fredag den 21. august 2015

Magtanvendelser på børn #dkPol #ombudsmand #sigSTOP

http://www.politiko.dk/nyheder/der-er-stor-beroeringsangst-i-forhold-til-at-saette-graenser

Jeg har fulgt, levet i og lært berøringsangsten at kende. Ikke den Karen Ellemann henviser til årsager til at børn magtanvendes overfor. Men "årsagen" er ikke helt belyst. Vi ved alle at symptomerne ikke bliver ved hvis årsagen er fjernet - og disse børns adfærd er symptomer. Ikke andet. Disse ændringer bliver brugt på handicappede og deres familier uden at nogen siger stop og værst er ingen kan sige stop.


Glidebanen er på plads. Det har det været længe ... Snedig implementeret af mennesker som ikke forstået §2 og resten af lovgiving omkring det nuværende magtanvendelses paragraffer. Mennesker som ikke bør arbejde med eller i nærheden af udsatte børn. Mennesker med deres egne overbevisninger trods irettesættelser ... og som mener de "ikke forstået" loven da de skulle forklare sig når alle blev klar over der ikke var tale om nødværge.

Jeg tror ikke Karen Ellemann fik noget at vide om alt "det" der forgår rundt omkring. Se, det er tabulagt. Ikke engang psykologer vil høre om det og de få som udtaler sig lytter ingen til. Vi taler her om hvordan lovgivning der er sat i værk for at "opdrage og beskytte" udsatte børn med er misbrugt, til et punkt hvor børn vanrøgtes, familier tilintetgøres og skades indtil de bliver behandlingskrævende - hvor behandlingen ikke er andet end opbevaring med magtanvendelser. Trods tilsyn forgår det, med socialrådgivere som godkender "behandlinger"!

Men noget siger mig du er klar over der er noget gjalt, men fik bare ikke besked andet end igennem aktører indsat til at afdække området via Magtanvendelsesudvalget. En udvalg som ikke har en eneste representant der taler "low arousal" eller "skrev noget" om magtens konsekvens. Jeg kan måske tage fejl, så må nogen lige smide mig en mail ... men flere medlemmer beskriver hvordan disse børn er ude af trit - og hvordan de skal hjælpes ved konsekvenspædagogik. Alle er indforstået ... jeg har ikke læst raporten men jeg har læst "avisen" og læser Ministerens konklusioner! Så den rapport er skrevet og effektiviten afspejles.

Problemet er bare at konsekvenspædagogik ikke kan måles. Det som er konsekvens i mit lille hovedet er langt fra det konsekvenspædgogik vi oplevede i skolen, senere i en "tvangsudredning" og senere "behandlingstilbud".

Jeg oplevede det vi fik som rå vold mod mit barn. Ligeledes som jeg mener at en lærer som griber til førergreb på en ganske almindig friskole også er voldelig, på trods af poltiets holding at jeg ikke kun vide hvad der forgik på det baggrund at jeg ikke var til stede. Det politiet ikke fangede var at jeg kun vidste at andre ikke brugt "metoderne" den lærer mente var normal at anvendte. Og ikke mindst mente var nødvendige. De andre forældre opdagede hellere ikke det hun forklarede vil ende med førergreb ... mens alle havde stor tillid til hendes autoritet.

Nødvendigt at "passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen”

Lærer med 10 års lærer erfaring hvaf 5 år var på Døgninstitution Herkules skrev: “Derfor vurderer jeg at det er nødvendigt at passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen.” da hun regnede med at man måtte Magtanvende i en ganske alm. Friskole på samme måde som på en døgninstitution. Det fik hun indført i klassens pædagogik ved enighed fra flere forældre.
I udredningen oplevede vi udtalt brug af ulovligmagtanvendelser. Således at både socialnævn, socialtilsyn, statstilsyn gav mig medhold. Men noget gik gjalt - ingen stoppede "behandlingen" af os. Det blev ved ... indtil en psykolog kiggede forbi. Faktisk er vi heldig hun måtte se os for kammeradvokaten mente en dommer skulle afvise "videre udredning" for sagen er jo klarlagt.

Ingen havde det fornøden viden om pædagogik trods de var ansat til opgaven - som pædagogiske metoder der forsvandt ved en "personale udskiftning" i 2011 som var årsag i at vi bedt kommunen om en anden skole., således ansat socialrådgiveren den ene efter den anden som "anden aktør".

Ligeledes oplevede vi at vi inden læren gik til angreb, for at vise hun ikke "havde berøringsangsten" den tidliger lærer (senere også mig som forældre) var beskyldt for  ... og for at vise at hun kun sætte grænser som den tidliger lærer hellere ikke havde jvf andre som ikke engang så hvad der forgik ...

At ingen vil lytte til vores advarsler om "kompetencerne" som forsvandt i takt af flere børn kom til er en trist histori. Se, læren blev faktisk netop ansat til at "erstatte" mennesker andre mente havde "berøringsangst". De kastede håndklædet i ringen - en absolut modig beslutning.


Jeg gjor indsigelse og fik at vide så må vi jo forlade stedet. Vi havde ingen muligheder - vores socialrådgiver og hendes team var immune overfor enhver brøk jvf magtanvendelses beføjelser hun må bruge.

Tværtimod, vi holder fast i at vi har brug for fagpersoner som ved hvad de har med at gøre - men socialrådgiveren fastholder hendes valg er den eneste rigtige. Det er en magtanvendelse at en anden person "vælger" behandling ... men det ved hun intet om for i hendes hverdag er det normen at vælge uden at spørge.

Konsekvenserne af min fravælg i 2011 havde jeg ingen anelse om vil resultere i en tvangsudredning af min børn via et opholdssted, jeg havde hellere ingen anelse om at disse steder havde lov til at bruge magt, magt jeg troede kun anvendes på psykotiske mennesker eller lign.

Nu har vi oplevet flere år af denne "behandling" og vi har ikke fået det bedre! Ligeledes som fagfolk gentagende gange beskriver om de her udsatte børn - og hvor det menes årsagen er "berøringsangsten".

Jeg blev klar over at oplevelsen af at være voldsomt magtanvend overfor når ens barn var udsat for "en særdeles mangelfuld pædagogik" er vold, rå vold mod en hel familie. Desværre er et helt system ikke enig.

Nu hvor disse unger, grundet deres adfærd må håndteres med mere magt (bemærk de voksne giver barnet skyldt, og bruger barnet til at undskylde deres valg med!) og hvor det pakkes ind til at være nødvendige råber jeg op, endnu engang.

Jeg reagerede kraftigt på magtanvendelser og ingen fjernede årsagen. Faktisk, implementerede de bare mere af det som var årsagen i min reaktion - det blev en krig og ingen kom i trivsel!

Jeg var hverken narkoman, kriminel, forstyrrede ... men det "var" en socialrådgiver overbevist om efter at hun blev systematisk fødret med "oplysnignerne". Det eneste jeg gjør "forkert" vat at jeg nægtede pur at følge hendes anvisninger. Hun var dov når vi fortalt hende om at vi var udsat for en lærer med tvivlsomme mentoder. Hellere ikke vores beretnigner og beviser at barnet var i trivsel og nu mistrivedes kun overbevise hende. Hun havde kun et mål. Ungen skal i skole ... væk fra hjemmet. Eftersom hun havde læst en meget velbeskrevet sag.

Så brugt hun metoder givet til hende af socialministrene over tid, uden at bide mærke i hvad disse resultere i. Metoder hvor hun kun magtanvende og vise hun i hvert tilfælde ikke havde berøringsangst ... hun var jo ansat til dette og ansat flere mennesker til at fuldføre opgaven - mennesker der ikke havde "berøringsangst".

Alt dette trods tilsynets advarsler om at barnet både aldersmæssigt og målgruppemæssigt IKKE tilhøre den gruppe af børn nævnt i artiklen ovenover. Børn alle har berøringsangst overfor ... lært vi at kende på nært hold. Vi passede ikke ind, men vi blev moduleret til at være som disse børn og deres familier.

Jeg beder Ministeren om en ting. Gå en tur ved stranden og overvej om det netop er "måden" vi berør de udsatte på som giver reaktionerne ... inden Ministeren udvider socialrådgiverens, pædagogens, lærens og andres beføjelser på området. For se, de går langt over grænserne vi andre har i vores "hjerner" af hvad konsekvenspædgogik er for en størrelse ... de ved det faktisk ikke engang selv.


Ligeledes som de lærer ikke anede at min dreng ikke fejlede noget men var så sikker på han er placeret rigtigt lige sådan kendt hun ikke hele historien og havde intet lært af det som udspillede sig ved hendes side. Sådan forgår det også nu hvor paragrafferne udvides efter anbefalinger ...

Min dreng reagerede bare på det omgivelser som pludseligt mindede ham om det værste han kendt til. Konsekvenspædagogik styrede af mennesker som intet anede om normere ude i samfundet.

Jeg var klar over vi pludseligt er midt i noget vi med gode grunde sagt nej til ... mange år inden vi igen møder konsekvenspædagogikken i hænder af mennesker som er vandt til at tage fat. Mennesker som undskylder deres handlinger med "manglende berøringsangst" overfor de andre som de "hjælper" ved at det er for barnets eller omgivelsernes skyldt. Det er en glidebane hvis alt efterhånden håndteres sådan ...

Jeg håber at Ministeren vil sadle om. Det stor arbejde lavet af den rapport afdækkede faktisk ikke området - de skrev for at få flere beføjelser som vil med tiden fylde fængsler med ofrene da disse beføjelser ikke indeholder noget om hvordan der sættes grænser for dem der går over stregen - kun berøringsangsten overfor børn er omtalt. Tabuet at det går oftere gjalt end vi tror ... er omsvøbt af tavshed.

Ombudsmanden glemt at høre forældre og gode mennesker som samle op på børn såkaldte fagfolk gik over stregen med. I ser og hører på symptomerne ... hvis behandlingen endnu ikke har fjernet disse hvorfor tror I at mere af det samme vil løse problemet? Sig nej til magtanvendelser og kræve at Kommunerne rydder op. Disse børn fortæller os allesammen det er helt gjalt derude ... med deres adfærd.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.