mandag den 14. september 2015

Stealth dyslexia #ordblind og højt begavede

http://www.davidsongifted.org/db/Articles_id_10435.aspx
https://www.pinterest.com/pin/182536591121416768


1. Stealth ordblindhed: når du skriver er problemet


En kort artikkel som introducere Stealth Ordblinhed og den centrale element i det er "den enorm kløft mellem det skriftelige og mudtlige formåen". Den introducere kort hvilke vanskeligheder et højt begavet barn har denne form for skjult ordblindhed. Til slut af denne artikkel er der del af en film hvor en case af et barn på 11 år gennemgås.

2. Stealth Dyslexia

En længere artikkel som forklarer stealth dyslexia set som "uopdaget" ordblindhed og indtroducere dysgraphia begrebet. Disse børn viser alle tegn på at være særligt verbalt begavet, med kan have det svært ved at skrive alfabetet - endda som teenagere! Det problemer med skrift og stavning som ses ved ordblinde, har en tendens til at være mere vedholdende og modstandsdygtige over for behandling på trods af at barnet har for længst lært at læse.
Lærer og forældre opdager ikke at børnene er særligt begavet, da deres læse/skrive problematikker maskere deres høj begavelse og deres høj begavelse maskere deres læse/skriveproblemer. Det er typisk og kaldes for 2e dvs. barnet er højt begavet med en diagnose som ved stealth dyslexia pga. ordblindhed.
Disse børn er i stand til at kompensere godt nok til at undgå egentlige fejl i testen, og især i deres første elementære år klarer de skolen godt. Men så går de i stå, og børnene betegnes som døvn og inkosistent, da de ind i mellem "kan" præstere. Årsagen er, at disse børn er i stand til at bruge deres "stærke side" i sprogkundskaber for at kompensere for deres "svagere side" i auditiv og visuel bearbejdning, som er årsagen for læseproblemer ved ordblindhed. Som følge heraf er de i stand til at læse med forholdsvis god forståelse. Dette problematik betegnes som: Stealth ordblindhed.
Denne artikkel er publiceret på Davidson Institut for Talent Developement.

3. Mere om Dysgrafi

En udsnit af en undervisnings projekt lavet af en hjerneforsker fra Aalborg univeristet. Med et billede af skrifte af en person med dysgraphia.

4. At leve med Dysgrafi

En kort artikkel som beskriver de tre katagorier af dysgraphia: Motor, spatial eller ordblindt og lidt om tegn og symptomer, diagnosen og behandling af dette.

1-4 findes på dansk en dag - ting skal lige redigeres færdig! Men prov følgende

læs mere på http://neurolearning.com/ og http://dyslexicadvantage.ning.com
For at købe hele filmen: http://www.amazon.com/Dyslexia-Writing-Challenges-Gifted-Children/dp/B0029NYEHQ Dyslexia and writing challenges in Gifted Children

For mere om Stealth ordblindhed, se bogen: http://www.amazon.com/gp/product/1401308996?ie=UTF8&tag=neurolearni04-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1401308996

Kilde: http://da.articlesnatch.com/Article/Living-With-Dysgraphia-Disabil

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.