onsdag den 5. august 2015

Tragisk behandling af Højt begavede børn i #odense - de blir dum af kommunens tilbud


Skolen har ikke mange tosprogede elever (11% - de fleste i specialklasserne), men de er velintegrerede. Desuden har vi to specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og en centerklasserække for elever med svære kontaktforstyrrelser (Autisme, Tourette, Aspergers Syndrom, ADHD etc.). Centerklasserne har deres egen afdeling og er således en del af skolen, men organiseret omkring sig selv.


Jeg synes at afholde en møde uden akter, indkaldelse og så præsenteres for PPPskoles Specialklasse udefra tvindskoles beskrivelser af xxx, beskrivelser jeg ikke har set og har bedt om inden mødet var langt mere grænseoverskridende end jeg kunne rumme i dag. At bruge magt til et møde hvor underforstået vi er traumatiseret at Børn og Unges valg for os det seneste 3 år (faktisk 5 år velbeskrevet i sagsakter fra Mentiqaskole i 2010/11 da skolen havde personale kvalificerede jvf xxx behov indtil juni 2011). At I sammen truer mig med skoletilbud Odense har ved at pointere Mentiqa er lukket - er et overgreb set udefra vores forløb og gode erfaringer af 2011.
At alt samarbejde på forhånd afvises med lærer, psykologer der kun samarbejde med mig og min børn er et valg vi ikke trives med - også med den psykolog i havde valgt til sagen. Det oplevede vi nu 9 år (undtagen for 2008/9 og 2010/11 hvor vi var på Mentiqa) - alt imens alle sagsakter jvf hvor hurtigt xxx lærer og kom i trivsel i det rette tilbud er fjernet fra sagen. Hertil advarsler jvf yderlige eksperimentale tilbud uden at lytte til mig, en nu erklæret kompetent mor - både af 2011 og nu igen i 2015 er ikke vejen frem. Det viser en manglende indsigt fra Kommunens side jvf vores sags forløb og behov.
At kalde det en dialog når jeg uden visitations papir, med viden om at du placere xxx udefra den seneste skoles beskrivelse af ham, vel og mærke en skole hvor han var fejl placeret og fejlhåndteret på 3. år er grotesk.

Det beskrev udredende psykolog meget klart at vi skulle ses og høres, det blev vi ikke når du vælger fremgansmåden og bygger på en fejlbehandling. Set udefra at Klagenævnet for Special Undervisnignen kom frem til samme konklution i brevet af august 2014 og hjemvist sagen med henvisning til at Odense Kommune skal se på det tilbud som fungerede for xxx (dvs. Mentiqa) og finde en tilsvarende tilbud - SOM I TIL MØDET AFVIST AT OPSTARTE og erkendt Kommunen ikke har i deres regi, men mener at en tilsvarende tilbud er PPP skole er det vi skal acceptere uden anden valgmuligheder.

Det når socialrådgiveren, og psykologen til mødet selv afviser at samarbejde med tidliger psykologer, konsulenter der kender xxx - vel og mærke mennesker som kun undervise ham - i en vellykket inlusionsforløb. Mennesker som hr arrangeret en international konference om netop dise børn, den som starter på søndag? http://wgccd.dk og http://worldgifted2015.com Ligedes som I afviser "at sende mig eller en af jeres egne afsted" men hvor Odense Kommune selv sponsorer konferencen?
Det var i den grad grænseoverskridende at stiger mig ned med sporgsmålet "hvor har de mennesker en skole" velvidende at de forladt Mentiqa i 201, efter at de rejst skolen igen, og hertil afviser at vil høre om Konferencen om højt begavede børn!  En konference §41 giver kommunen mulighed for at betale på lige fod som ved kurser mm. ved Sikon for autister.

Det er Odense Kommune som skal sikre et tilbud ikke private. At Odense Kommune på den fra den ene afdeling støtter en så stor international konference og fra en anden afdeling helt afviser at samarbejde omkring et lign tilbud begfriber jeg ikke. Men at placere et barn først som uvorn, omsorgsvigtede i 3 år for derefter at placere barnet blandt diagnose børn og erkende det sker KUN fordi Odnese Kommune ikke har en lign tilbud som den vi havde efter Kommunen fejlpalceret barnet hvor barnet ikke blev undervist?

Det er igen det samme som at placere xxx ved fejl som i 2007 (klagenævnet gav os medhold), 2009 (endt i principafgørelse hvor vi fik medhold), 2012, 2013 (ender med akut hjemgivelse da barnet ikke trivedes i begge tilbud, efter en ekstern spykolgo så sagan) mod det jeg valgt i 2008 og 2010 hvor odense selv betalt tilbudet og kunne lukke sagen da barnet stor trivedes og var en vellykket inkusionsbarn.

Og at Børn og Unge nu igen kommer med et tilbud hvor han ikke er del af tilbudets målgruppe ?("skolens målgruppe er specialpædagogisk undervisning under folkeskoleloven varetager vi en kompetencecenterfunktion indenfor områderne højt fungerende autisme / Aspergers Syndrom / GUA, Tourettes, Syndrom, OCD-tilstande m.m..") NETOP som vi vandt principelt, netop med viden om hvorfor vi flyttede til Odense efter en fejlslået 3 år med alverdens beskyldinger som er slået henne ... og det på den eneste grundlag at han ikke kan magte en klasse med 25 børn er igen noget der var i den grad stærk traumatiserende!

At PPR kan "kræve" jeg kommer til møde, uden konsulenter dvs kommunen vælger alle fra som gav os medhold, uden psykologer som reelt har set barnet og som forstår os for at igen placere mit barn i et tilbud de lige vil eksperimentere med viser at ingen i Odense endeligt forstået vores seneste psykolog rapport.

Og det velvidende at han lige nu er taget hjem netop pga sådan en fejlplacering viser en side af Børn og Unge de færreste menneser vil tro er fremgangsmåden. Ingen troede en anbringelse kan fortsætte i 3 år.

Men det som skete her i dag er præcis som skete i Aalborg i 2007, en sag jeg vandt dengang.  Det hele udefra noget PPR læser op fra et stykke papir skrevet af en Tvindskole som slet ikke kender til Mentiqabørn, beskrivelser som ikke engang kun sendes til mig inden mødet, men påståas jeg har efter jeg konkret beder om at de lige forklarer hvad de brugte  - ord som klokkeklart var præcis det samme skrevet på den internskole der gik konkurs og tvindskolen hvor han var fejl placeret er ubegribeligt for mig, som min reaktion er for Kommune.Ubegribeligt set i lys af tidliger avisssager med højt begavede børn i Odense.
At socialrådgiveren fastholder det seneste psykolog rapport - men ikke forstår "indholdet" således som den psykolog rapport af 2012 hellere ikke var "forstået" er ubegribeligt. Her henviser jeg konkret til det tvivl hun havde jvf barnets skrive og læse problemer og understreger at den rapport af 2012 skal læses i sammenhæng med at xxx oplevede ulovlige magtanvendelser jvf et enig social nævn i udrednings periode, oplysningerne som psykolgen der undersøgt ham i 2012 ikke fik at vide skete ... ting som Statstilsynet krævede Odense Kommune stopper med, men hvor kommunen siden januar 2013 og efterfølgende år tillod jvf tilsynetsyds beskrivelser om magtanvendelser, samt en tvangsanbrignelse som xxx ikke profiterede af.
At xxx, grundet en god dialog, var i trivsel i 2011 er mange år siden. Dum er jeg ikke men det tog alle disse år at få han og mig ordetligt udredt for systemet abrejder langsomt.

Men det tilbud er yderst relevant for det handlede mere om selve tilbudet og det hjælp vi fik. Hjælpe som virkede - er Odense Kommune ikke intereserede i at få en god løsning? Eller gælder det om at få os presset ind i en kasse vi ikke "passer ind i"? Og her skal bemærkes at skolen i 2011 faktisk påtalt at "Børn og Unges metoder skader mere end det gavner vores familie".

Hvad sker der ved Odenses PPR at de ikke formåer at gå i en dialog men vælger tilbud, uden at sikre sig de har "begge side af en sag" med? Hvordan er det at en Tvindskoles beskrivelser er grundlaget for deres placering trods det hele var en fejlplacering?

At ankestyrelsen godkendt placeringen viser det groteske i vores sag hvor at socialrådgiven "kan" undlade tidliger raporter og beskrivelser, hvor som psykologen selv sagte til mødet i dag at PPR ikke har tid til at møde de 7000 elever de placerer ... dvs. PPR har ikke talt med xxx i 3 år og hellere ikke har resourcer til dette nu. især hvor der er tale om en frisk start. Vil det sige at PPR Odense er så resource svag at de børn PPR behandler slet ikke udredes, ses eller tales med? Måske er der sparet for meget eller for mange børn som ikke fik rette hjælp som vejer tungt? Det kræver eksperter at se efter hvad problemet er.

Ergo netop det at psykolgen ikke har tid til at se det børn de placere kostede os en fejlplacering i 3 år, for at få så en fejl behæftede placering godkendt fordi ankestyrelsen kun læser det Kommunen skriver og socialrådgiveren vurderer viser hvordan et barn fejlbehandles netop fordi psykolgen slet ikke har tid til at se barnet.

Ligeledes sådan ankestyrelsen ikke sikrede "udredninger" af barnet, ligeledes opdagede hverken ankestyrelsen, byretten eller landsretten at forældreevne tests manglende og at udredninger jvf mit barn var skrevet at en pædagog og socialrådgiver som bestemt ikke var kompetente til "det de skrev om". Det er først nu at min forældre evner blev udredt, dvs alle beskyldinger for selve  anbringelsen eksisterede slet ikke som kommunen påståede i retten. Så dertil ende det med at beskylde mig som forældre for at være årsagen til at xxx ikke trivedes viste sig var en fejlplacering.

Jeg afleveret mit barn, og belv truet til det i 2011 - således at han kom til skade og blev anbragt for at skjule dette. Det er min version. Tror PPR ikke jeg mærker truslen af at sige nej i dag til et tilbud jeg allerede kan "se" er samme eksperimentale forløb siden Mentiqa kollapsede jvf vores specialiserede tilbud i 2011?
Jeg har en klar forventing at PPR sender / eller tilkendegive hvad psykologen havde set i sagen for at vælge skolen på vores vegne - som om frit skolevalg ikke eksister og helt udenom klagenævnets afgørelse af august 2014. At anvende § 68/69 har ankestyrelsen skrevet til mig "nullstiller" ikke Klagenævnets hjemvising da det omhandler to forskellige ting. Klagenævnet har tilkendegivet de ikke genoptager sagen - de tager fejl jvf juristen ved ankestryelsen således at sagen nu direkte sendes ind til ombudsmanden. Jeg sender gerne forklaringen med, og bemærker at sagen dermed også sendes til ombudsmanden for at alle anbragte børn bliver hørt både inden og efter anbringelsen jvf skoleønsker. Jeg ved heldigvis at ombudsmanden har afgjort, for nylig, skoleplaceringen af ikke anbragte børn vha frit skolevalg. At Odense hjemgiver barnet den 28. juli og imens alle holder sommerferie ikke gav mig en chance for at lede efter en skole som vil have ham er grotesk, ligeså grotesk at afvise de aldrig i Odense vil skabe et tilbud til Mentiqabørn dvs børn uden en diagnose som ikke trives i en alm klasse. 
At PPR, som psykolog, ikke vil forstå at det måske ikke er en god ide at arbejde videre på en beskrivelser af skoleplaceringer som var fejlslået kom bag på mig, men jeg ville tro Odense Kommune ikke vil bruge det samme taktikker som Aalborg Kommune brugt i sin tid, derfor kom jeg til mødet uden videre. Men jeg kan hermed se jeg tog fejl. 

At klage over det tager 1 år og endnu et år for at få ret og som sagen er nu 9 år tovtrækkeri for Kommunerne VIL IKKE samarbejde er katastrofatl for xxx. Et møde som var spild af penge fordi PPR afslørede til mødet at I har ikke en Mentiqa Type tilbud og agter ikke at skabe lign.

Højt begavede børn som tabes i Folkeskole i Odense kan se frem til en specialpædagogisk undervisning under folkeskoleloven i klasser hvor Kommunen varetager en kompetencecenterfunktion indenfor områderne højt fungerende autisme / Aspergers Syndrom / GUA, Tourettes, Syndrom, OCD-tilstande m.m.

Er det fair på børnene?

At børn uden diagnoser skal socialliseres ved kun at se diagnose børn, efter de har været isoleret på tvindskoler som uvorne omsorgsvigtende - for derefter få en udrednign eller anbringelse når de ikke vil deltage mere kan kun ende gjalt!

Hvordan er det gået det sidste 3 år for xxx, og hvad er fremtidsudsigter - det er naivt at sige det vil kun fungere hvis jeg samarbejder som socialrådgiver sager.

Dermed er det klart at jeg allerede inden vi starter "er årsagen for" når tilbudet ikke rummer barnet, således har teamlederen, PPR og socialrådgiveren allerede placeret alt ansvar på min skulder - mon det er derfor jeg blev ret ked af det til mødet. At jeg derudover flere gange trues når jeg vil sige noget om sagsakter af betydning med at mødet stoppes hvis jeg bliver ved ... har jeg ingen ord for. Ligeledes at komme ind til et møde hvor de bare lige skal have mig med ... uden at barnet høres er grimt.

Hvis Kommuen ikke kan forstå mig - så må Kommunen jo se at få sat en tolk på f. eks hyre den konsulent som kender sagen og evt. bibeholde psykologer som forstår os. At skifte personer ud og hele tiden "virke anklagende" er ikke en ordentlig dialogform. At der så er en reel trussel i at barnet bare kan hentes vha politiet som i 2012 kan ingen fortænke mig i at have ... Børn og Unge har vist i sagens forløb de kan og vil tage sig retten til at "omgås sandheden lempfældig".

Teamlederens tolkinger ... jeg tror hun må tilbage til manuelen og slå op hvad "truende" adfærd er ... at kalde en vagt fordi en mor reagere efter jeg gentagende gange presses til at sige ja til noget jeg ikke har fået papir på og reagere pga deres trusler via så en fejlslåen tilbud og påstå mig truende - viser hun ikke magter situationen og slet ikke selv har indsigt i at det metoder hun bruger overfor mig nok skaber uro frem for at løse problemerne. Hendes adfærd overfor mig har været særdeles krænkende i månedsvis ... men nu har hun fyret alle som "kan" snak med os uden problemer og alle ved jo ingen hører på det vi siger. Sådan er dialogen i Odense, de tager sig ret.

Jeg kan ikke mere at hendes taktikker hvor hun er sikret "gode muligheder" til at ikke sikre en familie det relevante hjælp HUN bestemmer. Når en familie stemples truende på den måde teamlederen gjor i IGEN i dag udviste så ufine taktiker at jeg blev så bang at jeg reagerede uhensigtsmæssigt - taktikker anvendt af Odense Kommune og godkendt af Kommunen.

At jeg på forhand fik afvist alle muligheder for relevant hjælp, støtte og kurser viser teamlederesn og socialrådgiverens manglende forståelde for opgaven. Jeg reagerede pga det trauma en skoleplacering vil bringe mit barn, trauma som lign tilbud bragt ham allerede i 2007 og ved snedige sagsbehandling blev fulført det seneste 3 år!

Værst er at de allerede til mødet talte om tilbud efter 9. klasse i et special tilbud i Faaborg Midtfyns Kommune ... som om han aldrig bliver del af "samfundet" ... et STU barn livet ud uden udsigter til reel uddannelse eller job.

Jeg var slet ikke forberedt på at han fremover ekskluderes og placeres udenfor normale tilbud. Hvilke grundlag har PPR har for alt dette - den psykolg rapport jeg læser og det samtaler jeg havde med den eksterne psykolog havde intet med den slags at gøre som vi blev udsat for i dag - vi skulle arbejde på at han igen normaliseres ikke sygeliggøres.

At sige "den udredende psykolgo" ikke kender til hvad Fyn har af tilbud stinker af at de har aftalt den holding på forhånd - så er hun færdig med sagen, aflsutter os og kommunen manipuler igen sagen forfra ... sikke en ufin bemærkning. Jeg har også min fejl ... men vi blvier konsekvent ikke lyttet til.

En bedre "ide" var at drøfte hvilke tilbud kommunen havde med den psykolg der reelt havde set xxx ... og lave en plan at hun følger ham var en hensigtsmæssigt fremgangsnmåde. At presse os, og virke truende er ikke vejen frem. Endnu bedre var at de stak en finger til jorden og lige mærkede efter om barnet havde en reaktion på at havde været fejlplaceret i 3 år ... og lige hjemgivet ... husk han så ikke os, byen eller andre han kendte andet end 1 time hver 3. uge! For så at starte i et tilbud for diagnose børn med helt nye en uge efter ... er det ikke for meget forlangt? Og det på papir skrevet af en skole som slet ikke undervist barnet ... men fik hans klassetrin til at falde fra 8. klasse til 4. klasse?
Jeg kender ikke engang den PPR psykolog og troed en hel anden kommer, til mødet blev jeg krævet en "ja". Til specialcentret ... uden at vide hvad det er for noget og det jeg hørte var en direkte gengivelse af "anbringelsessskole der gik konkurs" og "tvindsskolens" beskrivelser og sad med viden om at Centerklssen beskrives med at  "skolens målgruppe er specialpædagogisk undervisning under folkeskoleloven varetager vi en kompetencecenterfunktion indenfor områderne højt fungerende autisme / Aspergers Syndrom / GUA, Tourettes, Syndrom, OCD-tilstande m.m." Beskrivelser der kræver vist at barnet min får sig nogle diagnoser i en fart hvis han skal passe ind der ...  således at han tilhører PPRs valg af skole.

At begunde kommunens valg med at vores lokale skole har for mange elever i klassen - men at glemme det største problem hidtil har været at i alle disse år var barnet blev undervist forkert dvs efter det Mentiqa beskrev og at jeg lært mit barn med læse / skrive problemer at læse udenom en ordblinde klasse som psykolgen i 2012 og helt siden 2010 ellers kaldt ordblindhed eller angst alt efter hvor man læser. Og det uden at kommunens tilbud det seneste 3 år udviklede ham på (ikke engang jvf læsning ) er temmelig urimelig.

At vælge beskrivelser fra pædagoger som fastholdt barnet fejlplaceret uden at opdage de ikke magtede opgaven eller at de undervist ham fuldstændigt forkert har jeg ikke ord for. Især da der ligger skole og psykolog raporter, samt yderlige beskrivelser fra skoler og lærer hvor han trivedes hos som netop forklarer at problemet er "huller" i hans undervisning, ikke andet. Huller som alle kendt til i 2011, hvor PPR afvist støttetimer uden afgørelse. Men sært nok huller som ikke engang en anbringelse kun rette op på? Begrundet i Kommunen fejlplaceret barnet uden at opdage dette.

At Børn og Unge bare en uge efter en hjemgivelse gentager det samme "fejl" som skabte sagen - udløser helt klart en reaktion af mig - men mødet var sat op uden hensyn til vores ønsker om at indrage konsulenter, netværk eller lign dvs. mennesker som kendte barnet og som kun få ham glad i skolen. At Børn og Unge vælger den fremgansmøde ... viser klart en ufin behandling af forældre med børn som reelt har skoleproblemer. Teamlederen krævede jeg forklar psykologen alt jeg så fint forklarede hende - ikke til andet formål end skabe en konflikt. Hun havde jo allerede valgt skolen og hvad der skal ske hvis vi siger ja eller nej. Alt nøje planlagt udenom mennesker med viden om højt begavede børn! Og med sorteper placeret hos mig - moren, som hvis hun samarbejder er årsagen for om barnet trives eller ikke trives. Teamlederen og socialrådgiveren har ingen anelse at "klassen" og skolensmiljø er det faktiske faktorer som skaber trivsel hos barnet. Det er så grotesk set fra vores side af at jeg ikke engang kan sige noget. Andet end at sporge:
Hvordan er det at jeg kan samarbejde med andre, end Odense Kommune? Hvorfor afvises alle som vores sag så hurtigt som Odense Kommune kan opnå det?
Hvor er kontinuitet i vores sag - for ikke at sige noget om at vi oplever nye ansatte til hver 3. møde?


Ingen familie kan holde til disse metoder. Jeg har stor forståelse for det 76 klager der ligger jvf Kommunens specialpædagogisk afdeling. Og hertil har jeg på ingen måde givet Børn og Unge afdeling lov til at vidergive oplysninger om barnet! Dvs. i hvert tilfælde ikke til nogen "skoler" - frit skolevalg er vores ret.

Men hvor er der en skole som vil have ham? Et barn med særlig behov skabt af en rå og trist forløb hidtil hvor socialrådgivere afviser fagpersoners råd? Nu må vi bare finde en skole der vil have barnet, et barn som IKKE ønsker en fremtid "ekskluderet" og placeret blandt diagnose børn som ikke kun klare inklusion. Han bevist han klarede inklusion - inden Børn og Unge afdeling afsporede vores forløb fordi Skoleafdelingen nægtede os "specialpædagogiskstøtte" jvf hans ordblindhed - støtte de også afvist igennem anbringelsen trods udredningens udfald.

Det var børn og unge og skoleafdelingen som stoppede hans tilbud "ulovligt" i aug 2012, kort inden de anbragt ham til et udrednign vi ikke fik noget tilbud om i skoleregi, med ord om vi ikke samarbejdede jvf kommunens skoletilbud hvor kommunen uden afgørelse afvist både faglig og socialstøtte. Et forløb som klart viste han trivedes og der skulle følges op med en tilbud pga. faglige huller skabt af ordblindhed og så sættes i en normal klasse. Vinduet for dette var i 2011/12 men Odense Kommunen var psykologen overhørig men at det ikke må blive årsag til at det eneste valg vi ender med er "specialklassen" med diagnose børn er kun mig som siger. Barnet har lært at det har metoder hvis han siger nej ... dem vil jeg ikke kom ind på nu, men grusomme ting skete med ham som anbragt.

Faktisk, hvis socialrådgiveren har læst sagen har klagenævnet både i 2008 og 2015, med 7 års mellemrum skrevet det samme til Kommunen. Værst af alt i vores sag er at Kommunerne placeret ham i skoler han ikke trivedes i for efterfølgende "beskylde" mig til at være årsagen i hans mistrivsel. Og nu med en "fejlslået" anbringelse i vores sag en anbringelse som var baseret på papir en principelsag erklærede ugyldig INDEN hændelsen. At Odense Kommune ikke vil forstå hvordan et barn med den særlig profil min dreng har skal håndteres ... har jeg ingen ord for.

Havde jeg penge oprettede jeg selv en behandlingsskole. Det var endeligt det Mentiqa Odense gjor i 2011 ... forældre fik deres børn reperet efter skoleforløb som ingen vil høre om. Sjovt, at jeg fik besked om at Odense netop vælger PPPskoles center klasse og derfra alt efter om familien holder til presset så skifter barnet til den ene eller det andet specialklasse før Tvind eller opholdsstedskoler er sidste mulighed ... så ved forældrene de hellere skal makke ret for ellers ved de ikke om den taxa som hentede ungen aflevere ungen igen. Ingen siger noget så længe inden vil høre om metoderne. Klagesystemet tager som skrevet et år ... og hjemviser kun. Det ved Kommunen godt.

Men tænk. PPR har ikke tid til at tale med børnene. Tiden går med emails og samtaler med socialrådgivere for at sikre sig de får ret i disse sager. I mødet i dag spurgt de ikke engang om hvordan mit barn havde det. De er iskolde og reeltset kun folk som ved hvad der skal skrives. Tænk at de kun har trusle metoder at henholde sig til og slet ikke formåede at vælge samme vej som skabte sagen i første omgang - ikke engang efter en udredning - kommunen hyrer vagter for at give sig selv lov til at magtfordreje. Angsten bare at se en uniform er for mig så reelt som det er for mit barn at tænke ordet "skole" skal være en del af hans hverdag. Men kommunen fik fotos af et smilende barn ... enhver kan stopfødre et barn med kager og slik for at få en smil frem. Det lært en garvede lærer mig engang ... sjovt at socialrådgivere ikke lærer det på deres uddannelse. 

Og at kommunen kan både placere dit barn som handicappede eller anbringer dit barn uden at barnet får undervisning har forgået mig bekendt i 9 år, og læser jeg sager fra ligebehandlingsnævnet er det 20 år ...  som SFI afslørede siden 2003!


Diagnoseprofiler for børn og unge i C:

(revideres ved lejlighed af Centret selv)

Børn med autisme (ICD10, F84,0)
De højt fungerende inden for det autistiske spektrum.
Børn med Aspergers Syndrom (ICD10, F84,5)
Forstyrrelse vedrørende socialt samspil/handleevne.
Forstyrrelse vedrørende kommunikation/kontaktevne.
Speciel opmærksomhedsforstyrrelse/særinteresser.
Forstyrrelse vedrørende forestillingsevne/empatiforstyrrelse.
Psykosegennembrud kan ses i ungdoms- og voksenalder.
Børn med anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse
GUA (ICD10, F84,8)
Børn med uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse
GUU (F84,9)
Grænsepsykose/psykose
Forstyrrelse af realitetssans (skelnen mellem fantasi og virkelighed).
Skizotypiske tilstande og angsttilstande m.m.
Psykisk sarte - skrøbelige/sårbare - syge børn.
Forstyrrelse i socialt samspil - kontaktetablering/
fastholdelse/udvikling.
Børn med ADD/ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (DAMP)
Opmærksomheds-/koncentrationsvanskeligheder.
Motoriske vanskeligheder.
Perceptuelle vanskeligheder (indlæringsproblemer).

Hos os: De overvejende indadrettede psykisk svært belastede.

Børn med Tourette Syndrom
Belastende ufrivillige bevægelser/motioriske tics.
Belastende ufrivillinge udbrud af lyde/verbale tics.
Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
Børn med OCD
Obsessive tilstande/tvangstanker.
Compulsive tilstande/tvangshandlinger.
Psykisk/socialt belastede.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.