fredag den 24. april 2015

Danske Handicaporganisationer (DH) er der tilfredshed med Ombudsmandens afgørelse

I Danske Handicaporganisationer (DH) er der tilfredshed med Ombudsmandens afgørelse:

Jeg er meget glad for, at Ombudsmanden har slået fast, at ordningen om frit skolevalg også gælder for elever med handicap, der har behov for et specialundervisningstilbud. Det må også få betydning i de mange kedelige sager, hvor kommunerne hjemtager elever med handicap til deres egne nyoprettede undervisningstilbud, fordi de er billigere end nabokommunens. Som jeg læser Ombudsmandens udtalelse, må kommunerne nu ændre på den praksis, for nu har ombudsmanden slået fast, at kommunen ikke kan afvise et specialskoletilbud i en anden kommune, alene med henvisning til prisen, siger DH’s formand Thorkild Olesen. http://www.spastikerforeningen.dk/nyheder?n=22694
Tja, hvad forgår der så i odense?  Tvinger hun børnene afsted ... tvangsfjerner de børnd er ikke vil tilbage til mobning og skoletilbud som ikke magter deres særlig behov, særlig forudsætninger eller bare det at de er ludfattig? Vælger hun fritidsklubben uden at barnet er deltagende - sikrer hun det der skal til er i sagen?

Mange sporgsmål ... https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647898141923530.1073741828.351157318264282&type=3

Fungerer det hun vælger og hvis ikke hvem får ansvaret? Nå, retten har talt det var min skyldt at intet fungerede. Ikke et ord om voldsomme magtanvendelser, ingen undervisning, ingen ønske fra stedet til at lære om opgaven ... ja, retten har talt. Fair er det ikke. Ikke noget at sige til jeg føler vi blev krænket af Odense Kommunes sagsbehandling og valg. Men alle ved Odense Kommune tager sig ret i sager de er træt af ...

Vi krænker ikke nogens privatliv på baggrund af sladder

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/11/vi-krnker-ikke-nogens-privatliv-pa.html

For tynd en undersøgelse

Den første forældreevneundersøgelse, som Assens Kommune lavede, konkluderede det modsatte.
Men undersøgelsen var også så fejlbehæftet, at byretten i Svendborg i april sidste år underkendte undersøgelsen.
Det samme gjorde Psykolognævnet, fordi undersøgelsen fremstod ”rodet” og ”fagligt tyndt funderet”, og i januar anbefalede Ankestyrelsen, at der blev lavet en ny undersøgelse af Stella Christensen forældrekompetence og udviklingsmuligheder. http://www.fyens.dk/assens/Tvangsfjernet-i-fire-aar-Nu-faar-Assens-mor-sine-doetre-tilbage/artikel/2699888De krænker en, sparker døren op ... begår overgreb mod sagsløse børn og anklager forældrene for druk, misbrug, psykisk sygdom UDEN at lave undersøgelserne anbringer de børn og laver disse så når retsagen er tabt overvåget at 3 personer som om vi forældre dybeset er kriminelle når vi afsløre gentagende gange at socialrådgiveren ikke gjor sit arbejde .... socialrådgiveren har evner til at få alt videre helt uden undersøgelser eller beviser. Alt der skal til er anonyme beretningerne og skrivelser fra opholdsstederne så er sagen videre.

Ingen stopper dem for alle lever af de sagsløse der kommer i klemme - faktisk har politikerne ikke lavet et stopknap i disse sager deres råd er "samarbejd vi vil jer det bedste" problemet er hvorfor trives vi ikke med det kommunen vil os? Kun kommunen trives - de bruger millioner på os - uden at de er ansvarlig borgere som tjekker hvad pengene bruges til. Faktisk er det sådan at kommunen nu om dage kan omskrive dit fredelig liv, nægte dit barn adgang til special undervisning og derefter beskylde dig for at "ikke samarbejde" mens kommunens psykolog ikke engang ser den sag hun placere - for os er det et forsømmelse at en psykolog der er påtalt i vores sag af hends ledelse håndtere sagen i 3½ år - uden at se barnet, et barn som mistrivedes og som mnge gange både i retten, herhjemme og i byen fortalt han ikke lærer noget og vil bare hjem. Et barn som oplevede lngt værre ting end det Odenses skolechef tager afstand fra - ikke herhjemme MEN I KOMMUNENS VARETÆGT.

Retssystemet er fordomsfulde overfor anklagede forældre. Så fordomsfulde de ikke engang tjekker om kommunens påstande opstår annonymt og effekten deraf så skaber sagen. Kommunen er stolt af deres socialrådgivere - men ved de nu også hvad kvalitet af arbejde disse madammer levere eller om de "digter" for at en sag "passer"? Især en simpel skolesag - en der var lukket som blev en krænk moren så meget som I kan sag.

Ja, jeg er krænket af 8 års udredninger - krænket af det forskelsbehandling vi oplevede. Sjovt er det ikke at høre min børn virkede ikke vanrøgtede og andres børn er langt mere uopdragen i folkeskole end min kan være ... for at læse kommunens valg af skole og opholdssted og hvad der så skrives om to børn som aldrig var kendt til at være ballademagere. Hvilke samfund ahr vi fået os når børn med funktionsnedsættelser håndteres som kriminelle bare fordi deres forædlre agere bedrevidende overfor kommunen? Og hvordan er det at kommunen vælger, vrager og placere sorteper hos forældrene?

Mon ikke nogen bør undersøge hvad der forgår når Kommunens medarbejdere er uredelige ... nå nej, det sker aldrig for Kommunen tager sig ret og snakekr ikke om deres fejl, de finder nye beskyldninger og laver fejlene forfra. Der sker ikke megen læring indenfor det kommunale, deres budgetter afspejler hvor stor problemerne er og derfra går det meget hårdt ud over sårbare børn med funktionsnedsættelser som låses ind under forhold vi ikke engang vil byde dyr.Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.