søndag den 22. marts 2015

Kommunens håndtering af overgrebssager og anbrignelsessteders svigt .... #odense #svendborg #skole #mentiqa


 
(for en forklaring hvordan det virker 
læs her og side 10 i følgende pdf  
skrevet af en anden kommune end vores
obs der er ingen handleplan for hvis
tilbudet svigter det er som ingen ser den del 
det er trods massiv kritik et tabulagt emne)


At mit barn på 13 år som var fagligt foran, men ujævne spring og huller trods handicap,  nu er 2 år bagud aldersmæssigt, uden at vide hvor hans handicap er, giver mig lige behov for at beskrive forløbet meget kort.

Det kan på ingen måde måles hvad han fik af indsats da der ingen objective beskrivelser er i sagen ... kun skøn, vurderinger og øjebliksbilleder. Barnet siger selv han ikke lærer noget!

2008 - skolestart, planalgt med støtte ... afbrydes fordi kommunens støtte var på 4 måneders ferie ... det er jeg ikke herre over! Det var efter vi vandt klagen i klagenævn og alle var enig om støtte ... vi må ikke vælge det er kommunens opgave, de vælger ufaglærte eller tilfældige. Og han skulle på ferie så skønende alle de kun lige ændre aftalen uden at kontakte os.
2008/2009 - rammes skolen af et konkurs ... javel hvordan holder jeg et barn i en lukket skole? Barnet et helt andet barn positiv overfor skole og meget villigt til skolearbejde
2009/2010 - folkeskole taber opgaven og PPR kun ikke få dem på rette kurs ... jeg ender med tvang og finder en løsning som før med et barn som er opgivet af skolen (eller retter sagt de vælger rå tvang, og barnet opgiver)
2010/2011 - Hårdt at samle barnet op, kommunen nægter støtte de mener de betaler en friskole så må det være "rigeligt" og derra overser de kendte diagnoser, behov som krævede 20 timer støtte ... skolen levere opgaven frivilligt med success og efter 6 måender elsker barnet skole igen, i trivsel springer klassetrin op osv.
2011/2012 - Grundet struktur og personale omlægning beskylder nye os for at være problemet og de skriver direkte de ikke klarer opgaven ... vi siger fino ... det havde vi sagt det kan blive problemet da vi underretter kommunen om "personale mangler" og tilbyder vores tidliger perosnal som støtte i en overgang til specialklassen jvf barnets udredning ... vi havde papir på ordblindhed samt barnet vist han samarbejder - kommunen vælger en funtionsklasse for autister osv.
2012/2013 Kommunen anbringer og underviser ikke barnet trods klar lovgivning et HELT SKOLEÅR udeover at året inden blev han hjemmeundervist mens kommunen ikke vil samarbejde. Jeg vurderer barnet er 5. klasse og læser lix 22 med mangler jvf læseforståelse men det kommer med øvelse nu hvor han læser. Det var december men jeg "betragtes" som værende " uden indsigt og uviden" trods min datters hjemmeundervisning fik hende optaget på gymnasium med flotte karakter ved stop proven.

2013/2014 Trods dette testes barnet 6-8 klasses niveau men læse / skrive vanskeligheder og kendte skoleproblemer er tilbage men ingen indklader mig til møder som handleplanen beskriver vil ske hver 3. måned ... de klarer sagen adminsitrativ. Barnet er placeret ingen tjekker om barnet udvikler sig som "beskrevet". Stedet går konkurs ... (ja, 3. skole ... jeg tror ingen vil have os efter det her, da vores anden skole også gik konkurs fordi der manglede børn efter langt perioder af personale uro )
2014/2015 Barnet testes 4. klasses niveau men uvilje, læse skrive problemer ... de siger barnet er "problemet" og bruger endnu flere metoder aka isolation for at få adfærd på plads dvs. du får ingen pc, er i et sommerhus indtil du vil samarbejde - det er terapi.Ingen psykolog har set barnet siden 2012. Den rapport belv videresent uden forklaringer til en lærer som er konsulent på sagen. Hun placerer barnet skolemæssigt uden om §68b i 2013 og trods det massiv ansvar har hun kun talt med barnet i 2011. Et kort samtale. Her blev hun akut kaldt ud og skrev mere om lærens version end barnets version af sagen.

Faktisk AFVIST hun at barnet havde en version i sagen, hun beskrev intet om vores bekymringer ... og problematiseret "os". Psykologen tog side inden hun undersøgt barnet ... faktisk undersøgt hun ikke sagen, hun afvist os. Vores normale psykolog tog affære hvor vi fik en undskyldning men forlader så kommunen, uden at handle - det var som om hun fra den dag bare var tilskuer imens Børn og Unge overtog sagen med tvang. Vi lander så hos denne psykolog der havde fået en påtale, som havde givet os en uforbeholden undskyldning, som kom med en øjebliks vurdering, som ingen viden havde jvf Mentiqa målgruppen eller ordblindhed, hvor hun henviser til en lærer uden at forklar læren hvad psykolog rapporten af 2012 betyder og fjerner alle tidligere 8 rapporter i sagen.

Faktisk, er det en rent administrtiv opgave hvor hun på ingen måde agter at overholde folkeskolelovens §54 og §20 og agter ikke fælge bekendtgørelserne jvf specialpædagogik eller at skolepalcere et anbragt barn. Hun bestemmer vi kan intet gøre i sagen, skole konsulenten skal bare sikre at sagen nu passer ind således at hans kommune ikke får en påtale da han ikke forstået han jvf skolepalceing af anbragte børn kan afvise barnet hvis de ikke har en skoletilbud jvf barnets behov. Skoletilbudet skal være på plads inden barnet flytter til en ny kommune siger loven ... nu hvor de flytter mit barn til den 4. kommune på to år er jeg dybt forundret forid vi flyttede netop til Odense Kommune for her fandtes alle fagpeksperter som kun løse skolesagen i 2011 (dokumenteret af kommunens Børn og Unge) og bør ikke kun rammes af "ændringer" udenfor vores hjem. Men det blev vi ... her sikrer loven os ... men den overholder ingen.


Fra et tilbud hvor barnet for 2000kr om måneden gjor stor fremskridt, trods vi manglede støttetimer og adgang til læsePC, vaks og nota ... til et tilbud der koster 5000kr om DAGEN ... hvor barnet tydligvis sakker bagud ... og bliver mere besværligt at undervise ... tja hvad forgår der? Det viser bare hvorvigtigt det er at et vanskelig inklusionsag har faglærte perosnale  med ekpertise.
Det billigste tilbud, som vi vil fortsætte med men manglede rammerne for beskrev efter et år:

Han har stort set 100 % fremmøde. Sociale forhold? Evt. andre forhold?
Han kom på hold 2 (3-4- klasse) i november 2010 og det har været godt for ham, at få flere faglige udfordringer.


(obs kommunens tilbud vælger at han ikke må få flere faglige udfordringer, noget kammeradvoakten præciseret er farlig for hans udvikling i retten i 2014, men se selv ... han var 6-8 klasses niveau og falder længere ind i mistrivsel, hvor det ses af manglende udvikling. At han er på 4. klasses niveau i 2015 ... ift 6-8 klasses niveau i 2014 ift 5 klasses niveau i 2013 ift 4. klasses niveu viser mig kommunen faktisk ikke helt ved hvad fremskridt de taler om gad vide hvad vi kun udrette med 5000kr i døgnet mod 2000kr om måneden? )


I 2015 fastholder de det som var valgt i 2014, begge vurderinger var lavet uden at tale med barnet - sikke en fin konsultation? De taler kun med opholdsstederne IKKE børnene. Hvordan kan de så vælge eller vide om barnet trives?

Prov bemærk de vil give ham special pædagogisk støtte jvf sociale problemer og det skulle forgå uden kontakt til jævnaldrende. Ja, det er rigtigt UDEN noget form for inklusion, det fravælgt skolechefen og redegjor for fornuften i det.

Sådanset endt tilbudet med øget isolation og ingen venner, hvor hn blev sat i terpi på et sommerhus, i busklsse uden skolearbejde og har den dag i dag ingen skolebøger. Det som blev vægtede i 2010/11 var netop hans behov for at have venner ... hvor han tog imod tog imod en ordentligt pædagogisk håndering, med fint skole/hjem samarbejde. Så ingen som at værende en gulerod.

juni 2011 skriver de:

Der henvises til skema af 6.9-10, og hans videre sociale udvikling har der inden for de sidste 3 måneder været sket et rigtigt godt positiv ryk.. Han har bl.a. fået bedre koncentration og et meget roligere adfærd. Han skal fortsat holdes i meget ”kort snor”.


2014 og 15 skriver de:

 I 2010 var alle opmærksom på at han gerne vil være socialt. HVorfor vælger de et tilbud uden kontkt til andre og uden støtte jvf dette kontakt. Og hvad var deres metoder - ift. det som virkede? Klagenævnet bedt kommunen at undersøge dette jvf skolemæsige men kommunen gjor intet.Er det mig som forældre eller dem kommunen vælger som anden aktører ??? Jeg sporger bare. Men vi mærker det konsekvens der er ... værst af alt det er os som er problemet ... og dog faktisk er det Odense Kommune som har et kæmpe problem. Det siger min advokat - hun var dygtig til at forklar det ... som min drengs advokat også påpegede at Kommunen ikke bør ligge vægt på anden aktørs udtalelser som de gøre, barnet skal udredes - og når han ser på det udredning der var så pegede den netop IKKE på en anbringelse.

 

Min søns advokat anede intet om min drengs tidliger psykolog raporter, hvad der var lavet med ham før og at hans tilbud inden anbringelsen var, hans advoakt ser et barn som er dybt ulykkeligt og siger de behandelr ham ikke ordentligt.

Advokaterne aner hellere ikke noget om at Kommunen ikke "gad" betale eksterne støttetimer, hverken inden anbringelsen eller efter trods at skoleopgaven tydeligvis ikke er ligesom hans handleplan og delmål havde forudset. Det er sagsbehandling som de ikke går ind i - men min advokat kan se der er "noget som ikke stemmer" hun bedt enstemmigt med min søns advoakt om at retten "hjemviser" sagen idet de ikke kan se det faglige redegørelser for Kommunens valg. Sagen består basaltset af at påpege "det mngelnde samarbejde med mig" som årsag i at mit barn ikke trives i det tilbud de har valt at flytte ham fra - til den 4. kommune, 4. tilbud på 2 år ... af præcis det samme indhold som det 3 forudgående. Hvorfor de ikke vil se på det som virkede inden alt det her - ja det forstår ingen. Men jeg kæmper, kæmper for at loven den ene gang overholdes ... hvor de får tilbagevist sagen inden de flytter barnet. Min dreng kan ikke flytte, på den anden side er det alle bekendt at det problemer der er på opholdsstedet er så graverende at kommunen ikke vil "gøre brug af stedet".

Kommunen fastholder deres valg er det eneste vej. Jeg fastholder vi flyttede da netop mod fagpersoner som kommunen først betaler, så siden afviser ... først trivedes barnet vurderede af tilsynet, elevplaner og kommunen selv. Nu mistrives barnet vurderet af tilsynet, af kommunen og jvf. elevplanen.

At jeg er årsagen når jeg slet ikke fik det "lovpligtige" samtaler eller måtte se det "lovede" vurderinger hvert 3. måned hvor målet var at barnet kommer tilbage i Folkeskole finder jeg besynderligt. Men det mest bekymrende var at Socialrådgiveren UDEN VIDERE UNDERSØGELSER eller selvransagelse omskriver mål en psykolog ment barnet kun opfylde, og som barnet før havde opfyldt jvf sagens akter er meget bekymrende.

Hvad præcis leverede Mentiqa Odense indtil sommerferien 2011 som hverken Folkeskolen eller det meget dyr kommunale interne skoler kan magte? Hvorfor vil ingen tage en faglig ekspert team møde?

Når jeg ser hvad den internskole koster vs inklusion vs funktionsklasse forstår jeg endnu mindre Odense Kommunes vurderinger i vores sag. At Kommunen bliver ved med at udpege mig som den eneste fejlkilde i sagen - uden at spørge ind til "da vi fungerede" - uden at "overveje" om det netop er deres pædagogik og håndtering vi ikke trives i ... imens de stolt fortæller vidt og bredt om deres "tilbud" via Børn og Unge som de er stolt af ... men hvor de samtidig fortæller at alt skoletilbud til de udsattes skolegang, som i den grad koster kommunens kasse uendelige stor beløb, ofte er uden virkning hvis Skolechefen sporges privat ... ja, det siger ingen så meget om.

Vores sag er nok den mest vel dokumeret sag af hvordan en familie ender fuldstændigt på lige fod med "byens udsatte" hvor en ekstern part netop vurderede at vi ikke er en familie som erHvordan Børn og Unges medarbejder kører en sag så langt ude hvor de bekræfter hinanden i at se "tegn" på udsathed . f. eks flyttekasser, teenage rød overdrives, forskel på beskyttelse af barnet hvor magtanvendelser som er ulovlige ikke gøres noget ved mens barnet skal skærmes fra en mor som melder disse ... os så kan jeg blive ved.

Sagen startede som skolesag. Massevis af sær ting kom indblandet da §50 skulle laves, hertil fik kommunen temmelig mange anonyme tip. Tip som de troede så helligt på de ikke engang tjekkede med os ... men påståede os som deres tippere erklærede. Problemet er ... vi tog skade af det ... og barnet er i klemme. Jeg håber at folk ser resultated af metoderne og fagpersoner - måske er det nu nogen uvildig skulle se på sagens galskab. Aviserne skriver Kommunens tilbud fungerer ikke, familier skriver de bliver syg af Kommunens valg. Måske er der noget om det ... hvad anonyme tippere får ud af at deltage i disse sager ... ja, jeg forstår det ikke. Jeg forstår kun effekten og det er "umenneskeligt". Alt imens andre kræver vi overholder sociale normer i samfundet ... vil du kunne med sådan en grotesk behandling? Et kort og enkelt nej, det er provet før og virkede ikke bør være rigeligt. Dialog med forældrepålæg, konsulenter som trumfer deres valg igennem uden at de få ansvaret for disse, er ikke vejen frem andet end til en kommunal kasse som er gabende tom.

Flere sager som vores betyder at Odense Kommune har færre penge til alle børn. Mon ikke forældrene bør se at samarbejde omkring inklusion fremfor at gøre livet så surt for et inklusionsbarn at barnet forsvinder? Vi er ikke usynlig ... det er samfundet som vælger at børn ikke er del af en fælleskab, det er også den som skal ændre dette. Kommunen, ja deres "valg" har jeg opgivet. Jeg håber bare de vil opgive os - vi har trods alt det galskab stadigvæk nogen som vil have barnet - ikke det penge barnet bidrager med.

Kommunen ved hvem det er ... men vender de tilbage nu er det med røde ører. Odense har lavet fejl før i sager med Mentiqaørn, men af uvisse grunde lærer de ikke af deres fejl. Jeg ved ikke alt om den histori, men mener at det er på tide med en Økonomi udvalg der vil se "om deres medarbejdere" har brug for et fagligt løft ...

At bruge 2000kr om måneden var i underkanten, det ved de ansvarlige som skulle spare. At bruge 150 000kr om måneden til selvsamme opgave uden resultater - det "er pengespild". Måske derfor de ansvarlige ikke havde noget t rutte med? Men når det ikke er min penge kan jeg være ligeglad. Problemet er jeg ser vores skattepenge bør bruges med omhue - her er vist nogle mangler. Vi er alle del af det system.

Jeg tror Boyes telefonregninger er småpenge ift det som løber igennem Børn og Unge afdelingen som en hel byråd havde ansvar for. Hvorfor opdagede ingen noget? Og hvor hurtigt kan der gribes ind? Eller vil de udvide mundkurven jeg er tildelt ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.