onsdag den 25. marts 2015

#Mentiqa #Gifted #2eKids Flyting til nyt opholdssted med tvangs #trusler trods det er 4. kommune og 4. opholdssted på bare 2 år!

Kære Mor.

Jeg har først nu mulighed for at svare dig  grundet andre opgaver.
Jeg har forståelse for, at du ikke kan give dit endelige samtykke til hans flytning til andet anbringelsessted, før du er orienteret om, hvilket uddannelsestilbud han kan tilbydes i forbindelse med en flytning.

Jeg har talt med Psykolog fra PPR, som gerne vil deltage i et tværfagligt møde, hvor du vil blive inviteret. Hun har rykket Anbringelses Kommune for de papirer hun mangler, og du vil snarest efter påske blive indkaldt til et møde.

I forhold til besøg på opholdsstedet  kan vi tilbyde at betale din transport dertil, og hvis det kun kan lade sig gøre med en taxa, så er vi villige til at dække den omkostning, for at du kan besøge stedet. Du skal blot fremsende kvittering til mig. Du kan enten anmode mig om at planlægge et besøg, og du har også mulighed for at planlægge et besøg med stedet selv.

I forhold til udgiften til transport i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelse vil jeg sørge for at anvise dig det fulde beløb forud, så du ikke skal ligge ud. Du skal blot fremsende kvittering til mig efterfølgende.

Vedrørende tilsynsbesøg hos din søn på torsdag så skal jeg beklage, at jeg ikke har fået kontaktet bisidderen. Det er en forglemmelse fra min side. Jeg vil skrive en mail til ham i aften. Hvis han ikke kan deltage, så vil jeg sikre, at barnet kan få en anden besidder med til samtalen.

Jeg vil også lige orientere om, at det er et almindeligt tilsynsbesøg hos barnet, og at formålet ikke er at orientere ham om flytningen. Han vil først blive orienteret om flytningen, når du har samtykket til denne, eller såfremt dit samtykke hertil ikke kan opnås, og sagen må foreligges Børn- og Ungeudvalget.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.


Kære Socialrådgiver
Jeg påpeger at Psykologen du nævner har haft hans skolesag i 2½ år efter mødet med os for 3½ år siden som resulterede i at hun omtalt os hvor vi desværre overhørt hende omtale os "meget groft". Værst er jeg fik ret i den sidste ende - Han blev mobbet og alt jvf skolens situation der ender med en konkurs. Jeg må sige at have 3 konkurs skoletilbud bag os er ikke hverdag for alle og to af disse betalt Odense Kommune. Ingen kan forudse om en skole kan rumme ham og hans behov kan ikke ændre sig, som det er sket det sidste 2½ år således som det første 2½ år da han trivedes 2/3 del af tiden.
Jeg kan fremsende dig vores tidliger psykologs papir om dette hvor den nuværende psykolog gav en undskylding. Desværre har  den nuværende psykolog ikke ændrede "adfærd" overfor mig, min drengs sag og har bestemt ikke "sikrede" hans PPR opgave som forventede.

Jeg er rystet at hun uden at se barnet placeret ham og lod sagen "kom så langt ude"! Jeg havde gjort mit forsøg på at kontakte hende men forgæves ... Anbrigelses Kommune havde også fra starten af opgaven vidst det ikke er en opgave deres kommune havde ekspertise med - han ansøgt en nabbo som ikke havde plads og dernæst ender det med mange fraværs timer, to skoleskift og ikke mindst et ophold uden adgang til jævnaldrende ...

Som du nok vil fornemme har I krævet han fungerer og det fungerede ikke. Mens jeg kan dokumenter vi havde meget som var løst, og hvor han trivedes inden anbringelsen. Denne gang er jeg ikke del af sagen så det kan ikke være min skyldt, og barnet skal ikke "klantres" som det nuværende opholdssted beskrev - deres årsag og virknings forklaringer er vitterlig derude hvor meget af det er "uden belæg" og uden psykolog supervision. Alle ved det er veldokumenteret hvilke behov han havde inden anbringelsen  og det efter - noget stemmer ikke - og behandlingen har ikke haft nogen effekt. Før tog det ikke længe inden han fungerede.
Derfor beder jeg dig om at ring og drøfte sagen med Psykolog Ole Kyed, han er trods alt den som fulgt os i 8 år og hertil Leder af PPR. Sagen er det som du kan se lærer barnet baglængs dvs han får intet ud af tilbudet skolemæssigt og har hele sin skolegang aldrig været så langt bagud som nu.
Til dette møde ønsker jeg du indkalder Konsulent Tina Refning da hun har med sucess klarede barnets sag før. Hertil også den Psykolog som har udredt ham. Husk, jeg tog ham ikke ud af Mentiqa som tilbud, jeg tog ham ud af en skole der ikke opfyldt det krav aftalen havde. Skoleafdelingen stoppede tilbudet ulovligt, og klagenævnet hjemvist sagen af gode grunde - at glem møder med os forsinker sagen for barnet.
Husk at sende mig det du får af anbringelses samt Faaborg Midtfyn Tilsyn - og en redegørelse hvordan det kan være du ikke besøgt ham i december og januar da vi melder der er problemer på opholdsstedet.

Hvis bisidderen ikke kan deltage så aflyser du samtalen og finde en dato sammen medham . Ingen fra Opholdsstedet bør deltage - Barnet forklarede tydeligt i retsalen noget er rivende gjalt. Jeg henviser di til ombudsmandens afgørelse jvf dette omkring barnet og bisidderen en gang før. Det mindede jeg dig om MANGE gange at han skal indkaldes. Jeg finder ikke undskyldninger acceptabelt længere.
Spørgsmålet er også hvad barnet føler når du udføre Tilsyn uden at han reelt høres. Det må du overveje hvordan han behandles i sagen - ingen kan undskylde det behandling han har været udsat for hidtil. Og det til 5000kr om dagen når vi ikke engang kun få støttetimer til en klubtilbud eller ordblinde hjælp ... eller andet han havde behov for grundet Odense Kommunes service niveau. (Jeg må sige, efter anbringelsen er der en pengeflow for inden kun vi intet bevillinger eller afslag få)
Drop din trusler med Børn og Unge udvalget - mit barn er i så dårlig forfatning at det ikke engang kan være en ordentlig sagsbehandling bekendt. Overvej om jeg er problemet fordi jeg meget klart påpeger sagens fremtid og det bliver mere og mere kompleks - husk jeg træffer ikke valg her, det gjor Odense Kommune. Overvej hvad der gik gjalt og hvordan du vil sikre jeg høres i alle akter du glemt at høre mig i. Samtidig med alt det du ikke besvarede f.eks §54, §34, klage jvf isolationsophold og skolesagen for at begynde et sted. Hertil aktindsigt jvf tilsynssagen. En ting er sikkert ser vi tilbage i sagen og læser vores principel afgørelse så er noget rivende gjalt.  Hvad mon det er? (Jeg glemt lige deres forglemmelser jvf at der igennem 2½ år blev anvendt ulovlig magtanvendelser)
Hvad er svaret jvf konfirmationen den 26 april? Husk det er hans ven siden børnehaven og nok den eneste konfirmation han inviteres med af en ven før den anden ven. "Skype venner" inviterer ikke til konfirmationer.
Inden jeg tager derude ønsker jeg min kopi af visitations papirene! Jeg kender efterhånden den visitations process og det er trist du ikke informerer, overholder eller høre mig i det. Høns og mooncar er nu noget han sidst havde i børnehave ... hans behov er noget andet nu f.eks spil, gaming, heste, skak, pokemon (ja voksne spiller det på Danmarks mesterskabs niveau gruppen i Odense kom til udlandet også) osv. Skolegang - ja, det bliver spændende hvor vi starter med det lidt information jeg får.
Hvornår tror du han flytter? Endnu en ulovlig uvarslet flytning vil være dybt uansvarligt af Børn og Unge Odense. Barnet tager skade af 4 kommuner på to år - det er flere end hele hans liv og husk han fik omstillingstid inden Aalborg, Farvskov kendt han (vi pendlede dertil 8 måneder inden vi flyttede) og Odense besøgt vi ifm. PPR møder, skole screening osv. Der var ingen Nomade over os men konkret planlagte flytninger med god varsel til alle parter - men sådan sniger der fejl ind i børnesager som skal "være" bekymringsfulde.

At en underretter kan ved mere om os en vi selv vidste, og jeres afdeling ikke engang tjekker fakta men værst "bruger oplysninger i retten uhæmmet" viser det faglig niveau og omgang halve vinde i handlede efter - alt imens fakta trods forklinger blev overset.

Påske er jo i april i år! Dvs et helt skoleår uden at "bekymrende oplysning af august 2014 elevplan udefra det løfter fra 2013" blev rettet op på. Det er derfor børn i anbringelser ender på STU ophold og hjem på kontanthjælp.

Tænk, min datter kom også hjem med dårligere karakter end da hun blev anbragt - sikke en fin sikring af et barns skolegang? Jeg valgt fagpersoner med omhue og udefra psykolog udredninger igennem flere år - papir som ingen vil forholde sig til.

Gid vi gav disse så megen opmærksomhed som anonyme opringninger ... det kan jo være at sagen ikke var blevet så kompleks.

PS jeg venter spændt på om du har fundet de ugyldige §50er, rettede det nye med alt jeg oplyst om siden 2010 og sikrede dig jeg høres i oplysninger. At beskrive udefra andres "skriverier" uden at følge med er ikke en rar sagsbehandling for os og det kostede os mange ærgerlige stunder.  Især med fejloplysninger, manglende handleplaner og iværksættelse af udredninger.

Mentiqamor som har fået Nok.
Det som er skørt er socialrådgiveren i sammenråd med børn og unge afdeling har i 2½ år uden faglig belæg valgt barnets skolegang og har til mødet tilkendegivet at barnet aldrig kommer i folkeskolen eller friskole igen! Så det er en sejr vi endeligt efter alt den her tid får den møde - men hvor er det trist og pinligt for Odense Kommune.

Så vi er forberedt på han skal fortsætte uden jævnaldrende, på en internskole med "pædagoger". At stedet føre børn til eksamen i 3 fag (ingen fra anbringelses området får en helt grundskole trods de anbringes for at sikre deres grundskole)

Tænk selvsamme barn var engang forud skolemæssigt, passede ind på en skole som fik temmelig høje karakter på landsplan, trods hans asynkron udvikling og trods hans ordblinde handicap.

Gad vide om Odense Kommunes Børn og Unge samt PPR afdeling kan forklar hvordan de først vælger deres tilbud, som jeg ser det er det uden "udredning" andet end skoleleders "ord" helt uden at PPR ser barnet i 20 minuter. Derfra vælger konsulenter løsningerne uden at møde det barn de administrativ kaster mellem tilbud. Forældre, ja de skal nikke taknemlig ja. De får ingen elevplaner, opfølgende møder eller indsigt i deres barns skoleudvikling - men jeg forudså hvor det vil ende. Så kan de sørme prove at beskylde mig for at være årsg i noget de har det endegyldig ansvar for? Ja, de anbragt mit barn ved at beskylde mig for arbejde de ikke fuldført, men at de prover igen ... fandme forrykt ... de tillod mig ikke i nærheden af mit barns skolegang. Det baby her er suveræn Odense Kommunes ansvar ... det betalt de 5 millioner kroner for ... og i det beløb er ikke socialrådgiverens løn for at producere 3 kopikasser akter, 7 retssager samt alle advokater, dommere, børnesagkyndige og psykologer ingen lyttede til.

I det mindste ankom vi i 2010 med friske udredinger til PPR, hvor vi via PPRs personale fik det hjælp der skulle til. Jeg havde intet tilbage andet end gæld, selv min pensionsopsparing var hævet - fordi kommunen gentog samme udredning 4 gange! Jeg fik medhold, barnet kom i trivsel .... at ændringer ved PPR, i en skole (bemærk ikke i vores hjem, eller hos os) fører til en anbringelse som fortsætter med samme valg på snart 3. år hvor de har prøvet 3 kommune flytninger, og den 4. er på trapperne kan ikke begribes, andet end jeg i dag forstår hvordan udsatte børn ender udviklingshæmmet.

VÅGN DOG OP vi flyttede til Odense Kommune fordi det ekspertise vi belv vurderet efter udredning og fagpersoners arbejde fandtes i Odense, kompetencer som ikke findes mange steder i Europa! Faktisk flytter folk fra Sverige og Norge som vi flyttede til det samme ... at en socialrådgiver ikke ved ret meget om emnet, eller psykolog rapporter kan fokuser på det der fanger hende, hertil udskifte fagpersoner og ændre barnet fra et målgruppe til et andet trods advarsler fra Tilsynet treode jeg ikke muligt. At sagen var afgjort Principelt, heruder også via Klagenævnet for specialundervisning viser hvor meget kontrol en socialrådgiver kan tage. At klage tager mange år ... uden opsættende virkning eller i heltaget "retten til at vælge anden aktør". Det er præcis derfor vores sag går som det går .... socialrådgiveren skal vælge om hun vil samarbejde med fagpersoner og må på ingen tidspunkt "kun" bruge opholdsstedernes vurderinger - desværre, glemmer de det.

Børn som ikke fungerer skolemæssigt kommer ikke hjem. Det er faktisk ret gjalt når Kommunen ved der var andre løsninger og vælger gentagende gange det samme type tilbud alt imens barnet mister fodfæste skolemæssigt. At anbringe en dreng, med mål at sikre hans grundskole, for at først evaluere hans skolemæssige standpunkt et år efter anbringelse (jaja de gad hellere ikke siden 2010) - og det hvor han så sad et helt år uden undervisning, kontakt til jævnaldrende, fastholdt hos voksne som insisterede på at bruge ulovlig magtanvendelser - viser hvor utilstedelig deres håndtering af børn er.

(Noget kommunen tager afstand fra men ikke alligevel ikke formåede at gribe ind overfor! Med gribe ind mener jeg følge både Faaborg Midtfyns Tilsyn, Statstilsynets og Socialnævnets klare anbefalinger om at få det stoppet mod barnet omgående.

Surealistiske var et socialrådgiveren, opholdsstederne samt deres internskole ingen forståelse havde at de gjor noget ULOVLIGT! Kommunen forstår af uvisse grunde hellere ikke hvad proceduren er når sådan noget sker ... for barnet, familien og jvf. tilsyn herunder videre anmeldelse til politiet osv. At det får lov at fortsætte - ja, hvis dit barn er den næste som skal anbringes så kan jeg kun sige det er sådan anbragte og udsatte håndteres af Odenses Byråd - de har ingen skrupler)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.