torsdag den 9. april 2015

Forbedring af morens forældreevne - moren der ikke magtanvender, formået at undervise og sagt fra over for både mobning og magt samt fik ret af 9 af 9 psykolger?

Lyver dommebog oftere end man tror ??? Vi henviser til, at der flere gange er forsøgt iværksat foranstaltninger med henblik på en forbedring af morens forældreevne, men dette har hun ikke ønsket at deltage i.


Vi var klar men kommunen gad ikke engang start uderedningen inden restsagen ... for øvrigt ... var det kommunen som skrev jeg ikke vil medvirke baseret på løgn fra deres side af og min protester blev ikke hørt. Og hvordan forholder man sig så når der INTET tilbud ligger i sagen - tja, systemet er ligeglad de tror på kommunen er ærligt.

Voldemort opfandt sagen og det kan man - ingen så noget. Så nu er det klart de løj, psykologen har ringet til dem ... jvf tests ... men dommen er afsagt? Alt i sagen antyder på ingen tidspunkt min forældreevne er problemet - andet end det socialrådgiveren skrev (dvs tidliger familiehus, psykiater fandt mig rask, 8 psykologer fandt helere ikke noget med mig ... skolen - ja hver gang de taber barnet er det flittig mig som er trolden, men kan det nu også altid være sandt?) Og så siger jeg intet om kommunens valg - visitationsvalg - hvor de ligefrem ser bort fra det deres egen betalte psykologer ordinere?Barnet fejlede aldrig det her før,
og sad med en pædagog som anvendt det som socialnævn og ankestyrelsne betegnede at være ulovlige magtanvendlserKommunen vandt uredeligt, som kommunen fremover altid vil med flere ulykkelige sager. Tænk at vores sag er som den er - sig ikke nej til kommunen selv om du har beviser for de bedrager for så ser du ikke dit barn i flere år. Tro ikke på retssystemet da det er sat ude af drift ... selv løgn i retten ... retter ingen ... og er kommunen ikke klar med deres "testning" eller "vil de ikke teste" eller "hyrer en ikke så uvildig tester" så er det altid forældrene. Disse "forsøgte" foranstaltninger - er der NOGEN som ved hvad disse er - og har vi fået besked om disse?

Nej, så stor er deres lodrette LØGN for at skjule skolevold ... foranstaltningerne ... javel javel ... alle sluger kommunens ord råt men i den bunke sagsmaterialer er der KUN afslag på ansøgningerne og kommunens forsøg på at tvinge os i dialog med en skole som ikke magtede opgaven. Ellers ingen, ikke en eneste tilbud om noget som helst foranstaltning. Gid de skrev "beskyldninger mod moren" ja, så havde jeg forstået deres udgangspunkt. For de beskylder, ugyldiggøre og værst er "påstår" foranstaltninger er tilbudt. Retten er på engelsk en "gullable" institution styrede af "prejusdisms". Rent, rå og bevisførelse er vist sløjfet jvf nationalretten.

Min forældreevne er

1. ikke testede

2. ikke forsøgt udbedret ... sikke en stor omgang fis i en hornlygte

(disse var i 2008 og fundet tip top, de kom kommunen også med falske anklager og overvågning i anbringelsen er af to socialrådgivere som ingen kompetencer har jvf dette og i heltaget er alt erklæret behandlingskrævende af pædagogerne som er beskrevet til ingen forstand har til målgruppen - dvs - det målgruppe psykolog 8 fjernede pga vidensmangel og testproceduren)


(kommunen blev dømt til teste feb 2013 ... sabotage via egenlæge og kommunen ... og en retssal som ikke vil vente på resultater)

Men bedst for os er - den psykolog som så barnet anbefalede slet ikke fjernelse og dog havde hun mange meninger om mig ... en person hun slet ikke mødt, talt med eller forsøgt indraget jvf lovens krav ifm. udredninger af et barn. Dikteret af kommunen - fordi kommunen så nydeligt skrev jeg ville påvirke testen hvis jeg deltog?

Ja, de lod barnet "overvåges" af en pædagog der var "bevist ved enig nævn" voldelig overfor barnet ... no wonder my kid havde angst. Men ingen opdager noget i disse sager. Derfra, sær og mangefoldige beskyldninger om særdeles vanrøgt (af psykisk karakter da dette ikke kan ses) med en årsag: Moren. For jer som ikke ved det så er det ikke tilladt at andre kommer ind til psykolgoen med barnet ... siger vores nuværende psykolog da barnets adfærd skal måles uden "påvirkninger". Men hvem sat dette barn midt i krydsfeltet og påstået en hel del om krydspreds? Selvsamme person som traf alle beslutnigner i sagen og som endeligt er fjernet af sagen men nået lige bag om kuliserne at indstille sagen ... men mødt ikke op i retten ... ligeledes som vidnerne. Sådan lyver ingen i retten - siges det. Hvad kan en dommer så ellers finde på? Ja, jeg vil nydeligt være dommer - kammeradvoakten er dygtig. Selv hun så der i denne sag ingen forældreevnetest eller yderlige end absolut minimal skulle undersøges af fagpersoner. Nu er jeg spændt på om "de underrettede" om uregelmæssighederne (ironi kan forkomme) ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.