onsdag den 18. marts 2015

#inklusion #gifted #mentiqa #odense Barnet flyttes 4. gang på 2 år af kommunen ... nu har han kommet til flere kommuner end det første 10 år af hans liv!

Hvordan holder man til børn og unge i Odense?

Det er rent trusler og de ikke kan finde ud af noget mega frustrede over rådgiveren mener at en  4. kommune flytning for min dreng på 2 år er vejen frem! Nu er det tre gange Tilsynet og magtanvendelserne gav det udslag.


Skolemæssigt ligger han der hvor han lå i 2011

(og det efter 2 år uden skole: 


- Hvoraf jeg hjemmeundervist det ene,
- og de glemt ham et helt år
Så lå han 6-8 klasses niveau som 11½ år gammel. Ikke dårligt for en som var traumatiseret og ordblind. Men trist hvis jeg tænker at han var så foran til Matematik i 2008 ... grundet hans lego, spil og kortspil interesse.

Jeg forstår ikke det her hans rapport sagt ordblindeklasse så normalskole og en empatisk hjem ... plejefamilie fandt de ikke så de smed ham ind et sted hvor de andre børn var mange år ældre end ham, brugst sær isolations ophold og magtanvendelser og han kom i en Busklasse ...

 5 million kroner senere på ET Mentiqabarn? Ja, de mener IKKE at han var Mentiqa barn ... men der er han altså ... de fokuser på det seneste rapport men ikke det rapporten anbefalede skolemæssigt ... og den anbefalede slet ikke en anbringelse ... og nægter eksistens af Tina Refnings, Ole Kyeds og diverse top Mentiqa lærers rapporter og anbefalinger.

Og venner, det her er med fuld tvang. Vi flyttede til Odense efter Mentiqa Hadsten lukkede, der gjor kommunen samme fejl med begge min børn. Så vi flyttede med sag på nakken til Odense en sag som endt i en principel afgørelse som ikke helt har alt fakta på plads men stortset siger de ikke må "undlade" fagpersonerne! Og at:


 

Disse blev anvendt til selve anbringelsen og Ankestyrelsen var ligeglad ... så jeg tænkt jeg orker ikke at klage. Hvad nytter det hvis ugyldige dokumenter bare genbruges efter 2½ års knoklen?

Nå men afgørelsen siger også at:

 Nu vælger en fagkonsulent som er socialrådgiver uddannede at trække sig og lade yngre kolleger overtage - men ordrer på at fokuser på "her og nu". Sjovt man læser at de gav min 800 sider at terpe igennem, det blev til bunker på 5000 sider og ofte 498 pdf filer ... uden at de vil oplyse mig hvilke sagsakter de bruger til deres "høring". Jeg var til høring i dag om det sted de fandt, og sidst om at han skal flyttes ... de VIL HAVE jeg siger ja til en internskole da de vurderer UDEN psykolog på at han aldrig vil kom på en normal skole igen!

Nu er det sådan at psykologen vurderede at han skulle i en ordblindeklasse for at efter kort tid kom over i en folkeskole. Vi havde håbet på tilbage på Mentiqa og at der er ro på skolen igen ... således stoppede kommunen vores skoletilbud ulovligt. Men de tager sig ret og får et løftet pegefinger ... det tog så 3½ år at få medhold i. De anvender §54 hvor de trumfer sagen igennem ... men overholder de psykologens krav? Nej, det gjor de hellere ikke i 2010 derfor kom han ude for så stor problemer med læsning og skrivning.  Man må sige ... de tabt opgaven udefra en fagpersons beskrivelser.


 Det som kan undre mig er SEL §68b bestemmelser:
Det er fastsat i § 68 b, stk. 1, i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med den handleplan, som skal udarbejdes i henhold til § 140 i lov om socialservice. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunenpligt til at underrette den kommune, hvor institutionen ligger, forud for anbringelsen. http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L129/20111_L129_som_fremsat.pdf (som er vedtaget)


Tænk, at de opbevarede ham 2½ år hvor det første år blev et år uden skolegang flytnigner mod hans vilje og magtanvendelser statstilsyn, faaborg-midtfyn tilsyn og endda Ankestyrelsen fastholdt ikke må forkommer på ham og på trods af dette skriver de han ligger jvf skolen som jeg ikke må tale med på 6-8 klasses niveau. Jeg var lovet genvurdering hver 3. måned således at han hurtigt kom over i "normal klasse" som han var i dengang han gik på Mentiqa i 2011, hvor han trods massiv læse og skrive problemer lå 1½ år forud for hans alderstrin. I år skriver skolen han er 4. klasses dvs 2 år bagud det en dreng på 13 bør være!Sikke noget ... socialt fik ahn intet ud af det. Mobning og isoleret fra jævnaldrende samt en hel del sær beskrivelser ... faktisk er det som undrer mig mest opholdsstedets vurdering at han skal flyttes uvarslet fordi han reagere på skift: HVAD FANDEN ER DET DOG FOR EN TANKEGANG? Han skal da netop sige farvel, selv om stedet er skidt ... at flytte et barn ... sådan er netop det som ksabt kaos i sagen i første omgang.

Nå ja siden 2008 har jeg kæmpede for den forståelse af at et barn skal havde den fornøden fagpersoner tilknyttet men det er som om ingen kan forstå hvad der er skrevet eller bedt om. Konsekvneserne ses: Det er sørme dyrt ... #inklusion uden faglighed koster knaster

Men sådan går det når Konsulenter vurderer og gøre ved som ikke har kendskab til Mentiqa målgruppen og lovbrud er bare den metode kommunen anvender - de er iskoldt, og tager sig ret.

Bedst af alt er det tydelige beskrivelser i hans elevplaner som hans tidliger lærer vil knik genkendende til, og forklar kommunen at de undervurderede drengen og derfor gik det så gjalt.

Det brugt Odense mange millioner på, noget flere end det 5 millioner  jeg regnede ud var til skole og kost og logi.

Psykologen som udredt ham i 2012 ser ham ikke igen, hun måtte ikke tale med mig og fik kun kommunens version og så mit nercous barn men anede intet om at det barn hun kræver empatiske omgivelser til vr råt behandlet af netop den perosn som sad ved siden af ham da han tog testen.

Kommunens psykolog så ham i 2011 ca. 20 minutter og har administrativt placeret ham. Hun fik påtale for hendes adfærd og havde utrykkeligt påpeget hun intet har med sagen at gøre ... men viola så er hun der igen i forår 2013. Helt uden at se barnet. Odenses udgifter er horriblet pga sådan noget af ufgligt sjusk!


Det som virkeligt gøre mig bang er "hemmeligheds krammeri" over at der er en psykolog hos ham denne uge ... hun har åbent fortalt mig hendes fund. Men både opholdsstedet og Kommunen vil intet fortælle om at der er nogen igang med en udredning!

Gad vide om de glemt dette eller om det er noget de ikke vil tale om ... for se det havde de givet mig afslag på i flere år. Trods deres valg af tvangsudredning. Kommunen skriver journalerne husk det - de er ikke din ven og tryner reaktioner frem ... jeg kun efter 8 år ikke mere, sporgsmålet er som jeg ser det nu: Hvordan blir man ikke skør af sådan et forløb? Værst er en indgang for alle så sidder den madam der og siger jeg INTET adgang får til PPR! Nice??? NOT!!!!


At kommunen først betaler Mentiqa og så skriver han ikke levede op til at være en Mentiqa barn (udefra to perosner der var asnt 3 dage da de beskrev deres syner og de havde ingen Mentiqa erfaring) og så hvor kommunen fjerner alle fagudtalelser ... som viser at netop Mentiqa virkede og han manglede ordblinde undervisning præcis som jeg ansøgt om inden anbringelsen

Ting som han ikke har fået trods alt det her FORDI den kommune ikke havde et tilbud ... og lavede en massiv §50 udredning over 1½ år ... som lukkede sagen i juni 2011, fordi børnene var i trivsel.

Javel ja så meget for at vælge Odense Kommune der havde alle fagperosner til netop alt vi vidste i 2010 inden vi vælger at flytte hertil. Så blev han flyttet 120 km væk for alt dette, og flyttes nu til Fyn igen - dog ikke til byen for de vil nok ikke have han skal spille skak, pokemon eller gå til klatring eller se hans søster oftere. Kommunen kan mange ting ... bare ikke tillade en gensidig dialog eller overhodle loven eller tillade selv bestemmerlse jvf ens barns skolegang. Et barn som de siger ALDRIG igen kommer i en NORMAL skole.

ALT som de ikke vil høre tale om er jvf. hans Mentiqa raporter at der var totalt ro inden skolens kaos ... udefra Mentiqa pædagogikken ... og trods at klagenævnet anbeflede dem at se på vores tidliger tilbud holder de hårdnakket fast i deres fortolkninger af barnet og deres fortolkninger af loven. Det her er sådan Inklusion praktiseres og Interneskoler er lykkeligt de får mange penge som tages fra Folkeskolerne - uden effekt. Den Internskole han skal på "denne gang" virker mere eller mindre som en hjemmeundervisngs biks og de startede sidste år, og har ingen karakter offentlig tilgængeligt.

Sådan udvikler min dreng sig IKKE socialt, man kan ikke behandle sociale adfærd ved isolation uden at barnet ser jævnaldrende. Men Kommunen har ikke regnet det ud ... de fastholder deres ret til at bestemme og bruger millionerne - penge som vi kun kan bruge en gang ... tænk de påstår de ingen klage havde men jeg ved vi ahvde en del og så er der den sag ved bækholmskoel hvor de tager afstand fra tvang og magtanvendelser i kommunen. Hvad man skl tro på er en gåde.


 Og imens Odense ikke anerkender Højt begavede børn så laver andre kommuner specialtilbud. Det er endeligt dumt af Odense at lukke skolen året inden den blev 10 år gammel ... ved ikke at gå ind i et samarbejde og sikre børnene. Jeg tror noget var gjalt at "de ikke kun opfylde" kvotaen. De manglede jo KUN en elev ?? Måske den som de frvalgt men herudover manglede de rigtige fagpersoner som kun håndtere børnene og tiltrække flere ... menpengen fosser ud af kassen! 5 millioner her og 3 der samt alle de eksperimentale forløb. Kommunen vil kun se laveste snit muligt, hvis jeg vurderer udfra vores sag!
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.