mandag den 10. august 2015

Skolerne skal spotte de højt begavede børn

thumbnail
Højt begavede børn præsterer ikke nødvendigvis højt. Mange af dem bruger deres intelligens til at skjule den.
Høj begavelse burde være en gave, men for mange børn ender det som det modsatte.
-Vi ser børn, der mistrives så alvorligt, at de ligefrem taler om selvmord, og mange af dem giver udtryk for, at de ville ønske, de ikke var kloge, siger Pia Ryding, der er presseansvarlig for konferencen World Council for Gifted and Talented Children, som i denne uge finder sted i Odense.
Ikke færre end 550 deltagere fra mere end 40 lande har meldt deres ankomst, når konferencen officielt begynder i dag, men allerede søndag blev der taget hul på konferencen med en forældredag.
Det tilbud havde omkring 80 forældre til højt begavede børn taget imod, heriblandt enkelte fra udlandet. Forskerne stillede deres talekraft gratis til rådighed, mens forældrene forsøgte at suge til sig af viden for bedst muligt at kunne støtte deres børn, hvis begavelse ofte bliver misforstået.
-Højt begavede børn er ikke altid højt præsterende børn, og mange forældre har for eksempel brug for hjælp til, hvordan de bedst muligt taler med skolen om den måde, deres barn skal støttes på, siger Pia Ryding.

Peter Plys-eksemplet
Hun bruger ofte en side fra en Peter Plys-bog, når hun skal illustrere sine pointer. Så stiller hun de voksne tilhørere to meget simple spørgsmål og giver dem noget tid til at tænke over svaret.
Som regel bliver deltagerne forvirrede, for svaret er jo indlysende. Uden at tænke nærmere over det, bliver de urolige eller kigger på deres mobiltelefoner.
På samme måde undrer det højt begavede børn, når de oplever, hvordan klassekammeraterne sidder med næsen længe i bøgerne for at løse en opgave, de selv har klaret på et splitsekund. Ofte får det dem til at føle sig anderledes, og også socialt har mange af dem udfordringer.
For eksempel kan de finde på at lave ekstra regler i Ludo, så spillet ikke bliver kedeligt, eller gøre en simpel far-morbørn-leg så kompliceret, at andre børn ikke kan følge med.

Skoler skal spotte børnene
For Tina Refning var det en befrielse, da hun for 12 år siden tog til en konference i Spanien om højt begavede børn. Dér følte hun sig endelig blandt ligesindende. Hun er selv Mensa-medlem og mor til en højt begavet datter, og så er hun initiativtager til at få konferencen til Odense.
Da hun begyndte at interessere sig for højt begavede børn, havde hun højest en håndfuld ligesindede herhjemme.
Ved at skaffe konferencen til Odense, håber hun, at kendskabet til højt begavede børn og deres særlige udfordringer bliver større.
Det er hendes mål at få skolerne opkvalificeret til at spotte de børn, der er højt begavede, men måske ikke bliver opfattet sådan, fordi de bevidst underpræsterer, keder sig, pjækker eller andet.
-Mange af de højt begavede børn bruger deres høje intelligens til at skjule den og regne ud, hvordan de skal undgå at gøre væsen af sig, siger hun.
Derfor ærgrer det hende, at kun omkring 20 af de tilmeldte deltagere er folk, som hun ikke kender fra miljøet i forvejen.
-Men man kan nå at tilmelde sig på selve dagen, så det kan vi håbe, at nogen gør, siger hun.
  • De seneste to et halvt år har Tina Refning arbejdet for at få konferencen World Council for Gifted and Talented Children til Odense. I dag går den offecielt i gang med åbningsceremoni og oplæg fra en række førende forskere.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.