søndag den 22. marts 2015

Hvd valg har vi i det her? #ansvar uden konsekvens er godt nok en led en #mentiqa #gifted #2ekids


 
Jeg kan forstå, at du har indtalt en besked på min teamleders telefon.
Vi er nu klar til at indkalde dig med henblik på at tale med dig om et konkret anbringelsessted til drengen. Vi har afsøgt hvilke muligheder der er, og dem vil vi gerne præsentere for dig.

Hvis du har mulighed for det, vil vi allerede kunne tilbyde dig et møde onsdag den 18. marts 2015 kl. 14.00?

Hvad siger du til det?

Kære Socialrådgiver

Jeg skal til psykolog i alt 5 gange - jeg sender dig lige det første sæt togbilleter. Det koster 480 kr per gang. Jeg skal bruge 1440kr i marts og 960kr i april dvs. i alt 2400kr. Det er måske lettere hvis du laver et overførelse eller to.
Som du kan se er det et ret stor beløb at "finde" på kontanthjælp. Det ønsker jeg en bekræftelse på når beløbet er videregivet udbetaling dk for ellers rykker jeg unødvendigt, samt t denne mail er læst.

Herudover er turen til den måske nye Kommune meget svært, da det tager 5 mindst timer med offentlig transport. Jeg er til psykolog mandag, til kontrol ved sygehus afdeling tirsdag og onsdag får jeg besked fra retten jvf anbringelsen.

Så jeg ved ikke hvordan jeg skal nå at se stedet som du kræver, for at jan besvare dig på onsdag. Jeg kan ikke slet ikke besvare dig før jeg også får adgang til det visitationsrapport I har lavet, og har talt med advokaten herom, som opholdsstedet fortæller de har aftalt. Så jeg beder dig om at udsætte min svarfrist indtil du har styr på at jeg får disse.
Opholdsstedet oplyser aat du taler med ham den 26. Han skal også være enig i din valg, hans skal se stedet og børnene samt have mulighed for at drøfte det med hans advokat inden. Alt andet er urimeligt og ganskevist ulovligt. Han kan hellere ikke præsenters for tilbudet før skoledelen er "sikret" og det kræver en udreding som jeg forklarer, af hensyn til det mål der er opsat jvf hans handleplaner. HUSK hans bisidder jvf ombudsmandens afgørelse i 2013! Han skal have relevant information hvis han skal forklar ham hvad mødet omhandler, og på skrift.

Jeg afventer visitationssagen for det er også en vigtig papir jeg skal forholde mig til for at jeg kan se hvad det er socialrådgiveren snakker om, andet end det sted har høns og mooncars og detilhørende intern skole som ikke er beskrevet andet end det "eksister". Keg kan kun følge med i det I fortalt, og ved ikke hvad der ligges vægt på eller hvad tilbudet er for noget uden at jeg også får deres beskrivelse på skrift.

Jeg tror du kan forstå at jeg uden relevante akter ikke kan sige hverken ja eller nej, hertil skal vi se stedet, og få en tænke pause for at finde ud af om det kan være en god ide.

Jeg fik 600 pdf filer via PPR så det er relevant at du forklarer hvad du brugt i sagen for at nå frem til din konklusioner, samt giver mig en kopi af det visitationsrapport jeg skal forholde mig til - ellers er jeg ikke hørt jvf offentlighedsloven §19. En hæring om skoledelen uden sagsakter er ikke en lovlig høring, at det sker flere gange i vores sag - forstår jeg ikke.

Jeg fastholder endvidere en møde for at drøfte en ny udredning af drengen via PPR, herunder at du inkludere vores tidliger skoleleder som havde undervist drengen i hendes skole. Jeg ansøger om det igen, at du indkalder hende nu grundet hans bekymrende skolemæssige tilbagefald skolemæssigt jvf elevplaner af Mentiqa, vores hjemmeundervisning, Internskole1 og Internskole2 rapporter. Papir jeg hvade tilsendt jer før jvf forskel i deres tilbud, ordblindeklasse  ed konsulent og vores egen undervisning osv.

Jeg påpeger det er hans 4. skift siden jeg ansøgt om at hans hjemmeundervisnings tilbud fortsætter i december 2012. på 2½ år, hvor han var under udredning grunfrt <kommunens valg> da alt jeg forslået belv afslået uden afgørelser. Så det bør fremskyndes og vurderes jvf hans behov for at han ikke står uden skoletilbud alt for længe, som vores ansøgninger f 2012, 2013 og 2014 Odense Kommunen ikke behandlede.

Jeg har ansøgt om assistance da han ventede et år uden undervisning efter anbringelse, og ved valg af det to Interneskoler som var af samme type og indhold som referatet konsulenten fraanbringelses kommune 3 skrev da han talt med mig, fik jeg ingen "valg" men pålagt disse to tilbud. Jeg blev på ingen tidspunkt spurgt om han skal på Internskole2  - det blev gjort uden min viden trods jeg der bedt om vi overvejer drengens skolesituation igen. Det synes jeg ikke Odense Kommune kan tillade igen - det er ikke hans tarv som bliver tilgodeset med klager over regler som var brydt, bare for et år siden.

Jeg blev ikke inviteret til nogen af samtalerne og håbede at hans tilbud vil fungere således som udredende Psykolog i 2012 beskrev i hendes rapport. Hvor hun mente at han efter kort tid kun kom ien normalklasse, grundet hans behov for ordblidehjælp. Jeg påpeger at hans hjælp som Mentiqa gav også skal indrages da udredende Psykolog i 2012  ikke vidst noget om dette, velfungernde perioder. Disse møder ser jeg nu er afholdt uden at jeg fik beskrivelser trods min anmodninger om akterne.

Alt kom frem for kort tid siden, dvs 600 pdf filer på den anden side har Odense Kommune godkendt at han flyttede igennem 4 Kommuner og tilhørende skoletilbud eller manglende skoletilbud som følge trods undervisng jvf loven skal være iværksat indenfor 14 dage. Odense Kommune, som den anbringende Kommune godkendt hans skoletilbud uden at "se" ham, via Odense Kommunes psykolog som sidst talt med drengen i oktober 2011, hvorefter hun insiterede på hun ikke har sagen. Min overraskelse var stort da hun havde sagen i 2013 grundet en meget alvorlig klage af 2012 som var håndteret af PPR!
Det er en voksensag, da drengen ikke profitere af skift, idet han tager længe om at falde til som beskrevet af Tina Refning og mig. Grundet min reaktion når jeg er alene med socialrådgiveren efter menge årige dårlig erfaaring har jeg brug for støtte af en perosn som er "vidende" om skoler og hans behov. Jeg føler jeg presses til at sige ja til ting jeg ikke kan argumenter imod uden fagstøtte.

Herudover behøver han ikke at vide hvor alvorlig hans skolesituation er - det hele skal hurtigt rettes op som gjort i 2008, 2010 og 2012. Beviserne for dette ligger i gammel elevplaner og trods hans skolepause på 2 år (hvoraf et år var som anbragt) lå han beskrevet 6-8 klasses niveau som 12 årige trods massive læse og skrive problemer. Jeg påpeger at med rette indsats er han trods at være en svær elev, en dreng som er glad for at lære. Han skal håndteres forsigtigt så han ikke få mere skoletrauma end han allerede har, velbeskrevet siden 2011 og som jeg mener er årsagen i hans behov.

Det er dybt rystende at jeg ikke blev indkald som lovet jvf hans handleplaner, og hellere ikke efter Klagenævnet for specialundervisning hjemsendt sagen blev jeg kontaktede alt imens socialrådgivene  besvarede deres henvendelse "via PPR" med at jeg ikke samarbejder - når socialrådgiveren er min eneste indgang til Kommunen hvordan kan det være hun ikke indkaldt mig og samtidig skrev jeg ikke samarbejder? Du sagt selv jeg er kun tilladt kontakt med kommunen igennem dig derfor er ansvaret din at sikre jeg får mulighed for at samarbejde jvf skoledelen som jeg altid har gjort - og det er dit ansvar.

Jeg hør prøvet alt jeg kunne for at deltage men alt jeg sagt blev ikke opfattede korrekt, desværre kan jeg se udefra notater at det lærer skrev og sagt senere mundtligt hellere ikke blev forstået end af anbringelses og Odense Kommune. Derfor er det nødvendigt med en konsulent og psykolog. Her forstille jeg mig at ny psykolog som har set drengen  samt Ole Kyed som kender drengen deltager udover konsulenten Tina Refning grundet Klagenævnet henvisning til at du bør undersøge vores tidligere tilbud ift nu. Idet drengen  skal flytte, så er det noget som er akut og skal inden flytnignen vælges for at han ikke flyttes uden at der er et relevant tilbud til ham. Din skøn at han fremover skal være på en internskole kan ikke erstatte en psykologs vurdering.
Det skalgøres inden han flytter og et skoletilbud skal være den cetrale del af denne placering da det lukkede børnesagen i 2011 uden alle "problemer" som blev fundet igennem opholdsstedet og jeres samarbejdspartner CCCC. Alt dette gøres i overenstemmelse med Folkeskoleloven og loven om special pædagogisk bistand til børn, anbragt såvel i hjemmet. Jeg påpeger også at jeg flere gange har bedt om at VISO deltager, herunder ordblinde foreningen og det er også ikke afgjort omkring. Dem jeg indkalder nu har set drengenog har haft sucess med ham - det bør være drengens behov som afgøre et møde.

Skoleår 2008 - skolestart, planalgt med støtte ... afbrydes fordi kommunens støtte var på 4 måneders ferie ... det er jeg ikke herre over! Det var efter vi vandt klagen i klagenævn og alle var enig om støtte ... vi må ikke vælge det er kommunens opgave, de vælger ufaglærte eller tilfældige. Og han skulle på ferie så skønnede alle de kun lige ændre aftalen uden at kontakte os. Jeg flyttede ham på privatskole, trods Aalborg Kommunes afslag og klagede ikke over dette del af klagen ved fejl.
Skoleår 2008/2009 - Mentiqa Hadsten ammes skolen af et konkurs ... javel hvordan holder jeg et barn i en lukket skole? Barnet et helt andet barn positiv overfor skole og meget villigt til skolearbejde.
Skoleår 2009/2010 - Han genudredes af PPR Farvskov se psykolog rapport af juni 2009, og en mere jvf hans søster. Der bekræftes udredninger af 2007 til 2008 hvor Ole Kyed deltog som konsulent og 3 psykologer fra PPR blev enig, men kun ikke genskabe det tilbud vi havde.  Folkeskole taber "opgaven" og nklager mig for at være årsagen, og PPR kun ikke få dem på rette kurs ... jeg ender med tvang og finder en løsning som før ved at arebjde tæt sammen med Odense Kommune et års tid inden vi vælger at flytte. Det var Kalle Hansen og Psykolog Hanne Melchoirsen som tog sig af sagen, samt jeg betalt hans optagelses prover til Mentiqa og opholdet i Odense selv. Alt dette med et barn som er opgivet af skolens lærer som værende et barns om kan kom i en alm. kalsse (eller retter sagt de vælger rå tvang, socialpædagog og barnet opgiver)

Skoleår 2010/2011 - Ved Mentiqa Odense var det hårdt at samle ham op, kommunen nægter støttetimer både skole og jeg ansøger om da de mener de betaler en friskole så må det være "rigeligt" og derfra overser de kendte diagnoser såsom angst, ordblindhed, skolevold fra Farvskov, og at hans behov idnen vi startede behov som krævede 20 timers støtte ... skolen levere opgaven frivilligt med success og efter 6 måneder elsker barnet skole igen, i trivsel springer klassetrin op osv. Han handelplan for ordblindehed lavet af læsepsykolog bliver ikke sat i værk, trods mange anmodnigner fra min side af til Odense Kommune om dette.
Skoleår 2011/2012 - Grundet struktur og personale omlægning beskylder nye os for at være problemet da de ikke magter opgaven. Skolen skriver direkte de ikke klarer opgaven ... vi siger fino ... det havde vi sagt og skrifteligt meldt til Odense Kommune inden sommerferien at det kan blive problemet. Da vi underretter kommunen om "personale mangler" og tilbyder vores tidliger personale som støtte i en overgang til specialklassen jvf hans udredning ... vi havde papir på ordblindhed samt barnet vist han samarbejder - kommunen vælger en funtions klasse for autister osv. som vi naturligvis afslår og hjemmeunderviser. Ingen ført tilsyn og socialrådgiveren "påstået" hans skolegang var truet grundet mange skift osv.
2012/2013 Kommunen anbringer og underviser ikke barnet trods klar lovgivning et HELT SKOLEÅR udeover at året inden blev han hjemmeundervist mens kommunen ikke vil samarbejde. Jeg vurderer barnet er 5. klasse og læser lix 22 med mangler jvf læseforståelse men det kommer med øvelse nu hvor han læser. Det var december men jeg "betragtes" som værende " uden indsigt og uviden" trods min datters hjemmeundervisning fik hende optaget på gymnasium med flotte karakter ved stop proven. anbrignelses udreder på ny og skifter mening to gange hvor de til slut vælger Interneskole1 grundet ordblinde/tale klassen i Nabo Kommune  ikke havde plads.

2013/2014 Trods dette testes barnet 6-8 klasses niveau men læse / skrive vanskeligheder og kendte skoleproblemer er tiltagende, men ingen indkalder mig til møder som handleplanen beskriver vil ske hver 3. måned ... de klarer sagen administrativ uden at tale med drengen om hans trivsel. Han er placeret ingen tjekker om barnet udvikler sig som "beskrevet". Herudover klager han over forergreb, stolekast og stor børn som mobber. Han gik uden adgang til jævnaldrende trods dette var en gulerod at deltage i det sociale jvf beskrivelse fr Mentiqa. Stedet går konkurs ... (ja, 3. skole der går konkurs ... jeg tror ingen vil have os efter det her, da vores anden skole også gik konkurs fordi der manglede børn efter langt perioder af personale uro )
2014/2015 Han testes på 4. klasses niveau men uvilje jvf skolearbejde, læse skrive problemer er tiltgende. De opgiver undervisng og vælger en busklasse hvor han får ture ud af huset som stimulation. Fagligt havde han faldt en yderlig 2 år i udvikling jvf skolernes beskrivelser og er nu 13 år og bør havde været i 6 klasse, men befinder sig i 4 klasse. Skolen siger barnet er "problemet" og bruger endnu flere metoder aka isolation for at få adfærd på plads dvs. du får ingen pc, er i et sommerhus indtil du vil samarbejde - det er terapi. Odense Kommune mener jeg er årsagen men jeg deltager ikke i skoledelen da socialrådgiverne valgt min deltagelse fra, men jeg hjælper med at han får spændende for ham læsestof trods alles "negative kommentar" herom. Han læser en fint faglig niveau, spejlvender når hans skriver og staver med fejl jvf skolen. Dette er til trods for at de ikke havde iværksat VAKS systemet (afkodings behandling jvf ordblindhed som var bestilt i 2010 og igen 2013)

Ingen psykolog har set barnet siden 2012. Den rapport blev videresent uden forklaringer til den lærer som var konsulent på sagen og skoleplaceret ham siden da. Psykologen i Odense Kommune placerer barnet uden forklaringer skolemæssigt, uden at tjekke om §68b jvf anbragte børns skolegang er opfyldt udefra Vejledningen om skoleplaceringen af anbragte børn, det sker per brev i 2013 og trods det massiv ansvar har hun kun talt med barnet i 2011! Et kort samtale på 20 minutter hvorefter hun udefra hendes og en lærers udsagn mente han skal akut anbringes. Her blev hun akut kaldt ud og skrev mere om lærens version end barnets version af sagen. Båndoptagelser bekræfter at hendes notater ikke passer til det som vi talt om. Det fik jeg en undskyldning for men dialogen jvf hans skolegang blev ikke genoprettet grundet det tillidsbrug fra skolens side af. En skole som vælger efter mange år at anvende føregreb som er ulovlig i en normalfriskole - ingen havde brugt greb på ham for og hans papir forklarede udtrykkeligt han ikke må fastholdes men skal have rum til at gå, hvorefter en samtale udvikler ham.

Dette blev igen bekræftede at fastholdelser er uvlovig jvf ham i 2013 af social nævn, statstilsynet og Odense Kommunen blev bedt om at vinde en løsning, og psykologis beskrev ikke må bruges siden 2007, bekræftede i 2009 hvor vi i mange år indtil efterår 2011 får lærer som undgår fastholdelser. Senest i retssagen af 2015 skrev Socialrådgiveren at de arbejder på problemet men for mig at se er der ingen konkrete løsninger endnu. Jeg har været overvåget i mange timer og på intet tidspunkt skulle CESA eller mig bruge magt, eller skæld ud. SÅ vi undres, hertil undres hans tidligere lærer også da de aldrig så ham slå - så noget Odense Kommunen betaler for virker ikke. Hans skole og kost og logi koster 5000kr om dagen mod 2000kr om måneden som før anbringelsen trods manglende støttetimer kunne Odense Kommune lukke den Børn og Unge sag jvf brevet 21 juni 2011.
At vi efter en lærerstab skift på Mentiqa skole i efterår 2011 kommer en dialogform hvor jeg vælger at vi hjemmeunderviser pga. PPRs manglende forståelse for hans særlig forudsætninger han havde samt det behov og handicap udredninger viste at han kun gå i skole med normale børn ender i en anbringelse grundet "uenighed" jvf hans skolebehov siger meget, herunder også en ny udredning af et opholdssted som ikke havde kendskab til Mentiqa målgruppen jvf tilsynets advarsler til kommunen i september 2012 hvor vi ikke vidste han skulle anbringes.

Når jeg i dag ser der er kommet flere skolekonkurser og flere skoleskift med manglende perioder af undervisning på det 2 år som anbragt end han havde haft det første 3 år af hans skoletid herhjemme inden anbringelsen er meget kritisabelt.

Set i lys af at hans ustabile skolegang inden anbringelsen var en anbringelses grundlag, idet jeg havde fået det stabil i perioder af hele skolepr ad gangen med et glad barn kan det ikke være mig som er årsagen "alene". At skolerne angiver mig eller utroligt nok barnet som årsag viser en mangalende forståelse for det særlig specialist pædagogik vi trivedes i både i 2008 og 2010 jvf Mentiqa. Jeg måtte ikke vælge hans tilbud efter Mentiqas konkurs i 2009, at vi fik Mentiqa Odense betalt på grundlag af det succes dengang, med god effekt indtil "skolens struktur og lærerstab ændringer" viser at barnet sagtens kan deltage - bare han mødes der hvor han er.
Jeg undres over Odense Kommunes vurderinger af at barnet ikke elvede op til det Mentiqa krævede - for det er velbeskrevet at han jvf raporten inden skolens turbulens klarede sig ret godt, mod alle andres forventninger. Mentiqaskolen og jeg havde nøje overvejet hvad hans behov var og med klasseskift belv det en sucess trods manglende støttetimer. Det er netop det Klagenævnet henviste socialrådgiverne at gå tilbage til i august 2014, som jeg ltid hvde påpeget var den bedste løsning. At jeg ikke er talt om men sagen blev afgjort uden at Odense Kommune indkaldt mig er meget kritisibelt. Derfor anmoder jeg om at vi inden endnu et skoleskift afholder relevante møder og set i lys af han han skal fraflytte opholdssted3 hurtigst muligt nu hvor socialrådgiveren har "informeret" mig om at deres tilbud, samt Heliosskolen svigtede så groft at Kommunen ikke ønsker at bruge disse mere bor det her være en meget akut opgave.
Han flytter ikke let, skal have tid til at omstille sig og bør ikke opholde sig ved opholdsstedet3  længere så opgaven er yderst akut. Socialrådgiverne havde siden efter år samarbejdet med Faaborg Midtfyns tilsyn uden at inddrage mig, og januar informerede hun mig om "flytte planer" hvor jeg forventede der findes et skoletilbud inden et opholdssted - grundet vejledningen fra UVM herom og barnet behov. Jeg påpeger at det 2 skoletilbud jeg selv havde fundet og valgt er beskrevet som tilbud han profiterede af jvf hans engen udsagn og udtalelser fra diverse lærer og psykologer hvorimod det tilbud Kommunerne fandt, især det side 2½ år hvor både anbringelses og anbringende kommuner samarbejdet, leverede et barn som faktisk ikke kun stagnerede med udviklede sig "baglængs" på det 2½ år.

Det virker meget mystisk og jeg må sige at anvende 5 millionkroner eller som det koster hidtil 5000kr om dagen med disse resultater så er jeg forundret at det fik så langt "provetid"!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.