fredag den 25. september 2015

IT Rygsæk - den fik vi efter 5 års kamp #odenseJa, 5 lange år ... så fik vi endeligt udleveret en PC. Med læse program CD ord og få andre ting til brug i skolen. Jeg aner ikke hvad det kan endu. Kurses til abrnet og mig koster 400kr og disse betaler Odense ikke - kampen derfor er irrelevant for til den tid om 2 år når vi får svar er det 7 år siden jeg faktisk bedt om alt dette efter en udredning. Se, vi havde en hel IT rygsæk i 2010 men denne skulle leveres tilbage til vores gammel Kommune. Selve rygsækken var "bare købt" i en fart uden at overveje om f.eks en scanner der er storre end rgsækken kunne bruges af et barn på 8 og hvordan 2 skoletasker var anvendeligt osv. Nu fik vi Odenses version: En PC med nogle programmer ... og jeg tænker det er endeligt ok, for hvad skal vi bruge alverdens ting til som "bare købes". Et barns IT rygsæk er indiviuelt ... en hjælpemiddel.

I denne omgang fik vi tasken men adgangskoder og brugernavne - ja, det bliver en fest at huske og noget af det kan "ændres" og blive mere brugervenligt. Noget af det kan vi få ændret men der skulle gå 24 timer.

Barnet er heldigvis dus med at bruge en PC ift til 2010 så det går nok ... men først skulle den oplades! Vi havde ikke en  3-pol AC stik så først skulle jeg få en DK netstik m. jord ... der er to måder, enten kan en stikdåse købes eller en ledning uden jord. Skolerne bruger 3-pol AC stik ... det har ingen i derhjemme.

  
Vi skulle enten have fat i en omformer eller mors gemmer ... jeg havde heldigvis en, og derfra fandt jeg også koderne som endeligt ikke var svært at huske. Brugernavnene - javel det var en anden histori. Men nu er vi da nået til t begynde med CD ord og Ida og Carsten kan han bare ikke lide ... sikke meget vi vil give for at E17 havde vores grundskolebøger indlæst ... forid han har så mange timer der skal indhentes. At motivere få timer er let nok, men med ordforråd der skal hæves skal vi arebdje med ord alle vegne ... man kan ikke stave til noget som ikke er hørt ofte nok. Sådan er det bare trods kvaksalveres påstande om at den tilgang ikke virker ... men hvad er ordforråd for noget?

Klara Korsgaard, der er centerleder i Nationalt Videncenter for Læsning, om at sætter nogle ord på det.

Ordforråd = et forråd af ord

Et ordforråd er i store træk det ordet fortæller os: et forråd af ord. Altså at vi kender til mange forskellige ord og begreber. Det kan både være navneord som hat, kasket, hue osv. Udsagnsord som gå, slentre, løbe og forholdsord som uden for, i, på bag ved osv. Det er vigtigt at have et stort ordforråd, fordi det er barnets nøgle ind i skriftsproget.

Nøgle ind i skriftsproget

Børn bruger deres ordforråd til at få en forståelse af det de læser. Og jo større ordforrådet er, jo mere præcis bliver forståelsen. Når de eksempelvis ved hvad et cedertræ, et grantræ og et birketræ er, og ikke bare læser ”træ” som jo er en overordnet men også noget udefinerbar hat for en vækst med grene og blade, så bliver deres forståelse af en tekst meget bedre. http://www.videnomlaesning.dk/2011/11/det-bedste-rad-er-et-ordforrad

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.