torsdag den 12. februar 2015

#Ordblind får medhold. Men bemærk IKKE hvilke specialklasse eller skole ... det er hullet!

http://www.tveast.dk/artikler/familien-marqvorsen-vi-haaber-holbaek-kommune-laerer-af-vores-sag Kommunen forklarer - men hold da op hvordan kan udviklingen være så langt bagud? Se filmen i bundet af den link!
Klagenævnet for Specialundervisning har givet en familie fra Vipperød medhold: Holbæk Kommune tog fejl i sag om skoletilbud til deres ordblinde datter.
Familien Marqvorsen forstå ikke, hvorfor der skulle en afgørelse fra et klagenævn til, før Holbæk Kommune indså, at Sara havde brug for et bedre skoletilbud.
Sara Maqvorsen er ordblind og trods hendes 14 år, læser hun som en elev i 3. klasse og staver som en i 2. klasse.
Alligevel har Holbæk Kommune og Kildevangen Skole i Vipperød ikke henvist hende til en specialklasse eller specialskole.
Men nu har Sara og hendes familie fået opbakning fra Klagenævnet for Specialundervisning - Holbæk Kommune burde have henvist Sara til et specialtilbud og ikke lade hende fortsætte i en almindelig folkeskoleklasse.
Nævn: Fagpersoner skal undervise Sara
- Jeg synes, det er fuldstændig unødvendigt, at det skal nå så langt ud, før der kommer en løsning, siger Sara Marqvorsens mor, Hanne Marqvorsen og fortsætter:
- Altså, der er kun en taber her, og det er Sara.
Nævnet skriver også, at Sara Maqvorsen er ordblind i en middelsvær grad, og at hun har brug for, at fagpersoner med kendskab til læse/stavevanskeligheder står for undervisningen af hende.
Efter et efterår, hvor Sara Marqvorsen virkelig ikke ville i skole og til sidst endte med at blive hjemme, er hun nu begyndt i 8. klasse på en efterskole for ordblinde i Skælskør.
Familien Marqvorsen ved endnu ikke, om Holbæk Kommune har tænkt sig at tilbyde hende et andet specialtilbud, eller om den mener, hun skal fortsætte på efterskolen.
- Der er jo stadig nogle år tilbage af Saras skolegang, så hvad planen er efter sommerferien, det ved vi ikke endnu, siger Hanne Marqvorsen.
Mor håber kommune lærer af fejlen
Hun er ked af, at hendes datter har haft så mange nederlag i folkeskolen i Vipperød uden at kommunen greb ind, men hun håber, afgørelsen kan få betydning for andre ordblinde børn.
-  jeg håber, der kommer en anden  praksis på området, og jeg håber, man begynder at lytte tild e børn, som virkelig siger fra og får ondt i maven, så man får sat ind, inden de mister modet, siger Hanne Marqvorsen.
Se, hvad Holbæk Kommune siger til afgørelsen fra Klagenævnet i indslaget

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.