lørdag den 12. september 2015

Asynkron udvikling

Asynkron udvikling refererer til ujævn intellektuelle, fysiske og følelsesmæssige udvikling. I gennemsnit børn, intellektuelle, fysiske og følelsesmæssige udvikling skrider på nogenlunde samme hastighed. Det vil sige, er udviklingen i "sync". En gennemsnitlig tre-årige har de intellektuelle og fysiske evner samt følelsesmæssig modenhed fleste andre tre-årige har. (det fortsætter længe oppe i voskenlivet og asynkriniten vokser som barnet vokser især ved fejlbehandling)


Men i begavede børn, udvikling af disse områder er ude af "sync".
De behøver ikke fremskridt i samme tempo. 
En begavet tre-årige barns udviklingsmæssige profil kunne se sådan ud:
  • Intellektuelle evner - 6 år
   Fysisk formåen - alder 3
   Følelsesmæssig modenhed - alder 2
 • Eller denne:
  • Intellektuelle evner - 7 år
   Fysisk formåen - alder 3
   Følelsesmæssig modenhed - alder 4
  Eller denne:
  • Intellektuelle evner - 6 år
   Fysisk formåen - alder 4
   Følelsesmæssig modenhed - alder 3
  Eller enhver anden kombination af de tre, selvom intellektuelle evner er altid fremføres. (Nogle mener, at det er muligt at avancerede fysisk, men ikke intellektuelt.)
Jo højere et barns IQ er, jo mere synkroniseret hans eller hendes udvikling sandsynligvis være. http://giftedkids.about.com/od/glossary/g/asynchronous.htm

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.