torsdag den 30. juli 2015

Psykologen er optimist ... jeg er skeptisk ... frygter altid når en socialrådgiver afslutter noget vi helst vil fortsætte med.


Kære xxx, nnn og mor.

I forgårs lå der en rigtig god mail fra xxx' socialrådgiver, at han nu skulle hjem at bo igen. Jeg var jo lidt forberedt via mor - men alligevel. De bedste hilsner herfra og de bedste ønsker for jeres familie for det fremtidige!! Specielt for dig, xxx  - hvor du nu skal til at begynde et helt nyt kapitel i dit liv - en hel normal tilværelse med andre jævnaldrende, almindelig fritid og en skolegang, som bliver spændende og udfordrende! Det glæder mig så meget og jeg glæder mig til at høre mere på et eller andet tidspunkt. De bedste sommerhilsner til jer alleDet blir spændende hvordan de vil indhente ovenstående tilbagefald. Det grøn var da han kom på Mentiqa og trivedes bedst. Det røde er stagnering i en Tvindskole trods skolerne kommunen brugt i anbringelsen dokumenterede at han ligger alt fra 5 klasse til 8 klasse da han startede hos dem ... og de skriver så han ligger på 4/5 klasses niveau beskrevet ved det seneste rapport.


Hvor er det en god nyhed. Men jeg tror ikke jeg kan regne med en normal skole og det bliver kamp til stregen. Jeg ved ikke om jeg er "klar" og hvordan jeg reagerer når socialrådgiveren vælger at placere ham udenom os via PPRs psykolog. Der er ikke meget at vælge mellem og vores valg er velovervejet - desværre lytter ingen til os de udreder for at fastholde anbringelser eller bevise Kommunens uskyldt. Ikke andet ... ord om at hjælpe barnet er bare ord. Børn opbevares eller kastes som kødklumper. Hverken forædlre eller børn har noget at skulle have sagt når Kommunen vælger skole - fritvalg - er ikke en mulighed når ens barn er kommet bagud grundet kommunens "valg".

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.