fredag den 10. april 2015

Ny skole? 14 dage efter Ankestyrelsen gav Kommunen medhold, udenom folkeskoleloven?

jyllands-posten.dk940 × 655Søg efter billede
Hvorfor holder vi egentlig så mange møder? Giver alle disse møder merværdi, eller er mange af dem i grunden spild af tid, energi og penge?


Jeg ønskede flere deltager. Du glemt at indkalde dem til mødet den 17. april kl 10.00 Birkeparken 72b, 5240 Odense NØ.

1. Udredende psykolog evt tlf deltager.
2. Ole Kyed evt bare tlf deltager.
3. Tidliger skoleleder/konsulent Tina Refning som løst opgaven for Odense Kommune uden at bruge magtanvendelser på barnet jvf hans adfærd du ganske vist ignorer - jeg pointere ankestyrelsen anbefalede dig at gøre det, og Barnet trivedes under hendes fagkundskab. Jeg har ansøgt om det siden dec 2011 uden retsmæsige afgørelser.

4. Læse/tale psykolog som ikke kom med trods anbefalinger af psykolger og lofter siden 2011. 

Jeg forventer du retter op på det - grundlaget er personklage mod Kommunens psykolog af 2011 hvor hun siden, trods bedre viden har placeret barnet skolemæssigt som hun gjor - og trodsede psykolog anbefalinger med flere. Jeg synes ikke det er hensigsmæssigt at hun fortsætter med vores sag - grundet hendes valg siden, men det må jeg ikke vælge. Det er trist at vores daværende psykolog ikke har vores sag mere for da hun havde sagen var der løsninger - nu 5 millioner kroner dyr anbringelse med et barn som så tydeligvis lærer baglængs og siger han ikke trives.
Jeg læser e-boks når jeg kan åbne den senere i aften. Jeg pointere det er dig som skal indkalde og arrangere mødet så alle deltager kan kom - din metode er urimeligt og upassende og ikke samarbejdsvenlige. Det som du sagt at du ikke indkalder for så koster det Kommunen penge er ikke en relevant afslag ... båndoptagelser lyver ikke.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.