mandag den 12. oktober 2015

De fleste mennesker har en IQ mellem 90 og 110. Under 90 er man småt begavet #odense

 ”Han er nok autist”

I folkeskolen lukker man øjnene for, at børns problemer kan skyldes høj begavelse. Det er derfor, mentiqa-skolerne har kunder i butikken
Næsten 300 af Danmarks bedst begavede børn er i dag nødt til at gå i privatskole, hvis de overhovedet skal have en chance for at lære noget. I folkeskolen kan de ikke rummes - det er de alt for mærkelige til.

Den største og ældste af landets tre friskoler for højt begavede børn er Athene-skolen i Søborg, der har syv år på bagen og nu rummer næsten 150 børn. Og netop rummelighed er altafgørende, fortæller skoleleder Lea Ørsted.

- Hovedårsagen til, at vores elever vælger os, er, at de ikke trives i folkeskolen, hvor man har et andet syn på dem, end vi har. Dér synes man, det er et problem, at de er sære og nørdede og skiller sig ud. Hos os ser vi det som noget positivt, fortæller Lea Ørsted.

Der er noget galt med mig

De fleste mennesker har en IQ mellem 90 og 110. Under 90 er man småt begavet, og under 70 er man udviklingshæmmet i varierende grad.

De fleste kan forestille sig, hvor ensom og forkert et normalt begavet barn ville føle sig i en klasse, hvor alle de andre var evnesvage, og al kommunikation og faglighed var tilrettelagt efter dem.

Men det er åbenbart svært for mange at forstå, at elever med en IQ mellem 130 og 150 (cirka to procent af alle børn) kan have lignende vanskeligheder i en almindelig børnehave eller folkeskoleklasse.

- De fleste lærere lukker øjnene for, at disse børns problemer kan skyldes høj begavelse. I stedet mistænker de dem for at have ADHD eller for eksempel Asperger. Hos 90 procent af de børn, vi har, er deres høje begavelse blevet spottet af forældrene. Det er meget sjældent skolen, siger Lea Ørsted.

Den brede midte styrer

På de tre mentiqa-skoler tilrettelægges undervisningen efter det enkelte barn, og der tænkes i niveau frem for årgang. Lea Ørsted fortæller, at et barn i 4. klasse for eksempel sagtens kan gå på hold 6 i engelsk.

- Det virker, som om man synes, at den slags er dødbesværligt ude i folkeskolen, siger hun, og det har hun ret i, siger formanden for skolelederne, Anders Balle.

- Vi tænker for traditionelt i klassetrin. Én lærer, én klasse, ét fag og ét lærebogssystem, siger han.

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut har netop slået fast, at folkeskolen svigter både de svage og de dygtige, fordi lærerne - på trods af al snak om undervisningdifferentiering - fortsat fokuserer på midtergruppen, når de tilrettelægger timerne.

- Ja, jeg sidder lige med rapporten, og det er rigtigt: Der er lang vej endnu, siger Anders Balle.

Formanden for skolelederne mener, det er en dårlig idé at fjerne sit højt begavede barn fra det fællesskab, der er i folkeskolen, men han erkender, at det kan være en nødvendig løsning.

- Der er nok ikke den store velvilje over for den type elever i folkeskolen, og det er jo ikke godt at gå og føle sig isoleret og sær og mærkelig. Vi skal blive bedre til at rumme dem, siger han.

På Athene-skolen, hvor børnene står på venteliste for at komme ind, har leder Lea Ørsted dog ikke den store tiltro til, at folkeskolen snart bliver et bedre sted at være for dem.

- Generelt er danskere ikke glade for nogle, der skiller sig ud. Det er bedst, hvis vi alle ligner hinanden. Man taler ganske vist om at sætte fokus på talent. Målgruppen er bare ikke vores elever, men de velbegavede børn. Og der er stor forskel på at være velbegavet og højt begavet. http://www.fyens.dk/modules/mobile/article/?articleid=1881356

Også Ankestyrelsen og retssaler lukker øjnene for, at disse børns problemer kan skyldes høj begavelse.  Men at Odense Kommune kan først mene et barn er højt begavede og så småt begavet, det er jo sket.

Hvad skete der lige i deres sagsbehandling i denne sag? Og hvor mener de så disse børn skal parkeres - og trives ørnene med dette? Ja, det må tiden vise. En ting er sikkert jeg er i hvert tilfælde glad for at eksperter fra "det gamle" Mentiqa er ved vores side ... og er i dag meget glad for jeg valgt som jeg valgt. Desværre kan jeg kun sige at en anbringelse IKKE var planlagt og jeg regnede slet ikke emd at Odense Kommune ville gennemføre noget så ulogisk som de gjor med det viden de havde i vores sag ... og slet ikke at det vil tage 4 år at nå frem til.

Jeg håber at nogen en dag vil læse noget af sagen og ved at skolen ikke var helt sandfærdig dvs. i hvert tilfælde ikke efter sommeren af 2011 i vores sag ... mobning og manglende kompetencer var jeg vidne om. Desværre treode Kommuen jo på det fagprofesionelle som vel og mærke IKKE havde forstand på bmsf ... det kostede Kommunen og min familie meget - noget som ikke kan gøres op i kroner og ører. Men nu at vi er på det emne ... og med det viden jeg har jvf det som skete med mit barn håber jeg at Kommunen er belvet klogere. Vores børn har i den grad brug for hjælp og IKKE som autister, adhd, asperger, GUU eller GUA unger men som vaske ægte børn med særlige forudsætninger. Når disse børn tabes lærer de lige så lidt som børn med inlæringsvanskeligheder eller diagnoser ... og børnene kan i den grad være dobbelt disponeret og være både BMSF med diagnose! Jeg håber det kommer frem sådan at vores børn står i vejledning jvf serviceloven 3 netop fordi ankestyrelsen ikke anerkender t højt ebgvede børn kan have problemer, samt at psykologer ofte tager fejl ... men især fordi Odense anerkender nu hvor der ingen Mentiqa er så skal vi være i en Centerklasse - ikke fordi barnet er autist eller adhd'er eller har GUA men KUN fordi de ingen Mentiqa tilbud har. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158930
458. Alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer hos et barn eller en ung kan være flere forskellige ting, og det kan komme til udtryk på en række forskellige måder.
Der kan f.eks. være tale om problemer, der kommer til udtryk i skolen, ved at barnet eller den unge opfører sig truende eller på anden måde uacceptabelt over for jævnaldrende eller lærere. Er det ikke muligt at skabe den nødvendige dialog med eleven og forældrene, skal skolen inddrage de kommunale skolemyndigheder.
Andre eksempler kan være ekstremt indadvendt adfærd, der alene skyldes et barns isolering fra omverden. Det kan eksempelvis være et barn i børnehavealderen, hvor en børnefagligundersøgelse peger på, at barnets udvikling og trivsel er i fare, og at dette forhold skyldes forældrenes manglende stimulering af barnet.
Det er særlig vigtigt at være opmærksom på børn med funktionsnedsættelse. Når det drejer sig om børn med funktionsnedsættelse som eksempelvis ordblindhed eller ADHD, kan det være svært at se den nedsatte funktionsevne. Man skal her være opmærksom på, om manglende forældreansvar er en del af årsagen til eventuelle problemer, eller om adfærden alene skyldes barnets funktionsnedsættelse. Forældrepålægget skal kun anvendes, der hvor et større forældreansvar vil bidrage til at løse problemet. På samme måde skal man være særligt opmærksom på børn, der eventuelt endnu ikke har fået en diagnose som årsag til den nedsatte funktionsevne.


Jeg kan så nu hvor der er tale om penge berette Odense Kommune brugt millioner på at tage sig ret i vores sag overfor flere instancer. Vi var den førstee fmilie Kommunen betalt til løsnign af en skolesag - en meget kompleks sag som belv løst.

Men så var vi også en sag hvor Kommunen lavede en kovending, fjernede barnet som de først vurderet velplaceret fra Mentiqaskolen og flyttede barnet udenbys til to forskellige "skoler". Ingen af disse blev vi partshørt i ... og til sidst brugt de Sociallovens §69 for at gennemføre deres valg, efter klagenævnet bedt kommunen om at "sikre" barnet får det tilbud som ved Mentiqa.

 


Afdelingen som handlede er en hvor der er tale om en kronisk overforbrug ... de vidste udmærket at mit barn bestemt var velplaceret på Mentiqa - at de så "tjekker" om barnet nu også var intelligent fortæller også om en faglig mangel i Kommunen som kun kan betegnes som vanvittig svigt, svigt ingen forældre som har været igennem en Kommunal udredning igennem flere gange kan begribe. Især fordi sagen ender med at barnet er velbegavet ... noget som lærer og socialrådgivere ikke kan eller vil anerkende. Værst var at høre den sidste skoles genfortælling om at de ikke forstået opgaven ... det er ikke altid de fik et småt begavet barn ind som de ikke kun "opdrage på". Skolen som har opgaven i dag - ja, de har deres sag for ... vi er klar over der er en del arejde forude. Jeg er bekymret for mit barns social udvikling netop fordi han ikke ser andre børn uden diagnose ... og når han kun spejler sig i diagnose børn - takket vores groteske erfaringer siden 2007 - er risikoen for fejlbeahndling ret stor. I det mindste har Odense Kommune kommet til besindelse og herfra har de ansat "fagprofesionelle".

Mennesker jeg ansægt om siden 2011 ... og flyttede til byen for at få hjælp af. Klart en god pointe ... for de behøvede slet ikke anbringe min børn. Det skete KUN i kraft af deres egen meget erfaren fagkonsulents betvivelse om sagen nu også er som jeg forklarede ... en medarbejder som fik sagen igennem ... Odense er kendt for at vinde 97.5% af deres klager ... ingen stillede tvivl om hvordan eller hvilke metoder der var anvendt. Det vil tiden vise nu hvor Ombudsmanden er sat på sagen. Hvis fagkonsulenter, teamledere og socialrådgiver omgås loven ved at ikke afholde lovpligtige høringer, ikke mener de skal skrive notater og slet ikke sikrer bisidder samt støttepersoner ... så kan de til enhver tid vinde en sag.

Sporgsmålet er hvad vandt Kommunen? Jeg kan kun sige - den leder som var tilsynsførende for Mentiqa er fyret ... og det burde Odense Kommune efter min mening havde gjort i 2011 - tilsyns raporter viser at manden kun "kort efter" skolens daværende tilsynsførende var bekymrede skrive fine udtalelser ... sjovt nok så fine at disse var ordret gentaget i andre tilsyns raporter på andre friskoler. En ting er at have travlt, en anden er at børn kommer i klemme. Noget helt tredjie er at være så overbevisende at selveste byråd bliver "træt" af mødre som bliver ved med at råbe op ... hvad det cirkus kommer til at koste Odense Kommune kan jeg ikke sige. Men en ting er sikkert - det koster uskyldige og Kommuen mistede for en gangs skyldt arbejdspladser. Arbejdspladser som kun få Odense, anerkendt for noget som Aalborg løber med. Sporgsmålet er om kvikke ind fra Kommunen kan indse at det her koster og om de kan indse at en lappeløsningen ikke løser problemet - især nu hvor social styrelsen flytter til byen.


Det er en pinlig affære at uddele forældre pålæg fordi et barn ønsker at springe en klassetrin over ... men mere pinligt er at ikke opdage deres fagkonsulent som tidliger var i avisen igen har kvajet sig - der må være grænser for hvad den perosn kan strikke sammen af sager. Misforståelser - disse sker ikke som når der går Odense i den. Byrådet må efterhånden åbner for at noget ikke er som det bør være! Jeg tror ikke deres fagkonsulent, teamledere og socialrådgivere kan være så overbevisende denne gang som de var i oktober 2012 da jeg indleveret en kopi af principsagen 159-12 ... især fordi jeg også kun berette at jeg havde haft en svær diaglog og flyttede netop pga. Mentiqa som nu 2 gange er gået konkurs ... trist er min dreng har en rekord af skoler (mest valgt og betalt af kommunen) som går konkurs!

Det er absolut ikke vores valg ... ligeledes som det ikke er vores valg at psykologer ikke læser raporter eller undrer sig over hvad der sker i en sag når en socialrådgiver og fagkonsulent får skrive kramper. Værst er at deres leder ikke er opmærksomme på det kronisk overforbrug af penge! Jeg håber at der snart er flere som fritstilles - men i den grad også at nogen indser fornuften i at skabe en frirum for disse fejl håndterede børn ... i samarbejde med f.eks ECHA og MENSA samt WCGTC!

Men først er det nødvendigt at Ombudsmanden ser sagen efter ... således at Ankestyrelsen får det fornøden oplysninger om vores børnegruppe. Her sket en række fejl, fejl som var unnødigt mest pga. vidensmangel men desværre grundet en usaglig sagsbehandling ... 


Har Mentiqa begået skyldnersvig?
Uddannelse: For kort tid siden optrådte fremtrædende bestyrelsesmedlemmer fra den nu lukkede Mentiqaskole i Odense i medierne, hvor de beklagede sig voldsomt over uretmæssigt at være blevet frataget det årlige statstilskud.
De mente, at der var blevet begået en større uret imod dem via Undervisningsministeriets sanktion.
Imidlertid kan man som tidligere forælder på skolen undre sig over, at Mentiqabestyrelsen i så lang tid har holdt forældrene i uvidenhed om skolens lukningstruede tilstand, eftersom det kan dokumenteres, at bestyrelsen har været fuldt ud bekendt med reglerne og således allerede ved "store tælledag" 5. september 2014 må have vidst, at de ikke var berettigede til statstilskuddet, som tildeles i september, men udbetales ved årsskiftet.
Man kan også med rette spørge, hvorvidt mange/de nytilkomne af de forældre, der nu skal punge ud til Mentiqaskolens store gæld via den tvungne kautionering er blevet udsat for en form for skyldnersvig, eftersom de tydeligvis var helt uvidende om skolens tilstand.
Vi er mange forældre og tidligere personaler, der ikke undrer os over, at skolen nu er lukket, da bestyrelsens gentagne uanstændige adfærd har skræmt både familier og personaler væk gennem flere år.
Det forlyder bl.a., at bestyrelsen gentagne gange måtte betale større forlig til personaler, som den efter sigende havde begået ulovligheder overfor.
Undervisningsministeriet har modtaget talrige, alvorlige klager fra forældre og personaler om skolens tilstand, men skolen har fået lov at køre videre, indtil bestyrelsen endelig blev indhentet af dens selvskabte, dårlige ry.
At forsøge at skyde skylden på ministeriet i den situation forekommer grotesk.
Skolens bank - Merkur Bank - var netop også gentagne gange uden held forsøgt advaret mod bestyrelsens metoder.
Har bestyrelsen nu - igen? - begået en ulovlig handling ved ikke rettidigt at have informeret de (nytilkomne) kautionerende forældre om skolens elendige økonomi, og bør forældrene under de forhold betale? fyens.dkTwice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.