fredag den 21. august 2015

Magtanvendelser på børn #dkPol #ombudsmand #sigSTOP

http://www.politiko.dk/nyheder/der-er-stor-beroeringsangst-i-forhold-til-at-saette-graenser

Jeg har fulgt, levet i og lært berøringsangsten at kende. Ikke den Karen Ellemann henviser til årsager til at børn magtanvendes overfor. Men "årsagen" er ikke helt belyst. Vi ved alle at symptomerne ikke bliver ved hvis årsagen er fjernet - og disse børns adfærd er symptomer. Ikke andet. Disse ændringer bliver brugt på handicappede og deres familier uden at nogen siger stop og værst er ingen kan sige stop.


Glidebanen er på plads. Det har det været længe ... Snedig implementeret af mennesker som ikke forstået §2 og resten af lovgiving omkring det nuværende magtanvendelses paragraffer. Mennesker som ikke bør arbejde med eller i nærheden af udsatte børn. Mennesker med deres egne overbevisninger trods irettesættelser ... og som mener de "ikke forstået" loven da de skulle forklare sig når alle blev klar over der ikke var tale om nødværge.

Jeg tror ikke Karen Ellemann fik noget at vide om alt "det" der forgår rundt omkring. Se, det er tabulagt. Ikke engang psykologer vil høre om det og de få som udtaler sig lytter ingen til. Vi taler her om hvordan lovgivning der er sat i værk for at "opdrage og beskytte" udsatte børn med er misbrugt, til et punkt hvor børn vanrøgtes, familier tilintetgøres og skades indtil de bliver behandlingskrævende - hvor behandlingen ikke er andet end opbevaring med magtanvendelser. Trods tilsyn forgår det, med socialrådgivere som godkender "behandlinger"!

Men noget siger mig du er klar over der er noget gjalt, men fik bare ikke besked andet end igennem aktører indsat til at afdække området via Magtanvendelsesudvalget. En udvalg som ikke har en eneste representant der taler "low arousal" eller "skrev noget" om magtens konsekvens. Jeg kan måske tage fejl, så må nogen lige smide mig en mail ... men flere medlemmer beskriver hvordan disse børn er ude af trit - og hvordan de skal hjælpes ved konsekvenspædagogik. Alle er indforstået ... jeg har ikke læst raporten men jeg har læst "avisen" og læser Ministerens konklusioner! Så den rapport er skrevet og effektiviten afspejles.

Problemet er bare at konsekvenspædagogik ikke kan måles. Det som er konsekvens i mit lille hovedet er langt fra det konsekvenspædgogik vi oplevede i skolen, senere i en "tvangsudredning" og senere "behandlingstilbud".

Jeg oplevede det vi fik som rå vold mod mit barn. Ligeledes som jeg mener at en lærer som griber til førergreb på en ganske almindig friskole også er voldelig, på trods af poltiets holding at jeg ikke kun vide hvad der forgik på det baggrund at jeg ikke var til stede. Det politiet ikke fangede var at jeg kun vidste at andre ikke brugt "metoderne" den lærer mente var normal at anvendte. Og ikke mindst mente var nødvendige. De andre forældre opdagede hellere ikke det hun forklarede vil ende med førergreb ... mens alle havde stor tillid til hendes autoritet.

Nødvendigt at "passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen”

Lærer med 10 års lærer erfaring hvaf 5 år var på Døgninstitution Herkules skrev: “Derfor vurderer jeg at det er nødvendigt at passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen.” da hun regnede med at man måtte Magtanvende i en ganske alm. Friskole på samme måde som på en døgninstitution. Det fik hun indført i klassens pædagogik ved enighed fra flere forældre.
I udredningen oplevede vi udtalt brug af ulovligmagtanvendelser. Således at både socialnævn, socialtilsyn, statstilsyn gav mig medhold. Men noget gik gjalt - ingen stoppede "behandlingen" af os. Det blev ved ... indtil en psykolog kiggede forbi. Faktisk er vi heldig hun måtte se os for kammeradvokaten mente en dommer skulle afvise "videre udredning" for sagen er jo klarlagt.

Ingen havde det fornøden viden om pædagogik trods de var ansat til opgaven - som pædagogiske metoder der forsvandt ved en "personale udskiftning" i 2011 som var årsag i at vi bedt kommunen om en anden skole., således ansat socialrådgiveren den ene efter den anden som "anden aktør".

Ligeledes oplevede vi at vi inden læren gik til angreb, for at vise hun ikke "havde berøringsangsten" den tidliger lærer (senere også mig som forældre) var beskyldt for  ... og for at vise at hun kun sætte grænser som den tidliger lærer hellere ikke havde jvf andre som ikke engang så hvad der forgik ...

At ingen vil lytte til vores advarsler om "kompetencerne" som forsvandt i takt af flere børn kom til er en trist histori. Se, læren blev faktisk netop ansat til at "erstatte" mennesker andre mente havde "berøringsangst". De kastede håndklædet i ringen - en absolut modig beslutning.


Jeg gjor indsigelse og fik at vide så må vi jo forlade stedet. Vi havde ingen muligheder - vores socialrådgiver og hendes team var immune overfor enhver brøk jvf magtanvendelses beføjelser hun må bruge.

Tværtimod, vi holder fast i at vi har brug for fagpersoner som ved hvad de har med at gøre - men socialrådgiveren fastholder hendes valg er den eneste rigtige. Det er en magtanvendelse at en anden person "vælger" behandling ... men det ved hun intet om for i hendes hverdag er det normen at vælge uden at spørge.

Konsekvenserne af min fravælg i 2011 havde jeg ingen anelse om vil resultere i en tvangsudredning af min børn via et opholdssted, jeg havde hellere ingen anelse om at disse steder havde lov til at bruge magt, magt jeg troede kun anvendes på psykotiske mennesker eller lign.

Nu har vi oplevet flere år af denne "behandling" og vi har ikke fået det bedre! Ligeledes som fagfolk gentagende gange beskriver om de her udsatte børn - og hvor det menes årsagen er "berøringsangsten".

Jeg blev klar over at oplevelsen af at være voldsomt magtanvend overfor når ens barn var udsat for "en særdeles mangelfuld pædagogik" er vold, rå vold mod en hel familie. Desværre er et helt system ikke enig.

Nu hvor disse unger, grundet deres adfærd må håndteres med mere magt (bemærk de voksne giver barnet skyldt, og bruger barnet til at undskylde deres valg med!) og hvor det pakkes ind til at være nødvendige råber jeg op, endnu engang.

Jeg reagerede kraftigt på magtanvendelser og ingen fjernede årsagen. Faktisk, implementerede de bare mere af det som var årsagen i min reaktion - det blev en krig og ingen kom i trivsel!

Jeg var hverken narkoman, kriminel, forstyrrede ... men det "var" en socialrådgiver overbevist om efter at hun blev systematisk fødret med "oplysnignerne". Det eneste jeg gjør "forkert" vat at jeg nægtede pur at følge hendes anvisninger. Hun var dov når vi fortalt hende om at vi var udsat for en lærer med tvivlsomme mentoder. Hellere ikke vores beretnigner og beviser at barnet var i trivsel og nu mistrivedes kun overbevise hende. Hun havde kun et mål. Ungen skal i skole ... væk fra hjemmet. Eftersom hun havde læst en meget velbeskrevet sag.

Så brugt hun metoder givet til hende af socialministrene over tid, uden at bide mærke i hvad disse resultere i. Metoder hvor hun kun magtanvende og vise hun i hvert tilfælde ikke havde berøringsangst ... hun var jo ansat til dette og ansat flere mennesker til at fuldføre opgaven - mennesker der ikke havde "berøringsangst".

Alt dette trods tilsynets advarsler om at barnet både aldersmæssigt og målgruppemæssigt IKKE tilhøre den gruppe af børn nævnt i artiklen ovenover. Børn alle har berøringsangst overfor ... lært vi at kende på nært hold. Vi passede ikke ind, men vi blev moduleret til at være som disse børn og deres familier.

Jeg beder Ministeren om en ting. Gå en tur ved stranden og overvej om det netop er "måden" vi berør de udsatte på som giver reaktionerne ... inden Ministeren udvider socialrådgiverens, pædagogens, lærens og andres beføjelser på området. For se, de går langt over grænserne vi andre har i vores "hjerner" af hvad konsekvenspædgogik er for en størrelse ... de ved det faktisk ikke engang selv.


Ligeledes som de lærer ikke anede at min dreng ikke fejlede noget men var så sikker på han er placeret rigtigt lige sådan kendt hun ikke hele historien og havde intet lært af det som udspillede sig ved hendes side. Sådan forgår det også nu hvor paragrafferne udvides efter anbefalinger ...

Min dreng reagerede bare på det omgivelser som pludseligt mindede ham om det værste han kendt til. Konsekvenspædagogik styrede af mennesker som intet anede om normere ude i samfundet.

Jeg var klar over vi pludseligt er midt i noget vi med gode grunde sagt nej til ... mange år inden vi igen møder konsekvenspædagogikken i hænder af mennesker som er vandt til at tage fat. Mennesker som undskylder deres handlinger med "manglende berøringsangst" overfor de andre som de "hjælper" ved at det er for barnets eller omgivelsernes skyldt. Det er en glidebane hvis alt efterhånden håndteres sådan ...

Jeg håber at Ministeren vil sadle om. Det stor arbejde lavet af den rapport afdækkede faktisk ikke området - de skrev for at få flere beføjelser som vil med tiden fylde fængsler med ofrene da disse beføjelser ikke indeholder noget om hvordan der sættes grænser for dem der går over stregen - kun berøringsangsten overfor børn er omtalt. Tabuet at det går oftere gjalt end vi tror ... er omsvøbt af tavshed.

Ombudsmanden glemt at høre forældre og gode mennesker som samle op på børn såkaldte fagfolk gik over stregen med. I ser og hører på symptomerne ... hvis behandlingen endnu ikke har fjernet disse hvorfor tror I at mere af det samme vil løse problemet? Sig nej til magtanvendelser og kræve at Kommunerne rydder op. Disse børn fortæller os allesammen det er helt gjalt derude ... med deres adfærd.

mandag den 10. august 2015

Skolerne skal spotte de højt begavede børn

thumbnail
Højt begavede børn præsterer ikke nødvendigvis højt. Mange af dem bruger deres intelligens til at skjule den.
Høj begavelse burde være en gave, men for mange børn ender det som det modsatte.
-Vi ser børn, der mistrives så alvorligt, at de ligefrem taler om selvmord, og mange af dem giver udtryk for, at de ville ønske, de ikke var kloge, siger Pia Ryding, der er presseansvarlig for konferencen World Council for Gifted and Talented Children, som i denne uge finder sted i Odense.
Ikke færre end 550 deltagere fra mere end 40 lande har meldt deres ankomst, når konferencen officielt begynder i dag, men allerede søndag blev der taget hul på konferencen med en forældredag.
Det tilbud havde omkring 80 forældre til højt begavede børn taget imod, heriblandt enkelte fra udlandet. Forskerne stillede deres talekraft gratis til rådighed, mens forældrene forsøgte at suge til sig af viden for bedst muligt at kunne støtte deres børn, hvis begavelse ofte bliver misforstået.
-Højt begavede børn er ikke altid højt præsterende børn, og mange forældre har for eksempel brug for hjælp til, hvordan de bedst muligt taler med skolen om den måde, deres barn skal støttes på, siger Pia Ryding.

Peter Plys-eksemplet
Hun bruger ofte en side fra en Peter Plys-bog, når hun skal illustrere sine pointer. Så stiller hun de voksne tilhørere to meget simple spørgsmål og giver dem noget tid til at tænke over svaret.
Som regel bliver deltagerne forvirrede, for svaret er jo indlysende. Uden at tænke nærmere over det, bliver de urolige eller kigger på deres mobiltelefoner.
På samme måde undrer det højt begavede børn, når de oplever, hvordan klassekammeraterne sidder med næsen længe i bøgerne for at løse en opgave, de selv har klaret på et splitsekund. Ofte får det dem til at føle sig anderledes, og også socialt har mange af dem udfordringer.
For eksempel kan de finde på at lave ekstra regler i Ludo, så spillet ikke bliver kedeligt, eller gøre en simpel far-morbørn-leg så kompliceret, at andre børn ikke kan følge med.

Skoler skal spotte børnene
For Tina Refning var det en befrielse, da hun for 12 år siden tog til en konference i Spanien om højt begavede børn. Dér følte hun sig endelig blandt ligesindende. Hun er selv Mensa-medlem og mor til en højt begavet datter, og så er hun initiativtager til at få konferencen til Odense.
Da hun begyndte at interessere sig for højt begavede børn, havde hun højest en håndfuld ligesindede herhjemme.
Ved at skaffe konferencen til Odense, håber hun, at kendskabet til højt begavede børn og deres særlige udfordringer bliver større.
Det er hendes mål at få skolerne opkvalificeret til at spotte de børn, der er højt begavede, men måske ikke bliver opfattet sådan, fordi de bevidst underpræsterer, keder sig, pjækker eller andet.
-Mange af de højt begavede børn bruger deres høje intelligens til at skjule den og regne ud, hvordan de skal undgå at gøre væsen af sig, siger hun.
Derfor ærgrer det hende, at kun omkring 20 af de tilmeldte deltagere er folk, som hun ikke kender fra miljøet i forvejen.
-Men man kan nå at tilmelde sig på selve dagen, så det kan vi håbe, at nogen gør, siger hun.
  • De seneste to et halvt år har Tina Refning arbejdet for at få konferencen World Council for Gifted and Talented Children til Odense. I dag går den offecielt i gang med åbningsceremoni og oplæg fra en række førende forskere.

For man kan ikke lære noget, hvis man keder sig eller er bange

Højtbegavede børn skal udfordres i trygge rammer

thumbnail
SKOLESTART.
I dag sætter de fleste af landets folkeskoleelever sig atter på stolene i klasseværelserne og er klar til at åbne deres matematik-og danskbøger.
Med skolereformen og hele inklusionsbølgen i folkeskolen er der kommet ekstra fokus på at løfte de svage børn, men ifølge lektor Hans Henrik Knoop fra DPU på Aarhus Universitet, mangler der stadig fokus på de højtbegavede børn, skriver Berlingske.
Samtidig betoner han, at børnene skal udfordres langt tidligere, end det har været kutyme i folkeskolen, hvor mange af de hidtidige initiativer har været rettet mod elever i de ældste skoleklasser og i gymnasiet.
- Mennesker fungerer altid bedst, hvis de er tilpas udfordret.
Det er helt elementært. Det er kedeligt at kede sig og angstprovokerende at være for udfordret. Både kedsomhed og angst gør os stressede.
Det kan vi klare i timer og dage, men ikke i uger eller år, uden vi tager skade af det, siger Hans Henrik Knoop.
Han siger, at det selvfølgelig er vigtigt, at alle får lov til at udvikle deres talenter, når de er klar til det.
Og at det på mange områder gælder, at jo yngre man er, desto lettere har man ved at lære noget.
Hans Henrik Knoop er en af talerne på en stor verdenskonference om børn med talent og høj begavelse, som skydes i gang Odense mandag.
Det er første gang, at konferencen kommer til Nordeuropa.
Forskerkonferencen støttes blandt andre af EU, og bag den står den internationale organisation World Council for Gifted and Talented Children, som støtter og rådgiver højtbegavede børn rundt om i verden.

Skal fodres med intellekt
Initiativtageren bag at få konferencen til Danmark er Tina Refning, der selv er tidligere skoleleder på Mentiqa-skolen for højtbegavede børn i Odense.
Hun er enig med Hans Henrik Knoop i, at det er vigtigt at gribe tidligt ind.
- Man skal have fat i de unge, mens de er små, og de skal fodres intellektuelt i stedet for at støttes socialt, siger Tina Refning, der håber, at konferencen kan være med til at øge fokus på problemstillingen i Danmark.
Hans Henrik Knoop har forsket i børns leg og læring og peger på, hvordan legen er en foretrukken aktivitetsform for mennesker gennem hele livet. For man kan ikke lære noget, hvis man keder sig eller er bange.
- Det er det naturligste i verden at være optimalt udfordret og bruge sit talent fuldt ud, hvis det foregår i et trygt miljø. Det er også mest bæredygtigt psykologisk, fordi man vil nyde at gøre sig umage, men det sker aldrig, hvis man keder sig, siger Hans Henrik Knoop.
Han mener, at rettidig talentudvikling bør betragtes som en menneskeret.
Også for de mest talentfulde.
- Og det er muligt, hvis det foregår i en kultur, hvor alle oplever at vinde ved at gøre deres bedste.

Fælles om at være forskellige
Et andet vigtigt element for børnene er ifølge Hans Henrik Knoop, at man undgår at udpege talenter på en måde, der indirekte fortæller resten, at de er talentløse.
Gør man det, risikerer man nemlig at skade både det umiddelbare fællesskab blandt eleverne og det bredere i samfundet, fordi de udpegede stikker af, mens de fravalgte demotiveres og går i stå.
- Det er vigtigt, at man ikke ødelægger det sociale. Mange elever med særlige forudsætninger vil meget nødig undvære deres venner i klassen. Men de vil have udfordringer, så det med at kombinere talentpleje og social kvalitet er et gyldent ideal, siger han.
Lektoren forklarer, at man kan fremme talentudvikling ved at lære børn, at de er fælles om at være forskellige, og at de hver især kan bidrage lidt til verden på en måde, ingen anden kan på præcis samme måde. Derigennem bliver de mere motiveret til at gøre sig umage med alt muligt.
- Alle ved, hvor skønt det er at nørde med noget meningsfuldt, så jo bedre vi er til at skabe pædagogiske miljøer for børnene, hvor de kan nyde at gøre sig umage, desto bedre vil talentudviklingen forløbe, uanset hvor stort talentet er, siger Hans Henrik Knoop.

Kun en tredjedel talent
Og netop det med at nørde og nyde læringsprocesserne er helt afgørende for at bevare lysten til at lære og dermed opnå gode resultater, mener lektoren og tilføjer, at forskningen også viser, at to tredjedele kan forklares med en god præstation, mens kun en tredjedel skyldes talentet.
- Og det peger på to klare anbefalinger i forhold til talentudvikling i skolen. Nemlig at prioritere intense læringsprocesser, som er ensbetydende med trivsel, og skabelse af en evalueringskultur med fokus på arbejdsindsatsen og kun sekundært resultater, for så bevarer eleverne oplevelsen af at have kontrol over situationen. Så opnår de anerkendelse, uanset hvilket niveau de er på, siger hans Henrik Knoop.
Alle ved, hvor skønt det er at nørde med noget meningsfuldt, så jo bedre vi er til at skabe pædagogiske miljøer for børnene, hvor de kan nyde at gøre sig umage, desto bedre vil talentudviklingen forløbe Hans Henrik Knoop.

onsdag den 5. august 2015

Tragisk behandling af Højt begavede børn i #odense - de blir dum af kommunens tilbud


Skolen har ikke mange tosprogede elever (11% - de fleste i specialklasserne), men de er velintegrerede. Desuden har vi to specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og en centerklasserække for elever med svære kontaktforstyrrelser (Autisme, Tourette, Aspergers Syndrom, ADHD etc.). Centerklasserne har deres egen afdeling og er således en del af skolen, men organiseret omkring sig selv.


Jeg synes at afholde en møde uden akter, indkaldelse og så præsenteres for PPPskoles Specialklasse udefra tvindskoles beskrivelser af xxx, beskrivelser jeg ikke har set og har bedt om inden mødet var langt mere grænseoverskridende end jeg kunne rumme i dag. At bruge magt til et møde hvor underforstået vi er traumatiseret at Børn og Unges valg for os det seneste 3 år (faktisk 5 år velbeskrevet i sagsakter fra Mentiqaskole i 2010/11 da skolen havde personale kvalificerede jvf xxx behov indtil juni 2011). At I sammen truer mig med skoletilbud Odense har ved at pointere Mentiqa er lukket - er et overgreb set udefra vores forløb og gode erfaringer af 2011.
At alt samarbejde på forhånd afvises med lærer, psykologer der kun samarbejde med mig og min børn er et valg vi ikke trives med - også med den psykolog i havde valgt til sagen. Det oplevede vi nu 9 år (undtagen for 2008/9 og 2010/11 hvor vi var på Mentiqa) - alt imens alle sagsakter jvf hvor hurtigt xxx lærer og kom i trivsel i det rette tilbud er fjernet fra sagen. Hertil advarsler jvf yderlige eksperimentale tilbud uden at lytte til mig, en nu erklæret kompetent mor - både af 2011 og nu igen i 2015 er ikke vejen frem. Det viser en manglende indsigt fra Kommunens side jvf vores sags forløb og behov.
At kalde det en dialog når jeg uden visitations papir, med viden om at du placere xxx udefra den seneste skoles beskrivelse af ham, vel og mærke en skole hvor han var fejl placeret og fejlhåndteret på 3. år er grotesk.

Det beskrev udredende psykolog meget klart at vi skulle ses og høres, det blev vi ikke når du vælger fremgansmåden og bygger på en fejlbehandling. Set udefra at Klagenævnet for Special Undervisnignen kom frem til samme konklution i brevet af august 2014 og hjemvist sagen med henvisning til at Odense Kommune skal se på det tilbud som fungerede for xxx (dvs. Mentiqa) og finde en tilsvarende tilbud - SOM I TIL MØDET AFVIST AT OPSTARTE og erkendt Kommunen ikke har i deres regi, men mener at en tilsvarende tilbud er PPP skole er det vi skal acceptere uden anden valgmuligheder.

Det når socialrådgiveren, og psykologen til mødet selv afviser at samarbejde med tidliger psykologer, konsulenter der kender xxx - vel og mærke mennesker som kun undervise ham - i en vellykket inlusionsforløb. Mennesker som hr arrangeret en international konference om netop dise børn, den som starter på søndag? http://wgccd.dk og http://worldgifted2015.com Ligedes som I afviser "at sende mig eller en af jeres egne afsted" men hvor Odense Kommune selv sponsorer konferencen?
Det var i den grad grænseoverskridende at stiger mig ned med sporgsmålet "hvor har de mennesker en skole" velvidende at de forladt Mentiqa i 201, efter at de rejst skolen igen, og hertil afviser at vil høre om Konferencen om højt begavede børn!  En konference §41 giver kommunen mulighed for at betale på lige fod som ved kurser mm. ved Sikon for autister.

Det er Odense Kommune som skal sikre et tilbud ikke private. At Odense Kommune på den fra den ene afdeling støtter en så stor international konference og fra en anden afdeling helt afviser at samarbejde omkring et lign tilbud begfriber jeg ikke. Men at placere et barn først som uvorn, omsorgsvigtede i 3 år for derefter at placere barnet blandt diagnose børn og erkende det sker KUN fordi Odnese Kommune ikke har en lign tilbud som den vi havde efter Kommunen fejlpalceret barnet hvor barnet ikke blev undervist?

Det er igen det samme som at placere xxx ved fejl som i 2007 (klagenævnet gav os medhold), 2009 (endt i principafgørelse hvor vi fik medhold), 2012, 2013 (ender med akut hjemgivelse da barnet ikke trivedes i begge tilbud, efter en ekstern spykolgo så sagan) mod det jeg valgt i 2008 og 2010 hvor odense selv betalt tilbudet og kunne lukke sagen da barnet stor trivedes og var en vellykket inkusionsbarn.

Og at Børn og Unge nu igen kommer med et tilbud hvor han ikke er del af tilbudets målgruppe ?("skolens målgruppe er specialpædagogisk undervisning under folkeskoleloven varetager vi en kompetencecenterfunktion indenfor områderne højt fungerende autisme / Aspergers Syndrom / GUA, Tourettes, Syndrom, OCD-tilstande m.m..") NETOP som vi vandt principelt, netop med viden om hvorfor vi flyttede til Odense efter en fejlslået 3 år med alverdens beskyldinger som er slået henne ... og det på den eneste grundlag at han ikke kan magte en klasse med 25 børn er igen noget der var i den grad stærk traumatiserende!

At PPR kan "kræve" jeg kommer til møde, uden konsulenter dvs kommunen vælger alle fra som gav os medhold, uden psykologer som reelt har set barnet og som forstår os for at igen placere mit barn i et tilbud de lige vil eksperimentere med viser at ingen i Odense endeligt forstået vores seneste psykolog rapport.

Og det velvidende at han lige nu er taget hjem netop pga sådan en fejlplacering viser en side af Børn og Unge de færreste menneser vil tro er fremgangsmåden. Ingen troede en anbringelse kan fortsætte i 3 år.

Men det som skete her i dag er præcis som skete i Aalborg i 2007, en sag jeg vandt dengang.  Det hele udefra noget PPR læser op fra et stykke papir skrevet af en Tvindskole som slet ikke kender til Mentiqabørn, beskrivelser som ikke engang kun sendes til mig inden mødet, men påståas jeg har efter jeg konkret beder om at de lige forklarer hvad de brugte  - ord som klokkeklart var præcis det samme skrevet på den internskole der gik konkurs og tvindskolen hvor han var fejl placeret er ubegribeligt for mig, som min reaktion er for Kommune.Ubegribeligt set i lys af tidliger avisssager med højt begavede børn i Odense.
At socialrådgiveren fastholder det seneste psykolog rapport - men ikke forstår "indholdet" således som den psykolog rapport af 2012 hellere ikke var "forstået" er ubegribeligt. Her henviser jeg konkret til det tvivl hun havde jvf barnets skrive og læse problemer og understreger at den rapport af 2012 skal læses i sammenhæng med at xxx oplevede ulovlige magtanvendelser jvf et enig social nævn i udrednings periode, oplysningerne som psykolgen der undersøgt ham i 2012 ikke fik at vide skete ... ting som Statstilsynet krævede Odense Kommune stopper med, men hvor kommunen siden januar 2013 og efterfølgende år tillod jvf tilsynetsyds beskrivelser om magtanvendelser, samt en tvangsanbrignelse som xxx ikke profiterede af.
At xxx, grundet en god dialog, var i trivsel i 2011 er mange år siden. Dum er jeg ikke men det tog alle disse år at få han og mig ordetligt udredt for systemet abrejder langsomt.

Men det tilbud er yderst relevant for det handlede mere om selve tilbudet og det hjælp vi fik. Hjælpe som virkede - er Odense Kommune ikke intereserede i at få en god løsning? Eller gælder det om at få os presset ind i en kasse vi ikke "passer ind i"? Og her skal bemærkes at skolen i 2011 faktisk påtalt at "Børn og Unges metoder skader mere end det gavner vores familie".

Hvad sker der ved Odenses PPR at de ikke formåer at gå i en dialog men vælger tilbud, uden at sikre sig de har "begge side af en sag" med? Hvordan er det at en Tvindskoles beskrivelser er grundlaget for deres placering trods det hele var en fejlplacering?

At ankestyrelsen godkendt placeringen viser det groteske i vores sag hvor at socialrådgiven "kan" undlade tidliger raporter og beskrivelser, hvor som psykologen selv sagte til mødet i dag at PPR ikke har tid til at møde de 7000 elever de placerer ... dvs. PPR har ikke talt med xxx i 3 år og hellere ikke har resourcer til dette nu. især hvor der er tale om en frisk start. Vil det sige at PPR Odense er så resource svag at de børn PPR behandler slet ikke udredes, ses eller tales med? Måske er der sparet for meget eller for mange børn som ikke fik rette hjælp som vejer tungt? Det kræver eksperter at se efter hvad problemet er.

Ergo netop det at psykolgen ikke har tid til at se det børn de placere kostede os en fejlplacering i 3 år, for at få så en fejl behæftede placering godkendt fordi ankestyrelsen kun læser det Kommunen skriver og socialrådgiveren vurderer viser hvordan et barn fejlbehandles netop fordi psykolgen slet ikke har tid til at se barnet.

Ligeledes sådan ankestyrelsen ikke sikrede "udredninger" af barnet, ligeledes opdagede hverken ankestyrelsen, byretten eller landsretten at forældreevne tests manglende og at udredninger jvf mit barn var skrevet at en pædagog og socialrådgiver som bestemt ikke var kompetente til "det de skrev om". Det er først nu at min forældre evner blev udredt, dvs alle beskyldinger for selve  anbringelsen eksisterede slet ikke som kommunen påståede i retten. Så dertil ende det med at beskylde mig som forældre for at være årsagen til at xxx ikke trivedes viste sig var en fejlplacering.

Jeg afleveret mit barn, og belv truet til det i 2011 - således at han kom til skade og blev anbragt for at skjule dette. Det er min version. Tror PPR ikke jeg mærker truslen af at sige nej i dag til et tilbud jeg allerede kan "se" er samme eksperimentale forløb siden Mentiqa kollapsede jvf vores specialiserede tilbud i 2011?
Jeg har en klar forventing at PPR sender / eller tilkendegive hvad psykologen havde set i sagen for at vælge skolen på vores vegne - som om frit skolevalg ikke eksister og helt udenom klagenævnets afgørelse af august 2014. At anvende § 68/69 har ankestyrelsen skrevet til mig "nullstiller" ikke Klagenævnets hjemvising da det omhandler to forskellige ting. Klagenævnet har tilkendegivet de ikke genoptager sagen - de tager fejl jvf juristen ved ankestryelsen således at sagen nu direkte sendes ind til ombudsmanden. Jeg sender gerne forklaringen med, og bemærker at sagen dermed også sendes til ombudsmanden for at alle anbragte børn bliver hørt både inden og efter anbringelsen jvf skoleønsker. Jeg ved heldigvis at ombudsmanden har afgjort, for nylig, skoleplaceringen af ikke anbragte børn vha frit skolevalg. At Odense hjemgiver barnet den 28. juli og imens alle holder sommerferie ikke gav mig en chance for at lede efter en skole som vil have ham er grotesk, ligeså grotesk at afvise de aldrig i Odense vil skabe et tilbud til Mentiqabørn dvs børn uden en diagnose som ikke trives i en alm klasse. 
At PPR, som psykolog, ikke vil forstå at det måske ikke er en god ide at arbejde videre på en beskrivelser af skoleplaceringer som var fejlslået kom bag på mig, men jeg ville tro Odense Kommune ikke vil bruge det samme taktikker som Aalborg Kommune brugt i sin tid, derfor kom jeg til mødet uden videre. Men jeg kan hermed se jeg tog fejl. 

At klage over det tager 1 år og endnu et år for at få ret og som sagen er nu 9 år tovtrækkeri for Kommunerne VIL IKKE samarbejde er katastrofatl for xxx. Et møde som var spild af penge fordi PPR afslørede til mødet at I har ikke en Mentiqa Type tilbud og agter ikke at skabe lign.

Højt begavede børn som tabes i Folkeskole i Odense kan se frem til en specialpædagogisk undervisning under folkeskoleloven i klasser hvor Kommunen varetager en kompetencecenterfunktion indenfor områderne højt fungerende autisme / Aspergers Syndrom / GUA, Tourettes, Syndrom, OCD-tilstande m.m.

Er det fair på børnene?

At børn uden diagnoser skal socialliseres ved kun at se diagnose børn, efter de har været isoleret på tvindskoler som uvorne omsorgsvigtende - for derefter få en udrednign eller anbringelse når de ikke vil deltage mere kan kun ende gjalt!

Hvordan er det gået det sidste 3 år for xxx, og hvad er fremtidsudsigter - det er naivt at sige det vil kun fungere hvis jeg samarbejder som socialrådgiver sager.

Dermed er det klart at jeg allerede inden vi starter "er årsagen for" når tilbudet ikke rummer barnet, således har teamlederen, PPR og socialrådgiveren allerede placeret alt ansvar på min skulder - mon det er derfor jeg blev ret ked af det til mødet. At jeg derudover flere gange trues når jeg vil sige noget om sagsakter af betydning med at mødet stoppes hvis jeg bliver ved ... har jeg ingen ord for. Ligeledes at komme ind til et møde hvor de bare lige skal have mig med ... uden at barnet høres er grimt.

Hvis Kommuen ikke kan forstå mig - så må Kommunen jo se at få sat en tolk på f. eks hyre den konsulent som kender sagen og evt. bibeholde psykologer som forstår os. At skifte personer ud og hele tiden "virke anklagende" er ikke en ordentlig dialogform. At der så er en reel trussel i at barnet bare kan hentes vha politiet som i 2012 kan ingen fortænke mig i at have ... Børn og Unge har vist i sagens forløb de kan og vil tage sig retten til at "omgås sandheden lempfældig".

Teamlederens tolkinger ... jeg tror hun må tilbage til manuelen og slå op hvad "truende" adfærd er ... at kalde en vagt fordi en mor reagere efter jeg gentagende gange presses til at sige ja til noget jeg ikke har fået papir på og reagere pga deres trusler via så en fejlslåen tilbud og påstå mig truende - viser hun ikke magter situationen og slet ikke selv har indsigt i at det metoder hun bruger overfor mig nok skaber uro frem for at løse problemerne. Hendes adfærd overfor mig har været særdeles krænkende i månedsvis ... men nu har hun fyret alle som "kan" snak med os uden problemer og alle ved jo ingen hører på det vi siger. Sådan er dialogen i Odense, de tager sig ret.

Jeg kan ikke mere at hendes taktikker hvor hun er sikret "gode muligheder" til at ikke sikre en familie det relevante hjælp HUN bestemmer. Når en familie stemples truende på den måde teamlederen gjor i IGEN i dag udviste så ufine taktiker at jeg blev så bang at jeg reagerede uhensigtsmæssigt - taktikker anvendt af Odense Kommune og godkendt af Kommunen.

At jeg på forhand fik afvist alle muligheder for relevant hjælp, støtte og kurser viser teamlederesn og socialrådgiverens manglende forståelde for opgaven. Jeg reagerede pga det trauma en skoleplacering vil bringe mit barn, trauma som lign tilbud bragt ham allerede i 2007 og ved snedige sagsbehandling blev fulført det seneste 3 år!

Værst er at de allerede til mødet talte om tilbud efter 9. klasse i et special tilbud i Faaborg Midtfyns Kommune ... som om han aldrig bliver del af "samfundet" ... et STU barn livet ud uden udsigter til reel uddannelse eller job.

Jeg var slet ikke forberedt på at han fremover ekskluderes og placeres udenfor normale tilbud. Hvilke grundlag har PPR har for alt dette - den psykolg rapport jeg læser og det samtaler jeg havde med den eksterne psykolog havde intet med den slags at gøre som vi blev udsat for i dag - vi skulle arbejde på at han igen normaliseres ikke sygeliggøres.

At sige "den udredende psykolgo" ikke kender til hvad Fyn har af tilbud stinker af at de har aftalt den holding på forhånd - så er hun færdig med sagen, aflsutter os og kommunen manipuler igen sagen forfra ... sikke en ufin bemærkning. Jeg har også min fejl ... men vi blvier konsekvent ikke lyttet til.

En bedre "ide" var at drøfte hvilke tilbud kommunen havde med den psykolg der reelt havde set xxx ... og lave en plan at hun følger ham var en hensigtsmæssigt fremgangsnmåde. At presse os, og virke truende er ikke vejen frem. Endnu bedre var at de stak en finger til jorden og lige mærkede efter om barnet havde en reaktion på at havde været fejlplaceret i 3 år ... og lige hjemgivet ... husk han så ikke os, byen eller andre han kendte andet end 1 time hver 3. uge! For så at starte i et tilbud for diagnose børn med helt nye en uge efter ... er det ikke for meget forlangt? Og det på papir skrevet af en skole som slet ikke undervist barnet ... men fik hans klassetrin til at falde fra 8. klasse til 4. klasse?
Jeg kender ikke engang den PPR psykolog og troed en hel anden kommer, til mødet blev jeg krævet en "ja". Til specialcentret ... uden at vide hvad det er for noget og det jeg hørte var en direkte gengivelse af "anbringelsessskole der gik konkurs" og "tvindsskolens" beskrivelser og sad med viden om at Centerklssen beskrives med at  "skolens målgruppe er specialpædagogisk undervisning under folkeskoleloven varetager vi en kompetencecenterfunktion indenfor områderne højt fungerende autisme / Aspergers Syndrom / GUA, Tourettes, Syndrom, OCD-tilstande m.m." Beskrivelser der kræver vist at barnet min får sig nogle diagnoser i en fart hvis han skal passe ind der ...  således at han tilhører PPRs valg af skole.

At begunde kommunens valg med at vores lokale skole har for mange elever i klassen - men at glemme det største problem hidtil har været at i alle disse år var barnet blev undervist forkert dvs efter det Mentiqa beskrev og at jeg lært mit barn med læse / skrive problemer at læse udenom en ordblinde klasse som psykolgen i 2012 og helt siden 2010 ellers kaldt ordblindhed eller angst alt efter hvor man læser. Og det uden at kommunens tilbud det seneste 3 år udviklede ham på (ikke engang jvf læsning ) er temmelig urimelig.

At vælge beskrivelser fra pædagoger som fastholdt barnet fejlplaceret uden at opdage de ikke magtede opgaven eller at de undervist ham fuldstændigt forkert har jeg ikke ord for. Især da der ligger skole og psykolog raporter, samt yderlige beskrivelser fra skoler og lærer hvor han trivedes hos som netop forklarer at problemet er "huller" i hans undervisning, ikke andet. Huller som alle kendt til i 2011, hvor PPR afvist støttetimer uden afgørelse. Men sært nok huller som ikke engang en anbringelse kun rette op på? Begrundet i Kommunen fejlplaceret barnet uden at opdage dette.

At Børn og Unge bare en uge efter en hjemgivelse gentager det samme "fejl" som skabte sagen - udløser helt klart en reaktion af mig - men mødet var sat op uden hensyn til vores ønsker om at indrage konsulenter, netværk eller lign dvs. mennesker som kendte barnet og som kun få ham glad i skolen. At Børn og Unge vælger den fremgansmøde ... viser klart en ufin behandling af forældre med børn som reelt har skoleproblemer. Teamlederen krævede jeg forklar psykologen alt jeg så fint forklarede hende - ikke til andet formål end skabe en konflikt. Hun havde jo allerede valgt skolen og hvad der skal ske hvis vi siger ja eller nej. Alt nøje planlagt udenom mennesker med viden om højt begavede børn! Og med sorteper placeret hos mig - moren, som hvis hun samarbejder er årsagen for om barnet trives eller ikke trives. Teamlederen og socialrådgiveren har ingen anelse at "klassen" og skolensmiljø er det faktiske faktorer som skaber trivsel hos barnet. Det er så grotesk set fra vores side af at jeg ikke engang kan sige noget. Andet end at sporge:
Hvordan er det at jeg kan samarbejde med andre, end Odense Kommune? Hvorfor afvises alle som vores sag så hurtigt som Odense Kommune kan opnå det?
Hvor er kontinuitet i vores sag - for ikke at sige noget om at vi oplever nye ansatte til hver 3. møde?


Ingen familie kan holde til disse metoder. Jeg har stor forståelse for det 76 klager der ligger jvf Kommunens specialpædagogisk afdeling. Og hertil har jeg på ingen måde givet Børn og Unge afdeling lov til at vidergive oplysninger om barnet! Dvs. i hvert tilfælde ikke til nogen "skoler" - frit skolevalg er vores ret.

Men hvor er der en skole som vil have ham? Et barn med særlig behov skabt af en rå og trist forløb hidtil hvor socialrådgivere afviser fagpersoners råd? Nu må vi bare finde en skole der vil have barnet, et barn som IKKE ønsker en fremtid "ekskluderet" og placeret blandt diagnose børn som ikke kun klare inklusion. Han bevist han klarede inklusion - inden Børn og Unge afdeling afsporede vores forløb fordi Skoleafdelingen nægtede os "specialpædagogiskstøtte" jvf hans ordblindhed - støtte de også afvist igennem anbringelsen trods udredningens udfald.

Det var børn og unge og skoleafdelingen som stoppede hans tilbud "ulovligt" i aug 2012, kort inden de anbragt ham til et udrednign vi ikke fik noget tilbud om i skoleregi, med ord om vi ikke samarbejdede jvf kommunens skoletilbud hvor kommunen uden afgørelse afvist både faglig og socialstøtte. Et forløb som klart viste han trivedes og der skulle følges op med en tilbud pga. faglige huller skabt af ordblindhed og så sættes i en normal klasse. Vinduet for dette var i 2011/12 men Odense Kommunen var psykologen overhørig men at det ikke må blive årsag til at det eneste valg vi ender med er "specialklassen" med diagnose børn er kun mig som siger. Barnet har lært at det har metoder hvis han siger nej ... dem vil jeg ikke kom ind på nu, men grusomme ting skete med ham som anbragt.

Faktisk, hvis socialrådgiveren har læst sagen har klagenævnet både i 2008 og 2015, med 7 års mellemrum skrevet det samme til Kommunen. Værst af alt i vores sag er at Kommunerne placeret ham i skoler han ikke trivedes i for efterfølgende "beskylde" mig til at være årsagen i hans mistrivsel. Og nu med en "fejlslået" anbringelse i vores sag en anbringelse som var baseret på papir en principelsag erklærede ugyldig INDEN hændelsen. At Odense Kommune ikke vil forstå hvordan et barn med den særlig profil min dreng har skal håndteres ... har jeg ingen ord for.

Havde jeg penge oprettede jeg selv en behandlingsskole. Det var endeligt det Mentiqa Odense gjor i 2011 ... forældre fik deres børn reperet efter skoleforløb som ingen vil høre om. Sjovt, at jeg fik besked om at Odense netop vælger PPPskoles center klasse og derfra alt efter om familien holder til presset så skifter barnet til den ene eller det andet specialklasse før Tvind eller opholdsstedskoler er sidste mulighed ... så ved forældrene de hellere skal makke ret for ellers ved de ikke om den taxa som hentede ungen aflevere ungen igen. Ingen siger noget så længe inden vil høre om metoderne. Klagesystemet tager som skrevet et år ... og hjemviser kun. Det ved Kommunen godt.

Men tænk. PPR har ikke tid til at tale med børnene. Tiden går med emails og samtaler med socialrådgivere for at sikre sig de får ret i disse sager. I mødet i dag spurgt de ikke engang om hvordan mit barn havde det. De er iskolde og reeltset kun folk som ved hvad der skal skrives. Tænk at de kun har trusle metoder at henholde sig til og slet ikke formåede at vælge samme vej som skabte sagen i første omgang - ikke engang efter en udredning - kommunen hyrer vagter for at give sig selv lov til at magtfordreje. Angsten bare at se en uniform er for mig så reelt som det er for mit barn at tænke ordet "skole" skal være en del af hans hverdag. Men kommunen fik fotos af et smilende barn ... enhver kan stopfødre et barn med kager og slik for at få en smil frem. Det lært en garvede lærer mig engang ... sjovt at socialrådgivere ikke lærer det på deres uddannelse. 

Og at kommunen kan både placere dit barn som handicappede eller anbringer dit barn uden at barnet får undervisning har forgået mig bekendt i 9 år, og læser jeg sager fra ligebehandlingsnævnet er det 20 år ...  som SFI afslørede siden 2003!


Diagnoseprofiler for børn og unge i C:

(revideres ved lejlighed af Centret selv)

Børn med autisme (ICD10, F84,0)
De højt fungerende inden for det autistiske spektrum.
Børn med Aspergers Syndrom (ICD10, F84,5)
Forstyrrelse vedrørende socialt samspil/handleevne.
Forstyrrelse vedrørende kommunikation/kontaktevne.
Speciel opmærksomhedsforstyrrelse/særinteresser.
Forstyrrelse vedrørende forestillingsevne/empatiforstyrrelse.
Psykosegennembrud kan ses i ungdoms- og voksenalder.
Børn med anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse
GUA (ICD10, F84,8)
Børn med uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse
GUU (F84,9)
Grænsepsykose/psykose
Forstyrrelse af realitetssans (skelnen mellem fantasi og virkelighed).
Skizotypiske tilstande og angsttilstande m.m.
Psykisk sarte - skrøbelige/sårbare - syge børn.
Forstyrrelse i socialt samspil - kontaktetablering/
fastholdelse/udvikling.
Børn med ADD/ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (DAMP)
Opmærksomheds-/koncentrationsvanskeligheder.
Motoriske vanskeligheder.
Perceptuelle vanskeligheder (indlæringsproblemer).

Hos os: De overvejende indadrettede psykisk svært belastede.

Børn med Tourette Syndrom
Belastende ufrivillige bevægelser/motioriske tics.
Belastende ufrivillinge udbrud af lyde/verbale tics.
Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
Børn med OCD
Obsessive tilstande/tvangstanker.
Compulsive tilstande/tvangshandlinger.
Psykisk/socialt belastede.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.