fredag den 18. september 2015

Ordforråd og vejledning om skolens støtte til elever med læse/ skrive vanskeligheder #holstebro #odense


Download pdf her: http://goo.gl/Gua5oR


Holstebro‬ har udarbejdet en vejledning  ... dog er problemet at NOTA / kommunen ikke levere lydbøger de henviser til hinanden. Der skyldes af at klo.dk er nedlagt og opgaven jvf grundskolebøger ikke blev delegeret til en bestemt aktør som ved SPS støtte (SPS er det støtte gymansier og universiteter leverer)Og dog det er en opgave som ligger ind under: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Herudover skal hvert enkelt lærer selv forarbejde det de skal bruge og det blev samleet som pdf filer i materialedatabasen. Således er der i mange år ikke kommet nye lydbbøger til fordi lærer selv tog opgaven på sig eller lod helt være. Gyldendal stiller forarbejdede pdf filer til rådighed via http://syntetisktale.dk/index.html

Lidt surrealistiske når avisen beskriver at lydbøger er vejen frem og populær ... så står skolebørn, faktisk de børn som ikke læser og skriver alderssvarende eller er med handicap f.eks blinde børn uden adgang til lydbøger hvor det netop gælder. Ingen menneske vil bruge oplæsnings programmer til fritidslæsning - netop fordi det kræver en del aktiv indsats. Skolebørn med handicap bruger disse gerne til kortere tekster, men at forvente de skal bruge disse til hele kapitler er ligre i overkanten. De har brug for lydbøger til læsning og syntetisktale til kortere tekster og skrive opgaver!

 CD ord, vital, adgang for alle ... intowords ... dragon kan så læse forarbejdede pdf filer men det holder ikke når barnet mangler ordforråd og rammer 7 klasse pga netop at ikke havde adgang til "stoffet" idet hans øjne ikke kun læse og ingen læst højt for ham. Så er lydbøger en væsentlige hjælpemiddel. Hertil er har disse børn ikke kræfter til at kæmpe mere, de lider ofte af skolevægring med mere, alt afhængig af hvordan deres funktions nedsættelse var håndteret.

Undervisningen forgår mere og mere i grupper og ikke som gammeldags tavler undervisningen  ... ergo problemet opstår når det ordblinde barn ikke kan "læse med" eller får stoffet læst højt af en side makker eller er i grupper hvor der tales meget. Så forværres barnets problemer.

Lige pt levere INGEN lydbøger længere ... blinde kan få deres bøger indlæst men deres database viser at intet nyt er tilkommet siden 1999/2006 til flere fag og jeg kan ikke sige om det er i basen er pdf eller lydbøger ,men jeg kan fortælle vi ikke må få adgang når vi ikke er blind! Biblus samarbejder ikke med andre end "blinde og svagtseende".

Det var meningen at alt dette skulle løses for mange år siden dvs 2003 tror ejg nok det var, ved at NOTA i sin tid kunne anvendes via børns IT rygsæk. Men det viste sig at børn ikke fik deres IT rygsæk, som skulle være en mulighed. Til dette gik en gruppe meget stærke forældre og læsevejledere igang og tog sagen op politisk. Men der skete noget, og der kom en "ubevidst opdeling" dvs SPS og Folkesolen blev delt. SPS er alt det støtte dit barn kan få via en efterskole, gymnasium, UNI. De indlæser skolebøger via nota mens grundskolebøger kom over til KLO (nedlagt) og BIBLUS (blinde). I dag er der ingen som levere skolebøger og NOTA siger kommunen skal igang, mens kommunen siger NOTA skal igang. Det er noget som skal løses politisk!

Endeligt er det løst jvf diverse vejledninger desværre sker der ikke noget og NOTA har ikke ansvaret for at samle materialerne, således forsvinder mange penge som endeligt kunne genbruges! Det er da vist ikke særlig klog at 98 kommuner laver noget et sted kunne lave til alle? Eller evt kun samle "det som er lavet" så alle med §17 adgang har mulighed for at nyde det? Så er der jo også det med at få alle lærer til at bruge IT, IT rygsækken mm. Uden at lærer er med på ideen kan det være lige meget.

En flink medlem af ordblinde foreningen mangler at flere forældre blir medlem hos dem så de kan få det ressourcer til at arbejde for os ... hvordan det lige netop skete at alle grundskolebøger blev glemt er der flere årsager i. Nu er det sådan og det skal kæmpes for før børn har bedre muligheder.

Det væsentligste var at skolelærer IKKE vidste noget om KLO og kun kendt til materiale i materialedatabasen og ikke mange kendt til den database som i dag er del af E17 ... skolelærer havde ikke ressourcer eller viden nok til at råbe op.

Nu er konsekvensen at da KLO blev nedlagt ... så forsvandt vores muligheder på det grundlag at ingen brugt KLO til opgaven! Ergo ingen råbt op. Hvem har dog kræfter til dette med mindre de er ildsjæle, men også ildsjæle mangler penge. Denne opgave kan løfte et hel samfund. Prøv læs selv i den vejledning fra via facebook at Holstebro skriver på side 4 i toppen: 

Vanskeligheder med sprogforståelsen i læsning betyder, at eleven har svært ved at skabe mening og sammenhæng i de tekster, der læses. Disse vanskeligheder viser sig ofte på mellemtrinnet i forbindelse med læsning i fagene, og/eller hvis eleven ikke læser nok.

De centrale kendetegn er:

■ ■ et begrænset ordforråd
■ ■ usikkerhed med hensyn til ordenes betydning og betydningsfelt
■ ■ manglende aktivering af baggrundsviden, relevant forforståelse for teksten, at foretage relevante følgeslutninger (at læse mellem linjerne)

Mange elever med dansk som andetsprog er fx i læsevanskeligheder grundet begrænset ordforråd og usikkerhed med hensyn til ordenes betydning og betydningsfelt

Jeg kan kun sige at den psykolog kommunen brugte "overså" ikke ordblindhed MEN at hun uden at møde mig, eller se mig og mit barn sammen ... vurderede at jeg ikke taler med mit barn ergo hans ordforrad er faldet. Først flere år senere kom en anden forbi og rettede op på det antagelse. Tænk at de med vilje skulle "undvige mig" som socialrådgiveren skrev ... hun havde en vis paranoia i at jeg digtede mit barns behov ved at købe os til relevante sagsakter. Problemet lå i at hun ikke forståede det hun læst, det gjor diverse konsulenter nu helere ikke.

Hun tænkt ikke tanken at mit barn  havde gået i skole i 1½ år EFTER hans diagnose som tog to år at få gik i skole uden adgang til skolebøger. Jeg ved ikke om psykologen fik alle sagsakter og hun valgt at levere rapporten uden at overholde det psykolog nævnet kræver skal være på plads. Det er dyrt for kommuner ... men kun børn betaler en forfærdelig pris.

Jeg fandt selv KLO.dk først i 2012 ... og grundet den psykologs vurderinger skulle jeg kæmpe en anden kamp hvor Kommunen IKKE brugt KLO i mit barns fejlanbringelse, da deres interne skole som var til for "ordblinde" hverken anvendt bøger eller kopier som vi kender det.

Problemet er mit barns ordforråd  udviklede sig hellere ikke der da han sad isolerede pga hans adfærd, dyb ulykkeligt, helt uden psykolog eller andet støtte. Alt var styret af hans socialrådgiver som havde ansvaret - det ansvar hun med sikkerhed mente jeg ikke kun varetage.

Det er klart at han ikke kun se nye ord med øjnene som med hans ører, trods han læste langsomt var nye ord svært at lære uden støtte og hjælp. Det vidste alle - men tvivlen opstået ved PPR fordi han kun læse lette ord uden at PPR kiggede tilbage og uden at de ville indrømme det var ord jeg lært ham, ved at jeg overtog en mangelfuld skoletilbud og lært mit barn at læse.

Værst var at lærer mente han var dovn og stædig uden at disse opdagede det er netop deres "valg" af undervisningen som var gjalt. Dette til trods for velbeskrevne rapporter som dokumenterede hans fremgang. Læren havde IKKE fået hans ordblinde test af 2010, ligeledes viste det sig at hverken skole eller lærer fik hans udredninger fra PPR. Jeg skulle selv videregive disse - undren er stort hvordan de har tænkt sig at løse opgaven uden viden om barnets fortid! Alt disse ting jeg sendt strandende ved en konsulent eller sekretær!!!! Eller PPR psykolog ... alle magtede ikke vores kompleks opgave og det en professionel forstået misforstået en anden. De talt aldrig med mig, men placeret bare opgaven! Med et eller overordnet beskrivelse som var helt ud i hampen. Uheld var ude ... må man sige, ikk?

Lige nu løser jeg problemet ved at indlæse hans skolebøger på hans tlf det er på ingen måde så professionelt som Daisy er til opgaven så det opgiver vi snart (Alm bøger indlæses med Daisy f.eks Harry Potter som kan aspilles på pc, ipad, online og offline)  ... det er ikke optimalt. Jeg er ikke helt dus med alle oplæsnings programmer og kæmper mig igennem disse, en ad gangen mens vi venter på en læse PC - den kommer efter 5 års forsinkelse.

Alle lydboger KLO havde er "opbevarede" og NOTA håber at de kan levere relevante lydfiler en dag. Materialedatabasen er kun pdf filer og det tog godt 3 år at få sat ind via NOTA som vi bruger via E17.dk. Så der går lidt tid med dette.

Jeg kan så se mit barn får ikke gavn af at jeg gøre noget af dette, først får adgang via SPS når han er 18 og på et eller andet STU forløb som levere bøgerne. Sådan har det hele været i hvert tilfælde siden 2003!

Det er endeligt trist, men sådan er det jo bare, siger alle. Jeg håber at det lidt jeg videregiver, og selv gøre via at gøre ved at UVM er opmærksomme på at vi har et bitte problem - kan ændre noget. Det er rent ud sagt spild hvis grundskolebøger indlæses "i lukkede" databaser hvor børn med tilladelse til §17 må anvende disse ... og værre når disse "forsvinder" hvis virksomheder lukker.Men min fornemmelse er at disse slet ikke indlæses mere ... og det har ikke været gjort længe - fordi lærer ikke kendte til det nu nedlagte KLO.

Noget så basalt som grundskoleboger, er i disse tider hvor skolen er så væsentlig, for mig at se ikke et sted §17 børn (ordblinde, blinde eller andre handicappede) skulle opleve "ventetid, mangler eller at være glemt". Jeg ser to tosprogede kan få gavn og de udsatte ... faktisk vil jeg mene at hvis alle grundskolebøger var indlæst så kun alle børn løftes! Det var bedre end heldagsskoler hvis nogen ville bruge det!

Jeg gav besked til ordblinde foreningen som ingen penge har til at arbejde videre så længe de ikke har os som medlemmer. Det er den eneste foreningen ordblinde har ... således ændres det punkt ikke foreløbig. Og det ændres hellere ikke foreløbig for det kræver et langt og kompleks politisk indsats. Med mindre en avis løber med historien ... det er galamatias at avisen skal sikre børns tarv!

Ordblindeforeningen er som alle andre foreninger gratis arbejdskraft hvor VISO og andre har opgaver de skal løse, og de har ikke haft ressourcer til at sikre alle ordblinde som før netop pga dalende medlemmer står det stille.Færrest forstår at det netop er ordblinde foreningens indsats sammen med læsevejleder foreningen som skaber det rammer VISO levere opgaven udefra! VISO sættes til at løse opgaver - men kan kun det hvis de ved hvad problemerne er og er sat igang med processen.

Jeg ved ikke hvad er bedst men vi må alle overveje om f.eks autisme eller blinde foreningen pga antal medlemmer og deres indsats høres! Og om det er noget vi bør prioritere anderledes. Mange af ordblinde foreningens ildsjæle er også på vej til pension eller netop gået på pension ... jeg tror de vil være glad for nye medlemmer og fornyet kræfter. Det dog trist at vide de fattiges børn ikke repræsenteres pga at medlemskab ikke kan betales af alle - men sådan er livet.Men mere trist er at se vores foreningen kæmpe med opgaver kommuner bør løse dvs hjælpe ordblinde familier med klager,  osv!

Min medlemskab udløb i 2013 da vi ikke "var i deres målgruppe" idet en anbringelse og ordblindhed ikke kunne forenes, men i dag er vi normale igen ... jeg overvejer medlemskab men synes det stinker at vi skal "som private" være del af stærke foreninger for at få noget basalt forståelse til vores børns handicap (ja en læse skrive funktionsnedsættelse bliver til et handicap og en dyr sag npr det ikke håndteres), og dog skal vi ikke glemme at deres opgave er mere at sikre os allesammen basale rettigheder - de arbejder i fællesskab men vi skal bakke op om det for at vores efterkommere nyder af deres foreningen. Deres service til os i her og nu er kun et brøkdel af det de levere på sigt.

Mit hjerte bløder for de udsatte/anbragte børn som er i ingenmandsland ... de er hverken pga praksis sikret jvf folkeskoleloven og klagenævnet ... toeretisk er loven klart men som med alt er der huller.Men nu om dage ryger selv de stærke med i denne kasse ... som spilder værdifulde ressourcer.

Ligeledes som det "hul" der opstået da KLO blev nedlagt ... det var et trist sag da ingen vidste at det KUN var KLO og BIBLUS som indlæser skolebøger som lydbog ...nu er der kun BIBLUS tilbage og de er gået over til syntetisk tale via DAISY som jeg gerne vil lytte til en dag.

Pt siger NOTA det er en kommunale opgave. Problemet for os er så at fagligheden forsvinder hurtigt ... det kræver professionelle at indlæse eller og digitalisere bøger. Udover BIBLUS er der få andre virksomheder tilbage ... men ingen levere skolebøger ... så som det er nu (med mindre andre oplyser mig om andet) fås skolebøger ikke som lydbog. Syntetisktale er ikke god nok når der er tale om tykke bøger.

Selveste ordblinde institut i Ballerup arbejder udenom skolebøger ... de laver deres egne materialer som er justerede til ordblinde. Det lyder så spændende og jeg kan kun håbe på at deres arbejde udgives en dag ... vores børn lærer jo omvendt så alle folkeskoler har alternative materialer. Det samme sker på IBOS (institut for blinde og svagseende)og det som er spændende er der hvor de to faktisk er forskelligt eller supplere hinanden f.eks har IBOS en App-liste 2015 kan her downloades i en word udgave med læse apps: www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_publikationer_word/App-liste_rettet_2_2015.docx

Men uden at børnene "lærer" ord som hører til fysik, biologi, kemi, dansk, matematik ... så kan de hellere ikke opbygge deres ordforråd for at kunne vise hvad de kan. Det gælder for døve, blinde, udsatte, to tosprogede ... Inden min dreng startede skolen var hans ordforråd mm. langt over gennemsnittet. Det at de beskylder en ustabile skoleforløb var reelt "ventetiden" i det kommunale process. Men det kort og det lange var JEG blev konkret anset som at være årsag i at mit barn ikke fik udviklede hans ordforråd. Trods at det var mig som opdagede dette.

Jeg opdagede det, henvendt mig for at få hjælp og trak nitten: Blev beskyldt trods de kun se det jeg sagt var rigtigt (det er dælme selvmodsigende at både opdage et problem og så anklages for at være årsagen mens socialrådgiveren slet ikke opdager at psykologen faktisk er enig med mig. Hvad kommunens psykolog lavede lige netop her er meget bekymrende - men jeg lader det stå til en videre udredning af professionelle i Odense Kommune - jeg er rystet)

Men i alt dette her ... så fik han IKKE det udebleven hjælp, heller ikke efter end en anbringelse. Jeg var vha en dommer fjernet, fordi socialrådgiveren angav mig til at være årsagen men så denne omgang er det ikke mig må vi alle ni, men problemt er uløst. Sådan som alt det kommunens Børn og Unge afdeling ender med. Et overforbrug af penge og ingen løsninger. Det er kronisk. At en psykolog kan "beskylde" hjemmet uden at tale med hjemmet viser hvor let det er for kommunen at få givet sig selv ret, den psykolog får en klage ... for et uprofesionel stykke arbejde, trods hun henvist barnet til en ordblindeklasse - som kommunen blankt ignorerede. De havde travlt med at undvige Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier og særlig pknt 458 og 459!

458. Alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer hos et barn eller en ung kan være flere forskellige ting, og det kan komme til udtryk på en række forskellige måder.

Der kan f.eks. være tale om problemer, der kommer til udtryk i skolen, ved at barnet eller den unge opfører sig truende eller på anden måde uacceptabelt over for jævnaldrende eller lærere. Er det ikke muligt at skabe den nødvendige dialog med eleven og forældrene, skal skolen inddrage de kommunale skolemyndigheder.

Andre eksempler kan være ekstremt indadvendt adfærd, der alene skyldes et barns isolering fra omverden. Det kan eksempelvis være et barn i børnehavealderen, hvor en børnefagligundersøgelse peger på, at barnets udvikling og trivsel er i fare, og at dette forhold skyldes forældrenes manglende stimulering af barnet.

Det er særlig vigtigt at være opmærksom på børn med funktionsnedsættelse. Når det drejer sig om børn med funktionsnedsættelse som eksempelvis ordblindhed eller ADHD, kan det være svært at se den nedsatte funktionsevne.

Man skal her være opmærksom på, om manglende forældreansvar er en del af årsagen til eventuelle problemer, eller om adfærden alene skyldes barnets funktionsnedsættelse. Forældrepålægget skal kun anvendes, der hvor et større forældreansvar vil bidrage til at løse problemet. På samme måde skal man være særligt opmærksom på børn, der eventuelt endnu ikke har fået en diagnose som årsag til den nedsatte funktionsevne.

459. Det er som hovedregel nødvendigt, at forældrene deltager aktivt i løsningen af et barns eller en ungs problemer og samarbejder med kommunen herom. Her kan være tale om situationer, hvor forhold omkring f.eks. barnet eller den unges skolegang eller den sociale situation i øvrigt kræver, at forældrene tager særlig del i løsningen af problemerne.

Manglende samarbejde kan eksempelvis tænkes at bestå i, at forældremyndighedens indehaver ikke kommer til forældremøder eller ikke møder op, når kommunen har indkaldt dem til et møde, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af en handleplan, jf. servicelovens § 140.


Der kan også være tale om en situation, hvor forældremyndighedsindehaveren afviser at samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning om planlægning af den unges uddannelse efter folkeskolens 9. klasse. Det forudsættes, at grundbetingelsen om, at barnets eller den unges udvikling er i fare, stadig er opfyldt.

Kommunen kan og skal til brug for vurderingen af, om disse betingelser er opfyldt, indhente relevante oplysninger fra offentlige myndigheder og private. Problemernes art og omfang skal kortlægges og beskrives gennem den § 50-undersøgelse, der skal foretages.

 Netop pga psykologens tolkninger jvf min drengs ordblindhed ... og især fordi socialafdelingens evige anklager ... at give den slags sagsbehandler flere penge er ikke en løsning. Men sådan blir det. Poltiker ved jo intet om hvad der forgår. De socialrådgiver de fritager for at have et ansvar har frit lejde og laver det samme fejl - ofte med fuld overlæg. De klogere politiker ved hvornår mundkurve skal lægges. Skoler kan, og har ofte pga deres egen mangelfulde indsigt skrevet ord som tolkes eller decideret brugt falske anklager for at få en sag videre. Socialrådgiverens viden om handicap, især noget så basalt som ordblindhed er afgørende i disse sager.

Det samme gælder for børn med særlig forudsætninger - disse børn kan skjule deres handicap - men fælles for alle er at Ankestyrelsen intet aner om hvad et menneskes adfærd påvirkes af ... de regner med Kommunen 1. har sagligt og med hæj faglig standard udredt sager 2. vælger læsninger som løser problemet.

Det kommer bag på alle hver eneste gang en avissag viser at Kommunen hverken formåer opdagelse eller løsningen af problemer. Det ligger bestemt kortsagt ved det faglig niveau lærer og socialrådgiver har. Ingen menneske kan kæmpe mod uvidenhed. Det er nemlig uvidenhed jvf ordblindhed og børn med særlig forudsætninger som skabt vores sag, og en decideret uvilje omkring at samarbejde med fagpersoner.

I dag er det første halvdel på plads. Nu håber jeg at det anden halvdel jvf ordblindhed hurtigt kommer i hus - men med det viden jeg har i dag hvor grundskolebøger ikke findes som lydbog så er jeg klar over vi ikke får noget ud af diagnosen før om 5 år pga. manglende materialer. Vi vil skulle bruge det næste 5 år på kampe, uendelige kampe for at få det vi skal bruge ... og har hverken adgang til at afprove noget før vi begynder at kæmpe. Det er godt nok samfundsmæssigts en af det største problemer vi har ... kampen for noget alle skal vælge med omhue! Hvordan skal de ordblinde (og andre børn med læse og skrive vanskeligheder) inkluderes når de virker "dumme" pga. manglende ordforråd eller stave problemer?


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.