onsdag den 25. marts 2015

#Mentiqa #Gifted #2eKids Flyting til nyt opholdssted med tvangs #trusler trods det er 4. kommune og 4. opholdssted på bare 2 år!

Kære Mor.

Jeg har først nu mulighed for at svare dig  grundet andre opgaver.
Jeg har forståelse for, at du ikke kan give dit endelige samtykke til hans flytning til andet anbringelsessted, før du er orienteret om, hvilket uddannelsestilbud han kan tilbydes i forbindelse med en flytning.

Jeg har talt med Psykolog fra PPR, som gerne vil deltage i et tværfagligt møde, hvor du vil blive inviteret. Hun har rykket Anbringelses Kommune for de papirer hun mangler, og du vil snarest efter påske blive indkaldt til et møde.

I forhold til besøg på opholdsstedet  kan vi tilbyde at betale din transport dertil, og hvis det kun kan lade sig gøre med en taxa, så er vi villige til at dække den omkostning, for at du kan besøge stedet. Du skal blot fremsende kvittering til mig. Du kan enten anmode mig om at planlægge et besøg, og du har også mulighed for at planlægge et besøg med stedet selv.

I forhold til udgiften til transport i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelse vil jeg sørge for at anvise dig det fulde beløb forud, så du ikke skal ligge ud. Du skal blot fremsende kvittering til mig efterfølgende.

Vedrørende tilsynsbesøg hos din søn på torsdag så skal jeg beklage, at jeg ikke har fået kontaktet bisidderen. Det er en forglemmelse fra min side. Jeg vil skrive en mail til ham i aften. Hvis han ikke kan deltage, så vil jeg sikre, at barnet kan få en anden besidder med til samtalen.

Jeg vil også lige orientere om, at det er et almindeligt tilsynsbesøg hos barnet, og at formålet ikke er at orientere ham om flytningen. Han vil først blive orienteret om flytningen, når du har samtykket til denne, eller såfremt dit samtykke hertil ikke kan opnås, og sagen må foreligges Børn- og Ungeudvalget.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.


Kære Socialrådgiver
Jeg påpeger at Psykologen du nævner har haft hans skolesag i 2½ år efter mødet med os for 3½ år siden som resulterede i at hun omtalt os hvor vi desværre overhørt hende omtale os "meget groft". Værst er jeg fik ret i den sidste ende - Han blev mobbet og alt jvf skolens situation der ender med en konkurs. Jeg må sige at have 3 konkurs skoletilbud bag os er ikke hverdag for alle og to af disse betalt Odense Kommune. Ingen kan forudse om en skole kan rumme ham og hans behov kan ikke ændre sig, som det er sket det sidste 2½ år således som det første 2½ år da han trivedes 2/3 del af tiden.
Jeg kan fremsende dig vores tidliger psykologs papir om dette hvor den nuværende psykolog gav en undskylding. Desværre har  den nuværende psykolog ikke ændrede "adfærd" overfor mig, min drengs sag og har bestemt ikke "sikrede" hans PPR opgave som forventede.

Jeg er rystet at hun uden at se barnet placeret ham og lod sagen "kom så langt ude"! Jeg havde gjort mit forsøg på at kontakte hende men forgæves ... Anbrigelses Kommune havde også fra starten af opgaven vidst det ikke er en opgave deres kommune havde ekspertise med - han ansøgt en nabbo som ikke havde plads og dernæst ender det med mange fraværs timer, to skoleskift og ikke mindst et ophold uden adgang til jævnaldrende ...

Som du nok vil fornemme har I krævet han fungerer og det fungerede ikke. Mens jeg kan dokumenter vi havde meget som var løst, og hvor han trivedes inden anbringelsen. Denne gang er jeg ikke del af sagen så det kan ikke være min skyldt, og barnet skal ikke "klantres" som det nuværende opholdssted beskrev - deres årsag og virknings forklaringer er vitterlig derude hvor meget af det er "uden belæg" og uden psykolog supervision. Alle ved det er veldokumenteret hvilke behov han havde inden anbringelsen  og det efter - noget stemmer ikke - og behandlingen har ikke haft nogen effekt. Før tog det ikke længe inden han fungerede.
Derfor beder jeg dig om at ring og drøfte sagen med Psykolog Ole Kyed, han er trods alt den som fulgt os i 8 år og hertil Leder af PPR. Sagen er det som du kan se lærer barnet baglængs dvs han får intet ud af tilbudet skolemæssigt og har hele sin skolegang aldrig været så langt bagud som nu.
Til dette møde ønsker jeg du indkalder Konsulent Tina Refning da hun har med sucess klarede barnets sag før. Hertil også den Psykolog som har udredt ham. Husk, jeg tog ham ikke ud af Mentiqa som tilbud, jeg tog ham ud af en skole der ikke opfyldt det krav aftalen havde. Skoleafdelingen stoppede tilbudet ulovligt, og klagenævnet hjemvist sagen af gode grunde - at glem møder med os forsinker sagen for barnet.
Husk at sende mig det du får af anbringelses samt Faaborg Midtfyn Tilsyn - og en redegørelse hvordan det kan være du ikke besøgt ham i december og januar da vi melder der er problemer på opholdsstedet.

Hvis bisidderen ikke kan deltage så aflyser du samtalen og finde en dato sammen medham . Ingen fra Opholdsstedet bør deltage - Barnet forklarede tydeligt i retsalen noget er rivende gjalt. Jeg henviser di til ombudsmandens afgørelse jvf dette omkring barnet og bisidderen en gang før. Det mindede jeg dig om MANGE gange at han skal indkaldes. Jeg finder ikke undskyldninger acceptabelt længere.
Spørgsmålet er også hvad barnet føler når du udføre Tilsyn uden at han reelt høres. Det må du overveje hvordan han behandles i sagen - ingen kan undskylde det behandling han har været udsat for hidtil. Og det til 5000kr om dagen når vi ikke engang kun få støttetimer til en klubtilbud eller ordblinde hjælp ... eller andet han havde behov for grundet Odense Kommunes service niveau. (Jeg må sige, efter anbringelsen er der en pengeflow for inden kun vi intet bevillinger eller afslag få)
Drop din trusler med Børn og Unge udvalget - mit barn er i så dårlig forfatning at det ikke engang kan være en ordentlig sagsbehandling bekendt. Overvej om jeg er problemet fordi jeg meget klart påpeger sagens fremtid og det bliver mere og mere kompleks - husk jeg træffer ikke valg her, det gjor Odense Kommune. Overvej hvad der gik gjalt og hvordan du vil sikre jeg høres i alle akter du glemt at høre mig i. Samtidig med alt det du ikke besvarede f.eks §54, §34, klage jvf isolationsophold og skolesagen for at begynde et sted. Hertil aktindsigt jvf tilsynssagen. En ting er sikkert ser vi tilbage i sagen og læser vores principel afgørelse så er noget rivende gjalt.  Hvad mon det er? (Jeg glemt lige deres forglemmelser jvf at der igennem 2½ år blev anvendt ulovlig magtanvendelser)
Hvad er svaret jvf konfirmationen den 26 april? Husk det er hans ven siden børnehaven og nok den eneste konfirmation han inviteres med af en ven før den anden ven. "Skype venner" inviterer ikke til konfirmationer.
Inden jeg tager derude ønsker jeg min kopi af visitations papirene! Jeg kender efterhånden den visitations process og det er trist du ikke informerer, overholder eller høre mig i det. Høns og mooncar er nu noget han sidst havde i børnehave ... hans behov er noget andet nu f.eks spil, gaming, heste, skak, pokemon (ja voksne spiller det på Danmarks mesterskabs niveau gruppen i Odense kom til udlandet også) osv. Skolegang - ja, det bliver spændende hvor vi starter med det lidt information jeg får.
Hvornår tror du han flytter? Endnu en ulovlig uvarslet flytning vil være dybt uansvarligt af Børn og Unge Odense. Barnet tager skade af 4 kommuner på to år - det er flere end hele hans liv og husk han fik omstillingstid inden Aalborg, Farvskov kendt han (vi pendlede dertil 8 måneder inden vi flyttede) og Odense besøgt vi ifm. PPR møder, skole screening osv. Der var ingen Nomade over os men konkret planlagte flytninger med god varsel til alle parter - men sådan sniger der fejl ind i børnesager som skal "være" bekymringsfulde.

At en underretter kan ved mere om os en vi selv vidste, og jeres afdeling ikke engang tjekker fakta men værst "bruger oplysninger i retten uhæmmet" viser det faglig niveau og omgang halve vinde i handlede efter - alt imens fakta trods forklinger blev overset.

Påske er jo i april i år! Dvs et helt skoleår uden at "bekymrende oplysning af august 2014 elevplan udefra det løfter fra 2013" blev rettet op på. Det er derfor børn i anbringelser ender på STU ophold og hjem på kontanthjælp.

Tænk, min datter kom også hjem med dårligere karakter end da hun blev anbragt - sikke en fin sikring af et barns skolegang? Jeg valgt fagpersoner med omhue og udefra psykolog udredninger igennem flere år - papir som ingen vil forholde sig til.

Gid vi gav disse så megen opmærksomhed som anonyme opringninger ... det kan jo være at sagen ikke var blevet så kompleks.

PS jeg venter spændt på om du har fundet de ugyldige §50er, rettede det nye med alt jeg oplyst om siden 2010 og sikrede dig jeg høres i oplysninger. At beskrive udefra andres "skriverier" uden at følge med er ikke en rar sagsbehandling for os og det kostede os mange ærgerlige stunder.  Især med fejloplysninger, manglende handleplaner og iværksættelse af udredninger.

Mentiqamor som har fået Nok.
Det som er skørt er socialrådgiveren i sammenråd med børn og unge afdeling har i 2½ år uden faglig belæg valgt barnets skolegang og har til mødet tilkendegivet at barnet aldrig kommer i folkeskolen eller friskole igen! Så det er en sejr vi endeligt efter alt den her tid får den møde - men hvor er det trist og pinligt for Odense Kommune.

Så vi er forberedt på han skal fortsætte uden jævnaldrende, på en internskole med "pædagoger". At stedet føre børn til eksamen i 3 fag (ingen fra anbringelses området får en helt grundskole trods de anbringes for at sikre deres grundskole)

Tænk selvsamme barn var engang forud skolemæssigt, passede ind på en skole som fik temmelig høje karakter på landsplan, trods hans asynkron udvikling og trods hans ordblinde handicap.

Gad vide om Odense Kommunes Børn og Unge samt PPR afdeling kan forklar hvordan de først vælger deres tilbud, som jeg ser det er det uden "udredning" andet end skoleleders "ord" helt uden at PPR ser barnet i 20 minuter. Derfra vælger konsulenter løsningerne uden at møde det barn de administrativ kaster mellem tilbud. Forældre, ja de skal nikke taknemlig ja. De får ingen elevplaner, opfølgende møder eller indsigt i deres barns skoleudvikling - men jeg forudså hvor det vil ende. Så kan de sørme prove at beskylde mig for at være årsg i noget de har det endegyldig ansvar for? Ja, de anbragt mit barn ved at beskylde mig for arbejde de ikke fuldført, men at de prover igen ... fandme forrykt ... de tillod mig ikke i nærheden af mit barns skolegang. Det baby her er suveræn Odense Kommunes ansvar ... det betalt de 5 millioner kroner for ... og i det beløb er ikke socialrådgiverens løn for at producere 3 kopikasser akter, 7 retssager samt alle advokater, dommere, børnesagkyndige og psykologer ingen lyttede til.

I det mindste ankom vi i 2010 med friske udredinger til PPR, hvor vi via PPRs personale fik det hjælp der skulle til. Jeg havde intet tilbage andet end gæld, selv min pensionsopsparing var hævet - fordi kommunen gentog samme udredning 4 gange! Jeg fik medhold, barnet kom i trivsel .... at ændringer ved PPR, i en skole (bemærk ikke i vores hjem, eller hos os) fører til en anbringelse som fortsætter med samme valg på snart 3. år hvor de har prøvet 3 kommune flytninger, og den 4. er på trapperne kan ikke begribes, andet end jeg i dag forstår hvordan udsatte børn ender udviklingshæmmet.

VÅGN DOG OP vi flyttede til Odense Kommune fordi det ekspertise vi belv vurderet efter udredning og fagpersoners arbejde fandtes i Odense, kompetencer som ikke findes mange steder i Europa! Faktisk flytter folk fra Sverige og Norge som vi flyttede til det samme ... at en socialrådgiver ikke ved ret meget om emnet, eller psykolog rapporter kan fokuser på det der fanger hende, hertil udskifte fagpersoner og ændre barnet fra et målgruppe til et andet trods advarsler fra Tilsynet treode jeg ikke muligt. At sagen var afgjort Principelt, heruder også via Klagenævnet for specialundervisning viser hvor meget kontrol en socialrådgiver kan tage. At klage tager mange år ... uden opsættende virkning eller i heltaget "retten til at vælge anden aktør". Det er præcis derfor vores sag går som det går .... socialrådgiveren skal vælge om hun vil samarbejde med fagpersoner og må på ingen tidspunkt "kun" bruge opholdsstedernes vurderinger - desværre, glemmer de det.

Børn som ikke fungerer skolemæssigt kommer ikke hjem. Det er faktisk ret gjalt når Kommunen ved der var andre løsninger og vælger gentagende gange det samme type tilbud alt imens barnet mister fodfæste skolemæssigt. At anbringe en dreng, med mål at sikre hans grundskole, for at først evaluere hans skolemæssige standpunkt et år efter anbringelse (jaja de gad hellere ikke siden 2010) - og det hvor han så sad et helt år uden undervisning, kontakt til jævnaldrende, fastholdt hos voksne som insisterede på at bruge ulovlig magtanvendelser - viser hvor utilstedelig deres håndtering af børn er.

(Noget kommunen tager afstand fra men ikke alligevel ikke formåede at gribe ind overfor! Med gribe ind mener jeg følge både Faaborg Midtfyns Tilsyn, Statstilsynets og Socialnævnets klare anbefalinger om at få det stoppet mod barnet omgående.

Surealistiske var et socialrådgiveren, opholdsstederne samt deres internskole ingen forståelse havde at de gjor noget ULOVLIGT! Kommunen forstår af uvisse grunde hellere ikke hvad proceduren er når sådan noget sker ... for barnet, familien og jvf. tilsyn herunder videre anmeldelse til politiet osv. At det får lov at fortsætte - ja, hvis dit barn er den næste som skal anbringes så kan jeg kun sige det er sådan anbragte og udsatte håndteres af Odenses Byråd - de har ingen skrupler)

søndag den 22. marts 2015

Kommunens håndtering af overgrebssager og anbrignelsessteders svigt .... #odense #svendborg #skole #mentiqa


 
(for en forklaring hvordan det virker 
læs her og side 10 i følgende pdf  
skrevet af en anden kommune end vores
obs der er ingen handleplan for hvis
tilbudet svigter det er som ingen ser den del 
det er trods massiv kritik et tabulagt emne)


At mit barn på 13 år som var fagligt foran, men ujævne spring og huller trods handicap,  nu er 2 år bagud aldersmæssigt, uden at vide hvor hans handicap er, giver mig lige behov for at beskrive forløbet meget kort.

Det kan på ingen måde måles hvad han fik af indsats da der ingen objective beskrivelser er i sagen ... kun skøn, vurderinger og øjebliksbilleder. Barnet siger selv han ikke lærer noget!

2008 - skolestart, planalgt med støtte ... afbrydes fordi kommunens støtte var på 4 måneders ferie ... det er jeg ikke herre over! Det var efter vi vandt klagen i klagenævn og alle var enig om støtte ... vi må ikke vælge det er kommunens opgave, de vælger ufaglærte eller tilfældige. Og han skulle på ferie så skønende alle de kun lige ændre aftalen uden at kontakte os.
2008/2009 - rammes skolen af et konkurs ... javel hvordan holder jeg et barn i en lukket skole? Barnet et helt andet barn positiv overfor skole og meget villigt til skolearbejde
2009/2010 - folkeskole taber opgaven og PPR kun ikke få dem på rette kurs ... jeg ender med tvang og finder en løsning som før med et barn som er opgivet af skolen (eller retter sagt de vælger rå tvang, og barnet opgiver)
2010/2011 - Hårdt at samle barnet op, kommunen nægter støtte de mener de betaler en friskole så må det være "rigeligt" og derra overser de kendte diagnoser, behov som krævede 20 timer støtte ... skolen levere opgaven frivilligt med success og efter 6 måender elsker barnet skole igen, i trivsel springer klassetrin op osv.
2011/2012 - Grundet struktur og personale omlægning beskylder nye os for at være problemet og de skriver direkte de ikke klarer opgaven ... vi siger fino ... det havde vi sagt det kan blive problemet da vi underretter kommunen om "personale mangler" og tilbyder vores tidliger perosnal som støtte i en overgang til specialklassen jvf barnets udredning ... vi havde papir på ordblindhed samt barnet vist han samarbejder - kommunen vælger en funtionsklasse for autister osv.
2012/2013 Kommunen anbringer og underviser ikke barnet trods klar lovgivning et HELT SKOLEÅR udeover at året inden blev han hjemmeundervist mens kommunen ikke vil samarbejde. Jeg vurderer barnet er 5. klasse og læser lix 22 med mangler jvf læseforståelse men det kommer med øvelse nu hvor han læser. Det var december men jeg "betragtes" som værende " uden indsigt og uviden" trods min datters hjemmeundervisning fik hende optaget på gymnasium med flotte karakter ved stop proven.

2013/2014 Trods dette testes barnet 6-8 klasses niveau men læse / skrive vanskeligheder og kendte skoleproblemer er tilbage men ingen indklader mig til møder som handleplanen beskriver vil ske hver 3. måned ... de klarer sagen adminsitrativ. Barnet er placeret ingen tjekker om barnet udvikler sig som "beskrevet". Stedet går konkurs ... (ja, 3. skole ... jeg tror ingen vil have os efter det her, da vores anden skole også gik konkurs fordi der manglede børn efter langt perioder af personale uro )
2014/2015 Barnet testes 4. klasses niveau men uvilje, læse skrive problemer ... de siger barnet er "problemet" og bruger endnu flere metoder aka isolation for at få adfærd på plads dvs. du får ingen pc, er i et sommerhus indtil du vil samarbejde - det er terapi.Ingen psykolog har set barnet siden 2012. Den rapport belv videresent uden forklaringer til en lærer som er konsulent på sagen. Hun placerer barnet skolemæssigt uden om §68b i 2013 og trods det massiv ansvar har hun kun talt med barnet i 2011. Et kort samtale. Her blev hun akut kaldt ud og skrev mere om lærens version end barnets version af sagen.

Faktisk AFVIST hun at barnet havde en version i sagen, hun beskrev intet om vores bekymringer ... og problematiseret "os". Psykologen tog side inden hun undersøgt barnet ... faktisk undersøgt hun ikke sagen, hun afvist os. Vores normale psykolog tog affære hvor vi fik en undskyldning men forlader så kommunen, uden at handle - det var som om hun fra den dag bare var tilskuer imens Børn og Unge overtog sagen med tvang. Vi lander så hos denne psykolog der havde fået en påtale, som havde givet os en uforbeholden undskyldning, som kom med en øjebliks vurdering, som ingen viden havde jvf Mentiqa målgruppen eller ordblindhed, hvor hun henviser til en lærer uden at forklar læren hvad psykolog rapporten af 2012 betyder og fjerner alle tidligere 8 rapporter i sagen.

Faktisk, er det en rent administrtiv opgave hvor hun på ingen måde agter at overholde folkeskolelovens §54 og §20 og agter ikke fælge bekendtgørelserne jvf specialpædagogik eller at skolepalcere et anbragt barn. Hun bestemmer vi kan intet gøre i sagen, skole konsulenten skal bare sikre at sagen nu passer ind således at hans kommune ikke får en påtale da han ikke forstået han jvf skolepalceing af anbragte børn kan afvise barnet hvis de ikke har en skoletilbud jvf barnets behov. Skoletilbudet skal være på plads inden barnet flytter til en ny kommune siger loven ... nu hvor de flytter mit barn til den 4. kommune på to år er jeg dybt forundret forid vi flyttede netop til Odense Kommune for her fandtes alle fagpeksperter som kun løse skolesagen i 2011 (dokumenteret af kommunens Børn og Unge) og bør ikke kun rammes af "ændringer" udenfor vores hjem. Men det blev vi ... her sikrer loven os ... men den overholder ingen.


Fra et tilbud hvor barnet for 2000kr om måneden gjor stor fremskridt, trods vi manglede støttetimer og adgang til læsePC, vaks og nota ... til et tilbud der koster 5000kr om DAGEN ... hvor barnet tydligvis sakker bagud ... og bliver mere besværligt at undervise ... tja hvad forgår der? Det viser bare hvorvigtigt det er at et vanskelig inklusionsag har faglærte perosnale  med ekpertise.
Det billigste tilbud, som vi vil fortsætte med men manglede rammerne for beskrev efter et år:

Han har stort set 100 % fremmøde. Sociale forhold? Evt. andre forhold?
Han kom på hold 2 (3-4- klasse) i november 2010 og det har været godt for ham, at få flere faglige udfordringer.


(obs kommunens tilbud vælger at han ikke må få flere faglige udfordringer, noget kammeradvoakten præciseret er farlig for hans udvikling i retten i 2014, men se selv ... han var 6-8 klasses niveau og falder længere ind i mistrivsel, hvor det ses af manglende udvikling. At han er på 4. klasses niveau i 2015 ... ift 6-8 klasses niveau i 2014 ift 5 klasses niveau i 2013 ift 4. klasses niveu viser mig kommunen faktisk ikke helt ved hvad fremskridt de taler om gad vide hvad vi kun udrette med 5000kr i døgnet mod 2000kr om måneden? )


I 2015 fastholder de det som var valgt i 2014, begge vurderinger var lavet uden at tale med barnet - sikke en fin konsultation? De taler kun med opholdsstederne IKKE børnene. Hvordan kan de så vælge eller vide om barnet trives?

Prov bemærk de vil give ham special pædagogisk støtte jvf sociale problemer og det skulle forgå uden kontakt til jævnaldrende. Ja, det er rigtigt UDEN noget form for inklusion, det fravælgt skolechefen og redegjor for fornuften i det.

Sådanset endt tilbudet med øget isolation og ingen venner, hvor hn blev sat i terpi på et sommerhus, i busklsse uden skolearbejde og har den dag i dag ingen skolebøger. Det som blev vægtede i 2010/11 var netop hans behov for at have venner ... hvor han tog imod tog imod en ordentligt pædagogisk håndering, med fint skole/hjem samarbejde. Så ingen som at værende en gulerod.

juni 2011 skriver de:

Der henvises til skema af 6.9-10, og hans videre sociale udvikling har der inden for de sidste 3 måneder været sket et rigtigt godt positiv ryk.. Han har bl.a. fået bedre koncentration og et meget roligere adfærd. Han skal fortsat holdes i meget ”kort snor”.


2014 og 15 skriver de:

 I 2010 var alle opmærksom på at han gerne vil være socialt. HVorfor vælger de et tilbud uden kontkt til andre og uden støtte jvf dette kontakt. Og hvad var deres metoder - ift. det som virkede? Klagenævnet bedt kommunen at undersøge dette jvf skolemæsige men kommunen gjor intet.Er det mig som forældre eller dem kommunen vælger som anden aktører ??? Jeg sporger bare. Men vi mærker det konsekvens der er ... værst af alt det er os som er problemet ... og dog faktisk er det Odense Kommune som har et kæmpe problem. Det siger min advokat - hun var dygtig til at forklar det ... som min drengs advokat også påpegede at Kommunen ikke bør ligge vægt på anden aktørs udtalelser som de gøre, barnet skal udredes - og når han ser på det udredning der var så pegede den netop IKKE på en anbringelse.

 

Min søns advokat anede intet om min drengs tidliger psykolog raporter, hvad der var lavet med ham før og at hans tilbud inden anbringelsen var, hans advoakt ser et barn som er dybt ulykkeligt og siger de behandelr ham ikke ordentligt.

Advokaterne aner hellere ikke noget om at Kommunen ikke "gad" betale eksterne støttetimer, hverken inden anbringelsen eller efter trods at skoleopgaven tydeligvis ikke er ligesom hans handleplan og delmål havde forudset. Det er sagsbehandling som de ikke går ind i - men min advokat kan se der er "noget som ikke stemmer" hun bedt enstemmigt med min søns advoakt om at retten "hjemviser" sagen idet de ikke kan se det faglige redegørelser for Kommunens valg. Sagen består basaltset af at påpege "det mngelnde samarbejde med mig" som årsag i at mit barn ikke trives i det tilbud de har valt at flytte ham fra - til den 4. kommune, 4. tilbud på 2 år ... af præcis det samme indhold som det 3 forudgående. Hvorfor de ikke vil se på det som virkede inden alt det her - ja det forstår ingen. Men jeg kæmper, kæmper for at loven den ene gang overholdes ... hvor de får tilbagevist sagen inden de flytter barnet. Min dreng kan ikke flytte, på den anden side er det alle bekendt at det problemer der er på opholdsstedet er så graverende at kommunen ikke vil "gøre brug af stedet".

Kommunen fastholder deres valg er det eneste vej. Jeg fastholder vi flyttede da netop mod fagpersoner som kommunen først betaler, så siden afviser ... først trivedes barnet vurderede af tilsynet, elevplaner og kommunen selv. Nu mistrives barnet vurderet af tilsynet, af kommunen og jvf. elevplanen.

At jeg er årsagen når jeg slet ikke fik det "lovpligtige" samtaler eller måtte se det "lovede" vurderinger hvert 3. måned hvor målet var at barnet kommer tilbage i Folkeskole finder jeg besynderligt. Men det mest bekymrende var at Socialrådgiveren UDEN VIDERE UNDERSØGELSER eller selvransagelse omskriver mål en psykolog ment barnet kun opfylde, og som barnet før havde opfyldt jvf sagens akter er meget bekymrende.

Hvad præcis leverede Mentiqa Odense indtil sommerferien 2011 som hverken Folkeskolen eller det meget dyr kommunale interne skoler kan magte? Hvorfor vil ingen tage en faglig ekspert team møde?

Når jeg ser hvad den internskole koster vs inklusion vs funktionsklasse forstår jeg endnu mindre Odense Kommunes vurderinger i vores sag. At Kommunen bliver ved med at udpege mig som den eneste fejlkilde i sagen - uden at spørge ind til "da vi fungerede" - uden at "overveje" om det netop er deres pædagogik og håndtering vi ikke trives i ... imens de stolt fortæller vidt og bredt om deres "tilbud" via Børn og Unge som de er stolt af ... men hvor de samtidig fortæller at alt skoletilbud til de udsattes skolegang, som i den grad koster kommunens kasse uendelige stor beløb, ofte er uden virkning hvis Skolechefen sporges privat ... ja, det siger ingen så meget om.

Vores sag er nok den mest vel dokumeret sag af hvordan en familie ender fuldstændigt på lige fod med "byens udsatte" hvor en ekstern part netop vurderede at vi ikke er en familie som erHvordan Børn og Unges medarbejder kører en sag så langt ude hvor de bekræfter hinanden i at se "tegn" på udsathed . f. eks flyttekasser, teenage rød overdrives, forskel på beskyttelse af barnet hvor magtanvendelser som er ulovlige ikke gøres noget ved mens barnet skal skærmes fra en mor som melder disse ... os så kan jeg blive ved.

Sagen startede som skolesag. Massevis af sær ting kom indblandet da §50 skulle laves, hertil fik kommunen temmelig mange anonyme tip. Tip som de troede så helligt på de ikke engang tjekkede med os ... men påståede os som deres tippere erklærede. Problemet er ... vi tog skade af det ... og barnet er i klemme. Jeg håber at folk ser resultated af metoderne og fagpersoner - måske er det nu nogen uvildig skulle se på sagens galskab. Aviserne skriver Kommunens tilbud fungerer ikke, familier skriver de bliver syg af Kommunens valg. Måske er der noget om det ... hvad anonyme tippere får ud af at deltage i disse sager ... ja, jeg forstår det ikke. Jeg forstår kun effekten og det er "umenneskeligt". Alt imens andre kræver vi overholder sociale normer i samfundet ... vil du kunne med sådan en grotesk behandling? Et kort og enkelt nej, det er provet før og virkede ikke bør være rigeligt. Dialog med forældrepålæg, konsulenter som trumfer deres valg igennem uden at de få ansvaret for disse, er ikke vejen frem andet end til en kommunal kasse som er gabende tom.

Flere sager som vores betyder at Odense Kommune har færre penge til alle børn. Mon ikke forældrene bør se at samarbejde omkring inklusion fremfor at gøre livet så surt for et inklusionsbarn at barnet forsvinder? Vi er ikke usynlig ... det er samfundet som vælger at børn ikke er del af en fælleskab, det er også den som skal ændre dette. Kommunen, ja deres "valg" har jeg opgivet. Jeg håber bare de vil opgive os - vi har trods alt det galskab stadigvæk nogen som vil have barnet - ikke det penge barnet bidrager med.

Kommunen ved hvem det er ... men vender de tilbage nu er det med røde ører. Odense har lavet fejl før i sager med Mentiqaørn, men af uvisse grunde lærer de ikke af deres fejl. Jeg ved ikke alt om den histori, men mener at det er på tide med en Økonomi udvalg der vil se "om deres medarbejdere" har brug for et fagligt løft ...

At bruge 2000kr om måneden var i underkanten, det ved de ansvarlige som skulle spare. At bruge 150 000kr om måneden til selvsamme opgave uden resultater - det "er pengespild". Måske derfor de ansvarlige ikke havde noget t rutte med? Men når det ikke er min penge kan jeg være ligeglad. Problemet er jeg ser vores skattepenge bør bruges med omhue - her er vist nogle mangler. Vi er alle del af det system.

Jeg tror Boyes telefonregninger er småpenge ift det som løber igennem Børn og Unge afdelingen som en hel byråd havde ansvar for. Hvorfor opdagede ingen noget? Og hvor hurtigt kan der gribes ind? Eller vil de udvide mundkurven jeg er tildelt ...

Hvd valg har vi i det her? #ansvar uden konsekvens er godt nok en led en #mentiqa #gifted #2ekids


 
Jeg kan forstå, at du har indtalt en besked på min teamleders telefon.
Vi er nu klar til at indkalde dig med henblik på at tale med dig om et konkret anbringelsessted til drengen. Vi har afsøgt hvilke muligheder der er, og dem vil vi gerne præsentere for dig.

Hvis du har mulighed for det, vil vi allerede kunne tilbyde dig et møde onsdag den 18. marts 2015 kl. 14.00?

Hvad siger du til det?

Kære Socialrådgiver

Jeg skal til psykolog i alt 5 gange - jeg sender dig lige det første sæt togbilleter. Det koster 480 kr per gang. Jeg skal bruge 1440kr i marts og 960kr i april dvs. i alt 2400kr. Det er måske lettere hvis du laver et overførelse eller to.
Som du kan se er det et ret stor beløb at "finde" på kontanthjælp. Det ønsker jeg en bekræftelse på når beløbet er videregivet udbetaling dk for ellers rykker jeg unødvendigt, samt t denne mail er læst.

Herudover er turen til den måske nye Kommune meget svært, da det tager 5 mindst timer med offentlig transport. Jeg er til psykolog mandag, til kontrol ved sygehus afdeling tirsdag og onsdag får jeg besked fra retten jvf anbringelsen.

Så jeg ved ikke hvordan jeg skal nå at se stedet som du kræver, for at jan besvare dig på onsdag. Jeg kan ikke slet ikke besvare dig før jeg også får adgang til det visitationsrapport I har lavet, og har talt med advokaten herom, som opholdsstedet fortæller de har aftalt. Så jeg beder dig om at udsætte min svarfrist indtil du har styr på at jeg får disse.
Opholdsstedet oplyser aat du taler med ham den 26. Han skal også være enig i din valg, hans skal se stedet og børnene samt have mulighed for at drøfte det med hans advokat inden. Alt andet er urimeligt og ganskevist ulovligt. Han kan hellere ikke præsenters for tilbudet før skoledelen er "sikret" og det kræver en udreding som jeg forklarer, af hensyn til det mål der er opsat jvf hans handleplaner. HUSK hans bisidder jvf ombudsmandens afgørelse i 2013! Han skal have relevant information hvis han skal forklar ham hvad mødet omhandler, og på skrift.

Jeg afventer visitationssagen for det er også en vigtig papir jeg skal forholde mig til for at jeg kan se hvad det er socialrådgiveren snakker om, andet end det sted har høns og mooncars og detilhørende intern skole som ikke er beskrevet andet end det "eksister". Keg kan kun følge med i det I fortalt, og ved ikke hvad der ligges vægt på eller hvad tilbudet er for noget uden at jeg også får deres beskrivelse på skrift.

Jeg tror du kan forstå at jeg uden relevante akter ikke kan sige hverken ja eller nej, hertil skal vi se stedet, og få en tænke pause for at finde ud af om det kan være en god ide.

Jeg fik 600 pdf filer via PPR så det er relevant at du forklarer hvad du brugt i sagen for at nå frem til din konklusioner, samt giver mig en kopi af det visitationsrapport jeg skal forholde mig til - ellers er jeg ikke hørt jvf offentlighedsloven §19. En hæring om skoledelen uden sagsakter er ikke en lovlig høring, at det sker flere gange i vores sag - forstår jeg ikke.

Jeg fastholder endvidere en møde for at drøfte en ny udredning af drengen via PPR, herunder at du inkludere vores tidliger skoleleder som havde undervist drengen i hendes skole. Jeg ansøger om det igen, at du indkalder hende nu grundet hans bekymrende skolemæssige tilbagefald skolemæssigt jvf elevplaner af Mentiqa, vores hjemmeundervisning, Internskole1 og Internskole2 rapporter. Papir jeg hvade tilsendt jer før jvf forskel i deres tilbud, ordblindeklasse  ed konsulent og vores egen undervisning osv.

Jeg påpeger det er hans 4. skift siden jeg ansøgt om at hans hjemmeundervisnings tilbud fortsætter i december 2012. på 2½ år, hvor han var under udredning grunfrt <kommunens valg> da alt jeg forslået belv afslået uden afgørelser. Så det bør fremskyndes og vurderes jvf hans behov for at han ikke står uden skoletilbud alt for længe, som vores ansøgninger f 2012, 2013 og 2014 Odense Kommunen ikke behandlede.

Jeg har ansøgt om assistance da han ventede et år uden undervisning efter anbringelse, og ved valg af det to Interneskoler som var af samme type og indhold som referatet konsulenten fraanbringelses kommune 3 skrev da han talt med mig, fik jeg ingen "valg" men pålagt disse to tilbud. Jeg blev på ingen tidspunkt spurgt om han skal på Internskole2  - det blev gjort uden min viden trods jeg der bedt om vi overvejer drengens skolesituation igen. Det synes jeg ikke Odense Kommune kan tillade igen - det er ikke hans tarv som bliver tilgodeset med klager over regler som var brydt, bare for et år siden.

Jeg blev ikke inviteret til nogen af samtalerne og håbede at hans tilbud vil fungere således som udredende Psykolog i 2012 beskrev i hendes rapport. Hvor hun mente at han efter kort tid kun kom ien normalklasse, grundet hans behov for ordblidehjælp. Jeg påpeger at hans hjælp som Mentiqa gav også skal indrages da udredende Psykolog i 2012  ikke vidst noget om dette, velfungernde perioder. Disse møder ser jeg nu er afholdt uden at jeg fik beskrivelser trods min anmodninger om akterne.

Alt kom frem for kort tid siden, dvs 600 pdf filer på den anden side har Odense Kommune godkendt at han flyttede igennem 4 Kommuner og tilhørende skoletilbud eller manglende skoletilbud som følge trods undervisng jvf loven skal være iværksat indenfor 14 dage. Odense Kommune, som den anbringende Kommune godkendt hans skoletilbud uden at "se" ham, via Odense Kommunes psykolog som sidst talt med drengen i oktober 2011, hvorefter hun insiterede på hun ikke har sagen. Min overraskelse var stort da hun havde sagen i 2013 grundet en meget alvorlig klage af 2012 som var håndteret af PPR!
Det er en voksensag, da drengen ikke profitere af skift, idet han tager længe om at falde til som beskrevet af Tina Refning og mig. Grundet min reaktion når jeg er alene med socialrådgiveren efter menge årige dårlig erfaaring har jeg brug for støtte af en perosn som er "vidende" om skoler og hans behov. Jeg føler jeg presses til at sige ja til ting jeg ikke kan argumenter imod uden fagstøtte.

Herudover behøver han ikke at vide hvor alvorlig hans skolesituation er - det hele skal hurtigt rettes op som gjort i 2008, 2010 og 2012. Beviserne for dette ligger i gammel elevplaner og trods hans skolepause på 2 år (hvoraf et år var som anbragt) lå han beskrevet 6-8 klasses niveau som 12 årige trods massive læse og skrive problemer. Jeg påpeger at med rette indsats er han trods at være en svær elev, en dreng som er glad for at lære. Han skal håndteres forsigtigt så han ikke få mere skoletrauma end han allerede har, velbeskrevet siden 2011 og som jeg mener er årsagen i hans behov.

Det er dybt rystende at jeg ikke blev indkald som lovet jvf hans handleplaner, og hellere ikke efter Klagenævnet for specialundervisning hjemsendt sagen blev jeg kontaktede alt imens socialrådgivene  besvarede deres henvendelse "via PPR" med at jeg ikke samarbejder - når socialrådgiveren er min eneste indgang til Kommunen hvordan kan det være hun ikke indkaldt mig og samtidig skrev jeg ikke samarbejder? Du sagt selv jeg er kun tilladt kontakt med kommunen igennem dig derfor er ansvaret din at sikre jeg får mulighed for at samarbejde jvf skoledelen som jeg altid har gjort - og det er dit ansvar.

Jeg hør prøvet alt jeg kunne for at deltage men alt jeg sagt blev ikke opfattede korrekt, desværre kan jeg se udefra notater at det lærer skrev og sagt senere mundtligt hellere ikke blev forstået end af anbringelses og Odense Kommune. Derfor er det nødvendigt med en konsulent og psykolog. Her forstille jeg mig at ny psykolog som har set drengen  samt Ole Kyed som kender drengen deltager udover konsulenten Tina Refning grundet Klagenævnet henvisning til at du bør undersøge vores tidligere tilbud ift nu. Idet drengen  skal flytte, så er det noget som er akut og skal inden flytnignen vælges for at han ikke flyttes uden at der er et relevant tilbud til ham. Din skøn at han fremover skal være på en internskole kan ikke erstatte en psykologs vurdering.
Det skalgøres inden han flytter og et skoletilbud skal være den cetrale del af denne placering da det lukkede børnesagen i 2011 uden alle "problemer" som blev fundet igennem opholdsstedet og jeres samarbejdspartner CCCC. Alt dette gøres i overenstemmelse med Folkeskoleloven og loven om special pædagogisk bistand til børn, anbragt såvel i hjemmet. Jeg påpeger også at jeg flere gange har bedt om at VISO deltager, herunder ordblinde foreningen og det er også ikke afgjort omkring. Dem jeg indkalder nu har set drengenog har haft sucess med ham - det bør være drengens behov som afgøre et møde.

Skoleår 2008 - skolestart, planalgt med støtte ... afbrydes fordi kommunens støtte var på 4 måneders ferie ... det er jeg ikke herre over! Det var efter vi vandt klagen i klagenævn og alle var enig om støtte ... vi må ikke vælge det er kommunens opgave, de vælger ufaglærte eller tilfældige. Og han skulle på ferie så skønnede alle de kun lige ændre aftalen uden at kontakte os. Jeg flyttede ham på privatskole, trods Aalborg Kommunes afslag og klagede ikke over dette del af klagen ved fejl.
Skoleår 2008/2009 - Mentiqa Hadsten ammes skolen af et konkurs ... javel hvordan holder jeg et barn i en lukket skole? Barnet et helt andet barn positiv overfor skole og meget villigt til skolearbejde.
Skoleår 2009/2010 - Han genudredes af PPR Farvskov se psykolog rapport af juni 2009, og en mere jvf hans søster. Der bekræftes udredninger af 2007 til 2008 hvor Ole Kyed deltog som konsulent og 3 psykologer fra PPR blev enig, men kun ikke genskabe det tilbud vi havde.  Folkeskole taber "opgaven" og nklager mig for at være årsagen, og PPR kun ikke få dem på rette kurs ... jeg ender med tvang og finder en løsning som før ved at arebjde tæt sammen med Odense Kommune et års tid inden vi vælger at flytte. Det var Kalle Hansen og Psykolog Hanne Melchoirsen som tog sig af sagen, samt jeg betalt hans optagelses prover til Mentiqa og opholdet i Odense selv. Alt dette med et barn som er opgivet af skolens lærer som værende et barns om kan kom i en alm. kalsse (eller retter sagt de vælger rå tvang, socialpædagog og barnet opgiver)

Skoleår 2010/2011 - Ved Mentiqa Odense var det hårdt at samle ham op, kommunen nægter støttetimer både skole og jeg ansøger om da de mener de betaler en friskole så må det være "rigeligt" og derfra overser de kendte diagnoser såsom angst, ordblindhed, skolevold fra Farvskov, og at hans behov idnen vi startede behov som krævede 20 timers støtte ... skolen levere opgaven frivilligt med success og efter 6 måneder elsker barnet skole igen, i trivsel springer klassetrin op osv. Han handelplan for ordblindehed lavet af læsepsykolog bliver ikke sat i værk, trods mange anmodnigner fra min side af til Odense Kommune om dette.
Skoleår 2011/2012 - Grundet struktur og personale omlægning beskylder nye os for at være problemet da de ikke magter opgaven. Skolen skriver direkte de ikke klarer opgaven ... vi siger fino ... det havde vi sagt og skrifteligt meldt til Odense Kommune inden sommerferien at det kan blive problemet. Da vi underretter kommunen om "personale mangler" og tilbyder vores tidliger personale som støtte i en overgang til specialklassen jvf hans udredning ... vi havde papir på ordblindhed samt barnet vist han samarbejder - kommunen vælger en funtions klasse for autister osv. som vi naturligvis afslår og hjemmeunderviser. Ingen ført tilsyn og socialrådgiveren "påstået" hans skolegang var truet grundet mange skift osv.
2012/2013 Kommunen anbringer og underviser ikke barnet trods klar lovgivning et HELT SKOLEÅR udeover at året inden blev han hjemmeundervist mens kommunen ikke vil samarbejde. Jeg vurderer barnet er 5. klasse og læser lix 22 med mangler jvf læseforståelse men det kommer med øvelse nu hvor han læser. Det var december men jeg "betragtes" som værende " uden indsigt og uviden" trods min datters hjemmeundervisning fik hende optaget på gymnasium med flotte karakter ved stop proven. anbrignelses udreder på ny og skifter mening to gange hvor de til slut vælger Interneskole1 grundet ordblinde/tale klassen i Nabo Kommune  ikke havde plads.

2013/2014 Trods dette testes barnet 6-8 klasses niveau men læse / skrive vanskeligheder og kendte skoleproblemer er tiltagende, men ingen indkalder mig til møder som handleplanen beskriver vil ske hver 3. måned ... de klarer sagen administrativ uden at tale med drengen om hans trivsel. Han er placeret ingen tjekker om barnet udvikler sig som "beskrevet". Herudover klager han over forergreb, stolekast og stor børn som mobber. Han gik uden adgang til jævnaldrende trods dette var en gulerod at deltage i det sociale jvf beskrivelse fr Mentiqa. Stedet går konkurs ... (ja, 3. skole der går konkurs ... jeg tror ingen vil have os efter det her, da vores anden skole også gik konkurs fordi der manglede børn efter langt perioder af personale uro )
2014/2015 Han testes på 4. klasses niveau men uvilje jvf skolearbejde, læse skrive problemer er tiltgende. De opgiver undervisng og vælger en busklasse hvor han får ture ud af huset som stimulation. Fagligt havde han faldt en yderlig 2 år i udvikling jvf skolernes beskrivelser og er nu 13 år og bør havde været i 6 klasse, men befinder sig i 4 klasse. Skolen siger barnet er "problemet" og bruger endnu flere metoder aka isolation for at få adfærd på plads dvs. du får ingen pc, er i et sommerhus indtil du vil samarbejde - det er terapi. Odense Kommune mener jeg er årsagen men jeg deltager ikke i skoledelen da socialrådgiverne valgt min deltagelse fra, men jeg hjælper med at han får spændende for ham læsestof trods alles "negative kommentar" herom. Han læser en fint faglig niveau, spejlvender når hans skriver og staver med fejl jvf skolen. Dette er til trods for at de ikke havde iværksat VAKS systemet (afkodings behandling jvf ordblindhed som var bestilt i 2010 og igen 2013)

Ingen psykolog har set barnet siden 2012. Den rapport blev videresent uden forklaringer til den lærer som var konsulent på sagen og skoleplaceret ham siden da. Psykologen i Odense Kommune placerer barnet uden forklaringer skolemæssigt, uden at tjekke om §68b jvf anbragte børns skolegang er opfyldt udefra Vejledningen om skoleplaceringen af anbragte børn, det sker per brev i 2013 og trods det massiv ansvar har hun kun talt med barnet i 2011! Et kort samtale på 20 minutter hvorefter hun udefra hendes og en lærers udsagn mente han skal akut anbringes. Her blev hun akut kaldt ud og skrev mere om lærens version end barnets version af sagen. Båndoptagelser bekræfter at hendes notater ikke passer til det som vi talt om. Det fik jeg en undskyldning for men dialogen jvf hans skolegang blev ikke genoprettet grundet det tillidsbrug fra skolens side af. En skole som vælger efter mange år at anvende føregreb som er ulovlig i en normalfriskole - ingen havde brugt greb på ham for og hans papir forklarede udtrykkeligt han ikke må fastholdes men skal have rum til at gå, hvorefter en samtale udvikler ham.

Dette blev igen bekræftede at fastholdelser er uvlovig jvf ham i 2013 af social nævn, statstilsynet og Odense Kommunen blev bedt om at vinde en løsning, og psykologis beskrev ikke må bruges siden 2007, bekræftede i 2009 hvor vi i mange år indtil efterår 2011 får lærer som undgår fastholdelser. Senest i retssagen af 2015 skrev Socialrådgiveren at de arbejder på problemet men for mig at se er der ingen konkrete løsninger endnu. Jeg har været overvåget i mange timer og på intet tidspunkt skulle CESA eller mig bruge magt, eller skæld ud. SÅ vi undres, hertil undres hans tidligere lærer også da de aldrig så ham slå - så noget Odense Kommunen betaler for virker ikke. Hans skole og kost og logi koster 5000kr om dagen mod 2000kr om måneden som før anbringelsen trods manglende støttetimer kunne Odense Kommune lukke den Børn og Unge sag jvf brevet 21 juni 2011.
At vi efter en lærerstab skift på Mentiqa skole i efterår 2011 kommer en dialogform hvor jeg vælger at vi hjemmeunderviser pga. PPRs manglende forståelse for hans særlig forudsætninger han havde samt det behov og handicap udredninger viste at han kun gå i skole med normale børn ender i en anbringelse grundet "uenighed" jvf hans skolebehov siger meget, herunder også en ny udredning af et opholdssted som ikke havde kendskab til Mentiqa målgruppen jvf tilsynets advarsler til kommunen i september 2012 hvor vi ikke vidste han skulle anbringes.

Når jeg i dag ser der er kommet flere skolekonkurser og flere skoleskift med manglende perioder af undervisning på det 2 år som anbragt end han havde haft det første 3 år af hans skoletid herhjemme inden anbringelsen er meget kritisabelt.

Set i lys af at hans ustabile skolegang inden anbringelsen var en anbringelses grundlag, idet jeg havde fået det stabil i perioder af hele skolepr ad gangen med et glad barn kan det ikke være mig som er årsagen "alene". At skolerne angiver mig eller utroligt nok barnet som årsag viser en mangalende forståelse for det særlig specialist pædagogik vi trivedes i både i 2008 og 2010 jvf Mentiqa. Jeg måtte ikke vælge hans tilbud efter Mentiqas konkurs i 2009, at vi fik Mentiqa Odense betalt på grundlag af det succes dengang, med god effekt indtil "skolens struktur og lærerstab ændringer" viser at barnet sagtens kan deltage - bare han mødes der hvor han er.
Jeg undres over Odense Kommunes vurderinger af at barnet ikke elvede op til det Mentiqa krævede - for det er velbeskrevet at han jvf raporten inden skolens turbulens klarede sig ret godt, mod alle andres forventninger. Mentiqaskolen og jeg havde nøje overvejet hvad hans behov var og med klasseskift belv det en sucess trods manglende støttetimer. Det er netop det Klagenævnet henviste socialrådgiverne at gå tilbage til i august 2014, som jeg ltid hvde påpeget var den bedste løsning. At jeg ikke er talt om men sagen blev afgjort uden at Odense Kommune indkaldt mig er meget kritisibelt. Derfor anmoder jeg om at vi inden endnu et skoleskift afholder relevante møder og set i lys af han han skal fraflytte opholdssted3 hurtigst muligt nu hvor socialrådgiveren har "informeret" mig om at deres tilbud, samt Heliosskolen svigtede så groft at Kommunen ikke ønsker at bruge disse mere bor det her være en meget akut opgave.
Han flytter ikke let, skal have tid til at omstille sig og bør ikke opholde sig ved opholdsstedet3  længere så opgaven er yderst akut. Socialrådgiverne havde siden efter år samarbejdet med Faaborg Midtfyns tilsyn uden at inddrage mig, og januar informerede hun mig om "flytte planer" hvor jeg forventede der findes et skoletilbud inden et opholdssted - grundet vejledningen fra UVM herom og barnet behov. Jeg påpeger at det 2 skoletilbud jeg selv havde fundet og valgt er beskrevet som tilbud han profiterede af jvf hans engen udsagn og udtalelser fra diverse lærer og psykologer hvorimod det tilbud Kommunerne fandt, især det side 2½ år hvor både anbringelses og anbringende kommuner samarbejdet, leverede et barn som faktisk ikke kun stagnerede med udviklede sig "baglængs" på det 2½ år.

Det virker meget mystisk og jeg må sige at anvende 5 millionkroner eller som det koster hidtil 5000kr om dagen med disse resultater så er jeg forundret at det fik så langt "provetid"!

torsdag den 19. marts 2015

Kommunen mener at barnet ikke er Mentiqabarn nu sporger jeg ...


Hvis vi vurderes til at blive på skolen i august 2011, og skolen ændrer mening i september 2011 dvs. 3 dage efter en ny skoleleder og lærer starter. Men se brevet ... Kommunen regerer først august 2012, samme uge social rådgiveren ringer og aflyser min datters Gymnasi start ved Pre IB hvor de andre Mentiqa børn gik. Vi havde en plan B klar for hende efter vi oplevede UUOs håndtering og metoder. Tænk, at en skoleafdeling vil gå så langt i en sag som er deres ansvar at løse! Og hvorfor tvinge os tilbage i en friskole der ikke gider mere?

Hvorfor melde os ud af skolen uden klagevejledning et år senere pga. at vi ikke vil bruge skolen? Javel. Nemt nok: De måtte ikke ændrer det skoletilbud uden at de opnår enighed med mig ... men ved lovbrud påpeger klagenævnet at de bør gå i dialog med mig, og hvis det er en anbringelsessag kan de så "flytte" med barnet uden skrupler. Og uden at barnet havde en skoleleder i baggrund, så kun de styre skoledelen - og vælge og vrage alt specialpædagogik. Ikke engang senere psykolog udredninger blev fulgt.

Hvis forældrene tror Mentiqa anerkendelse ved Odense Kommune bringer dem videre - så kan de tro om. De bliver klogere - men måske er kommunen mere varsomt nu at jeg fortæller det her til alle? Tænk, at forældrene hellere ikke var klar over skolens tilstand - jeg var der mens de passede deres jobs. Jeg så hvad der skete - ingen troede på mig. Som vi siger i Afrika: Løgn har kortere ben.


Kommunen anvender nu §54 stk 2 ... for at få deres vilje igennem. De har helt glemt at de IKKE må ændre vores Mentiqaskoletilbud trods klagenævnets påbud om dette uden at vi er enig. Sagen blev hjemvist - ingen kaldt mig til møde om mit barns skolegang nu i 3½ år trods jeg ihærdig forsøger at samarbejde. Jeg siger det de vælger ikke vil fungerer ... grundet min erfaringer med mit barn. Skal lovbrud give kommunen en bedre "handlemulighed" end forældrene? Ja, åbentbart.

Men sagen er grotesk BARNET udvikler sig ikke og ny skifter de ham til den 4. kommune på 2 år og den 3. af det samme Interneskole tilbud.
Kommunen nægter at gå i dialog med det konsulent de betalt, vurderede at være den rigtige trods vores ønske herom. Trods ankestyrelsens anbefalinger at de ser på det som løsning ... og siger de anvender §54! Men jeg tænker de kan ikke læse for jeg læser det som det står skrevet her, og beder om et møde med PPR.


Kommunens skole afdeling "pudsede" Børn og Unge afdeling på sagen som uden skrupler truer med forældrepålæg, genåbne en lukket skolesag ... idet vi vil forlade skolen. Nu er det selvsamme afdeling vores eneste indgang til Kommunen og hun sidder der og fortæller mig vi ikke får en møde med PPR, hun forventer jeg siger ja til en akut flytning af mit barn, noget hun siden januar har planlagt og skolevalg hun træffer uden at PPR, mig og barnet er spurgt?

Nu ved jeg tilfældigvis fra et andet sag her i byen at "forhandlingerne" til at få en ny friskole/skole tilbud tager et år - dvs. hvis forældrene er uenig med kommunen så går der et år før sagen afsluttes. Vi ansøgt konkret om at den handleplan jvf min drengs ordblindhed sættes i værk i 2010 og 2011 og at vi får hjælp for "mobning" som eskalerede grundet ændringer på skolen i 2011. Flere forældre rejst og vi kun ikke da

1. jeg ikke havde råd sådan er det når en familie kæmper uden sygdagpenge og tabt arbejdsfortjeneste i mange år trods vi bør tilbydes hjælp. Jeg hævede min pensionsopsparing til at betale i 2008, så mere har jeg ikke at give.

2. kommunen betalt tilbudet som special pædagogisk tilbud som de vurderede vi skulle blive på ... som udgangspunkt må vi ikke gå vores vej. Problemet er så hvis nu den anden aktør vi valgt i samarbejde med Kommunen skifter karakter, lærer og fagpersoner - hvem har så ansvaret at beskytte barnet? Se selv hvor lang tid Odense tager uden at gøre noget, og tænk om vi havde en chance!

»Vi oplever typisk, at de familier, der underviser hjemme, gør det i en periode på for eksempel et år, hvor barnet er udmeldt af en friskole og går og venter på et nyt, passende skoletilbud. Andre er væk fra landet i et år, fordi de er ude at arbejde i et andet land eller er ude at rejse. Der er ofte tale om meget ressourcestærke forældre, og vi er faktisk ikke så bekymrede for børnene. De lærer så meget andet, og forældrene er i en position, hvor de nok skal sørge for, at fagligheden er i orden, når børnene vender hjem til skolen,« siger Bent Stokholm.

Nu spørger jeg dumt.

Hvordan kan Børn og Unge afdeling have en anden mening om mit barns "skolebehov" end skoleafdelingen?


Hvordan skete det at han igennem en akut tvangsudredning henvises til netop det special undervisningstilbud vi havde ansøgt om, vel og mærke "uden" nogen hensyn til Mentiqadelen?

Hvad betyder det for os først en sej kamp for at komme tilbage i et Mentiqatype tilbud som Odense Kommunes skoleafdelingen bevilliger efter PPR uderedning, samtaler, provetid.Så fjernes det ved udtalelser af folk som intet erfaring har med skolens målgruppe, derefter udredes børnene af en opholdssted hvor tilsynet konkret vurderede stedet ikke havde "erfaring og viden" om barnets målgruppe.


Mentiqaskolen mente nu godt de vil have os, men grundet min viden om det kaos der kan opstå i sådan en skole ved massiv personale skift beder jeg om en akut skoleskift i en periode indtil vi ved hvordan skolen falder til.

Kun for min yngste som havde virkeligt behov for "læse/skrive" klassen så vi i ro kan finde ud af hvad der er bedst for ham. Vi taler åbent med skolepsykologen - og ender med at 6 uger senere selv at stoppe. Imens betaler skole afdelingen skolen et år mere og kommunen VIL tvinge os tilbage på Mentiqa. For så at skrive i retssagen at:

Hvad skete den dag vi vælger at sige endegyldigt stop? En anden skolepsykolog kom akut ud på skolen. Hun er den som styrer vores skolesag og tilbud i dag. Et tilbud hvor barnet ikke udvikler sig i og nu skal han skifte skole en 4. gang efter hendes vurderinger. Men hun tog sig ikke engang 5 minutter for at gå og tale med barnet - hun skriver det der skal til så kommunen kan flytte ham uden min accept. Siden januar vidste kommunen de flytter ham - og han er ikke tilset af psykolog eller noget.

Hvordan kan Odense Kommune forsvare at bygge børns skolegang, især der hvor det er gået gjalt op på vurderinger af skoleledere? Hvad er det for en tilgang og hr disse det fornøden kompetencer udefra vores sagsforløb? Det er ting jeg ikke må sporge om eller få svar på - for ellers SAMARBEJDER jeg jo ikke. Hvad er det lige præcis de har gang i?

Det er til trods for vi fik en uforbeholden undskyldning fra hende i oktober 2011at hun på 20 minutters samtale vælger at sige: Disse børn skulle havde været anbragt ... dvs. hun kun kigge ind, vælge en anbringelse uden videre vurdering? Værst er hun skriver en rapport INGEN andre har set ske på skolen i 1½ år ... noget som vi hjemme eller ude i byen ikke hvde oplevet men noget som gentog sig i anbringelsen, mange gange!


Mit barn, 10 år gammel, slået en lærer!!! Et barn der fortæller han slået fra sig ... ingen undersøger sagen da det sket i et tilbud kommunen betalt og jeg havde advarede at den lærer ikke magter klassen. Derfor vil skolen ikke have os mere - jeg gjor det overfor ledelsen.

Sagen blev ikke undersøgt, læren og psykologen kendt hinanden fra deres tidliger arbejde og vores faste psykolog fra PPR undskyldte sagens forløb. Mens sagen bruges aktiv a smide mit barn på den første af 3 interneskoler ... for hans eget bedste?

Hvordan kan det være at Kommunen først vil presse os tilbage på skolen et helt skoleår lader som alt jeg siger er "sludder" at det var den rette tilbud inden den lærer?

De er basalt set ligeglad. Jeg vidste det vil gå gjalt uden kvalificeret personale - alle dem som blev på skolen havde ikke fornøden erfaring, bortset fra en lærer, og det nye som kom andede ikke en hattefis om Mentiqa målgruppen. Det er noget de skal lære at arbejde med på skolen.

Nu er min undren stor at trods kommunens viden om at min dreng reagere voldsom på skift, pludselige ændringer. Trods deres viden om at han er ordblind, lider af angst og at han passede ind på Mentiqa ... hvordan vælger de så for barnet?

1. En voldsom udredning efter et års tovtrækkeri og genåbning af en sag de havde lukket? Hvor de finder helt nye problemer og påstår alt fra druk, misbrug, hypokonderi, nomade tilværelse ...

2. Imens de totalt benægter at vi nogensinde passende ind eller som de skriver levede barnet ikke op til at være Mentiqa barn! Hvordan kan det lade sig gøre?

Helt udenom skoleafdelingen, udenom PPR? Hvorfor sagt PPRs psykolog som havde vores sag ikke et ord ... og hvordan kan det være de "anvender" alt en tilfældig person skrev uden viden om sagen ... en person som ikke skulle have sagen men som får sagen alligevel? Og en psykolog som skriver han skal omgående flyttes til empatiske omgivelser - obs han var ikke i hjemmet, men akut placeret i et sommerhus. Psykolgen fik intet at vide om hvad der forgik bag kuliserne ...

3. Hvordan i alverden sker det at Kommunen kan ændre kurs i en sag hvor alle var enig om at barnet havde været fejlbehandlet, var sårbar mm og angriber mig?

Ja, det var en angreb og jeg blev årsagen i skolens manglende overblik et overblik som kostede dem deres tilskud? Vi ændrede os ikke, vi udvist tegn på stress grundet ændringer i skolen og ubegribelige voldelige handlinger af en lærer. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html

4. Hvordan kan kommunen tillader mit barn behandles sådan ... der, og efterfølgende på 3 og nu snart den 4. anbringelsessted. Hvor Kommunen egetrådig vælger det tilbud der ikke fungerer ... hvad skal det til for når fagpersoner som vi havde før, som klarede opgaven tilyder deres hjælp?

At Odense Kommune ikke "levere" alle akter i retten, er dyt kritisibelt. Jeg kan ved guderne ikke være den bussemand her - jeg har trods mit barns behov ikke en eneste gang taget sådan fat på ham og på ingen tidspunkt havde vi oplevet ham så gjalt som de beskriver han er, men jeg "er årsagen". Hvad skete med min dreng siden den voldsom anbringelse okt 2012? En dreng der f alle kendes rar, stille og reagere på skift ... rektioner ingen ser, kun visse oplyste om. Mn kan tænke sig til at der i kuliserne forgår alt for meget ...


Millionerne flyder ...


 efter 2 års behandling 2014 som anbragt

efter et års hjemmeundervisning 2012

onsdag den 18. marts 2015

#inklusion #gifted #mentiqa #odense Barnet flyttes 4. gang på 2 år af kommunen ... nu har han kommet til flere kommuner end det første 10 år af hans liv!

Hvordan holder man til børn og unge i Odense?

Det er rent trusler og de ikke kan finde ud af noget mega frustrede over rådgiveren mener at en  4. kommune flytning for min dreng på 2 år er vejen frem! Nu er det tre gange Tilsynet og magtanvendelserne gav det udslag.


Skolemæssigt ligger han der hvor han lå i 2011

(og det efter 2 år uden skole: 


- Hvoraf jeg hjemmeundervist det ene,
- og de glemt ham et helt år
Så lå han 6-8 klasses niveau som 11½ år gammel. Ikke dårligt for en som var traumatiseret og ordblind. Men trist hvis jeg tænker at han var så foran til Matematik i 2008 ... grundet hans lego, spil og kortspil interesse.

Jeg forstår ikke det her hans rapport sagt ordblindeklasse så normalskole og en empatisk hjem ... plejefamilie fandt de ikke så de smed ham ind et sted hvor de andre børn var mange år ældre end ham, brugst sær isolations ophold og magtanvendelser og han kom i en Busklasse ...

 5 million kroner senere på ET Mentiqabarn? Ja, de mener IKKE at han var Mentiqa barn ... men der er han altså ... de fokuser på det seneste rapport men ikke det rapporten anbefalede skolemæssigt ... og den anbefalede slet ikke en anbringelse ... og nægter eksistens af Tina Refnings, Ole Kyeds og diverse top Mentiqa lærers rapporter og anbefalinger.

Og venner, det her er med fuld tvang. Vi flyttede til Odense efter Mentiqa Hadsten lukkede, der gjor kommunen samme fejl med begge min børn. Så vi flyttede med sag på nakken til Odense en sag som endt i en principel afgørelse som ikke helt har alt fakta på plads men stortset siger de ikke må "undlade" fagpersonerne! Og at:


 

Disse blev anvendt til selve anbringelsen og Ankestyrelsen var ligeglad ... så jeg tænkt jeg orker ikke at klage. Hvad nytter det hvis ugyldige dokumenter bare genbruges efter 2½ års knoklen?

Nå men afgørelsen siger også at:

 Nu vælger en fagkonsulent som er socialrådgiver uddannede at trække sig og lade yngre kolleger overtage - men ordrer på at fokuser på "her og nu". Sjovt man læser at de gav min 800 sider at terpe igennem, det blev til bunker på 5000 sider og ofte 498 pdf filer ... uden at de vil oplyse mig hvilke sagsakter de bruger til deres "høring". Jeg var til høring i dag om det sted de fandt, og sidst om at han skal flyttes ... de VIL HAVE jeg siger ja til en internskole da de vurderer UDEN psykolog på at han aldrig vil kom på en normal skole igen!

Nu er det sådan at psykologen vurderede at han skulle i en ordblindeklasse for at efter kort tid kom over i en folkeskole. Vi havde håbet på tilbage på Mentiqa og at der er ro på skolen igen ... således stoppede kommunen vores skoletilbud ulovligt. Men de tager sig ret og får et løftet pegefinger ... det tog så 3½ år at få medhold i. De anvender §54 hvor de trumfer sagen igennem ... men overholder de psykologens krav? Nej, det gjor de hellere ikke i 2010 derfor kom han ude for så stor problemer med læsning og skrivning.  Man må sige ... de tabt opgaven udefra en fagpersons beskrivelser.


 Det som kan undre mig er SEL §68b bestemmelser:
Det er fastsat i § 68 b, stk. 1, i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med den handleplan, som skal udarbejdes i henhold til § 140 i lov om socialservice. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunenpligt til at underrette den kommune, hvor institutionen ligger, forud for anbringelsen. http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L129/20111_L129_som_fremsat.pdf (som er vedtaget)


Tænk, at de opbevarede ham 2½ år hvor det første år blev et år uden skolegang flytnigner mod hans vilje og magtanvendelser statstilsyn, faaborg-midtfyn tilsyn og endda Ankestyrelsen fastholdt ikke må forkommer på ham og på trods af dette skriver de han ligger jvf skolen som jeg ikke må tale med på 6-8 klasses niveau. Jeg var lovet genvurdering hver 3. måned således at han hurtigt kom over i "normal klasse" som han var i dengang han gik på Mentiqa i 2011, hvor han trods massiv læse og skrive problemer lå 1½ år forud for hans alderstrin. I år skriver skolen han er 4. klasses dvs 2 år bagud det en dreng på 13 bør være!Sikke noget ... socialt fik ahn intet ud af det. Mobning og isoleret fra jævnaldrende samt en hel del sær beskrivelser ... faktisk er det som undrer mig mest opholdsstedets vurdering at han skal flyttes uvarslet fordi han reagere på skift: HVAD FANDEN ER DET DOG FOR EN TANKEGANG? Han skal da netop sige farvel, selv om stedet er skidt ... at flytte et barn ... sådan er netop det som ksabt kaos i sagen i første omgang.

Nå ja siden 2008 har jeg kæmpede for den forståelse af at et barn skal havde den fornøden fagpersoner tilknyttet men det er som om ingen kan forstå hvad der er skrevet eller bedt om. Konsekvneserne ses: Det er sørme dyrt ... #inklusion uden faglighed koster knaster

Men sådan går det når Konsulenter vurderer og gøre ved som ikke har kendskab til Mentiqa målgruppen og lovbrud er bare den metode kommunen anvender - de er iskoldt, og tager sig ret.

Bedst af alt er det tydelige beskrivelser i hans elevplaner som hans tidliger lærer vil knik genkendende til, og forklar kommunen at de undervurderede drengen og derfor gik det så gjalt.

Det brugt Odense mange millioner på, noget flere end det 5 millioner  jeg regnede ud var til skole og kost og logi.

Psykologen som udredt ham i 2012 ser ham ikke igen, hun måtte ikke tale med mig og fik kun kommunens version og så mit nercous barn men anede intet om at det barn hun kræver empatiske omgivelser til vr råt behandlet af netop den perosn som sad ved siden af ham da han tog testen.

Kommunens psykolog så ham i 2011 ca. 20 minutter og har administrativt placeret ham. Hun fik påtale for hendes adfærd og havde utrykkeligt påpeget hun intet har med sagen at gøre ... men viola så er hun der igen i forår 2013. Helt uden at se barnet. Odenses udgifter er horriblet pga sådan noget af ufgligt sjusk!


Det som virkeligt gøre mig bang er "hemmeligheds krammeri" over at der er en psykolog hos ham denne uge ... hun har åbent fortalt mig hendes fund. Men både opholdsstedet og Kommunen vil intet fortælle om at der er nogen igang med en udredning!

Gad vide om de glemt dette eller om det er noget de ikke vil tale om ... for se det havde de givet mig afslag på i flere år. Trods deres valg af tvangsudredning. Kommunen skriver journalerne husk det - de er ikke din ven og tryner reaktioner frem ... jeg kun efter 8 år ikke mere, sporgsmålet er som jeg ser det nu: Hvordan blir man ikke skør af sådan et forløb? Værst er en indgang for alle så sidder den madam der og siger jeg INTET adgang får til PPR! Nice??? NOT!!!!


At kommunen først betaler Mentiqa og så skriver han ikke levede op til at være en Mentiqa barn (udefra to perosner der var asnt 3 dage da de beskrev deres syner og de havde ingen Mentiqa erfaring) og så hvor kommunen fjerner alle fagudtalelser ... som viser at netop Mentiqa virkede og han manglede ordblinde undervisning præcis som jeg ansøgt om inden anbringelsen

Ting som han ikke har fået trods alt det her FORDI den kommune ikke havde et tilbud ... og lavede en massiv §50 udredning over 1½ år ... som lukkede sagen i juni 2011, fordi børnene var i trivsel.

Javel ja så meget for at vælge Odense Kommune der havde alle fagperosner til netop alt vi vidste i 2010 inden vi vælger at flytte hertil. Så blev han flyttet 120 km væk for alt dette, og flyttes nu til Fyn igen - dog ikke til byen for de vil nok ikke have han skal spille skak, pokemon eller gå til klatring eller se hans søster oftere. Kommunen kan mange ting ... bare ikke tillade en gensidig dialog eller overhodle loven eller tillade selv bestemmerlse jvf ens barns skolegang. Et barn som de siger ALDRIG igen kommer i en NORMAL skole.

ALT som de ikke vil høre tale om er jvf. hans Mentiqa raporter at der var totalt ro inden skolens kaos ... udefra Mentiqa pædagogikken ... og trods at klagenævnet anbeflede dem at se på vores tidliger tilbud holder de hårdnakket fast i deres fortolkninger af barnet og deres fortolkninger af loven. Det her er sådan Inklusion praktiseres og Interneskoler er lykkeligt de får mange penge som tages fra Folkeskolerne - uden effekt. Den Internskole han skal på "denne gang" virker mere eller mindre som en hjemmeundervisngs biks og de startede sidste år, og har ingen karakter offentlig tilgængeligt.

Sådan udvikler min dreng sig IKKE socialt, man kan ikke behandle sociale adfærd ved isolation uden at barnet ser jævnaldrende. Men Kommunen har ikke regnet det ud ... de fastholder deres ret til at bestemme og bruger millionerne - penge som vi kun kan bruge en gang ... tænk de påstår de ingen klage havde men jeg ved vi ahvde en del og så er der den sag ved bækholmskoel hvor de tager afstand fra tvang og magtanvendelser i kommunen. Hvad man skl tro på er en gåde.


 Og imens Odense ikke anerkender Højt begavede børn så laver andre kommuner specialtilbud. Det er endeligt dumt af Odense at lukke skolen året inden den blev 10 år gammel ... ved ikke at gå ind i et samarbejde og sikre børnene. Jeg tror noget var gjalt at "de ikke kun opfylde" kvotaen. De manglede jo KUN en elev ?? Måske den som de frvalgt men herudover manglede de rigtige fagpersoner som kun håndtere børnene og tiltrække flere ... menpengen fosser ud af kassen! 5 millioner her og 3 der samt alle de eksperimentale forløb. Kommunen vil kun se laveste snit muligt, hvis jeg vurderer udfra vores sag!
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.