torsdag den 19. marts 2015

Kommunen mener at barnet ikke er Mentiqabarn nu sporger jeg ...


Hvis vi vurderes til at blive på skolen i august 2011, og skolen ændrer mening i september 2011 dvs. 3 dage efter en ny skoleleder og lærer starter. Men se brevet ... Kommunen regerer først august 2012, samme uge social rådgiveren ringer og aflyser min datters Gymnasi start ved Pre IB hvor de andre Mentiqa børn gik. Vi havde en plan B klar for hende efter vi oplevede UUOs håndtering og metoder. Tænk, at en skoleafdeling vil gå så langt i en sag som er deres ansvar at løse! Og hvorfor tvinge os tilbage i en friskole der ikke gider mere?

Hvorfor melde os ud af skolen uden klagevejledning et år senere pga. at vi ikke vil bruge skolen? Javel. Nemt nok: De måtte ikke ændrer det skoletilbud uden at de opnår enighed med mig ... men ved lovbrud påpeger klagenævnet at de bør gå i dialog med mig, og hvis det er en anbringelsessag kan de så "flytte" med barnet uden skrupler. Og uden at barnet havde en skoleleder i baggrund, så kun de styre skoledelen - og vælge og vrage alt specialpædagogik. Ikke engang senere psykolog udredninger blev fulgt.

Hvis forældrene tror Mentiqa anerkendelse ved Odense Kommune bringer dem videre - så kan de tro om. De bliver klogere - men måske er kommunen mere varsomt nu at jeg fortæller det her til alle? Tænk, at forældrene hellere ikke var klar over skolens tilstand - jeg var der mens de passede deres jobs. Jeg så hvad der skete - ingen troede på mig. Som vi siger i Afrika: Løgn har kortere ben.


Kommunen anvender nu §54 stk 2 ... for at få deres vilje igennem. De har helt glemt at de IKKE må ændre vores Mentiqaskoletilbud trods klagenævnets påbud om dette uden at vi er enig. Sagen blev hjemvist - ingen kaldt mig til møde om mit barns skolegang nu i 3½ år trods jeg ihærdig forsøger at samarbejde. Jeg siger det de vælger ikke vil fungerer ... grundet min erfaringer med mit barn. Skal lovbrud give kommunen en bedre "handlemulighed" end forældrene? Ja, åbentbart.

Men sagen er grotesk BARNET udvikler sig ikke og ny skifter de ham til den 4. kommune på 2 år og den 3. af det samme Interneskole tilbud.
Kommunen nægter at gå i dialog med det konsulent de betalt, vurderede at være den rigtige trods vores ønske herom. Trods ankestyrelsens anbefalinger at de ser på det som løsning ... og siger de anvender §54! Men jeg tænker de kan ikke læse for jeg læser det som det står skrevet her, og beder om et møde med PPR.


Kommunens skole afdeling "pudsede" Børn og Unge afdeling på sagen som uden skrupler truer med forældrepålæg, genåbne en lukket skolesag ... idet vi vil forlade skolen. Nu er det selvsamme afdeling vores eneste indgang til Kommunen og hun sidder der og fortæller mig vi ikke får en møde med PPR, hun forventer jeg siger ja til en akut flytning af mit barn, noget hun siden januar har planlagt og skolevalg hun træffer uden at PPR, mig og barnet er spurgt?

Nu ved jeg tilfældigvis fra et andet sag her i byen at "forhandlingerne" til at få en ny friskole/skole tilbud tager et år - dvs. hvis forældrene er uenig med kommunen så går der et år før sagen afsluttes. Vi ansøgt konkret om at den handleplan jvf min drengs ordblindhed sættes i værk i 2010 og 2011 og at vi får hjælp for "mobning" som eskalerede grundet ændringer på skolen i 2011. Flere forældre rejst og vi kun ikke da

1. jeg ikke havde råd sådan er det når en familie kæmper uden sygdagpenge og tabt arbejdsfortjeneste i mange år trods vi bør tilbydes hjælp. Jeg hævede min pensionsopsparing til at betale i 2008, så mere har jeg ikke at give.

2. kommunen betalt tilbudet som special pædagogisk tilbud som de vurderede vi skulle blive på ... som udgangspunkt må vi ikke gå vores vej. Problemet er så hvis nu den anden aktør vi valgt i samarbejde med Kommunen skifter karakter, lærer og fagpersoner - hvem har så ansvaret at beskytte barnet? Se selv hvor lang tid Odense tager uden at gøre noget, og tænk om vi havde en chance!

»Vi oplever typisk, at de familier, der underviser hjemme, gør det i en periode på for eksempel et år, hvor barnet er udmeldt af en friskole og går og venter på et nyt, passende skoletilbud. Andre er væk fra landet i et år, fordi de er ude at arbejde i et andet land eller er ude at rejse. Der er ofte tale om meget ressourcestærke forældre, og vi er faktisk ikke så bekymrede for børnene. De lærer så meget andet, og forældrene er i en position, hvor de nok skal sørge for, at fagligheden er i orden, når børnene vender hjem til skolen,« siger Bent Stokholm.

Nu spørger jeg dumt.

Hvordan kan Børn og Unge afdeling have en anden mening om mit barns "skolebehov" end skoleafdelingen?


Hvordan skete det at han igennem en akut tvangsudredning henvises til netop det special undervisningstilbud vi havde ansøgt om, vel og mærke "uden" nogen hensyn til Mentiqadelen?

Hvad betyder det for os først en sej kamp for at komme tilbage i et Mentiqatype tilbud som Odense Kommunes skoleafdelingen bevilliger efter PPR uderedning, samtaler, provetid.Så fjernes det ved udtalelser af folk som intet erfaring har med skolens målgruppe, derefter udredes børnene af en opholdssted hvor tilsynet konkret vurderede stedet ikke havde "erfaring og viden" om barnets målgruppe.


Mentiqaskolen mente nu godt de vil have os, men grundet min viden om det kaos der kan opstå i sådan en skole ved massiv personale skift beder jeg om en akut skoleskift i en periode indtil vi ved hvordan skolen falder til.

Kun for min yngste som havde virkeligt behov for "læse/skrive" klassen så vi i ro kan finde ud af hvad der er bedst for ham. Vi taler åbent med skolepsykologen - og ender med at 6 uger senere selv at stoppe. Imens betaler skole afdelingen skolen et år mere og kommunen VIL tvinge os tilbage på Mentiqa. For så at skrive i retssagen at:

Hvad skete den dag vi vælger at sige endegyldigt stop? En anden skolepsykolog kom akut ud på skolen. Hun er den som styrer vores skolesag og tilbud i dag. Et tilbud hvor barnet ikke udvikler sig i og nu skal han skifte skole en 4. gang efter hendes vurderinger. Men hun tog sig ikke engang 5 minutter for at gå og tale med barnet - hun skriver det der skal til så kommunen kan flytte ham uden min accept. Siden januar vidste kommunen de flytter ham - og han er ikke tilset af psykolog eller noget.

Hvordan kan Odense Kommune forsvare at bygge børns skolegang, især der hvor det er gået gjalt op på vurderinger af skoleledere? Hvad er det for en tilgang og hr disse det fornøden kompetencer udefra vores sagsforløb? Det er ting jeg ikke må sporge om eller få svar på - for ellers SAMARBEJDER jeg jo ikke. Hvad er det lige præcis de har gang i?

Det er til trods for vi fik en uforbeholden undskyldning fra hende i oktober 2011at hun på 20 minutters samtale vælger at sige: Disse børn skulle havde været anbragt ... dvs. hun kun kigge ind, vælge en anbringelse uden videre vurdering? Værst er hun skriver en rapport INGEN andre har set ske på skolen i 1½ år ... noget som vi hjemme eller ude i byen ikke hvde oplevet men noget som gentog sig i anbringelsen, mange gange!


Mit barn, 10 år gammel, slået en lærer!!! Et barn der fortæller han slået fra sig ... ingen undersøger sagen da det sket i et tilbud kommunen betalt og jeg havde advarede at den lærer ikke magter klassen. Derfor vil skolen ikke have os mere - jeg gjor det overfor ledelsen.

Sagen blev ikke undersøgt, læren og psykologen kendt hinanden fra deres tidliger arbejde og vores faste psykolog fra PPR undskyldte sagens forløb. Mens sagen bruges aktiv a smide mit barn på den første af 3 interneskoler ... for hans eget bedste?

Hvordan kan det være at Kommunen først vil presse os tilbage på skolen et helt skoleår lader som alt jeg siger er "sludder" at det var den rette tilbud inden den lærer?

De er basalt set ligeglad. Jeg vidste det vil gå gjalt uden kvalificeret personale - alle dem som blev på skolen havde ikke fornøden erfaring, bortset fra en lærer, og det nye som kom andede ikke en hattefis om Mentiqa målgruppen. Det er noget de skal lære at arbejde med på skolen.

Nu er min undren stor at trods kommunens viden om at min dreng reagere voldsom på skift, pludselige ændringer. Trods deres viden om at han er ordblind, lider af angst og at han passede ind på Mentiqa ... hvordan vælger de så for barnet?

1. En voldsom udredning efter et års tovtrækkeri og genåbning af en sag de havde lukket? Hvor de finder helt nye problemer og påstår alt fra druk, misbrug, hypokonderi, nomade tilværelse ...

2. Imens de totalt benægter at vi nogensinde passende ind eller som de skriver levede barnet ikke op til at være Mentiqa barn! Hvordan kan det lade sig gøre?

Helt udenom skoleafdelingen, udenom PPR? Hvorfor sagt PPRs psykolog som havde vores sag ikke et ord ... og hvordan kan det være de "anvender" alt en tilfældig person skrev uden viden om sagen ... en person som ikke skulle have sagen men som får sagen alligevel? Og en psykolog som skriver han skal omgående flyttes til empatiske omgivelser - obs han var ikke i hjemmet, men akut placeret i et sommerhus. Psykolgen fik intet at vide om hvad der forgik bag kuliserne ...

3. Hvordan i alverden sker det at Kommunen kan ændre kurs i en sag hvor alle var enig om at barnet havde været fejlbehandlet, var sårbar mm og angriber mig?

Ja, det var en angreb og jeg blev årsagen i skolens manglende overblik et overblik som kostede dem deres tilskud? Vi ændrede os ikke, vi udvist tegn på stress grundet ændringer i skolen og ubegribelige voldelige handlinger af en lærer. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html

4. Hvordan kan kommunen tillader mit barn behandles sådan ... der, og efterfølgende på 3 og nu snart den 4. anbringelsessted. Hvor Kommunen egetrådig vælger det tilbud der ikke fungerer ... hvad skal det til for når fagpersoner som vi havde før, som klarede opgaven tilyder deres hjælp?

At Odense Kommune ikke "levere" alle akter i retten, er dyt kritisibelt. Jeg kan ved guderne ikke være den bussemand her - jeg har trods mit barns behov ikke en eneste gang taget sådan fat på ham og på ingen tidspunkt havde vi oplevet ham så gjalt som de beskriver han er, men jeg "er årsagen". Hvad skete med min dreng siden den voldsom anbringelse okt 2012? En dreng der f alle kendes rar, stille og reagere på skift ... rektioner ingen ser, kun visse oplyste om. Mn kan tænke sig til at der i kuliserne forgår alt for meget ...


Millionerne flyder ...


 efter 2 års behandling 2014 som anbragt

efter et års hjemmeundervisning 2012

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.