onsdag den 15. april 2015

Når alt afgøres på TEST sker der mange fejl ... #gifted #2eKids

 
Jeg læst en superb rapport og artikel om børn med særlige forudsætinger. Men det bliver svært da det tal i rapporten anvender er tal fra tests vi ikke bruger i dk!! Og Gagne har flere "tal modeller" haft så jeg er lidt i tvivl om netop det skema som måske kan bruges som reference for alle børn. Jeg skal videre til biblioteket og kigge på hans bog af 2002, men jeg vælger alligevel at skrive lidt om IQ og tal. Rapporten kan anbefales og bør læses af flere ... den tager fat om rigtig mange vigtige del elementer og den stor helhed opsummeres ret godt her:

Beklager der findes ikke ret meget på dansk og engelsk kan ikke forstås af alle da det er teknisk krævende at sætte sig ind i stoffet med engelsk som "second language" på samme måde jeg har svært ved at skrive dansk. Raporten anvender en meget kendt tabel, som anvendes ofte over flere skrifter.

I Danmark er der cirka 275.000 personer, hvis IQ er over 125 og dermed tilhører de øverste fem procent, og for at blive medlem af Mensa Danmark, skal ens IQ ligge blandt de øverste to procent.
International deler man ofte de den ene procent med højeste IQ ind i fire grupper:

Niveau 5, Extremely, (en ud af 100.000): IQ 165
Niveau 4, Exceptionally, en ud af 10.000) IQ 155
Niveau 3, Highly, (en ud af 1.000) IQ 145
Niveau 2, Moderately, (en ud af 100) IQ 135

Og Gangne skrev mere

Det bliver endnu værre når børn misforstås ved ppr pga tal- IQ tallet er ikke alt og med tiden uden rette undervisning kan et barn faktisk score lavere i deltests. Derfor skal WISC testen ses i sammenhæng med barnets hverdag uden at hjemmet altid nødvendigvis er skyldige eller skolen. Der er mange usynlige "højt begavede børn" og disse skal vi fremhæve. Børn med særlige forudsætninger bliver underydere som rapporten beskriver og der er flere årsager. Disse børn overses alt for ofte og deres problemer rettes ikke op i tide.


Jeg håber nogen kan tjekke min links og få en "journalist" til lige at tilføje lidt relevant til dk, hendes rapport er super ... min skriveevne er ikke. Og som du kan se er der indforstået viden lige netop blev misset <3 ... og får nogle af vores specialister på området at lige nærlæse artiklen.

Det er til lærer den rapport er og hvis lærer ikke har "baggrundsviden" at tallene i testen er af en helt andet test end WISC IV så kommer flere børn ud for fejl ... og psykolgoer skla også lære om det. Jeg skrev noget for mange år siden dr.dk brugte men det er lidt svært jvf gangne når jeg ingen adgang har til det originale skrifter og hvad der var brugt af test i tabellen ... den tabel er genbrugt ret tit og ingen tænker over det, men nu hvor WIC IV er det brugte test kan det betyde en hel del. Hvor høj er egentlig en IK på 127?
Det kan være svært at svare på; men mensas tabel kan måske give en fornemmelse. Eller I kan kæmpe igennem min skrivesprog ... længere ned er der en del gode engelske links som virkeligt skal læses.


Jeg tror det her forklar ting udefra en rent talperspektiv men som raporten forklarer er det meget mere end rå tal og mega kompleks ... http://intelligenteboern.aforumfree.com/t11-iq-eller-percentil og siden her forklar en hel del af det tekniske undtagen at vi i danmark starter med at kalde et barn med særlige forudsætnigner jvf WISC test hvor deres IQ er over 125 med et SD på 15. Således sker der lidt hvis andre tests anvendes ... f. eks vil et barn med særlige forudsætinger pludseligt have 3 forskellige IQ tal afhængig af hvilke test der anvendes. Se,

Ved en test med SA på 15 fås et IQ på 125
Ved en test med SA på 16 fås et IQ på 127
Ved en test med SA på 24 fås et IQ på 139

og at der er flere ting som skal ses eftersom scatter, cielings, trivsel, og achievment.Men her er tallene og ordvalg brugt i dk jvf WISC testen med SA på 15.


Retarderet er jvf EU udvalg en IQ under 70, men i Dk fra under 90
Normal eller gennemsnit dvs. en IQ på 100 (eller en IQ mellem 90 og 110)
Kviknormal dvs. en IQ på over 110 til 119
Velbegavede dvs. en IQ på 115 til 125 (nogle bruger ordet selv om  IQen ligger over 137)
Begavet dvs. en IQ på over 120 til 124 (nogle siger at det er en IQ på over 120 op til 130 og bruger bare ordet velbegave)
Særligt begavet dvs. en IQ på over 125 til 130 (nogle siger en IQ på over 120 op til 130 og bruger bare ordet velbegavet)
Højt begavet dvs. en IQ på over 131 (dvs. Mensa niveau)
Men hvis tallene skal bruges til noget er det en god ide at analysere lidt på disse og her er nogle god links:

http://www.hoagiesgifted.org/highly_profoundly.htm?hc_location=ufi og

og her er lidt mere om tolkning af tal jvf WISC IV (det tal i rapporten er af en anden test end vi anvender i dk)

http://ektron.nagc.org/index.aspx?id=2455


og hertil mangler jeg lige at fortælle lidt om GAI - General Ability Index

http://images.pearsonclinical.com/images/assets/WISC-IV/80720_WISCIV_Hr_r4.pdf

og det er en uhelidg kildehenvising der mangler i teskten (og i mange top forsker raporter også ... kun fordi jeg læst om det lært jeg om det. Raporten er superb og mere forklaring jvf WISC IV som er den test der bruges i dk pt (wisc III bruges også trods den er udgået).

Jeg skriver dette her så lærer ikke misforstår og kassere børn pga tallene! Der er også noget forskel hvad WISC III og WISC IV måler på ... lidt som at sammenligne æbler og pærer ... hvor kun en deltest direkte kan "sammenlignes" mellem de to tests og det er den del som måler "processing speed index".

Min erfringer med dette er idet jeg har to børn med høj iq som oveni også har "processing speed index problemer" hvor jeg læst udenlandske stof og kom til at undre mig engang. Det tog mig lidt tid før jeg opdagede vi bruger andre tal i dk, og hvorfor det er sådan. Lærer har ikke tid til deres dagligdag så det skal virkeligt skrives meget konkret hvis flere misforståelser ikke skal være pga. tal som endeligt kan være afgørende eller irrelevant. Men en vigtig pointe hvis man falder over en som "fiksere" på tal og ikke elementer af hvad påvirker barnet.Eller bliver anklaget for at være talfikseret når det rette ord mangler i ens sag.

Problemet med disse børn og deres skolegang er netop at få oversat betydning til noget lærer kan forstå - herunder også journalister ;) Folk som arbejder med det hver dag "ved det bare" og ser ikke lige så en oplagt sted ting kan misforstås. Faktisk ser vi ikke det fordi vi ved det er ikke tal sagen drejer sig om men en hel del faktorer som bedst beskrives efter side 28 her http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/manuals/pdf_doc/accelerated_guide.pdf

For øvrigt en rigtig flot artikel og rapport og stor ros til Marianne Rasmussen og dem som skrev hendes baggrundsmaterialer ... og jeg hader at skrive og kom tit gjalt afsted eller kopeire det forkerte ind, men jeg håber det jeg skrev i dag kan forstås og jeg får teksten (min tekst) rettet hvor der er behov for det.

Men, som sagt er vores næste skridt et valg af acceleration og små skridt tilbage mod inklusion da en fejlslået test sat os i "fængsel" og nu er vi tilbage til start. Enhver vidste at mit barns IQ på ingen måde kun være 89, men ingen kun gøre noget så længe kommunens socialrådgiver valgt den fremgangsmåde hun valgt på vores vegne. Det kræver en team indsats når sådan en sag er gået gjalt og den har vi ikke "tradition for"

Den rapport "Guidelines for Accelerated Progression af 2002" viser så fornuftige beslutningsgrundlag efter siden 38 som skoler i den grad mangler (ingen accelerer de ser kun børn som dumper, og det er ærgeligt når det er en af vores børn med særlige forudsætinger)
... bare jeg havde en journalist der kun oversætte det her til hvermands sprog - og rette det "der hvor rettelser er relevant for danske forhold" men det har jeg ikke.Men jeg har en god psykolog eller 3 ved hånden som kan hvis Kommunen vil få sagen godt ud af startkassen. Se vi starter forfra igen ... denne gang med skoleskift nr. 7 ... og her er to perioder af hjemmeundervisning ikke talt med.

Kommunen har siden anbringelsen kommet til at skole shoppe or er nu op på 4 steder på bare 2 år. Det måtte jeg slet ikke som forældre, men Kommunen må?

Ankestyrelsen er ikke fair i det her del af sagen deres synspunkter er kun det kommunen indlevere og der er ingen erfaring jvf skolegang vs adfærd - derover er de to kasser "adskilt" og så anbringes flere børn af fejlslåede konklusioner og pga. skoleproblemer som forværres.

Det klarer ingen barn uanset deres høje IQ, nu må kampen tages op at det næste skift er med "omtanke" og en professionel team som vi havde tilbage i 2010/11.

Ellers er det endnu et barn med særlige forudsætninger som ender på et STU forløb uden relevante skole færdigheder - og det vil være spild af penge. Tænk at folk kan overse hvor meget der skal til for at hjælpe os som familie og at det ses oftere end vi regnede med.

Min familie er bestemt ikke det eneste familie - og Odense Kommune havde engang en velfungerende team jvf disse børn men nu "frasorteres" en stor gruppe af uvisse årsager ... det kræver meget hvis jeg som forældre skal slå igennem.

Hvis fagfolk bakker op så er vi igen i spillet og måske klarer vi det lidt hurtiger som med "snakes and ladders"  ... ellers må vi blive bedre til at undvige og det kan vi ikke npr kommunen vælger for os uden at sagen reelt kan ankes, klagesystemet har ingen kasse til disse børn. Det kan kun held afgøre ... som har jeg lært af at spille #boardgames". Sådan bør det ikke være ... sikke som vi kun bruge en task force netop nu.Men der er lang udsigter til dette.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.