torsdag den 7. maj 2015

#skolechat #odense #inklusionFolkeskolen havde ikke plads til os netop fordi de ikke fik penge til opgaven

 


Børne- ungerådmand Susanne Crawley Larsen besøgte TV 2/FYN for at fortælle, hvilket indtryk det gør på hende, at flere skolebestyrelser nægter at godkende budgettet. http://www.tv2fyn.dk/article/510905?fb_comment_id=fbc_893582167354316_893651007347432_893651007347432#ffa1986a1cc878

Vi blev ikke hørt, og har ingen som taler vores sager når vores børn er på diverse interne skoler eller i specialklasser uden relevant hjælp. Det har PPR ikke plads til ...

Folkeskolen havde ikke plads til os netop fordi de ikke fik penge til opgaven ... jeg har afslag på støttetimer begrundet med penge mangel. En ulovlig afslag og ender så som mor til anbragt barn fordi jeg ikke vil samarbejde ... det giver ingen mening, andet end sagen er stor og trist. Og koser bare for skoledelen 30 000kr per måned uden at barnet lærer noget ... hvis vi sammenligner raporter over tid ... og ikke kun høre på dem der tjener styrtende på eksperimentet eller den som skjuler fejlene eller ikke engang opdagede der er noget gjalt pga, vidensmangel.

Vi tog på en friskole kommunen betalt men anede ikke de så fjerner vores 20 støttetimer vi havde, det kommunen betalt til friskolen var godt givet ud for de havde en nogle specialister. Her lukker de vores børnesag og alle er glad.

Men specialisterne rejser var det et "ophold uden undervisningen" og uden "lærer" - jeg bedt om at vi kommer i ordblinde klasse i kort overgang med de lærer som rejst som konsulent evt støtte. Kommunen nægtede ... og tilbudt os en autisme klasse velvidende barnet ikke havde autisme! Så samarbejder jeg jo ikke kan de skrive. Og tænk på den mor med et svært autisme barn der mistede pladsen, værst er autisme klassen havde før haft BMSF børn som de smed ud på samme måde som folkeskolen gjor.

Mødet med ordblinde psykolog kom aldrig igang. Trods jeg ansøgt om det siden marts 2010. Vi kun ikke den en gang kommunen sat af da vi skulle til specialtandlæge ... vi fik ingen ny dato.

Vores bevilling fra kort inden vi flyttede til læse PC og handleplan og herudover til alt læsehjælp blev aldrig sat i værk, trods vi skulle levere vores læsepc tilbage til vores gammel kommune og vi måtte låne det 6 uger så odense kun "finde en løsning" Nu på 5 år - vores lokale skoler havde ingen PCer til deres egne ... og nu hvor 2½ år af det tid er som anbragt barn dvs jeg har intet bestemmelsesret - så hvor er problemet? Han hr jo intet hjælp fået. Herudover blev NOTA ogVAKS ikke brugt. Barnet kommer aldrig på bibliotek og har hverken skrivekruser eller skoleboger :) men jeg kan forstå folkeskolen har snart ikke penge til bøger mere?

Min ansøgninger om socialstøtte til klub i 2011 kun ikke imødekommes da det lå over det service niveau kommunen havde og klub magtede ikke opgaven (jeg er trænet til at gennemskue hvordan ting falder ud da jeg erfarede lidt af hvert igennem årene) Kommunen så det ikke som problem at han sad alene i SFO på friskolen mens alle de andre i hans årgang kom i en fed klubtilbud ... hurraaa for inklusion. De mente det er friskolens problem da de betaler friskolen (ingen forældre kan da kræve deres friskole påtage sig sådan en opgave?)

Nu hører vi ikke til nogen steder ... nå ja vi flyttes igennem 4de kommune til endnu et nyt internskole som får penge for hans undervisning ... jeg gruer for det ventetid der blir mens de forhandler da i det 2½ år var et år helt uden undervisnignen, og disse skoler har hverken uddannelse jvf vores behov som ordblind, dysgrafisk og bmsf (de bruger studerende som lærer se selv annoncer i avisen) eller andet hvor børn kører bus dagen lang og ikke lærer noget skolemæssigt

Børnene derfra får ingen eksamen eller kun delvis matematik eller dansk og ind i mellem engelsk hvor deres karakter ligger langt under det set i folkeskolen. VUCs D linie tager ikke imod disse unger så de skal på STU forløb for at kan kom i betragtnign til jobtilskudsløn eller kontanthjælp.

Det bruger PPR 30 000kr om måneden til - kerne problemet er overset, barnet mistrives mere og mere og de mener så deres tilbud vil før eller senere virke. PPR glemt at se på mit barn siden maj 2010 hvor de valgt første skole ... de afgjor alt  udefra en kort akutsamtale hvor PPR gav deres egen psykolog en skriftelig påtale mens lader denne vælge alt tilbud skolemæssigt ... 3½ år gik.

Barnet var målt 2013 af den første internskole, efter et år som hjemmeundervist inden anbringelsen og hertil efter 1 år uden undervisning efter anbringelsen (ulovlig handlinger begge) som at være på 6-8 klasses niveau med svær læse og skrive problemer som 11 årige. Alt adfærdsproblemer som var løst i 2011 blev beskrevet igen som i 2009. I dag i 2015 er han efter yderlige skoleskift ca 4 eller 5 klasses niveau og har ingen skolebøger ... INGEN ...

Nu spørger jeg bare: Er det fornuftigt at nægte os hjælp dengang for at problemet bliver en der koster 5 millioner for 2½ år (kost, logi og skole) og hertil er der ikke penge regnet med jvf retssager, ppr osv

Være er viden om 700 børn der får interne skoler betalt hvor prisen ligger på 30 000kr per måned ... uden at ppr måler disse børn og som skolechfene selv emærkede ude i byen så profiterede disse unger ikke af deres tilbud - han mente det var pga børnenes udsathed.

Men vi står men papir, tests og andet ... og siger uden penge var der væsentlig fremskridt men nu hvor penge gives væk til bl andet interne og tvindskoler lærer mit barn baglængs?

Hvordan skal vi begribe at Folkeskolen og friskolen ikke kun få penge, og vi ikke kun få konkret hjælp (vejledning om ens barn er ordblind er ikke nok, der skla timer til at vise hvad nota er vise læren at bruge vaks, og vejlede og udnersøtte differentiering - når læren har gjort det for 3 børn kan hun selv de andre men indtil da skal læren jo selv lære at håndtere et inklusionbarn)

Min dren er i dag 13 - 100% ekskluderet og meget ked af hans skolesituation som han fra føste dage har fortalt kommunen om - at det ikke er en rigtig skole. Han har jo provet fejlhåndtering og isolationsskoler før. Han har også været del af en klasse i 1½ år takket professionele som havde særlig viden om inklusion ... hvorfor kommunen ikke vil disse mennesker i nærheden af vores sag ... hvorfor kommunen kun vil anklage og beskylde uden at vi ser fremskridt

Og hvordan socialrådgivern konkludere det hun gøre hvert år ... hvor jeg efterfølgende kan sige men hvor ved hun det ting fra og ser hun ikke barnet læer baglængs mens socialrådgiveren insister hun har ret ... eller påpeger at det "seneste" udnersøgelse viser ... nu viser det sig hun tog fejl og jeg havde ret ... desværre er hun den som vælger endnu en tilbud af det forgående som i det sidste 2½ år slået fejl.

Værst er Mentiqa er der ikke mere - for der fik vi styr på min drengs adfærd og viden om hans angst ... men bedst af alt dengang fandt jeg en skole der vil have ham. Præcis som han ønskede i 2009 ...

At se så mange krumspring fra PPR fordi de ikke ved hvad de skalstille op. At anklages for alverdens ting alt fra chikane og uvordenhed og dommes i en restsal ... når jeg kan se kommunen ved eller bør vide bedre - giver nåd mening. Kommunen står i den situation de afviser mig ... og siger social rådgivren kan alt. Men siden de overtog har sagen kostede millioner ... en sag hvor vi manglede små beløb ... for at min dreng kun gå i en rigtig skole ... men ikke kun fordi hans funktions nedsættelse vokser til handicap pga. manglende hjælp.

Som jeg siger det er vi en af mange i en ondt cirkel ... ikke alle sager er ens men ordblinde sager har været i avisen og se på den hvor drengen, albeit for sent, fik rettet sig op ... og er i dag inklusionsbarn.

Vi kommer ikke den samme vej ... og det er fordi PPR og socialrådgiveren sad og valgt uden at undersøge om deres valg er noget barnet bliver glad af. Ingen skolebarn bør være ked af han eller hendes skoletilbud - så er der noget gjalt. Børn trives hvor de glad ... han er hverken glad eller i trivsel ... det var han inden alt ballade ... inden jeg ansøgt om hjælp til hnas funktionsnedsættelse og videre inklusionsforløb. Havde jeg vidst det kun ske ... ja, hvad ville du havde gjor ... lade dit barn kæmpe uden hjælp eller prove at få rette støtte ?

Jeg tror ikke mange ved hvor længee odenses ppr kan greje sig udenom specialister mens de ansætter skoler der bruger ufaglærte og studerende. Det er trist at Kommunen ikke også kvalilitetsikre - trist for i den sidste ende ramemr udgifterne de raske børn, dem som ikke havde overskud til at tage imod en inklusionsopgave!

Kommunen er træt af mig mens Steen Møller​ skriver bring mødre på banen ... javel, intet af det som sker i odense giver mening mere. Udsatte, indvandre og handicappede børn har længe inden de raske på folke og friskoler i odense undværet hjælp. Jeg er en mor som vil mit barn, har klaret opgaven med minimal hjælp og som ikke spildt kommunens penge ... men det er som om kommunen nægter at lære af gode forløb. Det er som om de har andel i at skabe dyr umulige og triste forløb ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.