onsdag den 8. juli 2015

#Ordlindhed og #Matematik! Endeligt en forklaring, som er værd at tænke over. #skolechat

Forskning har vist at ordblinde børn bruger usædvanlige strategier til at løse visse typer af matematiske problemer. Normale mennesker bruger regioner i højre side af hjernen til at løse matematiske problemer, der kræver en trin-for-trin proces, såsom subtraktion og division; regioner på venstre side af hjernen håndterer typisk problemer såsom addition og multiplikation. Hos børn med ordblindhed, var deres venstre siden stærkt involveret i både subtraktion og addition."


Screen Shot 2015/03/10 på 2.23.45 PM


Det er vigtigt at bemærke også, at ordblinde elever i denne undersøgelse præsterede lige så godt som ikke-ordblinde elever - ved at bare bruge en anden hjerne-strategi.
Forskerne konkluderer således at, ved at "afsløre, hvordan ordblinde hjerne tackler matematik, kan forskningen i sidste ende føre til bedre undervisningsmetoder" for disse elever.

Børn med ordblindhed kan udvise subtile svækkelser i regnefærdigheder, dette rejser spørgsmålet om indgreb i fonologisk opmærksomhed, der har været vist sig at være effektiv til at forbedre læsefærdigheder i ordblinde børn således også kan forbedre aritmetik. Der er noteret at mange studerende, kan profitere og opnå nye højder vha. en lommeregner og ved at få mulighed for at bruge en formel-samling.

Denne
anderledes mønster af hjerne aktivering som ses ved ordblindhed anses som at være "mere arbejdskrævende" og "ikke ideelle", men disse studerende  scorer dog inden for normalområdet ved tests! Hermed er det er desværre klart, at ordblindhed ses som et underskud eller sygdom i stedet som en forskel i måden at bruge hjernen på.

O
rdblindhed er en indlærings handicap, af neurobiologiske oprindelse, der er karakteriseret ved dårlig læsning, som ikke kan forklares med lav intelligens eller understimulation
. Jeg bemærker her at børn som ikke kan læse hellere ikke kan lære alt det i skolen som de burde, det er således vigtigt at teste børnene både med en WISC og f.eks Ravens /CHIPS samt observationer hjemme og i skolen for at sikre barnets funktions niveau i forskellige situationer.

Forskere er heldigvis åbne overfor muligheder at der er en vis forskel i "forståelsesramme" omkring ordblindhed og det kan smitte af på nye opdagelser og anvendelse af nye og positive strategier for ordblinde som skal lære f.eks læsning og matematik. Deres åbenhed kan hjælpe ordblinde studerende, fordi strategierne er baseret på, hvordan disse vidunderligt forskellige koblinger i deres hjerner fungerer.

Jeg tænker om det kan være en forklaring på børnenes skriveproblemer og om vi hermed også kan ændre på dette vha. af det samme strategier hvor børnene tillades at anvende et opslagsmetode som hjælpemiddel til at understøtte anderledes indlæringsstrategier i klasseværelser?

Husk at citere!  


Evans, T.M., et al., The functional anatomy of single-digit arithmetic in children with developmental dyslexia, NeuroImage (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.07.02 or http://blog.dyslexicadvantage.org/wp-content/uploads/2015/03/tanya-evans-math-dyslexia.pdf


Lær mere og opdage flere ressourcer på Dyslexic Advantage: Community.DyslexicAdvantage.org  Dyslexic Advantage er dedikeret til at skabe en verden, hvor personer med ordblindhed er kendt af deres styrker.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.