tirsdag den 27. oktober 2015

Omsætning af viden til praksis første møde i Århus helt fra #Odense #KORA


Barnet's arbejdsplads ... spil, en minecraft film, vennerne ... og "hjemmelavede" blæser der holder en PC koldt (fan belv ikke udskiftede uder garuntee - så må han klare det selv)


Vi afholdt arbejdsmøde i Århus hos psykologen (hun er den psykolog nr 11 i sagen (tror jeg nok - nr 12 er fjernet, nr 13 er PPR fra Kommunen). Deltagerne var vores ny og niende skoleleder (nr 11 hvis vi lige husker skolelederskift i vores forløb trods der kun var 9 skoletilbud)- En skolelder som ingen "oplysninger" jvf vores tidliger udredninger fik! Hun fik mig og barnet og ingen valg - en sær visitation - og jeg fik hende også uden valg.

Vi må gøre det bedste ud af situation.

Og der sad vi to så sammen med vores gifted konsulent, hendes pædagog som har ham - dog aftalt uden lærer da de får deres egne møder med konsulenten. Og barnets psykolog ... skolelederen har en psykolog på skolen hun også tilbudt til mig, men jeg måtte sige: Nej, ikke nr 14, der må være en grænse! 

Sagen er kompleks og som jeg sagte det 25% af dette skoleår er gået - en advarsel de ikke helt forståede i første omgang men så gik det op for alle hvad jeg "mente" ... vi knokler allesammen men det enkel mål jvf indhentning af skolegangen står lidt ubeskrevet. Ja, ubeskrevet og uden "beviser" trods et barn der har været undersøgt og observerede mere end psykologen længe har mødt. Netop dette gøre testning fremover besværligt - men besynderligt at der ikke en eneste gang var taget noget form af de lovpligtige nationale tests!!! Så ingen ved hvad han kan, ikke kan og vi prover os frem ... det er netop alt jeg havde påståede hele tiden.

Sagen er nu at barnet selv valgt at følge den fulde skema, han bekymrer sig over om han nogensinde indhenter alt det forsømte ... og har hverken redskaberne eller modenhed at selv klare så stor en opgave. Vi voksne klarer det nu slet ikke udefra sagens tilstand, ingen udvikling siden 2012. Bemærk at han er kun 13 år gammel, og skolemæssigt forsømt det sidste 3 år og at han sætter ord på det ingen andre gider. Inden alt dette var hans ordblindhed overset, trods en ukompliceret udredning og meget velskrevet rapport. Det er endligt trist når en socialrådgiver kan tage en sag og få sagen helt herude - uden at få ansvaret for det hun gjor, ikke gjor og "opdigtede". Jeg må sige jeg kender alle former for kreativ sagsbehandling i dag ... 

Selv med så mange voksne er det hårdt arbejde for ham at vise det han ønsker og agere i en situation som ikke er skræddersyet til hans behov, men er et slags "reperations ophold" i rammer som jvf avisen ikke "altid" duer.

Hver tredje dygtige elev bliver mobbet

Undervisningsmetoder til højtbegavede elever skal både tilgodese deres sociale og faglige udvikling. KORAs analyse viser således, at specialklasser og specialskoler for de højtbegavede elever virker både godt og skidt.
Elever i specialklasser er blandt de elever, der klarer sig bedst fagligt, men ikke nødvendigvis godt i forhold til deres emotionelle udvikling, når man sammenligner med andre højtbegavede elever. Flere af dem kan også opleve lavere selvværd, når de optræder i en ny sammenhæng, hvor de ikke længere er den kvikkeste i flokken.
»Vi har grundlæggende den holdning, at højtbegavede børn skal kunne rummes i folkeskolen, og at undervisningsdifferentiering skal foregå i klassen. Det insisterer vi på, at folkeskolen skal kunne levere. Hvis det ikke fungerer, kan nogle af de højtbegavede børn reagere udad og forstyrre i stedet for at blive en positiv ressource, som kan øge dynamikken i klassen. Vi ved, at nogle af børnene i dag bliver reddet af at komme på en privatskole eller en specialskole for højtbegavede børn, men børnene burde kunne rummes i folkeskolen,« siger Peter Grubert fra Gifted Children. https://www.pinterest.com/pin/363313894918892076


"Hvem skal hvad" blev der aftalt og arbejdet går igang med at finde en brugbar løsning jvf ordblindhed og følgerne deraf ... alt i med en depression takket, tidliger behandling, som giver en tung fornemmelse oveni en svært situation. Psykologen har endegyldigt slået angst ude af billedet - der er ingen angst når hun observerer ham. Det bekræfter jo bare alt jeg sagte jvf udredningen i 2012 - angsten var pga. situationen og ulovlig magtanvendelserne. En ganske nturlige situation.

Det som er utroligt er at han gerne vil i skole - det er hans mål. Han kender ikke noget til at gå i skole. Og som 13 årige da han aldrig har provet en rigtig skole - Mentiqa var jo et specialskole, folkeskolen duede ikke efter ganske få uger, interneskoler betalt af kommunen var bestemt ikke engang målbart med et dårlig hjemmeundervisningssituation ... og nu Centerklassen ... ja der er vi nu.

Sjovt er det ikke når vi lander der grundet manglende faglig støtte. Fejlbehandling der stået på i 3 år, støtten som udeblev trods millioner der var brugt - og her præcisere jeg: Faglært støtte udeblev ... vi var heldig dog at vi havde det rette faglighed i det 2½ år vi gik på Mentiqa Hadsten og Odense (de klasser han gik i havde lærer der kun deres kram). Desværre kan jeg ikke lade være med at være lidt harm over det ... for Kommunen havde ansvaret og kommunen havde alle udredninger. Hvorfor gik det gjalt? Og det er netop ikke den første gang!

 


Hvor meget skal jeg få ansvar for her? Jeg påpeger netop at Kommunen fik besked fra tilsynet om at barnet ikke var i målgruppen der hvor han skulle udredes. Men efter end udredning var han ... knap i alt 3 års "behandling" senere har han en depression. Noget han aldrig har fået beskrevet inden. Og alt dette var del af vores principel klagesag en sag hvor vi af egne kræfter flyttede fra Farvskov Kommune da de ikke vil sikre barnets behov, men havde samme intention med "tvangs udredning" evt. anbringelse ... det 3 år fra denne avis artikel og principsagen havde en fagkonsulent "fjernet" fra vores sag. Det kostede Odense Kommune langt over 10 million kroner - en dråbe i deres budget og mig ca 600 000kr over 10 år, min budget kan jeg aldrig rette op på netop fordi jeg er lavlønnede.

Depresionen oveni alt, er med til at opgaven er meget mere vanskeligt for nu er det endnu sværre at vide hvor man skal presse på eller lade være ... og ordblindhed som virkeligt skaber sig da han læser når mennesker tror på myten at ordbloinde aldrig kan lære det ... bop bop!

Jeg måler situationen således: Er han glad og tilfreds når han kommer hjem så går det nok! Vil han ikke afsted, skubber jeg ... men ikke uden at bemærker hvorfor han ikke vil afsted. Skolen er super dygtige lige netop der også ... det er netop en område de hurtigt ændre dagen hvis et barn ikke trives. Men rammerne er det de nu engang er ... det kan være vanskeligt. Jeg havde forklarede hvorfor det gik os skidt i specialtilbud, og nu skriver KORA det også!

Jeg kan ikke hjælpe at bemærke at Odense Kommune sender nogle højt begavede børn afsted til Sorø Akademiet og at Kommunen har fjernet "talentdelen" fra deres projekt om udsatte børns skolegang ... husk når du har et handicap er du "del af" de udsatte. Det er ganske uforståeligt når vi ved at der er stor konsekvenser ved at tabe bøde ordblinde og højtbegavede børn. På den positive side er det nu Kommunens ambiton at undgå anbringelser. I det mindste er det også internt set at disse kommer der ikke noget godt ud af ...

Her er lidt om Kommunens anvendelse af Sorø Talentcenter: https://www.pinterest.com/pin/363313894918912820

Her er lidt om deres fremtidige skole prioriteringer:
http://www.tv2fyn.dk/article/535373:Udsatte-bOern-opprioriteres-i-Odense

Og her er så resulterne efter Børn og Unge mødet ... http://www.fyens.dk/modules/fsArticle/index.php?articleid=2817324

Det er sådanset enten uden Børn og udvalget ved hvad sagens omkostninger var eller så har kommunen en meget rigid kassetænkning som de ikke helt har styr over jvf det sager koster, sager som ingen virkning har i det længe løb netop pga faglige mangler. Men alt kan de ikke gemme for evigt - desværre er jeg ikke urealistiske: Pengene er brugt. Jeg sporger nu bare hvad pokker de tænker jvf resource stærke vs resource svage børn? Er det fair at de udsatte  ikke "må" til Sorø Akademiet?Og så har jeg ikke endnu sagt noget omkring kommunens forståelse af Folkeskolelovens §54 som jvf KL er:

 


I Børnekonventionen står der:


 Personer med handicap  

 har ret til uddannelse.


 Det er vigtigt for alle mennesker 

 at lære.


 Personer med handicap skal også  

 have mulighed for at lære.

Det betyder:

 Du har ret til at lære nye ting 

 sammen med andre.


 Personer med handicap og

 personer uden handicap

 skal gå i skole sammen.

Eksempel:

 Ingen skoler må sige

 at du ikke må gå der

 fordi du har et handicap

I konventionen står der:

 Staten skal sørge for

 at personer med handicap og 

 personer uden handicap

 kan gå i skole sammen.

Det betyder:

 Skoler skal laves

 så alle kan komme ind  

 og så alle kan være med.

Eksempel:

 Du kan få støtte til at gå i skole.  


 Du kan for eksempel få en person  

 som hjælper dig i timerne.
I konventionen står der:

 Voksne med handicap

 har også ret til uddannelse.

Det betyder:

 Når du er voksen

 har du stadig ret til at lære. 


 Det hedder livslang læring.

Institut for Menneskerettigheder mener:

 Vi skal lave en plan for

 hvordan personer uden handicap

 og personer med handicap

 kan gå i skole sammen.


 Den plan skal staten lave.

(KL har en plan, kommunen skal administrer dette plan!)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.