fredag den 6. marts 2015

Tidlig indsats: Skolegang efter anbringelsen uden forældre vs med forældre #odense #uvm #bmsf #gifted #mentiqa


Nu hvor skribentene ikke er til at træffe spørger jeg bare: Hvorfor er ikke vestelige indvandre børn (også dem som var anbragt) flere point bagefter danske børn? Målt af UVM her i byen ... Ja, her i Odense! SFI fortæller det samme om Udsatte børn som er anbragt.


Nu er det sådan statistiker er frit tilgængeligt på UVM's hjemmeside og jeg var chokeret da jeg opdagede at der er den stor afgangsprøve forskel på Gymnasium!!! Danske børn fik 7 mens indvandre / flytninge børn kun opnåede 4 i gennemsnit. Jeg studsede. Udsatte børn kommer sjælden på Gymnasium de lander i STU og Ungdomsskoler forløb.

Tænk hjemmefra, som hjemmeundervist startede min på det forventede gennemsnit for danske børn (faktisk var begge et år foran jævnaldrende) og efter indsats betalt af Kommunen som var med mentor, anbringelse pga. den bekymring socialforvaltning havde for skolegangen ender barnet som forventede for flytning/indvandre børn!

Præcis som statistikkerne ... hvorfor det fald i så dyr en indsats som skulle virke forbyggende? Ja, sær forebyggelse vil jeg nu mene ...

Jeg treode det var tilfældigt udheld men så tjekkede jeg lige min drengs skolegang. Da vi ankom til Odense havde han stor problemer pga ordblindhed og adfærd. Vi fik bevilliget Mentiqa-Odense skole og viola efter et år lå han 1½ år foran jævnaldrende i klassetrin TRODS ubehandlet ordblindhed. Skolen fik ikke timer til alt, og vi ventede på kommunen, og jeg lært ham at læse via hjemmeundervisning præcis som akademiker moren Ulla Lauridsen.

Det sjov er han blev sat ind i en skole som "modtager" bl. a indvandrebørn, da der var for meget run på ordlindeklassen psykologen anbefalede jvf en tvangsudredning kunne jeg læse i en intern mail som jeg nok ikke brude havde fået ...

Hele indsatsen var bestilt udefra socialrådgiverens vurderinger efter vejledning f en fagkonsulent som beskrev at han ikke levede op til krav eller forventinger ved
Mentiqa-Odense MEN jvf Mentiqas udtalelser skrev begge børn passede ind hos dem??

Hvad vurderede den fagkonsulent udefra?? Misforstået hun noget og brugt millioner på at gennemtrumfe en indsats modsat det som barnet trivedes i? Det vil ingen i Odense Kommunen undersøge - og jeg er bang for når retssagen er overstået går der mange år før sagen ses igen, ligesom 2 år er gået uden at jeg kun få vurderinger indtil sidste øjeblik og ved held.


Men skolen beskrev han klarede sig som forventede og lidt mere til trods han startede bagud, med huller dvs. som svær elev og med handicap. Ikke et ord om mangler jvf integration, isolation eller intelligens. Det bekræftede psykologen også - men hun mente han ikke skal være hjemmeboende, uden at hun mødt mig eller talt med mig. 

Trist er at læse han IKKE UDVIKLEDE sig skolemæssigt i det 2½ år som anbragt jvf hans nuværende Tvindskole eller Internskole knyttet til en Opholdssted. Trist er at han flyttede igennem 3 kommuner efter anbringelsen og kun vil hjem til Odense hvor han savner hans skakklub, pokemonklub og generalt bare byen og familien.

At han i dag er på det samme klassetrin som hns skolepapir beskrev han var i 2011 dvs da han blev anbragt for 2½ år siden, en tvangsanbringelse for netop at undgå at han sænker bagud skolemæssigt ... baseret på udtalelser om min forældre evner af en fagkonsulent, opholdssted og vurderede af en psykolog som ikke talt med mig?


Jeg deltog endevidere ikke i skoleplacering og var ikke inviterede til forældre samarbejdet på det nye skole, og måtte ikke deltage der hvor min datter var trods vi indtil havde en fint samarbejde. Det klarede Kommunen, opholdsstedet og plejemoren ... jeg holdt bare øje og pegede på nu skal der lige en mentor på! Noget som vi aldrig før havde behov for ... for jeg var den tovholder.


Nu tænker jeg hvis begge min børn lå over gennemsnit (både jvf test og skolemæssige vurderinger inden anbringelsen) INDEN vi fik den FORBYGGENDE Kommunale indsats - det samme "indsats" som anvendes på flytninge børn og udsatte børn - I ved den som økonomiudvalget i Odense Kommune så en overforbrug på 22,5 millioner hos - hvorfor sakkede begge min børn skolemæssigt bagud? Det bør jo ikke kun ske? Meningen er at de skulle rykkes! Læses sagen så mener alle det skete - men ser vi på test, mål og vurderinger så stået den ene bum stille skolemæssigt og den anden klarede sig men faldt kraftigt i karakter. Men består ret godt.

Hvis det jeg skriver er usandt kan jeg tages i retten for injurier MEN nu er det sådan at jeg har "udtalelser" lavet af fagpersoner og vurderinger. Alt disse er OMSKREVET af Odenses Kommunes FAGKONSULENT ... bemærk alle vurderinger var bestilt af Odense Kommune, det havde jeg havde ingen indflydelse i da de mente jeg ville "påvirke" sagen ...

Det her er vurderinger både inden og efter anbringelsen ... bop bop jeg skrev intet af det selv! Se, det vi lavede herhjemme blev testede hvor min dreng som ikke kun læse inden pludseligt består hans ordblinde test og min datter klarer optagelses prøverne til Gymnasium et år før tid.

Og vores tidligere skolekommuner skrev det samme om børnene inden anbringelsen, dengang med min deltagelse ... jeg har altså ikke nogen indflydelse i sagens akter! Disse afspejler faktiske forhold - og jeg havde hellere ikke nogen indflydelse i Fagkonsulentens og socialrådgiverens vurderinger. Den fagkonsulent skriver jo sær ting som ingen af det originale dokumenter beskrev ... men som beskriver barnet efter en langvarig indsats.


Hvis nu Kommunen mente der skulle forebyggelse til MEN det resulter i at det ene barn sakker 3 karakterpoint under jævnaldrende (barnet lå flere point foran) og ender således på niveau med ikke vestelige indvandre børn får skolemæssigt her i kommunen og det andet ligefrem stagnere i 2½ år på det samme klassetring  ... og hvor han var et år foran i 2011 trods handicap ... så er noget ikke ehlt som det skal være. At h den dag i dag er i 4 klasse og ikke 6 klasses som forventede udefra psykolgens vurderinger ...

Javel så kan jeg forstå hvorfor Byrådsmedlem Olav mener jeg snakker sort. Det her virker ubegribelig og det trist er ledelsen VIL ikke høre om det ...
Susanne Ursula Larsen så er du advarede om det næste "shitstorm"!

Meget skræmmende er at flytninge/indvandre børn genneralt ligger på det niveau min børn kom på, vel og mærke, EFTER det Kommunal indsats!

Den indsats som skulle forbygge de ikke stået uden en grundskole  (UUO vurderede faktisk det ene slet ikke skulle spring en klassetrin voer, jeg fik en forældre pålæg for at ville det nummer og et brev om hjemmeundervisng i Odense Kommune er ulovligt og Socialforvaltingen vurderede det andet ikke levede op til Mentiqa-Odense 's krav MEN det var ikke som stået i sagsakterne fra skolen eller psykolog udredninger! Det blev "bekærftede" efter at en kendt opholdssted der gerne tager imod udsatte, indvandre og flytninge børn havde fat i sagen!

Samtidig bemærk at det var planen jvf vurderingen inden indsatsen og grundlaget for at børnene netop skulle anbringes! Socialforvaltnignen skulle hjælpe for at sikre dem en skolegang. En skolegang hvor der skulle forbygges at jeg ikke sikrede en ... grundet min valg og krav!

Vores virkelighed trods en dyr og massiv indsats, er at to børn som kom bagud hvoraf det ene barn slet ikke udviklede sig skolemæssigt. Fronuftigt nok beskrevet og vurderet af Kommunen selv.


Hvad nu hvis det her afsløre at Odense Kommune faktisk betaler god penge for noget der IKKE levere inklusion og integrering af udsatte og ikke vestelige indvandre børn som socialforvaltningen udvælger skal have en massiv indsats? Kan det passe at en familie bliver mere udsat af indsatsen ... ?

Hvad nu hvis Socialforvaltningens indsats levere børn som ligger under det "gennemsnits" barn - så skal vi se på tingene ... min forældrevne vaar allerede bedre end plejemorens vurderer jeg udefra at mit barn blev hjemgivet fordi hun ikke profiterede af anbringelsen. Hvordan er det så målt jvf opholdsstedet og en tvindskole - tja, jeg kan sige min dreng har aldrig nogensinde haft så stort en fravær eller stået så stille skolemæssigt som nu.

Jeg pointere igen jeg skrev ikke papirerne og Odense Kommunes Socialforvaltningen bestilt vurderinger og skrev alle konklusionerne .... men noget gik gjalt jvf tolkningen. Uenighed opståede ... jeg kan kun sige at det jeg mente vi havde behov for skolemæssigt er velbeskrevet - alt det andet var således beskrevet i 2011 og udfaldet blev som jeg og skolen advarede Odense Kommune om. Hvorfor betaler Odense fagpersoner udefra hvis de ikke følger deres anbefalinger undrer jeg mig over!

Ligesom da de mente jeg skulle lære begynder dansk ... trods eksamensbeviser for at kurset var bestået med flotte karakter i 1997 eller 1998.

Gad vide om jeg vrovler eller om jeg faktisk har noget pointe ... og hvad er det image vi fremstiller vs virkeligheden - nogen taler usandt et eller andet sted i Kommunen. Trist. Vi er blevet en ulykkelig anbringelsessag pga. Fagkonsulentens holdninger - jeg opdagede for sent at hendes version af vores liv er det en dommer vælger udefra når indsatsen skal ophøre. Min advokat sagte det jo ... den gode +Hanne Ziebe nu er det hele op til om vi kan få sagen udsat indtil det ankestyrelsen og byrådet bestilt af vurderinger hhv feb og aug ligger i sagen.Det er hip som hap om det skrives af en psykiater eller psykolog ... med midnre psykolgen mener der er tale om diagnoser ... så går der endnu flere år før en psykiater ser sagen. Uendelig udsathed ... og følgerne af sagen er som alle det andre: Socialrådgiveren taler om små fremskridt ... jeg siger vi oplever tilbagefald. Jeg må ikke være uenig med hende ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.