lørdag den 19. september 2015

Handlemuligheder og handlepligt #tønder #dkPolUden erfaren personale går det grueligt gjalt ... og Tønder er bevis på at intet er lært, alle ved disse undersøgelser har så stor faglig mangler men ingen vidste at Ankestyrelsen også ikke er med personale uddannede bedre end ved Kommunerne. Overordnede sætninger, uden faglig kvalificeret personale ... med hemmeligheds krammeri således at rygter og sandheder forveksles. Notatpligt er ligefrem "lovligt" at undvige - javel, ja. Gad vide hvad er op eller ned i sager som ukvalificerede ledere og rådgiver tager fat i. Sådan er det efterhånden for alle faggrupper ansat ved det kommunale - værst er når en fagperson kommer forbi så "betvivles" dennes kompetencer ... af socialrådgivere som slet ikke kan holdes hverken ansvarlige eller erstatningspligtige for deres "kvaksalveri".

Jeg tror det er på tide denne åndsvage dokument opdateres ... og det smitter af på misbrugsbehandling, skolesager for kun efter sådan en omgang vil Kommuner igen "kommer deres kronisk overforbrug" til bunds. Et forbrug hvor tilfældigheder levere uhyr stor indtægter til ufaglærte andre aktører. Se, på området er det ikke et krav at personer har andet end erfaring. Erfaring uden uddannelse eller erfaring baserede på tilfældige kurser ... ja, prov selv forstille dig om din bil skal til et mekaniker uden mekaniker uddannelsen, hvorfor skal dit barn til "tilfældige" uden relevant uddannelse? Kurser ... ja det er alle klar over ikke kan skabe en mekaniker. Men en praktikant kan sagtens klare en del mekaniker arbejde. Problemet er bare hvis alt arbejede skal klares vha praktikanter ... Kommuner må snart lære der er noget de mangler.

Journalisterne, jeres opgave er at fortælle begge sider af sagerne. Men det svipser når sager sensationaliseres ... og generaliseringer bliver allemands eje. Tak for I viser det faglig niveau Kommuner har for tiden. Forældre, træd varsomt Kommunen har kun få handlemuligheder og når de ikke ved hvad de skal stille op så anbringer de ... kun folk som vil ligge sig helt ned og opgiver deres selvstændighed kan overleve det Kommunale system. Andet er de ikke uddannet til. Deres faglig niveau er ret svingende ... læs selv med og tænk om det er på tide at sige ting som det er: Kommunen er ikke kvalificeret til det poltikerne sætter dem til. Punktum.


 


 

Tag fat i en god advokat ... for se disse vejledninger mangler skam en væsentlig punkt: BEVISER ... disse skaffes til sagen NÅR alle har talt sammen.


Tænk vores kommuner sætter "himmel og jord" i bevægelse UDEN konkrete beviser. Kun når det brænder under dem.

Problemet de kan få en person dømt, og satme om det ikke er nok helt UDEN at skrive notater om deres "mistanker"! Således kan ingen rigtigt bevise hvordan en sag startede eller forklar forløbet.

Ja, så er det jo endda selv beskrevet i deres vejlednigner - notatpligt er sat til side og det er LOVLIGT i disse sager MEN hvordan er mennesker sikrede hvis nu sagen "opfindes"?

Sådan arbejder 98 kommuner for det meste. De leder efter at bevise sladder hvor en simpel lægefaglig udredning, test eller lign kan stop sagen. Læger fritog sig selv i dette "cirkus" ved at læge formanden og co blev enige om at Kommunen besidder viden om familien lægen ikke kan vide noget om ...

Men hvor pokker får en patient deres medicin? Er det ikke fra lægen? Hvor henvender en mor sig når de synes noget er gjalt? Er det ikke lægen ... at sendes på Kommunen er vist noget folk må se at gå en meget lang vej udenom. Færeste ved at Kommune  ringer og aftaler emd lægen at bærn ikke må henvises for kommunen vil først "undersøge". Det kom med i led af at press på psykiatrien skulle mindskes ... så udsatte, misbrugere kunne sorteres fra ... psykiatrien kun jo ikke behandle den slags.

Kommunen agere desuden uden at de er vejledt til at de skal "sikre" sig der er beviser ... de skaber beviserne selv efter behov. Hvis det ikke lykkes igennem undersøgelsen så ahr de andre metoder. De bliver ved og skriver kassevis af notater ... paragraffer kopieres, sætninger halveres folk ringes op og uden at vide det skal de "nævne" ord som overgreb ... færreste tænker at Kommunen "manipuler" dem.

Som en TV program afslørede for noget tid siden sagt en meget bestemt: Hvis jeg mener en anbringelse er løsningen så er det en anbringelse jeg sikrer.

Socialrådgiverens metoder spurgt journalisterne ikke ind til ... men en faglig kvalificeret vurdering fra flere fagpersoner som havde kendskab til handicap kom med bekymringer - ingen tænkt at undersøge det uvildige siger om programmet. Ingen tog notits. Må min opråb vække en undren.Må nogen som vil lære se programmet med mig så jeg kan udpege hvordan de fuldstændigt ikke er klar over der er andre metoder ... hvordan deres ufaglig tilgang faktisk er skadeligt.

Undrer ingen sig over at socialrådgivere får opgaver som opstår uden at beviser videre?

Hvad nu hvis en misbruger aldrig havde været misbruger ... hvis kommunen menr du er en misrbuger ... ja, hvem tjekker endeligt alt dette kommunen mener?

Hvad nu hvis Tønders vejledninger er så mangelfuld at alle kan se noget er rivende gjalt, men ingen har hjerenkræfter nok til at opdage dette? Ingen tænker tanken at der er mennesker som kan misbruge børn ved at "lyve" enten i skillsmissesager eller anbringelsessager ... 

Socialrådgivere ... deres uddannelse er ikke ret højt, ofte har de ikke engang en Gymnasium (der er optagelses kurser for dropouts) ... mange mangler livserfaring og andre bør slet ikke "bestå". Så er deres "interne grupper" temmeligt indspist hvor de kontakter hinaden for at skaffe "beviser, for brug i børnesagen". Joken er de arbejder jo for børnenes beskyttelse! Men det ved en borger ikke når jobcentret sender en til ting og sager. Jobcentret fortæller "tilfældige læger" at der er tale om "en heldigsag" videregiver "oplysnigner mundeligt" og viola så står man der INGEN ved hvor det de skriver kom fra.

Det er uden virkning at ansætte flere ledelses lag .... niveau 1, 2, 3 eller 4 ... hvis socialrådgivere mangler faglighed og ingen ansvar får for deres valg.


Værst er det når en person sammenligner tvangsbehandlings muligheder og regler som skal følges vs hvad en socialrådgiver kan iværksætte.

Det som er grotesk er ... det er nok bedre at være psykisk syg INDEN kommunen får din sag end at blive det af Kommunens mistanker. For Kommunen kan iværkssætte meget mere end spykiatrien uden at en familie har noget form for rettigheder ... og det er KUN den socialrådgiver som har sagen og hendes ledelse som ser sagen. Ankestyrelsen og retssystemet ser KUN det hun vælger at fremligge ergo derfor er der mange principper som skal overholdes, men ingen læser disse, ligeledes om de ikke overholder klare retnignslinier.Værst er sager er ofte så stor at "bekymrende notater" er enslydende - dvs. enslydende fra sag til sag ...

Hold lige i mente at vi behandler børn sådan her, og læs så hvordan vi "skal behandler svært syge voksne", overvej hvad det gøre ved et barn hvis vi ikke må gøre lignede med en voksen:

- kommune afhenter børn på mistanke
- i 60 dage ...
- vha politiet som kommer i fuld uniform og uden viden om børn


Om en person er inhabil ... ja det er klart beskrevet her jvf forvaltningsloven §3. Mon ikke Kommunens ansættelse af andre aktører lige skal igennem en finkam?

Især på behnadlingsskole området. Tænk at børn kan stå i tvangsundervisningssituationer i årevis, før og efter en anbringelse. Helt uden et eneste mulighed for at sige NEJ!

Der er ingen retningsliner som sikrer at da disse ikke kendes af kommunen
(f.eks nye undersøgelser under §51 gøres uden forældresamarbejde og uden §63 overholdes jvf tvangsudredning). Men tænk om en tvangsudredning sikrer om

1. børns udredninger bruges til gavn for barnet
2. læren er kvalificeret til opgaven og superviseret
3. forældre og unge pålæg gives i stigende grad i special undervisnings situationer eller hvor special støtte var "velvidende" bliver sparede væk ...
Det er på tide at folk skal vide det sker, og hold i mente om der kan være tale om inhabilitet jvf disse sager hvor kommunen sjusser med betaling til behandling. Ved psykiatrien afsløres deres skjusk og så er der nogen gange konsekvenser. Så husk: Hellere være på kant med systemet som svært psykisk syg end "rask, mistænkt og anklaget".

Ja, inhabilitet. Ligeledes som misbrugssager - Her er der huller. oG INGEN VIL VIDE NOGET. Tænk, hvad nu hvis Kommunens ansætte "bevidst" skal ordne en familie ... og det går gjalt eller hvis en ansat ikke forstår handicap? https://www.folkeskolen.dk/569262/thamestrup-det-virker-til-at-ministeren-tager-problemet-med-tvangsfjernelser-alvorligt

Men værst er falske gemene udnerretnigner eller uskyldige som bare vil hjælpe ... uden at folk er klar over socialrådgivere kun handler udefra det de er trænet til. Hvor et samarbejde er efter socialrådgiverens hovedet - oftest kun udefra det hun magter at forstå, hvor socialloven bruges som trussel, hvor hjælpen i den sidste ende alligevel udeblvier fordi, se det folk slet ikke begriber er at udredninger ikke danner basis for et barns special undervisnigen i anbringelsessager ... faktisk, er disse børn ilde stillet for forældrene MÅ IKKE BLANDE sig. De er sat udenfor ... lige netop som Kommunen ønsker de forholder sig når Kommunen vælger "støtte" udefra det kasser Kommunen har. Noget de ikke må - men alle ved at forældre står uden rettigheder. Og skolesager bliver hurtigt til noget helt andet - Kommunen skal jo afdække ALT. Der er hellere ikke mulighed for at sige 7 års udredninge uden at Kommunen finder ud af en behandling er for meget ... siger du det så er der endeligt bid! Så samarbejder du ikke.

Men ikke engang et helt års anbringelse løser skolesager ... sager som dannede grundlaget for selve anbringelsen. Oftes kommer anbragte børn slet ikke i skole det første år af deres anbringelse ... inden de starter og kort efter er alle meget bekymrede. 40-70% af anbragte børn får ikke en fuld afgangseksamen pga deres forældre, men hvem vælger deres tilbud? Forældrene ved efterhånden hvis de bare i det mindste træder forkert kommer der en ny §50 og de ved også hvad alle tænker mens kommunen undersøger og vender enhver sten, samtidig med at de sparker døren ind i en families personlig liv. Alt imens ... bliver børn dårliger og dårliger. Men skørt er det Kommunen finder i deres udredniner betvivler de skam. Så det er en uendelig cirkus.


 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.