søndag den 11. oktober 2015

Skammer de sig ikke? Hvad med berørte borger fra jobcentret og børneområdet ... #dkPol som det plejer!

Fyringer gjorde det til en skammens uge

Det har været en af de uger, som ingen ønsker sig, især ikke folkene i og omkring Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
Fyringen af to topchefer og advarslen til en tredje er den foreløbige kulmination på sagen om lovbrud på området for udsatte børn.
For en embedsmand - og hans karriere - er fyring på denne baggrund det næstværste, der kan ske. Kun en bortvisning uden løn er værre, og skandalesagen i Børn- og Ungeforvaltningen har kastet skygger over hele embedsmandsværket i kommunen.
Det har været en skammens uge, som heldigvis hører til sjældenhederne.
Selv om det værste skulle være overstået, er sagen dog ikke helt slut med de personalemæssige skridt, der er taget.
Både ombudsmanden, Statsforvaltningen og politiet har stadig til at gode at komme med en vurdering af, hvor grelt, lovbruddet har været, og om nogen skal straffes yderligere.
Men der burde være ryddet op i første omgang. Hvad der måtte komme efterfølgende er kun med til at skitsere størrelsen af den skandale, hele sagen er udtryk for.
En særlig vinkel på sagen er det forhold, at de fyrede kan gå ud af døren med op til flere års løn.
Det kan være svært at forstå, at folk, der har været fedtet ind i deciderede lovbrud, kan få penge med sig fra det job, de er fyret fra.
De to, der blev fyret i denne uge, får tilsammen 1,3 millioner kroner, idet de får løn i deres respektive opsigelsesperioder.
Tidligere har forvaltningens direktør, Peter Pietras, forladt kommunen med tre års løn på kontoen, i alt cirka 4,5 millioner kroner. Samlet regning: Små seks millioner kroner.
Der er ingen tvivl om, at kommunens juridiske eksperter har gjort alt for at slippe så billigt som muligt om ved fratrædelserne.
Men det er juridisk dybt komplicerede sager, hvor kommune og fagforening har lagt arm om, hvad sanktionerne skulle være.
I og med ingen er decideret bortvist uden løn, må det formodes, at arbejdsgiveren, altså kommunen overordnet set, også har haft en form for medansvar for, at det er gået, som det er.
For havde sagen været glasklar, var de berørte uden tvivl blevet bortvist uden løn.
Som avisen har beskrevet i ugens løb, er der ansat kommunikationsfolk i kommunens fem forvaltninger.
Der har dog ikke været megen hjælp at hente fra den front, da avisen torsdag forsøgte at få yderligere kommentarer til og forklaringer på fyringerne ud over den officielle pressemeddelelse.
Ingen fra Odense Kommune - med eller uden hjælp fra kommunikationsfolk - har haft lyst til at delagtiggøre omverdenen i, hvorfor aftalerne blev, som de blev.
Fredag kom så endnu en chef-fratrædelse, denne gang på rådhuset. Uden sammenhæng med de øvrige, men alligevel.
Fredagens chef-fratrædelsen kom der slet ikke noget officielt ud om fra kom- munikationsfolkene på rådhuset.
Men de kan jo have haft travlt med andre gøremål.
Alt i alt en højdramatisk uge i Odense Kommune: Fire topembedsmænd ramt af to deciderede fyringer, en fratrædelse efter gensidig aftale og en advarsel.
Den bliver - forhåbentlig - svær at stikke.


Dramatisk dag: To chefer fyret i Børn og Unge

En tredje chef fik en advarsel og har sagt sit job op. Prisen for at skaffe sig af med to chefer, der systematisk brød loven, er i alt 1,3 mio. kr.


Odense: 1. oktober blev en dramatisk og med rådmand Susanne Crawley Larsens ord "alvorsfuld" dag i Børn- og Ungeforvaltningen. Systematiske og planlagte lovbrud resulterer i fyringer i toppen.

I september blev direktør Peter Pietras bedt om at gå på grund af tillidsbrud, og i går blev to chefer fyret, mens en tredje har fået en advarsel.

- Det står klart, at de tre har medvirket i en praksis, hvor der er sket systematiske og planlagte lovbrud, forklarer konstitueret direktør Poul Anthoniussen.

- Jeg kan ikke udtale mig om de nærmere omstændigheder, når det er en personalesag. Men vi kan ikke acceptere lovbrud, og derfor får det så alvorlige konsekvenser.

I september dokumenterede en ekstern redegørelse, at der på området for udsatte børn er sket planlagte og systematiske lovbrud.

På grund af millionmangel ville forvaltningen tage den forebyggende hjælp fra op mod 180 udsatte børn og familier, men det skulle ske i en sådan fart, at de lovpligtige børnesamtaler og partshøringer ikke kunne nås.

Tre chefer blev derefter fritaget for tjeneste, og nu er høringen altså endt: Den øverste chef i Familie- og Velfærdsafdelingen, Stig Thomasen, er fyret - organisatorisk lå han lige under direktøren - desuden er afdelingschef Kenneth Røn Christiansen fyret, og endnu en afdelingschef har fået en advarsel og har sagt sit job op.

De to fyrede chefer får i alt 1,3 mio. kr. med sig - og de penge skal lægges oven i de 4,5 mio. kr., Peter Pietras fik.

- Jeg har kun forståelse for det synspunkt, at det er mange penge, siger Poul Anthoniussen. Men vi må respektere de aftaler, der er mellem arbejdsmarkedets parter.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.